Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente

Arhiva pentru 14 Iunie , 2008

Rusaliile – Pogorîrea Sfîntului Duh

Sâmbătă, 14 Iunie 2008

Dumineca Rusaliilor este ziua Pogorîrii Sf.Duh peste Sf.Apostoli, este ziua întemeierii Sf.Biserici,este ziua revărsării harului ceresc peste toate sufletele.Această Sărbătoare ne dă prilejul să vorbim Despre Darurile Sf. Duh. Cuvîntul harismă înseamnă”dar gratuit”prin aceasta se înţelege în chip desăvîrşit prezenţa Duhului care se manifestă prin tot felul de daruri gratuite,daruri duhovniceşti. În cartea Fap.Ap.c 2 […]