Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

„LUAŢI CIULEANDRA LA BĂTAIE!”

de Adrian Botez | Iunie 27, 2011

…În România lui Băsescu, orice vrea Băsescu – se face, orice nu vrea Băsescu – nu se face… – …DAR, ORI DE SE FACE, ORI DE NU SE FACE, FĂCUTUL ŞI NEFĂCUTUL DUC TOT SPRE DISTRUGEREA, PROGRESIV-ACCELERATĂ, A ROMÂNIEI!

…Pluteşte o vrajă rea, asupra acestor tărâmuri, de la Dumnezeu binecuvântate, iar după/”apud” Băsescu, blestemate – blestemate la împietrire şi întunecare de moarte.

…Există, în Neamul Românilor Zalmoxieni şi Hristici, un Dans al Soarelui (şi, implicit, întru Lumina Învierii şi Mântuirii prin Hristos!), numit CIULEANDRA. Comanda Purificării Chtoniene este: „DOUĂ FIRE, DOUĂ PAIE,/LUAŢI CIULEANDRA LA BĂTAIE!”
„BĂTAIA” este „piciorul  funcţional-ritualistic” al DANSATORULUI SACRU/SFÂNT GHEORGHE, care, precum SULIŢA Sfântului Militar, va străpunge „balaurul” întunericul pământului, eliberând, în mod egal, LUMINA şi VIAŢA-FERTILITATEA. Credem a fi venit vremea să reactualizăm comanda acestui STRĂVECHI cântec/dans purificator şi eliberator spre/întru Lumină: „LUAŢI CIULEANDRA LA BĂTAIE!!!”

…Iată ce spune un Raport C.I.A., din 1 octombrie 2010 – cf.  www.romanialeaks.org, reluat în ziarul Tricolorul, nr 2076 – 29.01.2011: „Scăderea pensiilor militarilor poate duce la revolta întregii Armate Române
Sindicatul militariilor in rezerva si disponibilizati cheama la revolta
Situaţia Poporului Român este dramatică, la limita supravieţuirii. Orice scînteie poate să aprindă incendiul, oriunde. Depinde de unde vine scînteia. Cînd Armata cheamă trimiterea clasei politice la puşcărie, revoluţia este la doi paşi.
Militarii cheamă direct la solidaritate în vederea unei noi revoluţii şi pedepsirea preşedintelui Băsescu şi a clicii de la Putere. Ofiţerii disponibilizaţi reprezintă un pericol terminal şi pot pune baza unei revolte a întregii Armate Române. Încă din anii ’90, în numele modernizării Armatei, cerută de alinierea la exigenţele armatelor statelor NATO, au fost desfiinţate mari unităţi, unităţi militare tradiţionale, categorii întregi de forţe ale Armatei. Zeci de mii de ofiţeri şi subofiţeri au fost disponibilizaţi. În paralel, prin decizii de natură „economică”, a fost trecută la fier vechi o întreagă industrie militară, ca urmare au fost condamnate la foame alte mii, zeci de mii de specialişti de înaltă clasă, împreună cu familiile lor. În 1989, Armata avea 235.000 de militari activi: generali, ofiţeri, subofiţeri şi militari în termen. În 2007, ajunsese la cca. 75.000 militari, iar pentru 2015 numărul acestora se va diminua la 65.000. Au dispărut, deci, 170.000 de oameni, inclusiv ca urmare a profesionalizării Armatei: în anul 1998: 36.500 ofiţeri; la 31.12.2003: 14.252 ofiţeri; la 31.12.2009: 11.250 ofiţeri. Nici o altă instituţie fundamentală a statului nu a mai cunoscut o asemenea dramatică transformare în anii de după decembrie 1989!
CIA: 80.000 DE REZERVIŞTI SÎNT O FORŢĂ EXTRAORDINARĂ, CARE POATE SCHIMBA ECHILIBRUL POLITIC DIN ROMÂNIA. PREZENŢA ACESTORA ALĂTURI DE POLIŢIŞTI ÎN MIJLOCUL MASSEI DE DEMONSTRANŢI VA DUCE LA CĂDEREA REGIMULUI ACTUAL, CARE NU MAI ARE LEGITIMITATE SAU SPRIJIN POPULAR. SINGURA PROGNOZĂ SAU SINGURUL SCENARIU PENTRU ROMÂNIA ESTE O REVOLTĂ POPULARĂ
Tensiunea în Armata Română este un grav motiv de îngrijorare pentru cancelariile vestice. O revoltă în Balcani ar fi o lovitură pentru NATO. Nu demult, peste capul Departamentului de Stat, preşedintele Obama a semnat un ordin secret către CIA, numit „Stabilizarea României“, care trebuie citit invers. Politica de dezbinare a lui Băsescu, în loc să atenueze tensiunile în zona militară, le accentuează. Prezenţa militarilor în uniformă, chiar în rezervă, în mijlocul unor largi manifestaţii ale populatiei profund nemulţumite, va pune pecetea finală pentru acest regim”.

