Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

SEARĂ DE LEGENDĂ (1)

de Laurenţiu Bănuţ | Noiembrie 24, 2009

Zi de toamnă gri. Mesagerii lichizi ai cerului înnorat stropesc covorul de frunze aşternut pe cărările grădinii Zăvoi, retuşază culoarea asfaltului, udă umbrelele purtate pe străzi. Aparent obişnuită, este de fapt o zi de noiembrie cu totul specială în bătrânul oraş de sub Dealul Capela. Maria Diana Popescu, poet inspirat, eseist dăruit cu har, rafinat critic literar şi de artă, jurnalist prolific, redactor şef adjunct la revista Agero din Stuttgart, Germania, se întâlneşte cu iubitorii de slovă scrisă. Anunţat din vreme, evenimentul a stârnit interesul cu mult înainte de deschidere. Lucrări de artă plastică de jur împrejur. Cine este autoarea? De unde vine? Lansare - colajÎntrebările îşi găsesc răspunsul dorit abia după ce, cu puţin înainte de ora fixată, salonul festiv din incinta unicului hotel-muzeu din România, cu lucrări de artă contemporană, Grand Hotel Sofianu, devenise neîncăpătoare. Coincidenţă? Noul şi elegantul hotel şi-a deschis porţile pentru prima oară binevenirii unui eveniment cultural. Firesc, spun eu. Înfruntând stropii de ploaie de mijloc noiembrie temerarii „de vreme rea” au invadat până la refuz spaţiul rezervat oaspeţilor. Deficienţe de organizare? Deloc! Împacientaţi de „trupele de ocupaţie” încă un rând, două de fotolii au fost aliniate în spaţiul rămas „liber”. Scriitori, artişti, slujitori ai lui Hippocrates, oameni ai legii, economişti, slujitori ai bisericii, tineri, un melanj uman eterogen. Zvonul de clopoţel acoperă murmurul sălii. Gata! Începem! Cu trei munute mai târziu decât ora anunţată, evenimentul a debutat cu recitarea unui splendid poem al autoarei, în interpretarea talentatei artiste Ariana Alexandra Şerban, de la Teatrul „Ariel” din Râmnicu Vâlcea. Pacă cineva a alăturat, simbolic, literatura, arta şi frumuseţea, întruchipate de cele două muze, doamne ale serii, autoarea cu nume şi chip de zeiţă şi frumoasa artista cu voce de aur sub bor de pălărie. Ambianţa selectă te duce cu gândul la celebrele hoteluri de lux din marile metropole. De jur împrejur, artă, bun gust şi exces de rafinament.

