Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Mănăstirea Govora

de Andrada Victoria Diaconescu | Aprilie 10, 2008

BisericaDupa tradiţie MĂNĂSTIREA GOVORA, este una dintre cele mai vechi Mănăstiri din România, situată în judeţul Vâlcea, pe teritoriul comunei Buleta, la 17 km de Râmnicu Vâlcea în imediata apropiere a Staţiunii Turistice Internaţionale, BĂILE GOVORA. “Frumoasa biserică a MĂNĂSTIRII GOVORA, cu pridvor deschis, pare o cetăţuie cu turnul înalt şi ziduri puternice”.
Mănăstirea Govora are hramul “Adormirea Maicii Domnului”. A fost construită şi reconstruită între secolele al XIV-lea şi al XV-lea, în parte de Vlad Dracul, în jur de 1440, pustiită apoi de boierul Albu cel Mare în vremea domniei lui Vlad Ţepeş (1448 -1476), apoi refacută de Vlad Calugarul şi Radu cel Mare între anii 1492 – 1496. Zugrăveala aparţine lui Paisie Ieromonahul (N. Stoienescu), ajutat de nepotul său “Popa Dobre, Ispravnic al acestei lucrări”, ambii fiind zugrăviţi în tabloul ctitorilor alături de Biserica MareRadu cel Mare, pe vremea lui Constantin Brâncoveanu, între anii 1701 – 1711. Mănăstirea Govora a fost reparată în întregime (s-au refacut chiliil ) de Matei Basarab, între anii 1640 – 1645, în vederea instalării TIPARNIŢEI, pe care i-o dăruise, la cererea sa, cu meşteri cu tot, Mitropolitul cărturar, român de origine, Simion Movilă de la Kiev. I s-au refăcut apoi: trapeza, în anul 1775, de Grigorie, Episcop de Râminc, clopotniţa şi clădirile de pe latura stângă şi de nord sunt făcute la începutul secolului al XVIII-lea, cu adausurile şi modificările datând din secolul al XIX-lea. Clopotniţa a fost reparată în anul 1783 iar chiliile au fost refăcute în anul 1840 (N. Stoicescu).
Catapeteasma este o operă de mare valoare artistică, sculptată în lemn de tei, împodobită cu icoane pictate pe fond de aur.
“Exteriorul bisericii urmează o linie simplă şi suplă fiind decorat cu un brâu medalion pictat. Ferestrele au frumoase ancadramente de piatră sculptată”.
Constantin BrâncoveanulÎn tiparniţa mănăstirească (de scurtă durată) de la Govora (1636-1642 ) s-au tipărit cărţi de slujbă slavonă, printre care “Psaltirea” din anul 1637; mitropolitul Teofil a tipărit tot aici, în anul 1640 “Pravila Mică”, zisă şi “Pravila de la Govora”, PRIMA CARTE DE  LEGE, în româneşte , din Principate, după tipăriturile româneşti din Ardeal, ale lui Coresi. Încăperile vechii tipografii mai exista şi astăzi. Acestui ansamblu MĂNĂSTIRESC, de la Govora, i s-au facut însemnate reparaţii, între anii 1957 -1969. Au urmat renovări sub păstorirea Episcopului de Vâlcea Gherasim. La MĂNĂSTIREA GOVORA din judeţul Vâlcea, România se afla o icoana unica în lume, de o frumuseţe inestimabilă, ICOANA MAICII DOMNULUI CU ARIPI ŞI CU SFÂNTUL ACOPERĂMÂNT, pictată între anii 17oo – 1711, deasupra uşii de la intrare în mănăstire. Icoana este făcătoare de minuni şi atrage în permanenţă vizitatori din întreaga lume, pentru rugăciune şi pentru frumuseţea ei.

Mănăstirea Govora

Topice: Descrieri | Comments Off on Mănăstirea Govora

Comentarii închise.