Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

EXULTATE! JUBILATE! ALELUIA!

de Cezarina Adamescu | Aprilie 19, 2009

LITANIE DE BUCURIE ŞI SLAVĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU

„Eu sunt Învierea şi Viaţa, cine crede în mine nu va
muri nicicând”.
(Ioan 11,25)

Bucură-te pământule, atins de tălpile sfinte ale Maicii şi ale Fiului său Unul Născut, Slavă ţie!
Bucură-te Soare înveşmântând feciorelnicul trup al Maicii lui Dumnezeu, Slavă ţie!
Bucură-te tu, lună argintie poposind pe gleznele Maicii, Slavă ţie!
Bucuraţi-vă luceferi şi stele, diadema neprihănirii, cunună aleasă pe fruntea Fecioarei, Slavă vouă!
Bucură-te aer hrănind respirarea celei mai Sfinte Mame Fecioare, Slavă ţie!
Bucură-te Cer cu toţi îngerii şi sfinţii, în care locuieşte neasemuita Regină, Slavă ţie!
Bucură-te Împărăţie veşnică a lui Dumnezeu, locuită de Maica tuturor îngerilor, Slavă ţie!
Bucură-te lacrimă vie alunecând pe obrazul neprihănit al Fecioarei, Slavă ţie!
Bucură-te flacără aprinzând candela curăţiei în sufletul Fecioarei, Slavă ţie!
Bucuraţi-vă sfinţilor păstrând loc în cugetul inimii voastre pentru Maica lui Dumnezeu, Slavă vouă!
Bucuraţi-vă sfinţilor păzitori, învingând orice prilej de ispită, Slavă vouă!
Bucuraţi-vă neamuri şi seminţii împrăştiate pe întreg pământul, plecaţi-vă genunchiul în faţa Maicii şi Fiului, Slavă vouă!
Bucuraţi-vă făpturi pământene, bucuraţi-vă feţe alese de sfinţi, bucuraţi-vă fecioare martire şi mucenici rămaşi drepţi în credinţă, Slavă vouă!
Bucuraţi-vă miei ai turmei pentru Păstorul cel Milostiv, care-i aduce la staul pe cei rătăciţi, Slavă vouă!
Bucură-te Sfântă Cruce, căci prin lemnul tău prin care a fost răstignit Mielul Neprihănit, ne-ai adus mântuirea, Slavă ţie!
Bucură-te LUMINĂ PASCALĂ coborâtă din cer să vesteşti Învierea Domnului nostru, Slavă ţie!
Bucură-te Pace a lui Iisus, căci, punând capăt vrăjmăşiei şi urii, ai unit inimile, Slavă ţie!
Bucură-te Lăcaş şi Templu al Duhului Sfânt primind în chip vrednic Trupul şi Sângele Domnului nostru, Slavă ţie!
Bucuraţi-vă oameni, cu bucuria feţelor alese de sfinţi şi părinţi, pentru Lumina poposind în sufletul vostru, Slavă ţie!
Bucuraţi-vă păgânilor şi păcătoşilor pentru unica şansă de a vă mântui în Hristos, prin mijlocirea Maicii Milei, Slavă vouă!
Bucuraţi-vă, voi care mai aveţi timp să vă întoarceţi la pocăinţă, Slavă vouă!

Bucură-te durere,
Bucură-te tristeţe,
Bucură-te sfântă Sărăcie,
Bucură-te avuţie de spirit,
Bucură-te neprihănire,
Bucuraţi-vă adevăr şi lumină,
Bucură-te credinţă smerită,
Bucură-te inimă, bucură-te inimă pocăită;
Bucură-te iubire a Iubirii Divine,
Bucură-te dragoste de aproapele;
Bucură-te nădejde a nădejdilor,
Bucură-te har sfinţitor,
Bucură-te Sânge al lui Hristos, căci ai mântuit setea nepotolită din suflet;
Bucură-te Trup al lui Hristos, căci ai îndestulat foamea păcătoşilor;
Bucură-te Sfântă Euharistie, hrana păcătoşilor;
Bucură-te belşug de mântuire,
Bucură-te roadă în pârg a credinţei;
Bucură-te Floare albă care împodobeşti Altarul Fecioarei;
Bucură-te triumf al harului sfinţitor;
Bucură-te Evanghelia păcii şi pavăza credincioşiei;
Bucuraţi-vă voi, sfintelor moaşte care parfumaţi sufletele curate;
Bucură-te Sfânt Tabernacol, care eşti Casa Mântuitorului nostru;
Bucuraţi-vă sfinte odoare care împodobiţi Altarul Iubirii, Slavă vouă!
Bucură-te har al preoţiei, Slavă ţie!
Bucuraţi-vă voi, slujitori ai Altarului aflaţi în Casa Domnului, Slavă vouă!
Bucură-te Mireasă a lui Hristos, Biserică frumoasă ca raiurile!
Bucură-te gură care cânţi imnuri de slavă Dumnezeului nostru, Slavă ţie!
Bucură-te Cuvânt, Bucură-te Cuvânt de împărtăşire care cânţi slava aceasta smerită la ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU!
Slavă şi Glorie lacrimei din Cuvântul etern reînnoind Învierea cea Veşnică!

HRISTOS A ÎNVIAT, bucuraţi-vă!
HRISTOS A ÎNVIAT, slăviţi-L!
HRISTOS A ÎNVIAT, închinaţi-i ode de laudă!
HRISTOS A ÎNVIAT, pentru toată suflarea!
ADEVĂRAT CĂ A ÎNVIAT, ALLELUIA, ALLELUIA!

14 aprilie 2009

Topice: Meditaţii | Comments Off on EXULTATE! JUBILATE! ALELUIA!

Comentarii închise.