Lansare - colajAutoarea a fost prezentată prin cuvântul moderatorului întâlnirii, auditoriul sorbind cu nesaţ fiecare silabă, fiecare nouă dezvăluire despre şi în legătură cu eroina evenimentului. Lansarea celui de-al treilea volum de interviuri din seria „Dialoguri privilegiate”, rod al travaliului creativ şi volumul de poeme „…Restul este legendă”, o bijuterie a compoziţiei poetice „îngemănată” cu o prelucrare grafică de excepţie după lucrările pictoriţei pariziene Rodica Iliescu, originară din Râmnicu Vâlcea, au oferit motivaţia ca Germania, Franţa şi România să aibă „privilegiul” de a se întâlni în „Capitala tipografilor”, cum numea Râmicul, marele savant Nicolae Iorga. Inedit şi atipic, printre respiraţiile tăcute şi privirile concentrate, cei prezenţi au vizionat filmul omonim cu cel al volumului de poeme, în fapt, au „citit” cartea prin intermediul imaginilor, al vocii autoarei, al lui Teodor Brucăr şi al muzicii. Marii absenţi ai întâlnirii de suflet au fost Î.P.S. Gherasim – Arhiepiscop al Râmnicului şi Mircia Gutău Primar al Râmnicului, ambii obligaţi prin poziţiile oficiale pe care le ocupă şi de menirea Domniilor Lor, să se afle în altă localitate, dar nu au uitat să delege personalităţi care să îi reprezinte. P.C. Pr. Petre Mateiescu şi doamnele Mariana Gutău soţia primului edil al oraşului şi Carmen Zgripcea, ultima dând citire mesajului scris, din partea Primarului Râmnicului, adresat Mariei Diana Popescu şi auditoriului prezent la evenimentul cultural. Amfitrionul manifestării, generosul om de afaceri Nicolae Sofianu a transmis urări de succes şi satisfacţia că debutul acţiunilor culturale ce vor urma se produce la un înalt nivel literar-artistic, cu un autor de elită, în prezenţa unui auditoriu elevat. Printre vorbitorii serii se regăsesc nume rezonante ale culturii româneşti: Profesor universitar dr. Alexandru Popescu Mihăeşti, preşedinte al Forumului Cultural al Rîmnicului, scriitorii George Voica şi Ioan Barbu, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, profesorul drd. Nicolae Dinescu, director al Academiei Olimpice Române – Filiala Vâlcea, profesorul drd. Costea Marinoiu, preşedintele Societăţii Culturale „Anton Pann”, scriitorul George Rotaru, directorul Salonului SCALA 2009, inginerul Eugen Petrescu, Preşedinte al Asociaţiei „Cultul Eroilor” – Filiala Vâlcea, profesorul Mihai Mustăţea, inginerul Laurenţiu Bănuţ, P.C. Pr. prof. Petre Mateiescu, inspector şcolar de specialitate, Teodor Brucăr, director la Radio Kiss Fm. Drept omagiu şi preţuire pentru excelenta prestaţie, atât ca om de litere şi de artă, dar şi ca jurnalist de elită, autoarei, încântătoarei şi eruditei Maria Diana Popescu i-au fost conferite cinci diplome de excelenţă din partea asociaţiilor: Forumul cultural al Râmnicului, Academia Olimpică Română, Societatea Culturală „Anton Pann”, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor” şi flori, multe flori astfel încât autoarea se regăsea, la finalul întâlnirii, ca o floare rară cuprinsă într-o mare flori.

Cuvânul de la capătul serii a aparţinut, aşa cum se cuvenea, eroinei manifestării culturale, Maria Diana Popescu. A surprins plăcut prin erudiţie, prin esenţă şi rafinament, prin har şi dăruire, prin generozitate, o frumuseţe naturală, sensibilă peste măsură, echilibrat pedantă, extrem de îngrijită, alintată cu moderaţie, prietenoasă cu cei care merită, neostentativ elegantă, mereu de un farmec inefabil şi de ce nu, prin însăşi apariţia domniei sale, extrem de atrăgătoare. Îi urăm să aibă cerul senin deasupra sufletului, să rămână sănătoasă şi frumoasă, norocul şi fericirea să o însoţească în tot ceea ce face. Sunt sigur că cei mai frumoşi ani sunt cei care vor veni! Holul splendid al hotelului, amenajat adecvat, a găzduit o simbolică ciocnire de pahare închinate celei ce merită toată aprecierea auditoriului. Cum tot ce este frumos are un final, participanţii la întâlnirea cu autoarea au părăsit hotelul cu părerea de rău că „s-a sfârşit”.

Se terminase o seară ce confirma, o dată în plus, aprecierea unei valoroase reprezentante a scrisului românesc.

ECOURI:

DULCEA ŞI TRECĂTOAREA TIHNĂ A SUFLETULUI

Grigore Voica„Niciodată toamna nu a fost mai frumoasă”, aici, la Râmnic, la dubla lansare de carte, cu apariţiile editoriale ale distinsei doamne MARIA DIANA POPESCU: „Dialoguri privilegiate”, vol. III şi „…Restul este legendă”, Râmnicu Vâlcea, Editura Conphys, 2009. Prin geamurile sălii de festivităţi a elegantului Grand Hotel Sofianu am privit risipirea de frunze a arborilor din parcul Zăvoi, amintind de Ohrida şi de Muntele Athos, iar în suflet mi se strecurau, copilărindu-se, esenţele sfioase şi line ale frumoaselor versuri de iubire, de viaţă, de trecere, recitate de autoare şi de Teodor Brucăr pe un fundal sonor ales cu grijă de omul de largă cultură europeană Ion Măldărescu, secondat în versiunea tehnologiei de înaltă definiţie, de tânărul şi talentatul inginer Laurenţiu Bănuţ. Oameni de litere, oameni ai legii, slujitori ai sănătăţii sau ai bisericii, ziarişti, reporteri de televiziune, studenţi, au fost, pentru două ore în acea seară de noiembrie, fascinaţi de forţa versului, de rostogolirea de rouă a cuvintelor înveşmântate în mireasma grâului tânăr, în care hălăduiesc macii, privighetorile şi noi, oamenii, cei care ne rezemăm de o umbră, repede trecătoare suflare de viaţă. Afară, melancolii-unduiri-ale toamnei, chemări spre departe, doruri frânte precum gâturile lebedelor în trestii subţiri, pe Nil, în umbra sfidătoare a Piramidelor. Înlăuntru, feţe destinse, distinse, ascultând, ca pe o rugă în munţi, lumina căutând, primăvara, când aerul e proaspăt ca laptele crud iar în inimi coborâse însuşi Iisus, călcând desculţ prin tinereţea noastră de-a pururi prin lacrima verde a bărbatului cu sprâncenele înrourate şi prin legănarea de doină în măduva fecioarelor odihnindu-se în ierburile-nalte…
O lansare de carte cum nu a mai fost încă, o nuntă împărătească, în care POEZIA a venit înveşmântată în voaluri tremurătoare de sfioasă şi neprihănită mireasă.
George Voica, Membru al Uniunii Scriitorilor din România

SEARĂ DE CULTURĂ DE NEUITAT

Alexabdru Popescu MihăeştiRâmnicul, numit de savantul Nicolae Iorga „Capitala tipografilor” şi-a menţinut, peste secole, un suflu cultural aparte, a format oameni de ştiinţă autohtoni, a primit cu ospitalitate şi respect pe cărturarii veniţi din alte părţi, oferindu-le posibilitatea de a-şi valorifica teoriile, tezele şi ideile generatoare de progres. Râmnicul a rămas un productiv centru cultural, pus în evidenţă prin reuniunile ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive, prin efervescenţa dezbaterilor, prin marele număr al cărţilor şi al studiilor publicate, prin valoarea lor. Recenta dublă lansare de carte a autoarei, eseista, jurnalista Maria Diana Popescu, poet de certă valoare naţională, dar nu numai, reprezintă o excepţie de rang înalt în viaţa culturală şi spirituală naţională. Sala, deşi încăpătoare, s-a umplut până la refuz cu invitaţi reprezentând floarea intelectualităţii vâlcene, venită să onoreze cu prezenţa pe autoarea, a cărei valoare era cunoscută din cele paisprezece volume publicate până acum, prin nenumăratele articole şi editoriale, prin interviuri, cronici literare şi de artă, prin eseuri şi alte moduri de exteriorizare a harului Domniei Sale. Conţinutul celor două „opere” literare prezentate, alocuţiunile rostite, reacţiile emoţional-estetice declanşate în sală ne îndreptăţesc să spunem că am participat la o seară de neuitat. Preţuirea de care se bucură autoarea, distinsa doamnă Maria Diana Popescu este confirmată de îndelungile aplauze cu care a fost apreciată şi răsplătită, de distincţiile conferite de diverse asociaţii şi instituţii culturale, de florile, multele flori naturale dăruite, de florile cuvintelor de laudă şi de mulţumire adresate, dar şi de îndemnul nostru de a ne mai onora cu alte creaţii. Un cuvânt de aleasă preţuire se cuvine şi pentru domnul Ion Măldărescu, organizatorul şi moderatorul reuniunii, secondat îndeaproape de coordonatorul tehnic de imagine, inginerul Laurenţiu Bănuţ. A fost o seară de neuitat!
Profesor univ. dr. Alexandru Popescu Mihăeşti, Preşedinte al Forumului Cultural al Râmnicului

