Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

AGRESIUNEA MONDIALĂ ASUPRA TINERILOR (2)

de Adrian Botez | Noiembrie 28, 2009

în secolul XX, continuare în XXI… (SPICUIND DECLARAŢIILE UNOR CELEBRITĂŢI MONDIALE)

– continuare – 

O altă pistă pe care s-a mers/se merge, pentru distrugerea/deturnarea malefică a forţei de reacţie a tineretului – ŞI NOI O CONSIDERĂM A FI CEL PUŢIN LA FEL DE PERICULOASĂ CA “PISTA ANTI-EDUCAŢIONALĂ”!!! (intră în categoria activităţilor “forte”, de înlocuire a religiei întru Hristos, cu un surogat satanisto-idolatru, numit, sintetic, NEW AGE…) – a fost/este pista mesajelor subliminale ale muzicii rock – mesaje care transformă, pe nişte tineri aparent normali, într-o gloată de maimuţe epileptic-urlătoare/spumegătoare, LA COMANDĂ!!! – gata de orice crimă (activă ori reflexivă…), pe acest fond de manipulare diabolică a subconştientului…Muzica-Arta Regală, Muzica Divină – devenită zgomot infernal, cale de regresie spirituală catastrifală…Nimic de zis, harnic/inventiv dracul!…dar tot prost…: incapabil de Creaţie, se răzbună, complicând/labirintizând/obscurizând/de-creând – până la sinucidere…

1-MUZICA ROCK ŞI SATANIZAREA TINERETULUI – texte de cântece rock, ale celei mai celebre şi îndrăgite formaţii de muzică rock, BEATLES:
“Imagine there’s no haven Paradis”(Închipuie-ţi că nu există Raiul);
“No hell below us”(Nu există Iad sub noi);
“Imagine there’s no countries”(Imaginează-ţi că nu există ţări);
“Nothing to kill or die for and no religion too”(Nimic pentru care să ucizi sau să mori, şi nici religie);
titlul: Revolution no. 9; mesajul:”Începe să fumezi marijuana!”.

2-Texte ale altor formaţii de muzică rock (cele mai intens mediatizate, astăzi…)::
KISS – titlul: God of Thunder; mesajul: “Diavolul este dumnezeul tău!”
MADONA – titlul: Like a Virgin; mesajul:”Mă afund în păcat”;
QUEEN – titlul: Cracy little thing called love; mesajul: “La naiba cu Biblia! Vreau doar magie!”;
POLICE – titlul: Every little thing she does is magic!; mesajul: “Cei răi sunt puternici!”
ROLLING STONES – titlul: Tops; mesajul: Te iubesc, spune Satana”;
PRINCE – titlul: Purple rain; mesajul:”Cerul va fi bombardat în curând!”;
CINDY LAUPER – titlul: She bop; mesajul: “Eşti neputincios în faţa Răului, în faţa regresului – Ha, ha, ha!”;

