Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Salvarea monumentelor din diaspora…

de admin | Ianuarie 20, 2009

Volunarii muncesc cu elan în tabăra de la ŞardDomnul Dr. Gudor Botond, preotul reofrmat din Ighiu (Magzarigeni), judeţul Alba, s-a angajat la salvarea bisericilor şi a şcolilor, odinioară cu adunări înfloritoare, dar azi părăsite parţial sau cu un număr redus de enoriaşi.

Salvează biserici preotul angajat… 

Pe lângă această muncă ce necesită un om întreg, multilateral şi atent, preotul trebuie să aibă grijă şi de fimilia lui numeroasă. O zi obişnuită începe cu plecarea de la parohia din Ighiu în jur de ora 7 împrerună cu soţia şi cele trei fetiţe, două la grădiniţă, cea mare la în clasa a I-a. Ele frecventează grădiniţa, respectiv şcolala generală de pe lângă Liceul Teologic “Gróf Majláth Gusztáv” din Alba Iulia. Părinţii lucrează tot în reşedinţa de judeţ, pastorul este angajat la Universitatea Alba-Iulia în calitate de corespondent ştiinţific. În timpul zilei se întoarce adesea la parohie pentru a rezolva problemele curente. După masă se adună cu toţii la tatăl său, la parohia reformată din Alba-Iulia, şi se face seara târziu până ajung înapoi acasa.

Şcoala întărită 

Vara în timpul vacanţei, orarul zilnic se schimbă un pic. Petrec mai mult timp la parohia din Ighiu, iar domnul pastor are mai multe oportunităţi şi timp să se ocupe de organizarea activităţilor dragi, de salvare a comunităţilor şi a monumentelor religioase. Vom încerca să inventariem rezultatele muncii depuse în anul 2008. Ce s-a întâmplat de fapt în acest an? Împreună cu tatăl său, preotul reformat de Alba-Iulia, Gudor András, au reuşit să menţină în funcţiune mica grădiniţa din casa Rákóczi Ferencz al II-lea. Acest lucru s-a realizat cu sprijinul material al fundaţiilor “Szülőföld” (Patria) şi Communitas. Fundaţia Communitas din Cluj-Napoca a contribuit cu sume importante şi la finanţarea programelor de naveta şi de internat de la Liceul “Gróf Majláth Gusztáv”, respectiv de la Colegiul Bethlen, pentru elevii din Ardealul de sud. Mica grădiniţă oferă posibilităţi de integrare copiilor din familiile mixte. Cu acest program de succes s-a reuşit asigurarea necesarului de elevi pentru buna funcţionare pe termen lung, a învăţământului în limba maghiară din Alba-Iulia. Azi prin contribuţia majoră a Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Alba-Iulia, prin asigurarea şi renovarea clădirii şcolii, în jur de 160 de elevi învaţă într-o şcoală maghiară, în limba maghiară, în spirit ecumenic, de la grădiniţă până la bacalaureat, păstrând independenţa orelor de religie şi tradiţia Seminarului Catolic. Această şcoală întărită, după părerea preotului din Ighiu, este un răspuns la situaţia de criza demografică şi educaţională, prin aceea că a reuşit să depăşească perspectiva  desfiinţarea şcolii.