LITERATURA CA TERAPIE DE GRUP

Teodor BrucarPentru că (încă) mai îndeplineşte un rol social, poetul zilelor noastre este în măsura în care rosteşte, în măsura în care articulează pentru sine şi involuntar pentru cititorul său, un univers ce îl demască lumii, care îl arată faţă în faţă cu propria conştiinţă şi cu semenii lui. În ziua de azi greu mai găseşti oameni cu inima caldă şi gândirea rece. Maria Diana Popescu este excepţia, poeta care scrie cu vârful inimii într-un stil neo-minimalist, spontan, folosind cu dezinvoltură metafora neforţată, astfel conferind versurilor prospeţime, autenticitate, luciditate tăioasă şi dulce visare, profunzime de apă limpede. Prima senzaţie, când te arunci în fluidul poetic, e cea de rece, pentru ca apoi, paradoxal, să te cuprindă o căldură binefăcătoare. „… Restul este legendă”!
Cel de al II-lea volum lansat, „Dialoguri privilegiate” – volumul III, este realizat „cu materialul clientului”. Scriitoarea are intuiţia, flerul şi ştiinţa de a-şi alege interlocutorii, demonstrând că în viaţă nu sunt importante răspunsurile, ci esenţiale sunt întrebările. Dubla lansare de carte a fost un adevărat regal cultural. Sală plină cu intelectuali rasaţi (mă şi mir că Grand Hotel Sofianu nu s-a înclinat sub greutatea creierelor aflate acolo..), organizarea ireproşabilă, prezentarea filmului de excepţie: „… Restul este tăcere” realizat de Ion Măldărescu, cuvintele alese ale oamenilor de cultură şi prezenţa autoarei celor două volume lansate au făcut ca spaţiul în care ne-am aflat să fie parcă desprins de realitatea imediată, prea sumbră, prea rece şi pauperă. Pentru două ore am trăit într-o altă dimensiune, într-un alt timp.
Cu plecăciune, mulţumim Maria Diana Popescu!
Teodor Brucăr, director Radio KISS FM

SCULPTOR DE METAFORE

Ioan BarbuÎn cartea-poem „… Restul este legendă”, recent lansată la Rm. Vâlcea, Maria Diana Popescu, autoarea unor versuri de adâncime, cu idei condensate întru spirit de efect, face o preţioasă mărturisire: Locuiesc  împreună cu pământul / care se coace,/  se răscoace,/ în verile strânse /ca pumnul. Această strălucire stilistică, prinsă ca în viziunea unui pictor celebru, ne face să vedem poeta identificându-se cu viaţa, cu viaţa clocotitoare, triumfală („viaţa e tot, nu moartea…”, spunea Coşbuc). Te izbesc, în poemul citat, acele reflexe de note filosofice, suple prin puritatea lor, de descifrare a insului în vârtejul timpului. Timpul care zideşte, ca o lumină aşezată la intrarea spre viitor, dar şi vremea care macină, care şterge faptele fără ecou.
Pot spune, fără a exagera, că prima întâlnire a poetei Maria Diana Popescu cu cititorii din Rm. Vâlcea s-a constituit într-un debut cu pronunţate nuanţe sufleteşti, cu acorduri inedite. Versurile sale, dăltuite într-o marmură cu acorduri luminoase de un viguros şi talentat sculptor de metafore, ne-au surprins pe toţi şi ne-au înflăcărat. Chiar numai prin această carte – „… Restul este legendă” – Maria Diana Popescu se dovedeşte un talent autentic. Mai mult, prin cultura bogată şi prin inima ei nobilă, versul său poartă specificul marilor creatori de frumos. Calde şi prieteneşti felicitări!
Ioan Barbu, scriitor, membru USR, Director general al cotidianului „Curierul de Vâlcea”

O SEARĂ DE POEZIE ÎNTR-O PREZENTARE DE EXCEPŢIE

Petre MateiescuDubla lansare de carte de la Grand Hotel Sofianu a avut darul şi harul de a aduce o stare de bine în interiorul fiecăruia din cei prezenţi. Cele două voci care, pe un fond sonor aducător de pace sufletească, au recitat, au arătat vigoarea şi autenticitatea eternului omenesc şi s-a observat lupta dusă între dihotomia omenească. Asemenea eroului din epopeea lui Ghilgameş, care petrece în desfătări, natura din care plecase nu-l mai primeşte este şi frământarea autoarei oglindită în metafore de excepţie. Mai mult, coboară, ca în epopee, la Uta-Napiştim pentru a găsi elixirul vieţii. Acesta este găsit la fericitul Augustin care spune: „Ne-ai făcut pentru Tine, Doamne, şi neliniştit este sufletul meu până se întoarce la tine”. Neliniştea se transformă în linişte. Linişte! Va urma!
P.C. Pr. Profesor Petre Mateiescu, Inspector şcolar de specialitate

DESPRE SEARA DE „POVESTE” DE LA GRAND HOTEL SOFIANU, NUMAI DE BINE!

