Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Mănăstirea Frumoasa

de Losonczy Alexandru | Ianuarie 22, 2009

Ascunsă printre blocurile de la poalele Cetăţui, Mănăstirea Frumoasa din Iaşi, înlocuieşte o biserică mai vechi, ctitorie din secolul al XVI-lea al hatmanului Balica. De pe terasă cu o altitudine relativă de 8-10 metri faţă de şesul Bahluiului, Biserica Frumoasa domină peisajul prin silueta sa zveltă şi albă şi prin cele patru cupole ale sale, străjuită de un turn impozant şi împrejmuită cu un zid de piatră măcinat de vreme.

Poziţia deosebit de pitorească în care era situată mănăstirea lui Balica l-a determinat pe domnitorul Moldovei, Grigore al II-lea Ghica (1726-1748, cu intermitenţe), să o restaureze între anii 1727-1733, adăugându-i un ansamblu de palate minunate după moda orientală, nişte curţi spaţioase, un heleşteu mare în apropiere pe care se puteau plimba bărci şi caiace, precum şi grădini cu fântâni arteziene.

Actuala clădire a bisericii datează din perioada 1836-1839, fiind ctitoria egumenului Ioasaf Voinescu, care a rezidit-o din temelie, după cum arată şi pisania care aminteşte pe lângă Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil, un al doilea hram în cinstea Adormirii Maicii Domnului (Uspenia). Biserica actuală este un monument din prima jumătate a secolului al XIX-lea, construită în stil ucrainean (clasicist cu infuenţe slave). Faţadele sunt ornate în stil clasic cu panouri şi pilaştri angajaţi. Faţada are intrarea decorată cu un înalt portic doric format din patru coloane, cele din mijloc fiind unite printr-o arcadă în plin centru. Pe sub streaşină biserica este încinsă cu o friză decorată cu palmete şi de cornişă cu mutuali. Toate acestea contribuie la formarea aspectului monumental al construcţiei. Domnitorul Mihail Sturdza a împodobit interiorul bisericii şi a ridicat alături un mausoleu de marmură albă pentru mormintele membrilor familiei sale. Monumentul aminteşte de începuturile sculpturii statuare din Moldova. Ca stil, această nouă biserică aparţine clasicismului. Biserica este monumentală ca proporţii, planul ei asemânându-se cu cel al Biserici Sf. Spiridon din Iaşi. Noua concepţie arhitecturală se bazează pe ideea tratării unitare a spaţiului interior, pridvorul, pronaosul şi naosul fiind aproape egale ca dimensiune şi separate doar printr-un arc dublou median încadrat de arcade longitudinale, sprijinite pe coloane degajate. Clădirea cuprinde o singură navă, flancată de încăperea altarului spre răsărit. Intrarea în biserică este precedată de un frumos portic doric, compus din patru coloane înalte, cele din mijloc fiind legate între ele printr-o arcadă în plin cintru, pe care se sprijină un fronton triunghiular. Stilobatul solid pe care se ridică coloanele ca şi friza bogat decorată cu motive ornamentale în formă de frunze de palmier şi cornişa cu mutuli se continuă de jur împrejurul clădirii sporindu-i aspectul monumental. Deasupra bisericii se înalţă patru turnuri false construite după modelul turlelor bisericilor ruseşti şi dispuse în linie; două mari care exprimă în exterior cele două cupole ale navei şi două mai mici aşezate, respectiv, deasupra pridvorului şi altarului. Monumentul se prezintă ca o îmbinare dintre forme simple, sobre, de factură clasică şi forme răsăritene, imprimând bisericii un caracter exotic.

În curte se află casa numită „palatul de pe ziduri“ sau „Palatul Sturdza“, construită în 1818-1819 cu parter şi etaj, restaurată ultima dată în 1982-1983. În curte se mai găsesc ruinele vechilor case boiereşti de pe timpul lui Grigore Ghica şi cavoul familiei Sturdza (tatăl domnitorului Mihail Sturdza) şi a altor membri ai familiei din care doi înrudiţi cu familiile Vogoride şi Mavrogheni.

După o perioadă destul de tulbure în istoria sa, aceasta ctitorie voievodală şi boierească a redevenit mănăstire, în vara anului 2003, cu binecuvântarea IPS Daniel Ciobotea, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. În prezent, la Mănăstirea Frumoasa vieţuieşte o obşte de călugăriţe care au venit de la Mănăstirea Văratec, din judeţul Neamţ.

Conform listei monumentelor istorice din jud. Iaşi elaborată în anul 2004 de către Institutul Naţional al Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii, Mănăstirea Frumoasa (având codul LMI IS-II-a-A-04006) conţine un ansamblu de şase monumente istorice şi anume:

Turnul ClopotniţăPs sub bolta turnuluiRuinele Casei Domniţelor
Biserica - vedere din faţăBiserica - vedere din faţăPalatul de pe ziduri
Biserica - vedere de ansambluFaţada bisericiiInterior
CandelabruIcoană vechePictură interioară - Sfinţi
Icoană de argintTronul ierarhuluiPictură interioară
CatapeteasmaTablou votivInterior
Uşile împărăteştiMonumentul funerar al familiei SturdzaCatapeteasma - detaliu
Biserica - vedere din spatePeretele din nord cu coloane în stil clasicBiserica - vedere din spate
Trunul clopotniţăInscripţie vecheColoane la intrarea în biserică

Bibliografie: ro.Wikipedia.org

Topice: Descrieri | Comments Off on Mănăstirea Frumoasa

Comentarii închise.