Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Credinţă, medicină, socitate, eutanasie

de Gheorghe Budau | Martie 24, 2009

FIAMC este împottriva eutanasiei neacceptând raportul Marty privind eutanasia (doc. 9898), redactat de către elveţian. Raportul Marty are ca scop introducerea, în ţările în care încă, legile exonerează medicii care ajută pacienţii incurabili să li se pună capăt vieţii lor (în cazul în care acestea le solicitată) fără urmări penale. Cu alte cuvinte, raportul Marty ar fii putut promova introducerea eutanasiei, ca un drept, în mod similar cu ceea ce a fost deja legiferat în Olanda şi Belgia. Ar fii fost, astfel o presiune extraordinară pentru parlamentele naţionale, medici şi opinia publică, şi ar fi putut conduce, în viitor, la stimulente pentru ţările care permit eutanasia şi restricţii pentru cele care se opun acesteia.

MEDICI CATOLICI, protest împotriva eutanasiei cu posibilele consecinţe juridice.

1. Mai întâi de toate, ne e teamă că ar exercita o presiune asupra medicilor (atat ca indivizi cât şi ca profesie) în a acţiona împotriva convingerilor lor şi de a acţiona împotriva a Drepturilor Omului statuate de Convenţia de la Geneva, care afirmă că profesiunea medicului este “să păstreze cel mai mare respect pentru viaţa umană de la începutul ei, chiar de la concepţie şi să nu utilizeze cunoştinţele medicale contrar legilor umanităţii”. Riscul, ca exercitarea profesiei medicale va fi exclusă în viitor, la medicii care nu vor accepta să efectueze eutanasia sau sinuciderea asistată, deoarece deja s-a întâmplat pentru anumite categorii, în unele ţări, cu referire la avort. Se cere ca toate legile cu privire la aspectele etice medicale, să garanteze medicilor şi asistenţilor medicali dreptul de a se abţine de la acţiuni care sunt în contradicţie cu credinţa lor religioasă şi / sau convingerile morale.

2. Recentele cercetării medicale au arătat că sunt medici slab pregătiţi in medicina paliativa şi colegi care consideră eutanasia şi sinuciderea asistată încă o manevră, posibilă, imorală, penală.

3. Problema eutanasiei şi a sinuciderii asistate de medic, trebuie să fie considerată criminală dacă pacienţii sunt ucişi sau asistaţi în aşi lua viaţa lor, find o conduită medicală nepermisă.

4. Noi, prin urmare, solicitam Consiliului European să adopte acte pentru a încuraja guvernele pentru a oferi posibilitatea specializării medicilor în ingrijiri medicale paliative, atît in timpul lor de pregătire medicală de bază în universităţi cât şi în timpul lor de perfecţionare profesională continuă.

5. Este importantă specializarea în îngrijiri medicale paleative în toate ţările europene, luând ca exemplu, Regatul Unit.

6. Rolul profesiei medicale nu trebuie niciodată să fie uciderea pacienţior. Asigurarea unor optime îngrijiri paliative la sfârşitul vieţii, în special pentru pacienţi incurabili, sunt obligatorii pentru o societate care doreşte să fie caracterizată ca avansată.

7. Această îngrijire ar trebui să fie oferită într-un mediu special plin de iubire, în care pacientul nu trebuie să se simptă o povară pentru rudele sale, sau societate. Este responsabilitatea societăţii de a garanta astfel de facilităţi de îngrijire.

8. În timp ce noi suntem împotriva a orice participare a medicilor la eutanasie sau sinucidere asistată de medic, în acelaşi timp, noi suntem împotriva oricărei terapii încăpăţânate când nu se pot vindeca pacienţi, doar numai pentru a prelungi procesul de moarte cu orice preţ.

9. Noi protestăm împotriva utilizarii medicilor pentru a furniza îngrijiri medicale şi inutile şi imorale ca o soluţie pentru o problemă care are în esenţă un caracter social.

10. Solicitările persoanelor în vârstă şi ale săracilor la îngrijire la sfârşitul vieţii, vin exact de la acele persoane, care fac cereri de eutanasiere şi sinucidere asistată de medic. Documente recente ale unor importante Asociaţii profesionale, cum este Asociaţia Europeana de îngrijiri paliative (AEIP) au ajuns la acest punct de vedere.

11. Vă îndemn puternic să acţionam ferm împotriva oricărei încercări de a promova eutanasia şi sinuciderea asistată de medic în Europa.

Federaţia Internaţionala a Asociaţiilor Medicilor Catolici
Gian Luigi Gigli, MD (Preşedinte FIAMC)

Topice: Diverse | Comments Off on Credinţă, medicină, socitate, eutanasie

Comentarii închise.