Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

1-SPIRITELE VOINŢEI (TRONURILE)

de Adrian Botez | Ianuarie 4, 2011

de la Vis – la
Gândire – de-acolo la-al
Faptei – îmbelşugat popas – călăuză-i
Voinţa

de la Somnul adânc – la
orgoliul treziei – se-avântă – cumpliţi şi
eroici – Şerpii Luminii: săgeţi de venin scurmă – aprins
văzduhul – între
Uitare blajină – şi
Fortificată trufaş:
Afirmarea

Sumbră elegie a Umbrei – încoronează
vulcanul Luminii: orice Foc
poartă-n sine – subteran – botezul
Mâniei Străbune

se-aruncă-n goană – pe-asudaţi
la culme – Caii Aurorei – Dumnezeu: din spuma fecundă
egal abandonate
naşterii: Golgota concentrică – şi
cheag zavistiei: chipreşă nudă
Afrodita

unii se cer aduşi – în faţa
instanţei – alţii
să cânte – din frunză în
frunză – până la
convingerea soarelui: dincolo de orice pădure – e
clocotul cerului

ochi otrăvit de lumină – arde domol – dumicând
de jos în sus – verticalei
feştila: Piramida Veciei – din
clipocitul cel mai viclean al
adâncului – îşi nutreşte trufia

însă cât de grăbită devine lumina – ajunsă pe
mâna vulcanilor: Icoana
trăsneşte de Sunet – se bulbucă
şi-i mult mai degrabă pieire-a Frumosului – şi
mult prea curând Coamă
fluturând Uimirea Deplină
zeiască: pe toate le-nţelegi mai târziu – dar le simţi prea
devreme – zăvorâri şi
blesteme – atunci când palma lumii
se surpă-n pâlnie – şi-n mijloc
cerul devine îndemn la
năbădăioasa iubire – cu
Joasele Focuri – scăzutele
Jocuri

o – cirezile zeilor – pier sub saltul din
umbră – al Halucinantei Pantere: licori otrăvite – şi
rele clipiri de – fabuloase
metale – dedatu-s-au risipei – în sângele
Privirii

congestionată – raza a frânt
hotarele: hetairele – chemate din zori
nu mai e
Aici – supărat pe
Acolo

cea mai aleasă stirpe-a Luminii – Sunetele – îmbulzite de
vreme – încearcă să-şi rărească – singure
tragice – vieţile: mai e mult – însă
până la jertfire-n
CUVÂNT

coroanele lumii caută – de zor
conştiincioase – nevăzutele
capete – pe care
în sfârşit – să se-aşeze

Tronurile aşteaptă: de fapt
Selectează şezuturi – îngaimă
Începuturi: ţes guri de
Râuri – din Caierul Oceanului – ATMA

pe cumpăna apelor dintre continente – a
vieţii dintre sentimente – sfidează
greutatea – Flăcări
Strălucitoare

Topice: Poezii | Comments Off on 1-SPIRITELE VOINŢEI (TRONURILE)

Comentarii închise.