Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Proiect Educaţional

de Sorina Mihaela Botiş | Aprilie 1, 2008

PROIECT  EDUCATIONAL PRIN CORESPONDENŢĂ
DURATA PROIECTULUI 2 ANI
2007 – 2009

ORGANIZATORI:
Grupul Şcolar Industrial “Doctor Florian Ulmeanu” Ulmeni, judeţul Maramureş.
Director coordonator: Leta Carmen
Director adjunct: Puşcaş Aurora
Şcoala cu clasele I- VIII Băişoara, judeţul Cluj.
Director: Luca Mircea

COORDONATORI  PROIECT
Profesor diriginte  SORINA BOTIŞ
Profesor diriginte  ANIŞOARA LUCA

MOTTO:
“DACĂ  VREI  SĂ  ÎNVEŢI, SĂ  ŞTII  CE ÎŢI  ESTE  DE  FOLOS, OBIŞNUIEŞTE – TE SĂ  TRĂIEŞTI  MODEST,  DAR  CURAT SUFLETEŞTE, CĂCI  FRICA  DE DUMNEZEU ESTE  ÎNCEPUTUL ÎNŢELEPCIUNII”.

ARGUMENT:
În şcoala noastră religia este o materie foarte îndrăgită de elevi, la care aceştia participă cu mare plăcere. Aceasta contribuie la cunoaşterea şi respectarea valorilor morale creştine de către elevii noştri. În întâlnirile Consiliului elevilor, acestia  şi-au manifestat dorinţa de a participa diferite  la concursuri pe teme religioase.
Există situaţii în care apar bariere de comunicare între elevi,  având drept cauze lipsa de experienţă cât şi lipsa spiritului de echipă.
Acest parteneriat sprijină dezvoltarea unei atitudini pozitive, care  să armonizeze relaţiile cu  sine şi  cu  ceilalti, cu mediul inconjurator, cu traditiile strămoşeşti şi se îndreapta  spre  stabililirea  unor  reale  punţi de comunicare  între elevii şi cadrele didactice din cele două scoli partenere.
Consider că relatia  de prietenie nu este numai o posibilitate, ci şi o necessitate. Conslyleanamonth . La  aceasta  vârstă, copiii au nevoie  să înveţe, sa ia în considerare punctul  de vedere  al altor copii, să facă  schimb de idei şi să înţeleagă mai bine experienţele prietenilor lor,de a lega  prietenii.

DESCRIEREA  PROIECTULUI

SCOPUL  PROIECTULUI:

Extinderea modalităţilor de cunoaştere a învăţăturii religiose,  dezvoltarea gândirii obiective şi întărirea spiritului de cooperare, între elevi, prin aplicarea unor metode moderne cu mare eficienţă instructiv educativă.

OBIECTIVE SPECIFICE

Privind elevii implicati in proiect:
Dezvoltarea capacitatilor de comunicare  intre elevii scolilor partenere;
Stimularea imaginatiei, a creativitatii, a spiritului de competitie;
Constientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei şi dovedirea unui comportament asertiv;
Consolidarea şi fixarea cunostiinţelor religioase.

Privind cadrele didactice:
Incurajarea cadrelor didactice pentru crearea unui climat educational care sa favorizeze dezvoltarea unor trasaturi de caracter;
Realizarea unui management de calitate la nivelul clasei si a unei comunicari optime intre scoala si familiile elevilor scolilor afiliate in proiect;
Aplicarea unor metode si tehnici noi de lucru cu elevii.

Privind părinţii şi ceilalţi parteneri educaţionali:
Constientizarea parintilor cu privire la rolul pe care-l au in educarea    copiilor  din  perspective  dezvoltarii  spiritului  de  comunicare şi  prietenie;
Implicarea  parintilor   şi colaboratorilor  in  actiunile  promovate  de  scoala. 

GRUPURILE  ŢINTĂ

Elevii claselor  a VI – a din şcolile partenere în proiect  
Părintii acestora
Cadrele didactice din şcolile partenere

