Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

EXISTĂ DUMNEZEU CU-ADEVĂRAT! (2)

de Dumitru Buhai | August 21, 2009

…continuare…

Da! Există Dumnezeu cu-adevărat!
Prof. Dumitru BuhaiUnii oameni se îndoiesc de existenţa lui Dumnezeu. Alţii nu cred. Alţii vor dovezi şi nu vor să accepte credinţa sufletului lor, care t`njeşte către Dumnezeu. Pentru cititorul „îndoielnic” aduc c`teva argumente biblice şi altele raţionale.
Biblia ne spune că sunt oameni care au văzut destule evidenţe despre existenţa lui Dumnezeu, dar le-au nesocotit, desconsider`nd adevărul „fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi Dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, c`nd te uiţi cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El…”(Rom.1/19-20).
Iată căteva argumente pe care le am în inima mea:
De-a lungul istoriei mii de milioane de oameni, din diverse straturi sociale, învăţaţi şi fără carte, sănătoşi şi bolnavi, de diferite temperamente, de diferite rase sociale: albi, negri, galbeni, copii, tineri, bătr`ni au crezut şi cred că există un Creator: un Dumnezeu, Căruia I se închină. Logic, dacă at`ţia oameni, de at`tea veacuri se închină unui Creator, poţi tu să fii sigur că nu există Dumnezeu?
Tot ce ne înconjoară, pe păm`ntul acesta cu o aşa de minunată arhitectură: c`mpii cu iarbă şi flori, dealuri şi munţi, pădurile fără sf`rşit, r`uri şi lacuri ne uimesc şi ne înc`ntă, dacă le privim şi le studiem cu atenţie. Conturul şi mărimea păm`ntului este perfectă, căci doar la aceste dimensiuni şi formă, gravitatea ţine, la o distanţă doar de vreo 83 de km, un strat subţire de gaze, mai ales nitrogen şi oxigen, deasupra lui. G`ndiţi-vă că dacă păm`ntul ar fi mai mic, n-ar putea avea atmosfera, cum este cazul planetei Mercur, iar dacă ar fi mai mare, cum este planeta Jupiter, atmosfera lui ar conţine doar hidrogen. Cum se face că doar planeta noastră: păm`ntul are o atmosferă cu o combinaţie de gaze care ajută la susţinerea vieţii plantelor, animalelor şi a omului?
G`ndeşte-te, cititorule, că păm`ntul este aşezat la o distanţă perfectă de soare, ca să nu ardă şi nici să nu îngheţe. Dacă păm`ntul ar fi mai departe de soare, toţi oamenii ar îngheţa, iar dacă ar fi mai aproape, am fi arşi de vii. Chiar o mică deviere în poziţia păm`ntului faţă de soare ar face imposibilă viaţa pe terra. Păm`ntul se înv`rte cu o viteză uluitoare în jurul soarelui, rămăn`nd cuminte la locul lui, unde a fost de Cineva aşezat: la o distanţă perfectă de soare, ca să nu ardă şi nici să nu îngheţe; şi odată cu el, nici noi oamenii. Mai mult, păm`ntul se înv`rte cu precizie nu doar în jurul soarelui, dar şi în jurul axei sale, cu răbdare, ca să aibă timp suprafaţa păm`ntului să fie încălzită sau răcită c`t trebuie. |i face lucrul acesta în fiecare zi, de la Începutul Începutului.
G`ndeşte-te, cum de stă luna „aninată-n tavanul de sus” al cerului, în lumea misterului, ca să ne lumineze cărarea noaptea, să dea mişcare valurilor mărilor şi oceanelor, ca acestea să nu devină lacuri uriaşe stagnate, ci să fie în mişcare continuă, să răm`nă la cupa de apă lăsată ca loc de colectare de ape, care să nu sară peste malurile lăsate ca hotare predestinate de Cineva?
Apa: lichidul fără culoare, fără gust, pentru mine este un mister ce curge din Cer, prin nişte metamorfoze dirijate de nişte legi uluitor de precise, ca să putem trăi. Plantele, animalele şi omul conţin multă apă. Corpul nostru uman conţine cam două treimi apă. Pentru viaţă avem nevoie de apa, care are un punct de fierbere şi unul de îngheţ, dar corpul nostru are mecanismele cu care trebuie să păstreze o temperatură c`t mai constantă, pentru a menţine sănătos cortul de lut, ce ni s-a dat de împrumut, c`t timp călătorim pe păm`nt.
Creierul omului este cel mai complex lucru din univers. Cum putem explica existenţa creierului uman, care prelucrează peste un million de mesaje pe secundă? Doar o minte mai inteligentă dec`t cea a omului putea să creieze creierul omului, în care sunt depozitate informaţiile cele mai importante, sunt filtrate cele mai puţin importante şi ne ajută să ne orientăm în lumea materială, în care trăim şi ne ducem activitatea zilnică. Să fi fost doar o înt`mplare că ni s-a dezvoltat un organ at`t de minunat în craniul ce-l purtăm pe umerii noştri de la leagăn la morm`nt? N-ar fi absurd să admitem că milioanele de mesaje prelucrate simultan de creerul nostru, disting`nd culorile, şi obiectele ce le vedem, simţind temperatura din jurul nostru, presiunea picioarelor noastre pe duşumea, sunetele sau zgomotele din jur, uscăciunea gurii, simultan ţin`nd şi evidenţa proceselor din corpul nostru, respiraţia, clipirea pleoapelor ochilor, foamea şi setea, mişcarea muşchilor de la m`ini şi de la picioare sunt doar o consecinţă a înt`mplării?
Eu cred că este rezonabil să acceptăm că doar un Creator desăv`rşit, atoateştiutor, a modelat acest computer divin şi ni l-a făcut cadou să-l avem drept călăuzitor, c`t timp călătorim în cortul de tină, pe terra noastră bătr`nă.
Ca să fii fericit o veşnicie, este nevoie să ai certitudinea că Dumnezeu există. El este sursa minunilor, a fericirii şi a bucuriilor veşnice.

Credinţa-i un far de lumină, pe drumul meu spre Cer.
C`nd v`nturile vieţii mă-năbuşe cu viscol mare şi ger.
Ea mă poartă-n rugăciuni către M`ntuitorul ce mi-a luat
Din crucea prea grea ce-o aveam eu pe păm`nt de purtat.

E-mail: ProfBuhaiD@aol.com  

Topice: Meditaţii | Comments Off on EXISTĂ DUMNEZEU CU-ADEVĂRAT! (2)

Comentarii închise.