3-Johan/John Lennon, idolul de la The Beatles, îi spune scriitorului Tony Sheridan, în 1962, la Star Clubul din Hamburg: “Ştiu că Beatles va avea succes ca nici o altă trupă. Ştiu asta sigur, deoarece pentru acest succes mi-am vândut sufletul Satanei!”
Şi, ca ultimă subliniere: NOUA ORDINE MONDIALĂ nu ne-a întrebat nimeni dacă o dorim au ba, pentru că NU ESTE PROBLEMA NOASTRĂ!!! – adică, nu este problema construcţiei noastre spirituale, ci problema deconstrucţiei noastre moral-spirituale, în favoarea unei găşti internaţionalizate, de infractori/criminali în frac, INTANGIBILI/”INAMOVIBILI”…Dar economia, idolatria banului, a demonizat/entropizat în aşa hal societatea umană, încât…nici dracul n-o mai poate stăpâni! – …aceasta (societatea “maşinizată”, amputată/expropriată de SPIRIT!!!) a devenit “un tren fără pilot, înaintând nebuneşte”…
De fapt, ANTI-EDUCAŢIA, NEW AGE (terminologia lui Rudolf Steiner, întemeietorul antroposofiei – este împrumutată atât din tradiţia creştină, cât şi din cea indiană, cât şi din cea persană – unde Ahriman este Principiul Cosmic al Răului, opus lui Ormuzd – Principiul Cosmic al Binelui. Această încercare a lui Steiner de a evidenţia şi extrage Realitatea Evoluţiei Spirituale, din religiile principale ale Pământului – şi recunoscând clar că numai creştinismul este şi poate fi piscul evoluţei spirituale terestre!!! – este speculată, azi, cu neruşinare şi semidoctism revoltător, de mişcarea fals-spiritualistă, “globalizantă”[!] a turmei terestre – “fabricată” ca iresponsabilă, mancurtizată…, la nivelul “spiritului” [?] – NEW AGE…), ROCKUL şi NOUA ORDINE MONDIALĂ sunt create în aceleaşi “retorte”/laboratoare diabolice, fac parte din aceeaşi “familie” de mijloace distructive a tineretului – şi, prin distrugerea tineretului, a distrugerii viitorului planetei Terra…Numai că demonii tereştri (nu degeaba se tot spune, în toate culturile tradiţionale, că “dracu-i prost”…) nu-şi dau seama că, pe de-o parte, se sinucid (ucigând/distrugând tocmai corpurile “vampirizate” de ei, la un moment dat nu vor mai avea ce “vampiriza”… – dar, dincolo de spectrul acestui pericol terestru, puţini văd, azi, că tocmai acţiunea, EXCESIV DE VEHEMENT ŞI MANIFEST DISTRUCTIVĂ A “VAMPIRILOR ENERGETICO-SPIRITUALI” AI TERREi – va crea REACŢIA pe măsură, contra Frontului Metafizic al RĂULUI : va trezi spiritele vii/dumnezeieşti, aflate în torpoare/”adormire”, şi acestea se vor coagula, instinctiv, în Forţele Frontului Metafizic al BINELUI… – ELITELE ALBE, contra ELITELOR NEGRE…pe Câmpia Armaghedonului Terestru…):

1- “În viaţa de zi cu zi, în cele mai mărunte gesturi şi cuvinte, vă afirmaţi independenţa, libertatea, orgoliul. De fapt, dragii mei, vă recunoaşteţi statutul de sclavi. Sunteţi servitorii voluntari ai celui mai monstruos vis al omenirii: NOUA ORDINE MONDIALĂ!”(cf. Ralph Epperson, Noua Ordine Mondială).

2- “Mondializarea-globalizarea? (…)Ce-au făcut ţările industrializate, cu aceste bogăţii şi cu acest timp câştigat: din bogaţi au făcut şi mai bogaţi, din săraci au făcut şi mai săraci, din salariaţi din ce în ce mai nesiguri – şomeri cu milioanele! De ce? Pentru că în loc să se procedeze la o repartizare armonioasă şi echitabilă a acestor bogăţii între naţiuni sau în interiorul acestor naţiuni, s-a revenit pur şi simplu la o veche logică de război.(…)Mondializarea liberalilor nu este libertatea, egalitatea şi fraternitatea turcului şi a kurdului, a palestinianului şi a israelianului, sau a chinezului şi a africanului ; este contrariul: este aservire şi învrăjbire a unora împotriva altora (…). Modelul anglo-saxon a lichidat sindicatele. Muncim ca nişte catâri şi suntem trataţi ca nişte câini – spune unul dintre muncitorii de la Căile Ferate Franceze. Marea Britanie a câştigat bătălia socială şi şi-a însuşit prada publică. Suntem în război, prieteni. După fiecare victorie, are loc şi un jaf” – cf. Philippe Labarde/Bernard Maris, Doamne, ce frumos e războiul economic!, Antet, Buc., 1999, pp. 17-41 şi p. 117.

3-“Simpozionul de la Davos reuneşte, în fiecare an, Internaţionala Lovelelor (scuzaţi-ne expresia!)”- cf. Philippe Labarde/Bernard Maris, op. cit., p. 32. (n.n.: amintiţi-vă cu ce mândrie spunea dl Ion Iliescu, că a fost la Davos, că a luat parte la reuniunile de la Davos…).

