Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

LIMBILE DE FOC ALE RUSALIILOR

de admin | Iunie 15, 2008

În fiecare an la dumnezeiescul Praznic al Cinzecimii sau al Pogorîri Duhului Sfînt peste sfinţii ucenici şi apostoli ai Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, nu se poate să nu ne înrtebăm,noi, creştinii căldicei, unde mai sunt astăzi limbile de foc ale Rusaliilor, prin care s-au împlinit cuvintele Mîntuitorului: „Foc am venit să arunc pe pămînt şi cît de mult aş vrea să fie aprins!” Luca 12,49. Răspunsul la această tainică întrebare îl găsim în adevărul faptului că astăzi, la două mii de ani de la Cinzecime, limbile de foc ale Rusaliilor umplu Biserica lui Hristos, lumea creaţiei lui Dumnezeu şi viaţa creştinilor, prin lucrarea, luminarea şi sfinţirea date de harul necreat a Duhului Sfînt. Sfînta Tradiţie ne spune că”Biserica este plină de Duhul Sfînt”, aşa şi este, pentru că dacă suntem cu luare-aminte, descoperim faptul că limbile de foc ale Rusaliilor le găsim,le întîlnim şi le contemplăm astăzi, în primul şi în primul pînd , în dumnezeiescul Potir euharistic al Sfintei Liturghii, în cuvîntul lui Dumnezeu din Sfînta şi dumnezeiasca Evanghelie şi Sfînta Scriptură, în rînduiala sfintelor Taine ale Bisericii şi în sfintele ierurgii, în formulările dogmatice ale Sinoadelor ecumenice şi în precizările canonice, în scrierile sfinţilor Părinţi, îndeosebi în Filocalie, Pateric şi Veţile sfinţilor, în făptuirile creaţiei care ne înconjuară şi care sunt pline de ruguri aprinse, în fiecare creştin botezat şi însemnat cu „Pecetea darului Duhului Sfînt”, prin sfînta Taină a Mirungerii, în roua lacrimilor rugăciunii de pocăinţă şi umilinţă şi mai ales în candelele fecioarelor înţelepte.
Potirul Sfintei şi dumnezeieştii Liturghii cuprinde limbile de foc ale Rusaliilor în deplinătatea lor, prin perfacerea euharistică şi prin prezenţa reală a Trupului şi Sîngelui Mîntuitorului Iisus Hristos în sfînta Împărtăşanie. Limbile de foc ale Rusaliilor stăpînesc şi învăluie sfîntul şi dumnezeiescul Prestol în lumină şi slavă, prefăcîndu-l pe acasta într-un adevărat rug aprins, de aceea orice episcop, preot şi diacon, urmînd pilda lui Moise, stă de vorbă cu Dumnezeu, cel care ne vorbeşte astăzi din rugul aprins al Sfintei şi dumnezeieşti Liturghii prin limbile de foc ale Rusaliilor, cuprinse în ectenii şi rugăciuni, în proscomidie şi vohoade, în heruvic şi prefacere, în pricesne şi împărtăşire.
În cuvintele sfintei Evanghelii şi ale Apostolului, ale Noului Testament şi ale întregii Sfintei Scripturii, limbile de foc ale Rusaliilor răzbat în fiecare rînd, verset şi capitol ca şi sfintele Evanghelii, epistolele neotestamentare sau Apocalipsa, şi cartea Faptele Apostolilor, care ne redă în capitolul al doilea minunea Cinzecimii, este străbătută de la un capăt la celălalt , este marcată, însemnată şi inspirată din limbile de foc ale Duhului Sfînt, prin fptele,cuvintele, predicile, minunile şi întîmplările din viaţa sfinţilor apostoli şi din călătoriile misionare ale sfîntului apostol Pavel. De aceea împărtăşindu-ne din sfîntul potir pe de o parte şi din cuvîntul lui Dunnezeu pe de altă parte, ne împărtăşim, la urma urmei, din aceleaşi limbi de foc ale Rusaliilor, care au inspirat Noul Testament şi întreaga Sfîntă Scriptură, şi prin care se lucrează prefacerea euharistică prin invocare Duhului Sfănt la epicleză, la fiecare sfîntă şi dumnezeiască Liturghie, şi miez de esenţă a Liturghii cosmice.
Regăsim limbile de foc ale Rusaliilor în rînduiala, săvîrşirea şi lucrarea sfintelor Taine şi ierurgii: Botezul, Mirungerea, Euharistia, Spovedania, Cununia,Preoţia şi sfîntul Maslu, ca şi în sfeştanii, tîrnosori, rugăciuni, sfinţiri şi dezlegări. Preoţia sau hirotonia este Taina prin care se lucrează celelalte sfinte Taine, condiţia acestora şi adevărată Cinzecime a ierarhului, preotului şi diaconului.Prin contemplaţie, ne împărtăşin din limbile de foc ale Rusaliilor, care se află lucrătoare, de viaţă-făcătoare şi sfinţitoare în toate făpturile creaţiei lui Dumnezeu, mijlocindu-ne neîncetat revelaţia naturală şi cunoaşterea naturală a lui Dumnezeu, prin vederea şi înţelegerea minunilor creaţiei Sale. Limbile de foc ale Rusaliilor le întrezărim în Vecernia, Utrenia şi Liturghia cosmică, în Ceasurile de peste zi şi în taina Miezonopticii, în semenii noştri creaţi după chipul şi asmănarea lui Dumnezeu şi botezaţi în numele Sfintei Treimi, în roua lacrimilor rugăciunii înaintea sfintelor icoane şi a sfintei cruci, în citirea scriirilor filocalice şi duhovniceşti ortodoxe şi, mai ales în candelele fecioarelor înţelepte care, fiind gata, ies cu dragoste şi îndrăzneală întru întîmpinarea Mirelui Iisus Hristos.

D A N I I L
Episcop-locţiitor al Daciei Felix
Vârşeţ

Topice: Meditaţii | Comments Off on LIMBILE DE FOC ALE RUSALIILOR

Comentarii închise.