Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Paradisul şi …MANEAUA!!!

de Adrian Botez | Mai 19, 2011

…Pe 29 aprilie 2011, timp de şapte ceasuri, toată Terra şi-a belit ochii la nunta din Marea Britanie…”nunta secolului”, Williams & Kate…! Un imperiu de asasini („prinţul” Williams se căsătorea sub chipul violenţei imperiale britanice seculare: ÎN UNIFORMĂ MILITARĂ!), îşi etala prada. Românii au privit, şi ei, cu balele curgând…mahalagioaicele au dat ochii peste cap, închipuindu-şi cum ar fi ele la fel de şmechere şi escroace, precum „oborista” de Kate Middleton, care a pus laba ei de …Elena Udrea britanică (în biserică, Williams jura într-o engleză curăţică, dar Kate şuiera şi scuipa bolovani, pe la colţul gurii…când îi jura Lui Dumnezeu…ce? – că va rămâne aceeaşi „bună escroacă”, până la capătul vieţii ei, nu? – …ca să păstreze „poleiala regală”, au făcut-o, în cinci minute, pe mireasă, din „oboristă”, ducesă de Cambridge…!!! – …parcă seamănă, câtuşi de cât, chestia asta, cu…”minunile” României Pedeliste, unde ieri nu erai decât un infractor, iar azi eşti…”brav conducător”…?!), pe un „prostănaco-golănaş regal”, un soi de „Geoană” londonez (fiul mai mare al unei alte femei britanice, ca „model de…moralitate” şi de…”nobleţe”, „lady Diana”…).
…O MANEA istorico-fariseico-nupţială britanică…!!! Să nu vă rămână privirea la suprafaţă, la lustruiala-poleiala, abilă şi şmecheră a…Imperiului şi a…Casei Regale (…regina Elisabeta a II-a este cel mai mare şi bogat „om de afaceri”/ZARAF al Planetei Terra, după Bill Gates!): da, Imperiul Britanic, ca şi Casa Regală, sunt o „cioară vopsită”, o „şmecherie” ce-ţi ia ochii – …nu mult depărtate de „pedelismul” românesc, la fel ca orice lucru fals/falsificat, cu grosolănie, obrăznicie şi insistenţă-persistenţă brutală! Şi ce a fost mai brutal, şi ce poate fi mai brutal, decât tiraniile  şi imperialismele „CEZARICO-NEGUSTOREŞTI” planetare – cu totul negatoare de HRISTOS?!
…Poate că românii (cei rămaşi ceva mai curaţi  la suflet…), văzând acestă pomposo-aroganto-fastuoasă nuntă, nu simt fiorii piratereşti ai britanicului scorţos şi cu ascendenţă sigură în … Francis Drake… – ci simt, încă, nevoia de poveşti cu ILEANA SÂNZIANA şi cu FĂT-FRUMOS (nu departe de…CENUŞĂREASA gotică!)ARHEII PARADISULUI TRACILOR/DACILOR… – …dar nu li se „livrează”, zilnic, de 21 de ani, decât borâturi-MANELE televizionistice (…după vreo 45 de ani de „livrări” de  grotesc liminal!)! Românii (vorbesc, iar, de cei mai curaţi la suflet şi Duh!), îşi amintesc că omul nu-i doar noroi…ci este „Capodopera Zilei a Şasea”, a Lui Dumnezeu…
…Aşa-i este scris Omului, aşa-i este scris şi Neamului (ca mod de supra-fiinţare a Omului!): să parcurgă un drum circular, de la Originea-Paradis, înapoi la Originea – Paradis…- trebuind să treacă, însă (pentru a-I dovedi Lui Dumnezeu că s-a oţelit, că a devenit conştient de dumnezeirea fiinţei/fiinţării sale, că-L iubeşte pe Dumnezeu-Creatorul său nu „la poruncă”, şi nici „prin predestinare funcţională”, precum „Cele Nouă Trepte ale Scării Dumnezeieşti” – ci cu toată fervoarea Duhului său Viu!), prin infernul istoriei. Şi, apoi, după Suferinţa Infernului Istoriei, VA ÎNVIA, „a treia zi”, după Sfintele Scripturi ale Noului Legământ, asemeni şi dimpreună cu HRISTOSUL, FIUL OMULUILumina Lumii, Calea, Adevărul şi Viaţa! (…Contează, fireşte, şi CĂLĂUZA/CONDUCĂTORUL, care te scapă, în toată această Cale de Întoarcere la Dumnezeul-Paradis, de toate capcanele perverse, ale Labirintului Iadului…!!! CĂLĂUZA va fi HRISTOS, fireşte – DIRECT, sau prin TRIMIS!).