…Dar Armata (…care Armată? – …prin generalii ei reumatici şi prea degrabă sinucigaşi, deveniţi…mercenari: totuşi, înainte de a se sinucide, ei/ofiţerii superiori de Armată sunt, sau erau educaţi, în orice armată a lumii, să-i UCIDĂ PE INVADATORI ŞI PE TRĂDĂTORI!!!) – a mârâit, a fâsâit din fălcile-i grase…şi s-a culcat, la loc…Sau, cel puţin, aşa ni se pare: poate că nu avem noi suficiente informaţii, din interiorul Ei eroic…! – şi, deci, s-ar putea să fie nevoie să ne cerem scuze! Noi, cu toată bucuria, ni le cerem de pe-acum, dacă discreţia a fost singurul impediment, în calea înlăturării Cârmuirii Tiranic-Criminale a României Contemporane!
…Se poate, însă, şi altceva. Poate că C.I.A. vrea să-şi „bage” (prin astfel de aţâţări la rebeliune), tot mai adânc, „coada”,  în România (de parcă ar mai fi rămas loc de…”băgat” ceva, în România asta vulnerabilizată, din toate direcţiile!), cum o  tot face C.I.A., din 22 decembrie 1989 încoace. Poate că C.I.A. vrea să-l stimuleze, prin oficina spionajului americano-englezo (MI6)-chinezesc (Serviciul de Informaţii Computerizate-Wikileaks), pe Băsescu, să se supună total şi să transforme, definitiv, România, în colonie americană.
Puţin ne interesează, în contextul actual, când România este, deja, vândută „cu bucata” ori „la pachet” (după caz şi împrejurare), cui se scoală mai de dimineaţă (până şi…Kazahstanului!). Nu infiltrarea şi neutralizarea totală a Serviciilor Secrete Româneşti, de către cele străine (americano-maghiare şi ruseşti, în primul rând!), de 21 de ani încoace, ne îngrijorează (la ce ne-ar îngrijora, când faptu-i fapt şi nu-l putem nega, nici contracara eficient?!), ci faptul că TOŢI GUVERNANŢII ROMÂNI, DE  21 DE ANI ÎNCOACE, AU PERMIS ACEASTĂ PARALIZARE TOTALĂ A FORŢEI DE REACŢIE A ROMÂNIEI – FIE EA ŞI NUMAI MORALĂ!
…„LUAŢI CIULEANDRA LA BĂTAIE!!!”

…Indiferent cum s-au numit partidele guvernatoare de Românie, ele au trădat şi supus jafului şi distrugerii sistematice, un stat care ar fi putut şi ar fi avut dreptul istoric să fie în fruntea Europei.