Nicolae DinescuLansare de înaltă ţinută! De astfel de evenimente are nevoie societate românească actuală, când nonvalorile şi creatorii de contracultură jinduiesc după aprecieri nemeritate şi succese plăsmuite de imagine. Poeta, eseista, jurnalista redactor şef adjunct la revista Agero, Stuttgart din Germania, doamna Maria Diana Popescu a demonstrat, o dată în plus, că literatura şi scrisul românesc au resurse inepuizabile. Autoare face parte dintre vârfurile acelei generaţii viguroase, dotată cu har şi talent care mai are multe de spus în cultura română. Prin excelenta Domniei Sale prestaţie, doamna Maria Diana Popescu a câştigat aprecierea unanimă, a cucerit necondiţionat respectul şi preţuirea oamenilor de cultură vâlceni. Îi urez mult succes în cariera de scriitor şi aştept cu nerăbdare lansarea următoarelor cărţi. Evenimentul în sine a fost de factură absolut inedită, s-a aflat la capătul opus al multor obositoarer şi cronofage întâlniri de acest gen. Atât autoarea cât şi organizatorii au excelat, întrecându-se pe ei, aşa că, despre seara de „poveste” de la Grand Hotel Sofianu, numai de bine!
Profesor drd. Nicolae Dinescu, Director al Academiei Olimpice Române, Filiala Vâlcea

EVENIMENT EDITORIAL LA RÂMNICUL CĂRŢII ŞI AL LUI ANTON PANN

Costea MarinoiuÎn Râmnicul cărţii şi al lui Anton Pann am fost martorii unei duble lansări de carte, ambele de mare valoare artistică şi documentară, volumele tipărite la Editura Conphys de la Râmnicu Vâlcea, în cursul acestui an: cartea de interviuri „Dialoguri privilegiate”, volumul III şi volumul de poeme „… Restul este legendă”. DVD-ul care însoţeşte apariţiile editoriale menţionate, realizat de istoricul şi publicistul Ion Măldărescu a reuşit să evidenţieze frumosul, sensibilitatea artistică şi literară a versurilor doamnei Maria Diana Popescu. Prin intermediul versului melodios („Restul este legendă”) şi al dialogului viu despre persoane şi personalităţi ale momentului („Dialoguri privilegiate”), autoarea reliefează în mod remarcabil sensibilitatea lirică şi trăirile deosebite, demersuri încununate cu succes în înfăptuirea actului artistic. Cele două volume confirmă, o dată în plus, marele scriitor contemporan, al cărui glas şi frumuseţe poetică, va fi auzit din ce în ce mai tare.
Profesor Costea Marinoiu, Preşedinte al Societăţii Culturale „Anton Pann”