În cazul Neamului Românesc, exprimat prin poporul românesc de azi: pornim din Paradisul Daciei…şi ne vom întoarce, fără greş, tot în Paradisul Daciei… – cu o condiţie: să îndurăm infernul cel mai adânc…politicianismul iresponsabil şi rapace, impostura, crima şi neruşinarea şi sfidarea de paţachine şi „madame” de bordel… – atitudini satanice, traduse, în vorba epocii noastre şi a României istorice contemporane: ”pedelismul-globalismul”! Infernul necesar – …şi, dacă vom dovedi tăria de Duh de a-l înfrânge pe Duşman, vom binemerita, de la Dumnezeu, să ne hodinim, apoi… – şi să ne stingem arşiţa rănilor, în Rai…printre sfinţi, martiri şi îngeri…!
…Pentru a ajunge la ROMÂNIA CEA DE PURURI, la România transistorică/anistorică (Dacia Thrakilor/Frumoşilor/Îngerilor de ieri, care-s aceiaşi cu cei din Dacia Thrakilor de mâine!) – trebuie să ducem crâncen război cu …istoricele năvăliri ale demonilor, adunaţi şi-nfuriaţi şi disperaţi, din toate colţurile lumii, nu doar ale României! Şi acest război este atât de năprasnic AICI, şi nu în altă parte, pentru că demonii ştiu că AICI s-a hotărât, din veac, terenul apocatastazei/luptei finale, dintre forţele Lui Dumnezeu şi cele ale Beznei…aici sunt, dintotdeauna pentru totdeauna (pentru marii vizionari, care ştiu să privească şi să descopere, să primească, întru smerenie, Revelaţia!), AKES SAMENOS=GRĂDINILE MAGICE=GRĂDINA MAICII DOMNULUI…!!!
…Dar trebuie multe şi mult să îndurăm, mai cu seamă grele lovituri întru Duh – până ne-om limpezi şi oţeli Duhul de Lumină, din nou înspre Rai…!
…După ce fuseseră folosiţi, cei din “Collegia fabrorum”, de către Imperiul Roman (conform atât de bine intenţionatei sugestii a libertului-Poet Divin, HORAŢIU – transformată în făptuire de către harnicul împărat AGRIPPA!), pentru refacerea arhitecturii “de piatră” a Templelor –  ne spune Vasile Lovinescu (iniţiat creştin si alawit…), în cartea O icoană creştina pe Columna Traiană că Hristos le-ar fi poruncit Sfinţilor Apostoli să-şi folosească forţa, tot întru “Collegia fabrorum”, pentru restaurarea Templului de Duh al Omenirii (adică, să fie “pontifi=Făcători de Poduri, între “rădăcinile” Duhului=Vechile Religii, şi Suprema Religie, CEA CREŞTINĂ=CEL MAI ÎNALT STADIU SPIRITUAL, PE CARE ÎL POATE ATINGE LUMEA/PLANETA TERRA!!!). Semnul-simbol (încifrat pentru iniţiaţii evanghelici/ESOTERICII CREŞTINI!) al Poruncii este încifrat în “spălarea picioarelor-rădăcinilor” Sfinţilor Apostoli, cu maximă şi autentică smerenie (mulţumitoare-pentru-Treptele-de-Duh!), de către Însuşi HRISTOS-DUMNEZEU
!!!

…Din păcate, împăratul Constantin, “oficializatorul” creştinismului  – …şi, după el, majoritatea episcopilor… –  nu au înţeles Măreţia Poruncii Lui Hristos-Dumnezeu…şi au început prigoana şi falsificarea (până la inversarea semantică a semnelor străvechi, a trăirilor extatico-divine!) a simbolurilor “păgâne” (în definitiv, “paganus=”de la sat”, adică …Om al Tradiţiei Vii.
..!!!).