…Pe noi nu ne interesează că Wikilieaks-ul spune: „Prezenţa militarilor în uniformă, chiar în rezervă, în mijlocul unor largi manifestaţii ale populatiei profund nemulţumite, va pune pecetea finală pentru acest regim” – pentru că, tot datorită Marelui Licurici (prin expresia lui cea mai agresivă şi ticăloasă, N.A.T.O.), România nu mai are Armată! Mercenarii nu înseamnă Armată Naţională: mercenarul o taie şi pe maică-sa, pentru “un pumn de dolari” – sau…”pentru câţiva dolari în plus”! Noi ascultăm vocile “sotto”, care scrâşnesc, fără …”ajutor american” – nu că “ar fi bine” şi că “ar trebui”: de câteva săptămâni încoace, se aud scrâşnete care nu vorbesc nici de Opoziţie (o jalnică fantasmă, care numai ea se ia în seamă pe sine…!), şi nici nu mai ştiu să folosească modul condiţional optativ, ci (DOAR!) prezentul indicativ: “TREBUIE să-i nimicim pe nemernicii/bandiţii ăştia!” “NEMERNICII/BANDIŢII ĂŞTIA” însemnând, deocamdată, doar Băsescu şi PDL-ul, dar, în viitor, e foarte posibil ca, dacă nu-şi bagă coada Scaraoţki de Washington (ceea ce, vorbind lucid, este o imposibilitate absolută!) – să se refere la orice partid trădător, pentru că a guvernat România, împotriva interesului ei naţional, spre desfiinţarea (geografică şi morală) a României şi a poporului românesc.

…Noi ştim că globalizantul secol XXI întoarce lumea în secolele XVII-XVIII: din nou, avem de-a face, în lume, cu Dictatura Negustorilor-Zarafilor (“iluminiştii/iluminaţii” satanici), care vor să desfiinţeze orice graniţe, în calea comerţului lor de tip sclavagist, cu preţul desfiinţării naţiunilor şi popoarelor – şi să desfiinţeze orice credinţă religioasă autentică (în special, creştinismul-ortodox, pentru că are, prin natura sa, componenta naţionalistă), pentru a reinstaura, contra Lui Dumnezeu-Cel-Viu – Cultul Viţelului de Aur. Noi ştim că această mişcare globalistă este sprijinită şi chiar condusă de duşmanii, de 2000 de ani încoace, ai creştinismului Iubirii şi Păcii/Armoniei Duhului Umano-Divin: poporul (ajuns extrem de heteroclit, în componenţa sa, dacă n-ar exista comanda de la “cei 100% rasă pură”, NAZIŞTII SIONIŞTI AI LOJEI “B’NAI B’RITH”) al aroganţei extreme (şi al violenţei genocidice-“terrocidice”), poporul urii şi al răzbunării.

…Când Tiranul Pisistrate (560-527 a. Ch.) a vrut să desfiinţeze democraţia atheniană, de tip Solon (640-560 a. Ch.) ori (mai târziu) tip Pericle (490-429 a. Ch.), i-a dezarmat pe athenieni, obligându-i să-şi lase armele, la poalele unui deal, Acropole: “Pe când trecea în revistă oamenii înarmaţi, în curtea templului Doiscurilor, a încercat să ţină poporului o cuvântare, însă vorbi dinadins încet. Cum oamenii strigau că nu-l aud, el i-a îmbiat să se suie pe coasta Acropolei, ca să-l audă mai bine. Şi pe când el continua să-şi ţină cuvântarea, oameniii puşi de el luară armele pe care ascultătorii le lăsaseră jos, le închiseră în încăperile vecine cu Teseionul şi, venind, dădură de ştire, în ascuns, lui Pisistrate, de cele întâmplate. Acesta, după ce-şi isprăvi cuvântarea, spuse şi cele întâmpate cu armele, adăugând că poporul nu trebuie nici să se mire, nici să fie abătut, ci să se ducă, fiecare, să-şi vadă de treburile lui, că de ale statului va avea el grijă, de toate!” (cf. Aristotel, Statul Athenian, Antet, p. 34).
“FIECARE, SĂ-ŞI VADĂ DE TREBURILE LUI, CĂ DE ALE STATULUI VA AVEA EL GRIJĂ, DE TOATE!”
Scurt şi cuprinzător! Şi, măcar, Pisistrate iubea Athena, şi chiar a dus grija athenienilor…mă rog, în felul său tiranic… – …nu ca Băsescu, care îi URĂŞTE, din fundul fierii lui, şi pe români, şi România!!!
„LUAŢI CIULEANDRA LA BĂTAIE!!!”

