Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Biserica Bucium

de Losonczy Alexandru | Noiembrie 25, 2008

Biserica “Pogorarea Sfantului Duh”, din dealul Bucium, municipiul Iaşi, se afla la un kilometru după “Plopii fără soţ” ai lui Mihai Eminescu.

Ctitorul acestui sfânt locaş este Domnitorul Moldovei Ioan Teodor Calimachi (1758-1761). Român originar din Bucovina dintr-o familie Calmaş, el învaţă în şcoli străine şi ajunge mare dragoman la Poartă sub numele grecizat Calimaki. După mutarea lui Scaralt-Vodă la Bucureşti, sultanul trimite domn la Iaşi pe Ioan Teodor. În anul 1762, biserica a fost sfinţită de fratele domnitorului, Mitropolitul Moldovei Gavriil Calimachi, fost Mitropolit al Tesalonicului, cel care, la rândul său, a înălţat Biserica Sf. Gheorghe din incinta Mtropoliei, cunoscută astăzi sub numele de catedrala veche.

Astfel, în anul 1874, pe vremea preotului Pavel Hanganu, la biserica s-au făcut reparaţii capitale “fiind zugrăvită pe toţi pereţii”, iar pe catapeteasmă au fost pictate icoane de lemn. În anul 1887, s-a construit din piatra, cărămida şi lemn pridvorul cu turnul-clopotniţă, schimbându-se intrarea în biserică. Intrarea de pe peretele sudic al pronaosului a fost zidită, dar pisania a rămas la locul ei.

Trecerea anilor a lăsat semne şi în zidurile acestei biserici. De aceea, în perioada 1995-1998 ea a fost reparată capital, atât în interior cât şi în exterior, fiind împodobită cu pictură şi înzestrată cu mobilier nou. Biserica a fost resfinţită la data de 14 iunie 1998 de către P.F. Daniel pe atunci Mitropolit  al Moldovei si Bucovinei.

Acest edificiu istoric bisericesc are în dotarea sa obiecte de o valoare artistică şi documentară inestimabilă pentru cultura românească, între care un potir de argint cu inscripţie în limba greacă, datând din 1834, precum şi manuscrisul în original al lui Udrişte Năsturel de Fierăşti, care este o traducere din slavonă a romanului Varlaam şi Ioasaf, realizat pe la 1648-1649, scris într-o frumoasa şi dulce limbă românească a acelor vremuri.

TroiţăInscripţieVedere spre altar
PisaniaPictură exterioarăPictură cu hramul bisericii
Odele lui solomonPictură exterioarăInscripţie
Coloane la intrareVedere din lateralPictură exterioară
Pictură exterioară - Judecata de apoiVedere din lateralPictură exterioară -Înălţarea Domnului
Pictură exterioarăPictură exterioară - Intrarea în IerusalimPietre funerare vechi
Vedere din lateralPictură exterioarăVedere de ansamblu
Vedere din faţăPictură interioară - Iisus PancreatorIcoană de argint
CatapeteasmaPictură interioară - Sf. ÎmpăraţiEpitaf
Pictură interioarăPictură interioarăPictură interioară - Sf. Parascheva
Fereastră pictatăPictură interioară - Adormirea Maicii DomnuluiPictură interioară - Maica Domnului şi Pruncul Iisus

Topice: Descrieri | Comments Off on Biserica Bucium

Comentarii închise.