Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Mă miluieşte, Doamne-n prinosul milei Tale

de Aurel Anghel | Martie 24, 2009

Mă miluieşte, Doamne-n prinosul milei Tale
Fărădelegea-mi şterge în imdurări bogat,
Asemenea cu crinii albitelor petale
Mai luminat în tină şi curat.
Îmi ştiu fărădelegea, păcatul meu nainte
Întunecat în cale îmi stă întotdeuna
Greşala nu-mi ascunddin fţa,Ta fierbinte,
Iar răului din mine i se-ncordează struna.
Să fii , Tu , Doamne, intre cuvinte ,drept
Biruitor când vrei duşmanii să-ţi înfrângi
Căci mama în păcate m-a alăptat la piept
Fărădelegi strângându-i matricile în chingi.
Căci iată, adevărul prin toate l-ai iubit
Şi-nţelepciunea-n taine mi-ai arătat curat,
Mă vei stropi şi-n toate isopul însutit
Ca neaua de păcate şi vină m-ai spălat
Urechea mea sălta-va de bucurii cereşti
In oase să-mi pătrundă extaze minunate
Întorce-ţi faţa ,Tată, de la al meu păcat
Fărădelegea-mi şterge şi nu mi-o mai socoate.
Întru mine,Dumnezeule, inimă curată zideşte
Şi inluntrul meu duhul cel drept înoieşte
Nu mă lepăda, Doamne , de la faţa Ta
Şi duhul tău cel sfânt de mine, nu îl depărta.
Cu bucuria mântuirii Tale mă-ntăreşte
Şi cu bucuria mântuirii de azi mă stăpâneşte.
Asta , Doamne şi eu de-acum voi face,
La Tine măcar un singur necredincios voi întoarce.
Mântuieşte-mă şi de vărsarea de sânge
Limba-mi se va bucura şi ochii vor plânge,
Deschide-mi buzele cu mila Ta,
Să se bucure de dreptate şi limba mea.
Jertfă vei voi, eu jertfă-ţi voi da.
Arderile, Doamne, sunt în mâna Ta.
Căci mi-e inima înfrântă, duhul umilit
Pentru asta nicodată nu m-ai urgisit.
Dă, Doamne şi Sionului bunăvoirea
Ieraslimului putere să încheie zidirea.
Vei primi de la mine jertfa dreptăţii
Prinosul arderilor bunătăţii.
Primeşte rugăciunea mea de vrei
Iar eu voi pune pe altarul Tău viţei.

05/11/2006

Topice: Poezii | Comments Off on Mă miluieşte, Doamne-n prinosul milei Tale

Comentarii închise.