…Noi suntem primii care recunoaştem că Parlamentul  Românei e groaznic de schilod, dar, fără Parlament (fără reprezentarea, fie şi teoretică, a voinţei poporului) nu poate exista democraţie. Or, Tiranul Băsescu, Premierul României (sic!), chiar dacă nu l-a desfiinţat “de jure”, l-a desfiinţat “de facto” – ŞI-L URĂŞTE (tot atât, fireşte, cât îi urăşte pe românii reprezentaţi, ca vai de lume, de Parlament – şi România!!!! Asta, de când a fost suspendat, în 2007, de către cei…322!!!

Toate legile de interes major naţional eludează Parlamentul şi sunt…ASUMATE DE GUVERN, ADICĂ DE TIRANUL PLIN DE VENIN!
Dispreţ şi ură faţă de singura instituţie care garantează (în şoaptă, e drept!) democraţia, deci, dispreţ şi ură faţă de acest popor român, care a fost BUN, când Tiranul putea să facă “baie” într-însul, adică să-l prostească şi să-l manipuleze cum voia, care, acum, NU E BUN, pentru că îi strigă, chiar prin reprezentanţi ai instituţiilor de ordine şi represiune, ale M.A.I. (…zeci de mii de oameni, cu lefurile tăiate şi aruncaţi în şomaj şi-n disperare!): “IEŞI AFARĂ,/JAVRĂ ORDINARĂ!”. Şi, dacă nu e “bun” de făcut “baie” în el, “rade-l”! “RADE” POPORUL ROMÂN ÎNTREG, cum i-a “ras” pe toţi cei ce au avut tupeul să-l contrazică pe un golan ordinar, o puşlama împuţită, un măscărici penibil – ajuns, prin masiv sprijin extern şi prin masivă trădare internă (numai aşa au fost posibile “REVOLUŢIILE PORTOCALII”, oriunde s-au desfăşurat ele, din Ucraina în Kârgâstan!). Nu ne împuiaţi capul cu “fecioria” liberală: liberalii au fost complotişti cu “democraţii” (“părăsiţi” de Neulander, pentru a fi preluaţi de…Braunovici!), împotriva interesului naţional, impunând un monstru şi un infractor (răspunzând, astfel, cu o servilitate greţoasă, la comanda Marelui Licurici, care avea nevoie să distrugă “terorismul”, din care “terorism” să ţâşnească… TOT PETROLUL TERREI!), la conducerea României. Nu ne referim, aici, la “Dosarul Flota”, pentru că…nu deţinem dosarul (decât în forme neoficiale!). Dar deţinem dovezile (oficiale!) ale complicităţii lui Băsescu, cu Iliescu, la mineriada din iunie 1990!
„LUAŢI CIULEANDRA LA BĂTAIE!!!”

