Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Mănăstirea Piatra Sfântă

de Losonczy Alexandru | Noiembrie 6, 2008

Sub Dealul Repedea, într-o margine de pădure, asunsă dar şi la vedere se află Schitul lui Tărâtă, sau mai nou Mănăstirea Piatra Sântă, după ce P.F. Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a rebotezato. Mănăstirea Piatra Sfîntă din satul Pietraria, comuna Bârnova, face parte din salba de mănăstiri ce înconjoară oraşul Iaşi.

Începuturile acestui locaş se leagă de retragerea unor monahi iubitori de isihie pe piscurile din apropierea pietrăriei de deasupra Socolei, în veacul al XVII-lea. Grigore Ghica Voievod va trimite acolo meşteri şi materiale în anul 1732, care au ridicat un schit cu biserică din piatră şi din lemn. Domnitorul a dăruit noului schit mai multe venituri. La 1733 Constantin Nicolae Mavrocordat-Vodă întăreşte din nou miluirile acordate schitului, iar în 1741 Grigore Ghica Vodă. revenind în scaun, face noi daruri, bani şi alimente pentru hram. sărbătoarea Buneivestiri. Fiul acestuia din urmă, Matei Gr. Ghica Voievod, ajută pe călugări să repare schitul care începea să se năruiască. Cu binecuvântarea Mitropolitului lacov biserica primeşte un alt hram, Adormirea Maicii Domnului. La 1755 Matei Gr. Ghica rânduieşte epitrop asupra acestui schit pe “biv vel jignicerul” Ştefan Bosie, care fusese epitrop la Sf. Spiridon din laşi şi la biserica Domnească din Tg. Frumos. Pe la 1761 loan Teodor Calimachi afieroseşte acest schit, ca să fie spital pentru ciumaţi, sub purtarea de grijă şi ascultarea Mănăstirii Sf. Spiridon. În hrisoavele domneşti schitu este îndeobşte cunoscut cu titlul de Schitul Săhăstriei deasupra Socoii în codrii Iaşului, dar în limbaj popular i s-a spus, mai pe scurt Schitul lui Tărâţă. Nu se cunoaşte clar motivul însă se pare că ar veni de la un oarecare Gheorghe Tărâţă, care a lăsat prin testament toată averea sa acestui schit, pe la 1779.

Redeschis după 1990, Schitul lui Tărâţa a devenit apoi mănăstire de călugări, care trudesc acum la ridicarea unei noi biserici “de piatră” în stil tradiţional moldovenesc.

Mica bisericuţă este construită din piatră cu învelitoare de tablă pe şarpantă. Planul bisericii este treflat, cu o turlă dispusă deasupra naosului. Arhitectura este simplă, fiind văruită în interior în culori de apă. Deasupra pronaosului se află o turlă, cu rolul de clopotniţă. Pridvorul este construit ulterior, intrarea făcându-se prin uşa de vest. Biserica nu este pictată, ci numai văruită. În curtea bisericii se mai află un paraclis de lemn, o clădire care serveşte de chilii, un cimitir şi câteva anexe gospodăreşti.

Biserica - vedere din lateralChiliileBiserica - vedere de ansamblu
Biserica nouă - în construcţieInscripţie vecheIcoană veche
InteriorIcoană vecheCatapeteasma
Icoană vecheIcoană vecheIcoană veche
Fereastră pictatăIcoană de argintIcoană veche
Icoană vecheIcoană vecheFereastră pictată
Cupola turleiIcoană vecheCatapeteasma - detaliu
Biserica - vedere de ansambluTurlaBiserica - vedere din lateral
ParaclisBalconBiserica - vedere din spate

Topice: Descrieri | Comments Off on Mănăstirea Piatra Sfântă

Comentarii închise.