…Sfântul Apostol Andrei, însă, a avut, în Dacia,  inţiativa creării unei structuri de Duh extrem de solid – LOJA IOHANICĂ , echivalenta dacică a unor “Collegia fabrorum” (deci, o colaborare a Sfântului Apostol ANDREI/BĂRBATUL DEMIURG, cu Sfântul Apostol IOAN/MINUNATUL/DEMNUL DE EK-STAZĂ… – echivalentul funcţional al lui Zalmoxis!): din această lojă/”COLEGIU AL LUI FEBRUARIE” (faber=făcător/FĂURAR al… Noii Lumi! – CEA A IUBIRII CREŞTINE!!!) s-au perpetuat “magii zalmoxieni”…până în veacul al XIX-lea, când funcţionează LOJA IONILOR: ION Creangă, ION Luca Caragiale, IOAN Slavici, conduşi de Duhul Hristic al AMINULUI-EMINESCU (…Mihail Sadoveanu, un iniţiat zalmoxian şi mason de grad 33, ştia foarte bine despre această Taină Majoră a Neamului Românesc: a se vedea romanele “Creanga de aur” şi, mai ales, “Fraţii Jderi“, unde se vorbeşte despre “magul zalmoxian” de la Ceahlău, din vremea lui Alexandru cel Bun şi, apoi, de cel “ascuns în lucirile apelor şi-n miroasele florilor“, de pe vremea lui Ştefan cel Mare, sau…Ştefan al V-lea Muşatin…!!!).
…Ce folos! “Modernitatea” (care e pe cale să strice multe şi în “Biserica de Zid”!), aproape că a reuşit…contra-opera! – …”uitarea” desăvârşită a Poruncii Hristice!
…Părintele Iustin Pârvu (de la Mânăstirea Petru Vodă/Neamţ), ca şi Părintele Arsenie Papacioc (de la Mânăstirea Techirghiol), mă mângâie, prin zisa lor, precum că Hristos va întoarce acest popor spre Hristos, înapoi! – adică spre faţa lui trans-istorică, de Neam-al-Lui Dumnezeu…Eu încerc să fac eforturi uriaşe de Duh, să cred, să trudesc a căpăta viziuni despre acele binecuvântate, viitoare vremuri ale re-luminării Neamului.
Încerc. Dar greu îmi mai este să şi reuşesc…
…Multe rele mai lăsăm să ne otrăvească Duhul, de dinafară de hotarele Grădinii…spre înăuntrul şi-n inima ei:
-Ungurii cei obraznici, care ne “pălesc” şi ne scuipă în obraz, chiar la noi în odaie…
-Uniunea Europeană, care ne jefuieşte, prin…”komisari!”, ca pe vremea Sovietelor!!!
-Băncile Zarafilor Lumii, care ne pun popreală până şi pe răsuflare…! …TOATE PLĂGILE EGIPTENE”!!!
…Dar (pentru unii va fi părând, poate, paradoxal…) parcă mai aproape-spurcătoare şi mai respingător-duhnitoare decât toate “plăgile egiptene” este, pentru noi, TRĂDAREA DINĂUNTRU… – pe care o asociez, aparent ciudat, cu acceptarea cretină a tembelismului manelelor: MANEAUA MAHALALEI a înlocuit, aiuritor, cea mai Frumoasă şi Sănătoasă, Luminoasă şi Viguroasă, Dumnezeiască –  cea mai profund semnificativă Muzică Populară din lume: cea ROMÂNEASCĂ!
De ce ţi-ai trădat, române, sufletul şi Duhul?! Au, oare, mahalagiii şi ţiganii “de drept comun”(nu cei cinstiţi şi cu obiceiuri frumoase şi pitoreşti, vitaliste!), cu mult mai multă personalitate, forţă de convingere, forţă de impunere a “gustului” – decât românii cei “curaţi şi de treabă” – strănepoţii celui mai vechi şi sfânt şi numeros neam european şi din lume  – TRACII?!
…Mie nu mi-e decât “în cinste” că nu-s britanic (ori din alt neam de prădalnici farisei şi asasini…”poleiţi”!), ci român, paşnic şi din Pământul Sfânt al CRAIULUI-DOR: Neamul meu n-a jefuit alte neamuri, neamul meu n-a lăsat dâre de sânge nevinovat, pe unde a trecut, ci…A CÂNTAT, mereu şi cu o înverşunare care, multora, le-a părut “dementă”…: MIORIŢA! – …tradus, din Semnele Esoterice THRACE: CÂNTECUL ÎNVIERII!!!