…Nu ne interesează nici beneficiile sau…maleficiile “regionalizării” administrativ-teritoriale (dacă ar fi să judecăm în termeni excesiv simplificaţi, “regionalizarea” lui Băsescu, din 2011, aduce, ca finalitate, cu “judeţizarea” lui Ceauşescu, din 1968: le ia ungurilor ”apa de la moară”- lichidând problema aberantă a “SZEKLERLAND/SZEKELYFÖLD/”ŢARA SECUILOR”, precum cealaltă împărţire administrativ-teritorială lichidase REGIUNEA MUREŞ-AUTONOMĂ MAGHIARĂ…! – dar las’, că “jupânul” care l-a “fătat” pe europarlamentarul român Laszlo Tökes şi Partidul Civic Maghiar, ambii “foc” de activi în dezintegrarea/aneantizarea României, va găsi el o formă de monstruoasă târguială, ca să-i împace pe unguri, iar el să-şi continue “Ţiganiada” sa pustiitoare!!!) – ci faptul că destinul românilor se decide, parcă prin “pase” vrăjitoreşti, PE DEASUPRA CAPULUI ROMÂNILOR! Mereu şi numai  – “PE DEASUPRA”!!!

…E, deja, mult prea mult: pe 8 martie 2011, se puteau, deja, număra, 11 asumări ale Guvernului (citeşte: ale lui Băsescu!), asupra unor legi refuzate dezbaterii parlamentare, deci refuzate opiniei poporului român, trecute peste capul şi voinţa a 22 de milioane (sau câţi vom mai fi rămas…) de români. IMPUSE CU FORŢA: “VREI, NU VREI, BEA, GRIGORE,-AGHEAZMĂ!”
…”Birourile Camerelor au decis, luni, ca data la care guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament pe Codul Muncii să fie 8 martie. Procedura e simplă: dacă guvernul supravieţuieşie unei moţiuni de cenzură depusă ân termen de trei zile de la asumarea răspunderii, legea se consideră adoptată. De zece ori s-a prezentat până acum Emil Boc în fața Parlamentului pentru a-și asuma răspunderea pe pachete de legi. Codul Muncii va fi a 11-a lege organică adoptată astfel în ultimii doi ani” – cf. www.ziare.com.

…Da, a ajuns ca înseşi problemele MUNCII din România – să nu trebuiască să-i mai intereseze pe români, consideraţi, deja, sclavi de plantaţii, robi la patroni! Pentru că, deşi s-a retras (LAŞ, MINCINOS ŞI TICĂLOS!) din acţiunea eficient-social-naţională (lăsându-i, faţă în faţă, fără protecţie, sau şanse de mediere socială, pe sclav şi stăpân!) – statul român a rămas cel mai mare patron…de fapt, cel mai neruşinat HOŢ DE DRUMUL MARE!!! Fură, “pe faţă”, ca ultimul criminal, şi de la copil, şi de la bătrân, şi de la bărbat, şi de la femeie…şi de la profesor ori medic, şi de la poliţist ori de la ultimul funcţionar de stat… – …până-i va stinge, pe toţi! – …atât de mare sunt ura faţă de Ţara şi Neamul, deasupra cărora “capitalele masonice”, Washington şi Bruxelles/Strasbourg, l-au fost pus să “troneze” –  şi setea vampirică, ale lui Băsescu!!!
„LUAŢI CIULEANDRA LA BĂTAIE!!!”
…Băsescu zicea, în 2007, că, dacă vor ieşi, pe străzi, 5 milioane de români, se va retrage de la Preşedinţia României – altfel NU! Deci, această afirmaţie a lui (ca Preşedinte de Stat, deh!), ne apără în faţa consecinţelor penale (că azi, eşti arestat, cu tămbălău şi “MASCAŢI” de carnaval sabatic, numai dacă respiri pe nara neorientată spre Cotroceni sau spre DL!) ale următoarei afirmaţii: românii, care, deocamdată, doar scrâşnesc: “TREBUIE să-i nimicim pe bandiţii/nemernicii  ăştia!” – să şi iasă în stradă, TOŢI, fără să mai aştepte Armata (dacă va ieşi şi ea, foarte bine – dar nu Armata, subordonată N.A.T.O./S.U.A., trebuie să mai decidă, ca în 1989, soarta României.
SOARTA ROMÂNIEI S-O DECIDĂ, ÎN SFÂRŞIT, ROMÂNII!!! SĂ TERMINĂM CU “PUPATUL PAPUCULUI”, PE LA ÎMPĂRAŢII SATANICI AI LUMII!
…„LUAŢI CIULEANDRA LA BĂTAIE!!!”
…Suntem poporul lui Zalmoxis şi al Sfinţilor Magi ai Kogaionului, al Lui Dumnezeu-Hristos (prin Sfântul Andrei, dar şi prin Prezenţa Directă şi Efectivă a Duhului şi Trupului Hristic, AICI, ÎN DACIA VALAHILOR!!! – după mărturia înseşi Columnei Traianice – cf. Vasile Lovinescu, O icoană creştină pe Columna Traiană), suntem urmaşii demnilor şi DUMNEZEIEŞTILOR ÎMPĂRAŢI din Neamul Sfânt al Asăneştilor (Ioniţă I Kaloianes/CEL FRUMOS este recunoscut, ca împărat şi Patriarh, până şi de Papa Inocenţiu al III-lea, pe 8 noiembrie 1204!), precum şi ai Sfinţilor şi Martirilor Voievozi, Muşatini şi Basarabi…suntem urmaşii Sfântului Eminescu! Ducă-se dracului toţi trădătorii şi  alogenii, care vor să ne răstălmăcească şi înjosească Duhul, precum vor agenţii străini de influenţă, numiţi spurcat (precum Patapievici) ori acţionând spurcător: Manolescu, Liiceanu, Pleşu etc.
Să nu îndrăznească toate liftele păgâne nu să se atingă de noi, dar nici, vorba românului, “să ne sufle în borş” măcar!
…„LUAŢI CIULEANDRA LA BĂTAIE!!!”