CALENDARUL  ACTIVITĂŢILOR
ANUL SCOLAR 2007-2008

Nr. ACTIVITATE LOCUL TERMEN RASPUNDE
1. “MĂ BUCUR SĂ TE CUNOSC” scrisoarea de prezentarefelicitare de Craciun şi Anul Nou Grupul Şcolar Industrial ,,Doctor Florian Ulmeanu”Ulmeni,  judeţul Maramureş. DECEMBRIE
2007
BOTIŞ SORINA
SAS ŞIMON MAGDALENA
Şcoala cu clasele         I-VIII Băişoara,   judeţul Cluj. LUCA ANIŞOARA
2. “DE PE MELEAGURILE NOASTRE” pliante şi fotografii despre şcoală şi zona geografică Grupul Şcolar Industrial ,,Doctor Florian Ulmeanu”Ulmeni,  judeţul Maramureş. IANUARIE
2007
BOTIŞ SORINA
PUŞCAŞ AURORA
Şcoala cu clasele I-VIII Băişoara, judeţul Cluj.
4. “UN MĂRŢIŞOR PENTRU TINE” felicitări  şi mărţişoare de 1 şi 8 martiecreaţii literare Grupul Şcolar Industrial ,,Doctor Florian Ulmeanu”Ulmeni,  judeţul Maramureş. FEBRUARIE
2008
BOTIŞ SORINA
LUPŞA SIMONA
Şcoala cu clasele         I-VIII Băişoara,   judeţul Cluj. LUCA ANIŞOARA
LUCA CARMEN
5. “ÎNVIEREA DOMNULUI” felicitări de Sfintele Paşti Grupul Şcolar Industrial ,,Doctor Florian Ulmeanu”Ulmeni,  judeţul Maramureş. MARTIE
2008
BOTIŞ SORINA
PINTE CAMELIA
Şcoala cu clasele I-VIII Băişoara,   judeţul Cluj LUCA ANIŞOARA
VLAD VOICHIŢA
6. “SĂ AVEM CREDINŢĂ” realizarea de fotografii cu tematică religioasă Grupul Şcolar Industrial ,,Doctor Florian Ulmeanu”Ulmeni,  judeţul Maramureş. APRILIE
MAI
2008
BOTIŞ SORINA TĂMĂŞAN FLORICA
Şcoala cu clasele         I-VIII Băişoara,   judeţul Cluj LUCA ANIŞOARA
VLAD VOICHIŢA
7. ZIUA COPILULUI” întâlnirea elevilor la Sc.cu cls.I-VIII Băişoara prezentarea şcolilor concurs “Cea mai gustoasă prăjitură”                                 
seară distractivă
Şcoala cu clasele         I-VIII Băişoara,   judeţul ClujŞcoala cu clasele         I-VIII Băişoara,   judeţul Cluj 31 MAI
2008
BOTIŞ SORINA
COSTIN GABRIELA
LUCA ANIŞOARA
LUCA CARMEN
VLAD VOICHITA
8. “SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ” vizitarea Mănăstirii “Sfântul Proroc Ilie”-Băişoara-participarea la Sf. Liturghie concurs “Cea mai reuşită fotografie”                   Mănăstirea ,,Sfântul Prooroc Ilie”-Băişoara 1 IUNIE
2008
BOTIŞ SORINA
LUCA ANIŞOARA
VLAD VOICHIŢA

REZULTATE AŞTEPTATE

Comunicarea prin corespondenţă a elevilor din cele două şcoli.
Realizarea activităţilor specifice propuse de proiect (scrisori,felicitari,pliante,şi fotografii).
Împărtăşirea unor gânduri (trăiri) din experienţa personală.
Sărbătorirea zilei de 1 IUNIE – ZIUA COPILULUI
Expoziţia şi prezentarea imaginilor religioase din fotografiile realizate de elevi.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

-elaborarea scrisorilor,pliantelor,fotografiilor
-schimb de materiale didactice intre scolile implicate in proiect

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA

1.      Aplicarea proiectului va fi urmarita in fiecare etapă, punându-se accent pe munca efectiva cu copii. Efectul schimbului de informatii asupra gândirii elevilor va fi evaluat pe baza unor evaluari la final de proiect.
2.      Aprecierea elevilor care au contribuit cel mai mult la realizarea acestei activităţi de către colegii lor – participanţi, de către consilierul pe probleme educative din şcoală.

RESURSE :

–  resurse  materiale: – cameră foto, calculator, imprimantă, hărtie  şi panou
–  diverse  prăjituri făcute de părinţi şi aduse de elevi lor  pentru concursul ,,Cea mai gustoasă prăjitură”; dulciuri, rechizite şi cărţi pentru premierea concurenţilor (furnizate de sponsori); diplome realizate pe calculator; calculator şi staţie pentru muzică.
–  resurse umane implicate: cadre didactice, elevi, părinţi, colaboratori, sponsori.
–  resurse financiare: – sponsorizări din partea părinţilor.
– deplasarea elevilor pe ruta Ulmeni-Băişoara, se va face cu microbuzul Gr. Şc. Ind. ,,Dr. Florian Ulmeanu”din Ulmeni.