…Dar azi…: ”Şmecheria şi mascarada, asta caracterizează România de azi…!” – afirmă, cu durere, Johnny Răducanu…şi, din păcate, acest om, care şi-a jurat să nu părăsească România, până la moarte (pentru că el a apucat Frumuseţea, în Duh şi formă, a României de…alaltăieri…), are dreptate. Când impostorii şi trădătorii şi demolatorii de ţară ajung în fruntea…ţării, ei bine, de aici încolo vine începutul sfârşitului! Poate că bătrâneţea mai idilizează, pe ici, pe colo, dar, faţă de contemporaneitate : “Bucureştiul interbelic era Rai… –  în Brăila, care fusese condusă de turci şi de greci,  toţi locuitorii români îşi aduceau florentini din Florenţa, dacă voiau să-şi construiască o casă…” – zice acelaşi om, ţigan distins, cu suflet de autentic român…destrămând mitul despre “balcanismul decadent”! “Pentru ca România să se îndrepte pe calea cea bună, trebuie să se reinstaureze RESPECTUL, MUNCA, DEMNITATEA…” – murmură acelaşi străvechi Sfinx, Johnny Răducanu, printre extrem de puţinii martori în viaţă, ai României de altădată…ai POVEŞTII FRUMUSEŢII DESPRE ROMÂNIA…!
Nu ai unei “nunţi” artificiale şi scremute, de impostori “regali” britanici (urmaşi şi părinţi ai unei naţii de piraţi-şefi şi… măcelari-“ober”!) – ci ai FRUMUSEŢII DUMNEZEIEŞTI ORIGINARE! “Nu mai ştim de seriozitate, vrem să câştigăm, fără să muncim…nimic nu mai este echilibrat! Nu mai ştim să respectăm nimic…nimic nu mai este de văzut, la televizor: niciun talent, pe ecran (or fi români talentaţi, dar nu-s primiţi la TV, că-s prea serioşi, talentele adevărate sunt grozav de serioase, căci ELE MUNCESC PE RUPTELEA!) – … numai şi numai MASCARADĂ greţoasă şi tâmpită – proştii nu-i pot promova pe deştepţi. Dă-le cheia celor deştepţi…dar şi deştepţii, azi, fac compromisuri atâta de urâte…se dau cu golanii de la putere…: Băsescu e ZERO, şi oamenii deştepţi ori s-au du-u-us pe ceea lume, ori laudă MASCARADA…balanţa Judecătoriei e o nenorocire, la noi…tot şi mereu  – MASCARADĂ CU TÂMPIŢI, PESTE TOT…DISCREŢIA E LUCRU MARE, LA OM…DAR NU MAI ŞTIE NIMENI DE EA!!!
…”MASCARADA” – numele ludic (deci, înstrăinător de Românitatea cea Sacră!) al MANELEI…!
…E valabil şi pentru români, şi pentru “papagalii” de americani (prostiţi de orice şmecher hollywood-ian… de la Ronald Regan la…Arnold Schwartzenegger!), chiar şi pentru “pudelii” de englezi…- englezii cei  prădalnici (“sobri, calmi şi eleganţi”… în hoţie şi crimă!)…care, azi, o fac pe “corecţii” şi “civilizaţii”…până nu-i întrebi cum a fost cu masacrele şi mega-hoţiile din secolele trecute, din America, Australia, Africa…cum i-au nimicit-măcelărit pe paşnicii buri/”ţărani” olandezi din Africa de Sud, dintre 1899 şi 1902…(nici olandezii n-au fost, în veacurile  XVII-XIX, decât tot păsări de pradă, dar s-au “cuminţit” şi…s-au aşezat pe muncă…: ”boers”/citit “buri”=ţărani!!!) – ia întreabă-i, să vezi cum înţepenesc şi fac spume isterice, la gură, “inglişii”!… – şi cum e cu războaiele, făcute dimpreună cu “cumetrii americani”, pentru petrol şi influenţă… “în zonă” !!!
NAZISMUL şi COMUNISMUL STALINIST “făcute”/aplicate, azi, de Zarafii Capitalişti-GLOBALIŞTI, arată mult mai sălbatice şi parşive, mai cinic-nimicitoare, decât  “făcute”/aplicate de…”<<copiii>> lui Hitler ori Stalin”!
Sunt MANELELE politicianismului mondial…de ieri, de azi…DINTOTDEAUNA, sub o formă sau alta, din orice orânduire tiranică şi rapace: forme de aneantizare-pulverizare a Măreţiei OMULUI, ca Fiinţă/Creaţie Umano-Divină!!!