…Am răbdat nefiresc de mult.
Noi, românii, suntem un Neam atipic: dacă francezii fac câte trei revoluţii pe zi, cu rezultatul de…a se întoarce, mereu, la…”vârful cozii” (ba chiar mai rău: pierzându-şi Dumnezeul, ca la 1789!), românii tac, privesc şi par a se fi tâmpit de tot, de atâta îndelungă chibzuinţă… – …când, ce să vezi, o dată la suta de ani, se ridică “mozacul” de român…şi schimbă cam tot ce trebuia schimbat: 1437-Bobâlna, îşi schimbă limba de cult, 1514 – prin Gheorghe Doja, arată că românii şi secuii înarmaţi sunt/pot oricând deveni spaima imperiilor (din nou!), la fel şi Grigorie Pintea Viteazul, pe la 1700…la fel şi “crăişorii” Horia, Cloşca ori Crişan, la 1784, “crăişorul” Avram Iancu, la 1848-’49…apoi, Domnul Tudor, care, prin martiriul său de la 1821, scapă Ţările române de hoţia fanariotă (din păcate, a urmat şi nu s-a sfârşit, încă, cea…neo-fanariotă!),  “crăişorul”/Căpitanul Corneliu Zelea Codreanu, de la 1927 încoace, face lucrare sfântă, asupra Duhului Românesc  (“Într-o naţie de slugi el a introdus onoarea şi într-o turmã fãrã vertebre – orgoliul” – cf. Emil Cioran) …şi tot întru orientarea Neamului Românilor către Demnitate i-a ridicat Ion Antonescu, pe ostaşii-ţărani curaţi ai României  – …şi tot pentru România Cea Sfântă, Mare şi Dreaptă a fost martirizat el, Mareşalul  – pe care istoria slugilor îl uită, dar pe care istoria autenticilor români îl numeşte Ion Cel Mare – Ion Antonescu…asasinat la ordinele Moscovei, pe 1 iunie 1946, în Valea Piersicilor (cu contribuţia decisivă a neisprăvitului rege “neamţ”, cu masiv sânge evreiesc, Mihai I de Hohenzolern-Siegmaringen…!).
…Trebuie să sune ceasul, acum, în 2011, pentru o nouă ridicare a poporului român, în necăjita lui istorie, pe care n-o poate evita totdeauna. S-a isprăvit cu… “chibzuitul”!
„LUAŢI CIULEANDRA LA BĂTAIE!!!”

