Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

CHEMAREA LA TROIŢĂ

de Cezarina Adamescu | Decembrie 24, 2009

PICĂTURI DIN LUMINA CĂRŢII ARTURIENE

Abia de s-a împlinit un an de neuitare şi iată că din nou, Prof. Artur Silvestri ne-a chemat la Casa şi la Troiţa sa de la Ceahlău, ansamblu memorial comemorativ îmbogăţit cu o carte uriaşă din marmură şi o placă tot din marmură cu chipul său scump sculptat în bronz – efigie peste timp şi spaţiu – loc sacru devenit ţintă a pelerinajului în memoria sa, pentru românii care cinstesc cultura, istoria, neamul, viaţa, adevărul şi libertatea de expresie sub toate aspectele sale

Elemente fundamentale ale spiritualităţii româneşti şi universale, Troiţa, Casa-muzeu, Cartea deschisă, care invită la meditaţie şi contemplare, Efigia în bronz a Profesorului, toate acestea sunt de natură să reînvie emoţiile şi să nască în suflete sentimente puternice, aduceri aminte, pietate şi reculegere, în semn de omagiu şi recunoştinţă pentru cel care ne-a adunat într-o mare Familie spirituală ce nu se va putea destrăma, nici peste veacuri. El rămâne în memoria noastră ca o flacără nestinsă, foc sacru care nu zămisleşte cenuşa şi fumul, ci doar jarul incandescent pe care-l provoacă în inimi. Un rug veşnic aprins – aşa cum a fost însăşi viaţa Maestrului care s-a consumat la flacăra slovei, închinându-şi-o cu spirit jertfelnic, Cuvântului.

Cartea (ar putea fi Cartea vieţii) – semn distinctiv al personalităţii cărturarului de excepţie, profesorului, mentorului, modelului de urmat, Artur Silvestri, stă veşnic deschisă la fraza atât de dragă lui şi nouă, deopotrivă, potrivit căreia, noi suntem România Tainică.

Personal nu credeam că voi mai ajunge atât de curând la Ceahlău, loc întipărit pentru vecie în minte şi inimă, unde am avut revelaţia trecerii omului din vremelnicie în veşnicie, cu şase luni în urmă. Dar Chemarea lui Artur Silvestri a fost mai puternică decât mine şi am urmat-o, fără murmur, aşa cum în vechime, ascultând chemarea lui Yahve, Profeţii, Regii, Judecătorii, lăsau totul şi-l urmau cu tot ce aveau pe lângă casele lor, cu familii, cu neam şi cu oasele strămoşilor dar şi cu cei nenăscuţi încă, aflaţi în pântecele mamelor, aşa cum l-a urmat Avraam pe Dumnezeu din patria sa, acolo unde Domnul i-a spus să se ducă şi să se aşeze, făgăduindu-i seminţii puternice şi numeroase câte stele pe cer. Şi Avraam nu a mai stat nici o clipă la îndoială şi L-a urmat fără murmur, din Ur, din Caldeea, până la Pământul Făgăduinţei.

Plecasem de acasă în cu totul alte plaiuri, şi pe alte rute, când, prin miracol, deviind traseul prestabilit am ajuns la Ceahlău, în faţa Troiţei maramureşene ridicate în memoria lui Artur Silvestri. Abia de am avut timp să mă dezmeticesc şi să-i strig şoferului să oprească.

Opreşte Clipa! – i-am strigat…. Opreşte, trecătorule şi aprinde o candelă pentru cel care s-a topit precum lumânarea pentru Cuvântul Adevărat şi Drept şi ne-a învăţat şi pe noi să ardem la flacăra slovei.

N-am zăbovit mult fiziceşte. Dar spiritul nostru îl aştepta, îl căuta. Şi el ne aştepta pentru că i-am auzit strigarea. Şi am consimţit să venim cât se poate de repede, să fim din nou împreună, fie şi câteva clipe rupte din marea veşnicie unde vom fi cu toţii alături.

Sâmbăta trecută a fost comemorarea a un an de la plecarea sa către cele veşnice. Anumite lucruri omeneşti m-au împiedicat să ajung şi purtam în mine regretul enorm de a nu fi fost alături de el la omagiere. Dar Dumnezeu ne-a oferit o compensaţie pe măsură. Fără să ne întrebe, pentru că El ştie mai bine ceea ce vrem şi ceea ce avem noi nevoie. Încă o dată m-am convins de acest lucru, deşi nu mai era nevoie.

Şi n-am mai şovăit.

Artur Silvestri ne-a vrut aproape de el. Pentru că am fost/ suntem ai lui, fii şi fiice spirituale, facem parte din Marea lui Familie Tainică. Şi el este al nostru, al tuturor. Şi pentru acest fapt, ne va chema mereu, oriunde ne-am afla. Iar noi îl vom urma în România lui Tainică. Chemarea lui e mult prea puternică şi nu i se poate sustrage nimeni din cei care l-au iubit, l-au apreciat, l-au stimat, l-au considerat Mentor şi profesor.

