Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Lumina Ierarhului

de Radu Botiş | Iulie 28, 2008

    Duminică 27 iulie 2008, Parohia Ortodoxă Română Sălsig, judeţul Maramureş a îmbrăcat strai de sărbătoare. Tirnosirea bisericii cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil a fost prilejul sosirii aici a P.S.Episcop Iustinian Chira Maramureşanul, episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, care, înconjurat de un sobor de douăzeci de preoţi ai parohiilor din jur a sfinţit această biserică.
    La sosire P.S. Sa a fost întâmpinat, conform tradiţiei locului, de către primarul localităţii Florin Luca dimpreună cu mulţime de credincioşi. După aşezarea hrisovului în sfînta masă a altarului şi rugăciunile specifice, a fost oficiată Sfînta Liturghie pe o scenă amenajată în apropierea bisericii. Strădania preotului paroh Cornel Bot a fost recompensată prin oferirea crucii patriarhale. Răspunsurile la Sfînta Liturghie au fost date de către corul din localitate alaturi de corul Parohiei Ortodoxe Române Ulmeni, conduse de către doamna Georgeta Cedică.
    Au fost rostite cuvinte de suflet de către secretarul episcopiei, preot Ioan Pop, protopopul Protopopiatului Ortodox Român Chioar- preot Nicolae Petruş, pentru ca, la final, P.S. Episcop Iustinian să umple inimile tuturor celor prezenţi cu alese cuvinte duhovniceşti scoţând în evidenţă rolul bisericii-maica neamului, importanţa preotului în mijlocul credincioşilor dar şi preţuirea de care ne bucurăm fiecare întru Pronia Mîntuitorului Iisus Hristos.
    La finalul întregului ceremonial religios a fost oferită o agapă frăţească .

Topice: Reportaje | Comments Off on Lumina Ierarhului

Comentarii închise.