4- “Piaţa omoară democraţia, la fel ca şi sovietismul. Precum cancerul, cuprinde totul în corpul social, de la munca brută a braţelor, până la ştiinţa celor care nu au alt capital decât bietele lor cunoştinţe, pe care le vând pentru 3 minute de stat la televizor sau pentru 2 elixire farmaceutice. Piaţa este un totalitarism! (s.n.). (…) Un mare financiar spune: Am făcut avere pe pieţele financiare mondiale – şi totuşi mă tem, în acest moment, că intensificarea nemăsurată a capitalismului liberal şi extinderea valorilor comerciale asupra tuturor domeniilor vieţii să nu pună în pericol viitorul societăţii noastre deschise şi democratice. Principalul duşman al acestei societăţi nu mai este ameninţarea comunismului, ci tocmai cea capitalistă” – cf. Labarde/Maris, op. cit., p. 119.

5-“Liberalismul e doctrină totalitară, ce măsoară totul după criteriul schimbului, al productivităţii, al eficacităţii şi al banilor. Ar fi însă cam mult să credem că domnia lui s-a instalat iremediabil. Din fericire, această doctrină va trece, ca toate doctrinele. Liberalismul are 3 secole. Este puţin în istoria umanităţii” – cf. Labarde/Maris, op. cit., p. 130.

6-“Internetul, minunat instrument de cunoaştere şi de comunicare liberă, a fost, evident, monopolizat de cel mai larg mercantilism” – cf. Labarde/Maris, op. cit., p. 131.

7- “Liberalismul, această selecţie a celor mai abrutizaţi – ar fi orizontul nostru? Să nu ni se mai fluture prin faţa ochilor această prostie şcolărească, uzată, a <>. El nu e decât o mică, scurtă şi săracă paranteză, în ciuda <> ei, în extrem de bogata istorie trecută şi viitoare a umanităţii” – cf. Labarde/Maris, op. cit., p. 130.

8- “Să îndrăznim să spunem că firmele nu deţin monopolul bogăţiei, nici pe cel al creaţiei şi mai cu seamă nu pe cel al esteticii; că produc mai multă urâţenie decât bogăţie; că învăţământul nu are nici o legătură cu ceea ce face el azi, iar cercetarea încă şi mai puţină; că <> e un cuvânt gol, care umple oraşele de maşini şi plămânii de fum; că <> nu are nici un sens, când nu ştie în ce direcţie merge şi când în loc să producă mai mult, distruge; că o societate care nu e capabilă să integreze 3 milioane de şomeri şi un număr aproape dublu de săraci este nedemnă de calificativul de <>; că înrobirea începe cu intrarea în jocul competitivităţii şi al productivităţii; că robotizarea, care putea fi cel mai bun dintre lucruri, a devenit cel mai rău, că dezumanizează oamenii şi-i transformă în accesorii ale maşinilor; că virusul războiului atinge tot: sportul, arta, cărţile, ziarele, informaţia, ştiinţa, în mod deosebit <<ştiinţa>> economică, palidă creaţie a acestor timpuri debile; că degradează inteligenţa, obligată să producă cărţi <> şi să-şi ridice fustele în nerozii televizate; că a nu participa la războiul economic e un drept fundamental, esenţial, pe care şi-l poate exercita orice cetăţean. Că orice cetăţean e moştenitor al lui Homer, al lui Pascal şi al lui Newton, cei datorită cărora dl Gates a ajuns să domine lumea; şi că, în această calitate, de comoştenitor, are fiecare dreptul, chiar şi cel mai sărac, chiar şi ultimul om – la un minimum decent. Că economia a devenit de nestăpânit, un tren fără pilot, înaintând nebuneşte pe o cale ferată construită mecanic, de nişte oameni mai maşini decât maşinile, mai sclavi decât sclavii, cu capete goale, care nu au timp să gândească şi, cu atât mai puţin, să viseze. Că profesorii vor să redevină profesori, ziariştii ziarişti, judecătorii judecători, medicii medici, artizanii artişti – şi că toţi aceşti oameni nu mai pot să fie sclavii competitivităţii, sclavi ai timpului, precum hamsterii sunt sclavi ai roţii în interiorul căreia aleargă neîncetat!” (s.n.) – cf. Labarde/Maris, op. cit., p. 130.

Topice: Studii | Comments Off on AGRESIUNEA MONDIALĂ ASUPRA TINERILOR (2)

Comentarii închise.