Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente

Comunicat de presă

de Radu Botiş | 15 Septembrie 2019

Topic: Diverse | Fără Comentarii »

Lansare de carte Gelu Dragoş

de Radu Botiş | 5 Septembrie 2019

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.studioachim.ro%2Flansare-de-carte-lucacesti-file-de-istorie%2F%3Ffbclid%3DIwAR3OAPZaISutLqyHri1mezq1px2n6hgTiekobcCGsT99rhaYJvGIp9Y6WrE&h=AT3fdIRjw79sVDdoA1Mnimswo0Ofo-4eDFprAmRcUisZvuxh2R4ETTj5JZ1RTsNBkE7G4NiH1443ZQ2jA6LGSigzKhwD3z7_WtMqNrWckdD_GBLCJ_mF-gZm7VB9rJK0C1ECZ7QK9Y1RZLbRyr_DzWdMOLE6TfLZKA

Topic: Diverse | Comments Off on Lansare de carte Gelu Dragoş

Omul, moartea și…cezarul

de pr. Ilie Bucur Sărmășanul | 24 August 2019

PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

Omul, moartea și…cezarul

1. “OMUL TREBUIE SĂ FIE NOBIL, BUN, MILOSTIV ŞI SĂ LUCREZE FĂRĂ ÎNCETARE CEEA CE ESTE DREPT ŞI FOLOSITOR. SĂ CAUTE SĂ FIE ICOANĂ A CELOR DUMNEZEIEŞTI, PE CARE LE PRESIMŢIM”.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832),

poet german, ilustru gânditor şi om de ştiinţă, unul dintre cele mai de seamă personalităţi ale culturii univesale. Primeşte o cultură religioasă luterană, lecturează de timpuriu Biblia şi participă la slujbele duminicale. Primind o educaţie aleasă a studiat desenul, muzica (pianul şi violoncelul), scrima, călăria, literatura germană şi universală, limbi străine vechi şi moderne (greaca veche, latina, ebraica, italiana, franceza şi engleza). Studiază dreptul pe care-l termină în anul 1768. S-a ocupat şi de biologie, anatomie, modul de formare a faunei şi florei, în urma descoperirii unei mine de argint. În Italia este fascinat de lucrările lui Michelangelo şi Rafael. În anul 1808 a fost decorat de Napoleon cu Crucea Legiunii de Onoare, fiind întâmpinat cu cuvintele: “IATĂ, UN OM”. A murit de pneumonie, iar ultimele lui cuvinte au fost: MAI MULTĂ LUMINĂ”.

+ + +

2. “OPREŞTE DOAMNE TRECEREA! ŞTIU CĂ UNDE NU E MOARTE NU E NICI IUBIRE ŞI TOTUŞI, TE ROG: OPREŞTE DOAMNE, CEASORNICUL CU CARE NE MĂSORI DESTRĂMAREA”.

Lucian Blaga (1895-1961).

a fost filosof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor universitar, academician şi diplomat român. Personalitate impunătoare şi polivalentă a culturii interbelice, Lucian Blaga a marcat perioada respectivă prin elemente de originalitate compatibile cu înscrierea sa în universalitate. Există zvonuri că la iniţiativa lui Mircea Eliade, ar fi fost propus de către Rosa del Conta şi criticul Basil Munteanu, pentru a primi premiul Nobel pentru literatură. A decedat la 6 mai 1961, în Cluj, şi a fost înmormântat în ziua sa de naştere, 9 mai, în cimitirul de la Lancrăm.

+ + +

3. “CAPETELE PREA ÎNFIERBÂNTATE VOR NEAPĂRAT SĂ VADĂ ASTĂZI O CONTRADICŢIE ÎNTRE MATERIE ŞI SPIRIT, ÎNTRE ŞTIINŢĂ ŞI RELIGIE. DAR EU CRED CĂ VA VENI VREMEA CÂND MATERIA ŞI SPIRITUL, ŞTIINŢA ŞI RELIGIA VOR CONVIEŢUI FOARTE BINE ŞI I SE VA DA LUI DUMNEZEU CEEA CE ESTE AL LUI DUMNEZEU, IAR CEZARULUI CE ESTE AL CEZARULUI”.

Onisifor Ghibu (1883- 1972),

Profesor român de pedagogie, membru corespondent al Academiei Române, politician, luptător pentru drepturile şi unitatea poporului român, unul dintre participanţii importanţi la realizarea  Marii Uniri de la 1918. Refugiat în Bucureşti între anii 1914 şi 1916, conlucrează cu Octavian Goga, Vasile Lucaciu şi alţi refugiaţ ardeleni la o campanie intensă pentru intrarea României în război alături de Antantă împotriva Austro-Ungariei. Pentru această activitate a fost condamnat în 1915, în contumacie, de Curtea Marţială Magiară din Cluj, la moarte. Este nevoit să plece cu familia la Chişinău unde organizează învăţămîntul românesc, tipăreşte “Ardealul” şi cotidianul “România nouă“. A suferit toată viaţa de pe urma sistemului comunist, a făcut şi închisoare aproape 3 ani de zile. În ciuda tuturor manevrelor duşmănoase, Onisifor Ghibu, a fost inclus în calendarul UNESCO internaţional pe anul 1983, la centenarul naşterii sale. Opera lui numără peste 100 de cărţi. A  fost deputat, senator, secretar de stat, delegat al guvernului român pe lângă Sfântul Scaun de la Roma.