Soarta unei arhive se îmbunătăţeşte 

Conservarea arhivelor protopopiatului reformat din Aiud a devenit o problemă stringentă, atunci când s-a trecut la renovarea cetăţii din Aiud. Materialul foarte preţios conţine înregistrările celor două foste protopopiate reformate ale judeţului Alba (din secolul XVIII până la al II-lea război mondial) şi a unei părţi din înregistrările protopopiatului reformat de Hunedoara. Până acum documentele s-au păstrat în sacristia biserici reformate din cetate, în şi pe dulapuri vechi. Documentele, necatalogate, păstrate în condiţii microclimatice proaste, au ajuns într-o stare critică, asta pe lângă faptul că era inaccesibilă cercetărilor sau altor consultări. Colegiu Bethlem, prin contribuţia doamnei directoare Szőcs Ildikó, găzduieşte acum arhiva valoroasă într-un spaţiu de depozitare rezistent la foc şi la umiditate. Cei aproximativ 20 de metri de documente, constau în corespondenţă (secolele XVI – XX), procese verbale, rapoarte personale sau de parohie, respectiv dosare despre probleme şcolare. Decontaminarea şi desprăfuirea documentelor a fost asigurată de Laboratorul de Restaurare Hârtie a Muzeului din Alba-Iulia, sub conducerea restauratorului Alexandru Ştirban. La munca de ordonare, inventariere, şi prelucrare a ajutat şi domnul arhivar Feiszt György din Szombathely (Ungaria), iar în urma acestei activităţi materialul documentar a devenit accesibil pentru cercetare şi documentare. Baza materială pentru lucrările de depozitare şi restaurare au fost asigurate tot de Fundaţia “Szülőföld”. Pastorul reformat din Ighiu a participat activ la aceste lucrări legate de arhivă ocupându-de de organizare. Salvarea arhivei de l-a degradare va ajuta la cunoaşterea trecutului şi la demararea cercetărilor pe această temă.

Salvarea bisericilor monument: Şard, Ighiu 

În cazul vechilor biserici monument abandonate, este vorba de o sarcină grea şi multilaterală. Biserica monument din Şard împreună cu toată aşezarea este un loc care trezeşte amintiri istorice. Basilica romanică a fost construită în secolul al XIII-lea şi a suferit mai multe modificări  în secolul al XVIII-lea. Acum biserica figurează în lista monumentelelor naţionale (LMI) la categoria “B”, dar zidurile, plafonul şi structura acoperişului se află într-o stare critică. Localitatea ocupa un loc important în rândul aşezărilor maghiare “iluminate”, deoarece era una din proprietăţile celebrului cancelar conte Teleki Sámuel. De fapt chiar materialul Bibliotecii “Teleki Teka” din Târgu-Mureş a fost iniţial găzduit aici. Mult timp localitatea a avut un rol de important, cu un preot reformat propriu până în 1940, când parohia a fost ataşată la Ighiu. În casa parohială s-a mutat familia administratorului. În 2005 a fost retrocedată şi fosta şcoală construită în 1916 din colectă publică, şi în care azi funcţionează un centru medical. În 2006 lângă fosta şcolă a început construcţia unei farmacii, care după finalizare va completa paleta de servicii medicale.

În 2008, după spusele preotului reformat, din cauza greutăţilor materiale s-a reuşit doar repararea turnului porţii şi a tavanului bisericii. La lucrările de renovare au contribuit Biserica Reformată din Ighiu, Fundaţiile “Bod Péter” şi  “Ágoston Sándor”, precum şi studenţi din Ardeal şi Ungaria. Entuziasta muncă voluntară şi-a arătat rezultatele. În 2007 s-a reuşit scoaterea grinzilor şi demontarea tavaului, iar mai tărziu în 2008 grinzile au fot puse la loc, s-a construit un tavan de lemn pe partea interioară  grinzilor şi s-a reparat acoperişul. În acelaşi timp cu ajutorul Fundaţiei “Szülőföld”, s-a trecut şi la eliminarea pagubelor produse de ciuperci la biserica baroc din Ighiu.

Sântamaria-Orlea 

Biserica Reformată din Sântamaria-Orlea este monument de clasa “A”O muncă de salvare asemănătoare s-a desfăşurat şi aici în biserica reformată a comunei. Pe lista naţională a monumentelor biserica reformată se află la categoria “A”, deoarece adăposteşte în interior fresce bizantine din secolul al XIII-lea, într-o stare avansată de degradare. În conştiinţa maghiarilor biserca are rezonaţă din cauza prezenţei familiei Kendeffy, respectiv din cauza frescelor descoperite în secolul al XIX-lea, care au trasofmat-o într-una din capodoperele istoriei arhitecturale ardelene. În conştiinţa românilor biserica este prezentă din cauza frescelor pictate în stil bizantin. Până acum nu s-au cheltuit bani guvernamentali pentru restaurarea monumentului. Nici organele locale de conservare a monumentelor nu sunt interesate de acest monument important al disporei maghiare. Deci nici aici nu a existat altă soluţie decât implicarea organizaţiilor civile, dar de această dată şi instituţiile abilitate au fost mai darnice.