El, Cărturarul cel bun, el, Grădinarul dăruit, Artur Silvestri, Mentorul, Profeorul, Prietenul nevăzut, dar care EXISTĂ, tovarăşul nostru de călătorie în drumul spre Patria Veşnică.

Bistricioara curgea nestingherită pe lângă noi, implacabilă ca însuşi destinul.

La Lumina Cărţii Sale cu braţele deschise, mi-am notat un gând aurit.

I-am sărutat troiţa eu şi Mariana-Voica şi i-am mulţumit că ne-a adus la el, chiar dacă nu pe 29-30 noiembrie, când ar fi trebuit, ci, o săptămână mai târziu, în 7 decembrie ora 14,10.

I-am vorbit pe şoptit şi el ne-a ascultat cu atenţie sporită. Nu era prima dată când îi vorbeam. Spiritul său era pe aproape. Am fi rămas multă vreme acolo, în reculegere, dar, din păcate, nerăbdarea grupului de pelerini şi a şoferului şi-au spus cuvântul. Abia dacă am avut timp să luăm o piatră rotundă, cât pumnul şi s-o învelim cu grijă într-un şerveţel, ca s-o aşezăm cu smerenie lângă pumnul de ţărână, acum pietrificat, luat de la mormântul său de la Mănăstirea Pasărea.

Abia dacă am putut rosti un „Tatăl nostru” şi i-am cântat „Apărătoare Doamnă”.

Dar el a înţeles foarte bine, că nu timpul, condensat în câteva minute de reculegere contează, ci, intensitatea trăirii, arderea fără foc a inimii flămânde de dor după plecarea Maestrului. Contează fie şi o lacrimă strivită fugar între gene, alunecând apoi în voie pe relieful obrazului. Contează şi o cruce cât de mică, săvârşită în faţa monumentului său, dinaintea casei sale de la Poalele Muntelui Sfânt, Ceahlăul, locul cel mai iubit al său, pe care singur şi l-a ales spre aducere aminte. „Adu-ţi aminte că ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce” – sună acel Memento mori, rostit în ziua de Miercurea Cenuşii, când preotul îţi presară pe cap cenuşa căinţei.

Troiţa şi întreg ansamblul monumental comemorativ de la Ceahlău, sunt tocmai astfel de dovezi de neuitare, pe care familia lui le-a ridicat în acest loc precum şi la Drăgăneşti-Vlaşca, şi la Mănăstirea Pasărea şi, îndeobşte, a lăsat câte un semn scump, în toate locurile îndrăgite de Maestru.

Cărţile lui stau mărturie peste veacuri că el a fost şi a rămas un bun român care ne-a purtat faima neamului pe întreg cuprinsul lumii.

Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o zi splendidă, cea mai frumoasă din cele patru zile ale pelerinajului în Moldova şi Bucovina, cu un cer de o limpiditate şi străvezime deosebite.

Părăsim comuna Ceahlău şi ajungem la mănăstirea Durău, cu biserica sa foarte frumoasă, curtea largă, îngrijită, mănăstire unde au fost cazaţi în iunie scriitorii, când au fost la comemorarea de 6 luni a lui Artur Silvestri.

Totul se face cu jertfe, cu chin, cu zăbavă, cu multă răbdare şi îngăduinţă. Nimic nu e uşor, nimic de luat în derâdere. Candele mici au rămas să vegheze monumentul şi troiţa.

La Durău, aprindem şi noi candele pentru sufletul lui Artur Silvestri. La poalele Muntelui Sfânt, într-un loc de o frumuseţe negrăită, un aer binefăcător şi o natură parcă de sorginte divină. Aştepţi din clipă în clipă să vezi îngeri zburând prin preajmă. Şi chiar sunt. Îngerul Gabriel, de pe icoana uriaşă de la poarta Mănăstirii Durău, îi aduce vestea Prea Sfintei Fecioare că va naşte şi va zămisli prin adumbrirea cu Duhul Sfânt, un Prunc, căruia îi va pune numele Iisus. Şi el va mântui omenirea. Hramul Mănăstirii este Buna Vestire.

Şi ca o binecuvântare suprafirească, pe drumul de întors prin localitatea Potoci, de o parte şi de alta a şoselei, ne întâmpină copaci înfloriţi în decembrie, prilej de emoţie puternică. Jos se vede barajul de la Bicaz.

Şi eu abia acum realizez cum de am ajuns cu Mariana-Voica la troiţa lui Artur Silvestri, deşi nici nu visam să ajungem.

L-am chemat toate zilele acestea şi l-am pomenit, l-am invocat în rugăciuni peste tot unde am peregrinat şi el ne-a răspuns, aducându-ne la troiţa lui. Spiritul său ardent, ne-a răsplătit pe măsură, semn că acea comuniune a spiritelor nu e vorbă în vânt.

Îţi mulţumim, Doamne, că ne-ai dat din nou prilejul să fim alături de el, în această lume vremelnică, în aşteptarea întâlnirii definitive.

7-11 decembrie 2009

Topice: Reportaje | Comments Off on CHEMAREA LA TROIŢĂ

Comentarii închise.