…Dar pe mine mă dor afirmaţiile lui Johnny Răducanu, în legătură cu românii…nu cu alte neamuri…fie la ele, acolo! Eu ştiu bine că U.E. este o ficţiune dement-negustorească şi ipocrit-fariseică! Să-şi rumege MANELELE între ei, treaba lor…dar să nu mintă, cu neruşinare şi orbire voluntară, că…”ei nu au MANELE!”…că, adică, lor nu le putrezeşte Duhul!!!
…Dacă este aşa cum zice Johnny Răducanu – şi, din păcate, aşa este! – înseamnă că poporul nostru a degenerat, în fibra sa, cumplit! Să nădăjduim că nu şi definitiv…şi nu ireversibil…!!! Să ne rugăm Lui Dumnezeu – SĂ NU FIE CEVA DEFINITIV ŞI IREVERSIBIL!
…Pentru că, mai mult decât Cuvântul – MUZICA ascunde “SEISMOGRAFUL DE DUH” al unui popor. Pentru că MUZICA nu pătrunde prin “intermediari”, la suflet, ci se comportă ca un uragan atotintegrator, de lume şi de Paradis, concomitent – uragan… re-generator de lumi! “Există o putere a Muzicii ca nimic din lumea exterioară să nu mai existe înafara acelor sunete, care vin să-ţi atingă inima. Ucenicii lui Orfeu te plimbă prin durere, veselie, martiriu, prin disperare şi fericire, prin moarte…” – spune Gaston Leroux, în Fantoma de la Operă.
…Pentru că MUZICA vine din cele mai adânci fântâni ale fiinţei umane… Ne-a însoţit, în Cădere, pe Pământ, venind (ca Înger Protector, cu Trâmbiţă de Aur…prin care să  ne trezească din Moartea Duhului şi Cugetului…să stimuleze latura mnezică a fiinţei noastre!) direct din Paradis!…păstrând scopul şi funcţia anamnezică: SĂ NU (NE) UITĂM ORIGINARUL UMANO-DIVIN, FIINŢA PRIMARĂ, PE ADAM PROTOGONOS!
MUZICA-ÎNGER a venit pe Pământ, da, dar unde, încă, n-a apucat să se facă “de Cuvânt”  – ci să întrupeze, pe de o parte, viguros şi etern, Logos-ul/ORÂNDUIREA/RÂNDUIALA Dumnezeiească!!… – …iar pe de altă parte, a rămas, încă, la stadiul de LACRIMĂ MARIANIC-MÂNTUITOARE
…Or, cât de slinoasă şi de “cătrănită” lacrimă şi total vlăguitoare de Duh! – este…MANEAUA! Şi nu aparţine, nicicum şi de niciunde, Arheului Românesc, de Lumină!!! Ci zonei de înmlăştinare şi cedare morală totală, zonei batraciano-lăbărţato-infracţionale!
Nu avem nicio scuză, în această privinţă! …Cum nu au nici cei care au văzut trădarea, cu ochii şi inima lor, şi au acceptat-o, chiar cu bucurie dementă, neghioabă – parcă drogaţi, parcă posedaţi de diavol!!!
Suntem TRĂDĂTORI DE DUH DUMNEZEIESC… – deci, făptuim cel mai greu păcat: păcatul contra Sfântului Duh…!
…MANEAUA istorico-fariseico-nupţială a britanicilor şi MANEAUA muzical-slinoso-apocaliptică a românilor – marchează, grav, grade avansate de degenerare spirituală, de înfundare în starea de BORBOROS!
Doamne,-ajută acest popor, să se întoarcă la Duhul lui de Neam, ales de Dumnezeu! Şi, Doamne, cu Nesfârşită Mila Ta, ajută-ne să întrevedem, şi noi, Mântuirea întru Neam – spălarea poporului în Lumina Sfântă a Neamului Transistoric, CEL DE PURURI!!!
…Doamne Iisuse Hristoase, trimite, acestui Neam iubit de Tine, CĂLĂUZĂ PE MĂSURA GREUTĂŢII DRUMULUI-SĂU-DE-POPOR-ÎNFUNDAT-ÎN-ISTORIE, înapoi către Raiul Părăsit, şi-n care poporul, redevenit Sfânt Neam  –  se va întoarce!!!
…Doamne,-ajută! – şi strânge, în Neamul acesta Românesc, toate forţele Duhului, spre a renaşte, iar nu spre a se sufoca-“înăduşi”, de atâta trădare “românească” (?!) şi invazie a Răului Zarafilor Lumii!!!
prof. dr. Adrian Botez

Topice: Descrieri | Comments Off on Paradisul şi …MANEAUA!!!

Comentarii închise.