Vara după desfăşurarea acţiunilor de autorizare s-a trecut la repararea acoperişului de şindrilă. Eparhia Reformată de Ardeal a cumpărat mai demult şindrila şi materialele adiacente, dar din cauza condiţiilor materiale mult timp nu s-a reuşit demararea lucrărilor. Mai târziu s-a reuşit procurarea a încă 20.000 de bucăţi de şindrilă crăpată din localitatea Vărşag aflată în Munţii Harghitei. După cum ne-a spus domnul Gudor Botond, în acest an (2008) în sfârşit s-a reuşit repararea acoperişului şi a turnului în perioada iulie-septembrie. Toate acestea au fost posibile datorită unei conlucrari reuşite şi exemplare a societăţii civile, la care au participat voluntarii Funadţiei Ágoston, preoţi reformaţi, respectiv sudenţi din Ungaria, mai ales de la secţiile de arheologie şi istoria artelor. Au fost prezenţi şi voluntarii Fundaţiei Bod Péter, studenţii de prin satele din jurul oraşului Alba-Iulia, respectiv alţi reprezentanţi ai comunitărilor maghiare din zonă. Pe perioada lucrărilor toţi au avut parte de mâncare caldă şi de cazare. Planurile au fost realizate de doamna restaurator Eke Éva, punerea în practică s-a efectuat sub conducerea arhitectului şi istoricului de artă Sarkadi Márton. Lucrările se desfăşurau de dimineaţa de la ora 7 până seara la orele 8-9, întrerupte doar de pauzele de masă de la prânz şi seara. În cadrul lucrărilor dirijate de Kémenes László au existat şi din acelea care au necesitat lucru la mare înălţime. Astfel ca urmare a colaborării pozitive a societăţii civile din Ardeal şi din Ungaria, clădirea a devenit din nou utilizabilă şi şi-a recâştigat aureola ce i se cuvine unui monument de o asemenea vechime şi valoare. Sumele iniţiale necesare pentru lucrare au fost furnizate de funaţiile “Bod Péter” şi “Szülőföld”. Cu sume importante au contribuit la lucrări şi Eparhia Reformată din Ardeal şi Ministerul Culturii şi Cultelor. Foarte mult a contat şi sprijinul material dezinteresat al familiei Kendeffy, a cărei istorie se leagă nemijlocit de aceste locuri şi pentru care biserica este loc de pelerinaj. Cităm din scrisoarea doamnei Kendeffy Mária: „La aniversarea a 90 de ani a văduvei lui Kendeffy Ádám (tatăl meu), contesa Edelsheim-Gyulai Eva, în loc de cadouri am cerut donaţii pentru biserică”…

Aşadar aşa  s-a scurs vara lui 2008 pentru familia Gudor, cu zilele ei, în apărarea trecutului, în slujba prezentului şi a viitorului. După spusele soţiei, în prejama preotului nu este loc de plictiseală nici macar pentru o clipă. Aşa şi este, deoarece munca de salvare a monumentelor şi a comunităţilor necesită foarte mult timp şi energie, la care şi familia trebuie să se adapteze. La acesta se adaugă şi munca de cercetare fructuoasă, cu rezultatul concret actual, cartea despre istoricul Bod Péter (1712-1769) apărută de curând la editura Mega (Gudor Botond: Istoricul Bod Péter). Volumul de aproape 600 de pagini are şi un cuprins explicativ de 42 de pagini în limba maghiară.

Bakó Botond, 2008-11-29
Sursă: Hírvivő   www.Reformatus.ro
traducere: Losonczy Alexandru

Topice: Reportaje | Comments Off on Salvarea monumentelor din diaspora…

Comentarii închise.