O ÎMPLINIRE CULTURALĂ DE EXCEPŢIE

Eugen PetrescuAm avut onoarea sa fiu invitat la unul dintre cele mai importante momente editoriale din ultimii ani, o dublă lansare de carte, eveniment organizat cu măiestrie de unul dintre cei mai valoroşi oameni de cultură ai ţinutului vâlcean – cercetătorul şi scriitorul Ion Măldărescu. Este vorba de cărţile: „Dialoguri privilegiate”, vol. 3 şi „…Restul este legendă”, autor doamna Maria Diana Popescu – scriitor, eseist, poet, redactor-şef adjunct la revista Agero, Stuttgart din Germania. Dublul eveniment editorial s-a desfăşurat în prezenţa unui public select – oameni de cultură, personalităţi din lumea medicală, din cea a legii sau a sportului, artişti, studenţi, într-un loc ales cu atenţie şi cu mult rafinament – Grand Hotel Sofianu. Cu prilejul importantului eveniment cultural, în numele Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” – filiala Vâlcea, am avut deosebita bucurie de a răsplăti meritele scriitoarei şi jurnalistei Maria Diana Popescu cu Diploma de Excelenţă „pentru remarcabila prestaţie jurnalistică, pentru cunoaşterea şi pentru promovarea cultului eroilor neamului românesc, în presa internaţională”. Priceperea şi dăruirea maestrului Ion Măldărescu s-au răsfrânt nu numai asupra organizării ci şi asupra celor două volume, prin grafica de mare ţinută artistică, contribuind în acest fel la punerea în valoare a unor creaţii de fineţe, izvorâte din sufletul tânăr al uneia dintre slujitoarele scrisului contemporan românesc. Gânduri alese pentru o scriitoare deosebit de talentată, înzestrată natural cu un suflet nobil şi deschis – aşa cum îi stă bine unui om frumos, către arta „jocului” cu vorbele.
Eugen Petrescu, Preşedinte al Asociaţiei „Cultul Eroilor” – Filiala Vâlcea

PLURIVALENŢE ARTISTICE

Ion MăldărescuNu poţi rămâne indiferent atunci când harul, talentul, inspiraţia şi sensibilitatea îşi dau întâlnire, conlucrează şi creează prin intermediul aceleiaşi născătoare de frumos, Maria Diana Popescu! Autoarea celor două volume, „Dialoguri privilegiate”, vol.III şi „Restul este legendă”, de natură diferită, unul de interviuri, celălalt de poeme, continuatoare a celorlalte unsprezece cărţi editate, nu marşează pe linia modalităţilor facile de atragere a cititorului, îi solicită acestuia atenţia concentrată, recurgând la un joc subtil, inteligent. Construieşte eseuri poetice prin fructuozitatea decelării şi a panoramării inefabilului sentimentelor umane, sau prin intermediul aparentei truculenţe a întrebărilor, în fapt modalităţi abile şi obligatorii pentru un jurnalist „rasat”. Lansarea de carte a cărei eroină a fost doamna Maria Diana Popescu, acest excelent eseist, poet, jurnalist (redactor şef adjunct la revista Agero, Stuttgart, Germania) a fost o întâlnire de suflet, o reuniune a valorilor spiritului culturii româneşti, o manifestare care recomandă repetare. Maria Diana Popescu dotată cu plurivalenţe artistice, haruri cu care a fost înzestrată de generoasele ursitoare, sosite în trombă atunci când pruncul MDP şi-a trâmbiţat venirea pe lume. Îi urez să aibe parte de cât mai multe succese şi împliniri meritate.
Ion Măldărescu

ALIZEELE MELANCOLIEI

George VoicaPrin ocheanele toamnei târzii, amirosind a leandri veneţieni şi a codri voievodali, te văd sub risipire de galbene frunze de aur, pe sub mesteceni subţiri, îngândurat precum corăbierul scăpat din furtună, cu faţa biciuită de vânturi sălcii, de brize sărate, de doruri sfărâmate în larg. Pletele mele de coaptă secară pradă le las mângâierilor tale, mâinilor tale de bărbat, ce-o viaţă întreagă-a purtat scutul de aramă şi paloşul pe câmpiile de la Termophile ori de pe Eufrat. Lacrimile se rostogolesc pe Calea Lactee, paşii tăi în urmă-i aud venind, tot venind… Aş vrea să fiu marea lui Hemingway, la Havana, ca-n ochiul tău să mă leagăn, să m-alint!… A venit toamna peste inima ta, peste inima mea şi depărtările într-una ne cheamă. Nicicând n-om mai fi ca acum! Niciodată! O!, de-am putea opri trecerea, de-am putea lichefia timpul, mireasma trupului meu de pasăre zbătându-se între palmele tale! A venit toamna şi dor mi se face de sferele-albastre din Caraibe, în care ne vom închide cântând.
George Voica, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România

Aşa s-a încheiat o seară de neuitat la Râmnicu Vâlcea

Topice: Recenzii | Comments Off on SEARĂ DE LEGENDĂ (1)

Comentarii închise.