PUBLICITATE ŞI COMUNICARE

Prezentarea proiectului in cadrul Consiliului profesoral,Comisiei metodice artă-religie-sport
Afişe în scoală/clasa,Întălniri cu părinţii
Activităţile vor fi descrise pe site-ul scolii

ACREDITARE / CERTIFICARE

La finalul proiectului profesorii participanti vor primi adeverinţe de participare din partea conducerii scolii,precum si diplome.

Elevii participanti vor primi diplome de participare cu titlul proiectului şi şcolile implicate.

COMISIA  DE  JURIZARE

Coordonatorii proiectului
Directorii şcolilor partenere
Consilierul educativ din şcoală
Profesorul de religie
Preşedinţii comitetelor de părinţi al claselor din şcolile partenere
Preoţii parohiilor Ulmeni şi Băişoara
Primarii localităţilor Ulmeni şi Băişoara

PARTENERI  MEDIA

PUBLICAŢIA INTERNAŢIONALĂ “STARPRESS”- www.valcea-turism.ro
REVISTA “BIRUINŢA“,  BOR  TORACU  MARE – SERBIA – biruinta.haipa.ro
REVISTA CULTURAL -CREŞTINĂ  “GLAS COMUN”www.glascomun.info

PARTENERII  PROIECTULUI:

GRUPUL ŞCOLAR  INDUSTRIAL “DOCTOR FLORIAN ULMEANU” – ULMENI
ŞCOALA CU CLASELE I -VIII  BĂIŞOARA
CENTRUL EDUCATIV PENTRU COPII al Grupului Şcolar Industrial “Dr. Florian Ulmeanu” – Ulmeni
PAROHIA ORTODOXĂ  ROMÂNĂ ULMENI
PAROHIA ORTODOXĂ  ROMÂNA BĂIŞOARA
MĂNĂSTIREA  ,,SFÂNTUL PROOROC  ILIE”-BĂIŞOARA
PRIMĂRIA  ULMENI
PRIMĂRIA BĂIŞOARA

PARTENERIAT EDUCATIONAL

PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat pentru anul scolar 2007-2009 între : 

a) Grupul Şcolar Industrial ,,Doctor Florian Ulmeanu” Ulmeni,  judeţul Maramureş, reprezentată prin:
1. Prof. Leta Carmen- director coordonator
2. Prof. Puşcaş Aurora – director adjunct
3. Prof. Botiş Sorina – diriginte

b) Şcoala cu clasele I-VIII Băişoara,   judeţul Cluj, reprezentata prin:
1. Prof. Luca Mircea – director
2. Prof. Luca Anişoara – diriginte

c) Centru educativ pentru copii:
1. Prof. Pinte Camelia – consilier educativ

d) Parohia Ortodoxă Română Ulmeni, reprezentata prin:
1. Preot paroh Giurgiu Dumitru

e) Parohia Ortodoxă Română Băişoara, reprezentată prin:
1. Preot paroh Bucur Daniel

f) Mănăstirea “Sfântul Prooroc Ilie” Băişoara, reprezentată prin:
1. Stareţul Scarlat Emanuel

g) Primăria Ulmeni , reprezentată prin :
1. Primar Ardelean Vasile

h) Primăria Băişoara, reprezentată prin
1. Primar Luca Minodora

Prezentul contract de parteneriat nu implică obligaţii materiale din partea partenerilor.

Parteneriatul se incheie pentru buna derulare a proiectului:

,,CREDINŢA – GLAS COMUN” .

OBIECTIVELE COLABORĂRII

● Cunoaşterea scopului acestui parteneriat de către elevi, cadre didactice, părinţi şi parteneri.
● Asigurarea condiţiilor optime de realizare a activităţilor incluse în calendar;
● Sprijinirea coordonatoriilor proiectului în desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor planificate;
● Mediatizarea activităţilor desfăşurate în acest proiect;
● Mobilizarea parinţilor elevilor în desfăşurarea activităţilor.

Cadre didactice implicate în proiect: Puşcaş Aurora, Pinte Camelia, Botiş Sorina, Tămăşan Florica, Lupşa Simona, Sas Şimon Magdalena, Luca Mircea, Luca Anişoara, Luca Gavril, Luca Carmen, Vlad Voichiţa.

Topice: Diverse | 1 Comentariu »

Un răspuns to “Proiect Educaţional”

  1. Panaite Dumitru spune:
    30 Mai 2008 la 1:18

    Pt Aurora, fostă Covaciu, colegul tău de ASCR, TE SALUTA!
    Dacă accepţi asta e adresa mea de email. Aştept Aurora şi salutări soţului de la colegul de grupă de la EMT. VĂ AŞTEPT, pa!