Părintele Ilie

Topic: Meditaţii | Comments Off on Omul, moartea și…cezarul

Lucăceşti, file de istorie

de Radu Botiş | 14 August 2019

Apărută în an centenar (2018), cartea profesorului Gelu DRAGOŞ aduce în faţa cititorului, ca o mărturie a locului nost preţioase file de istorie, îmbrăcând astfel în strai de sărbătoare Lucăceştiul şi-n jur.

Nu poate fi împlinire mai mare pentru un fiu al locului decât aceea de a-şi da obolul săuspaţiului în care pentru întâia oară s-a învrednicit de bucuria vieţii. Trecut, pământ, biserică, oameni, părinţi, fraţi, prieteni, toate şi-au găsit spaţiul bine stabilit în cartea „Lucăceşti. File de istorie”, dreaptă mărturie şi mărturisire îndeobşte a autorului.

Lucrarea a fost publicată la editura Gutinul din Baia Mare, având ca redactor de carte pe istoricul, eruditul profesor Dan V. ACHIM, o enciclopedie a Maramureşului, şi pe Angela-Monica JUCAN, cea care s-a implicat pentru dreapta rostuire întru scriere, bunul început a ajuns pe mâini sigure. Rezultatul, martor prezent însăşi, aici, de faţă cartea certifică aceasta.

Marele istoric al neamului, Nicolae IORGA spunea: „Înţelepciunea vieţii e simplă: fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine ca înainte”. Drumul lui Gelu DRAGOŞ este suficient de cunoscut:formator de caractere (dascăl), ziarist, om al locului, familist şi prieten, dar şi căutător prin filele vremii. Bazată pe suficient material bibliografic, cartea se deschide cu un Cuvânt înaintepurtând semnătura domnului ing. Ioan MĂTIEŞ, primarul comunei Mireşu Mare de care aparţine administrativ şi localitatea Lucăceşti. Inspirată cugetarea din popora edilului: „Patriotismul nu este un merit, ci o datorie de onoare”. Parte a Cetăţii de Piatră, localitatea este situată în nord-vestul Ţării Chioarului, pe malul drept al râului Someş și este atestată documentar din anul 1403.

Factor de luminare, școala datează de la începutul secolului XIX, la început ca şcoală confesională, iar apoi ca şcoală de stat. Sunt prezentate și fauna şi vegetaţia zonei, rezervaţia de stejar pedunculat de la Bavna-Fersig, unde primăvara înfloreşte laleaua pestriţă, care face parte din flora ocrotită de lege. Ocupaţiile tradiţionale sunt cele specifice satelor româneşti de pe valea Someşului: agricultura, creşterea animalelor, confecţionarea obiectelor vestimentare şi de uz gospodăresc, morăritul,etc.

Referitor la atrocităţile celor două războaie mondiale, vom regăsi în lucrare informații despre oameni ai locului căzuţi pentru ţară,eroi ai neamului:,, Dar cele mai mari dureri le-au adus cele două războaie mondiale prin numărul mare de recrutări în armatele străine. Din cei recrutați în armata austro-ungară după 1914, unii vor ajunge în Italia și Rusia ca prizonieri  și se vor încadra ca voluntari în Legiunea română depunând jurământul față de România, chiar în fața părintelui Vasile Lucaciu. Îi pomenim pe:Boloș Vasile, agricultor, Batalionul 17 Voluntari,Buciuman Ioan,agricultor, Batalionul 17 voluntari,Moldovan Chifor, agricultor, voluntar în Rusia.Alături de  cei din localitățile învecinate își vor aduce contribuția la înfrângerea imperiului Austro-Ungar și realizarea Unirii. Unii vor lupta și pe frontul de pe Tisa în 1919” (pag.29).

Nu lipsesc a fi consemnate şi graiul satului, un interesant dicţionar de regionalisme, o actualizare a locuitorilor, personalităţi marcante ale Lucăceştiului, dintre care îi amintim pe avocatul Aurel NISTOR (fost prefect al judeţului Satu Mare, primar la Baia Mare, apoi guvernator al Asociaţiei de Coordonare a Camerei Agricole Tisa-Someş, dar şi director al ziarului Baia Mare), Dragoş Alexandru (preşedinte provizoriu al CDM), chestorul de poliţie Vasile MUREŞAN, poetul şi publicistul Ioan DRAGOŞ, autorul cărţii, Gelu DRAGOŞ.

O lucrare amplă, bogată în conţinut, cu date monografice necesare pentru lucăceni şi nu numai.

Topic: Diverse, Recenzii | Comments Off on Lucăceşti, file de istorie


« Anteriorul