…Puneţi mâna pe arme, cum zice şi îndemnul Profetului ANDREI MUREŞANU: “Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,/”Viaţa-n libertate, ori moarte!” strigă toţi”…!!!

…Noi, subsemnatul, mărturisim că, din moment ce guvernanţii şi aşa-zisa “opoziţie” nu vor să ştie nici de noi, poporul român, nici de legile pe care ei înşişi le-au pritocit (multe, proaste! – dar, dacă-mi ceri tu mie, care nu le-am făcut, să le respect – păi, cu atât mai vârtos sunt obligat eu să-ţi cer ţie, CARE LE-AI FĂCUT, să dai exemplu şi să le respecţi PRIMUL, iar nu SĂ LE ÎNCALCI, CU DISPREŢ SUVERNO-TIRANIC, PRIMUL!!!) – mărturisim şi declarăm că nu ne mai supunem nici unui îndemn, nici unei legi “asumate” de Băsescu-Guvernul!!!
„LUAŢI CIULEANDRA LA BĂTAIE!!!”

…NESUPUNEREA CIVICĂ este singura alternativă pe care ne-a lăsat-o această şleahtă de nelegiuiţi şi trântori şi asasini (ce fac Daniel Funeriu, la MECTS  şi/sau Cseke Atilla, la Sănătate, se numeşte GENOCID/ETNOCID!!!) care sunt, azi, în fruntea României, ca “scroafa în copac!”! Noi, subsemnatul, am fi fost primul căruia să-i placă starea de armonie şi demnitate naţională! Dar, când vezi că vin nişte Neica-Nimeni şi te calcă în picioare, tocmai pe tine, care respecţi legea! – TOCMAI EI, CARE-O ÎNCALCĂ, GHIORLĂNEŞTE! – …ei bine, nu-ţi mai rămâne decât să devii “cetăţean”, în fine, adică Paznic al Cetăţii!… – şi cu dorinţa de a face rost de-o armă, cu care să-i trăsneşti “la mir” (în speranţa că  pocnitura propriului dovleac o vor auzi…!), pentru că vorba noastră, a niciunuia dintre membrii Marii Frăţii a Neamului Român (22 de milioane…sau cam pe-acolo!) –  nu ne mai este ascultată, în haosul creat de Satanele bolnave de logoree otrăvită, de minciună “gonflată” şi asurzitor chiuită, de narcisism şi de superbie!
„LUAŢI CIULEANDRA LA BĂTAIE!!!”

…Trebuie, deci, nu doar să ieşim în stradă, ci să devenim chiar “milites”, oameni-luptători, pentru a ne apăra democraţia, atâta câtă am acceptat-o şi câtă o mai avem! Oricum, dacă “ecumenismul naţional”, propus de Codreanu, încă nu este o stare posibilă (din motive spirituale!) – “tirania” NU TREBUIE SĂ SE ÎMPLINEASCĂ ÎNTRU DESĂVÂRŞIRE…din motive strict biologice, dacă vreţi: n-avem de gând să murim la comanda unor tâlhari de drumul mare! – ci când ne-o hotărî Dumnezeu sorocul.

…Încă ceva: NE ESTE GREAŢĂ DE OPOZIŢIA POLITICĂ ROMÂNEASCĂ! Cum poţi să afirmi, precum Norica Nicolai şi alţi liberali, dar şi pesedişti, desigur, că “nu trebuie să-i vânăm pe cei ce-au guvernat înaintea noastră, când noi vom lua puterea în stat”?! Ba, din contra, nu eşti decât un complice nenorocit al trădării şi jafului predecesorilor guvernanţi…nu ai nicio credibilitate, că nu vei acţiona aidoma predecesorilor, dacă nu-i pedepseşti, pe predecesori, nu ca prigoană, ci ca act de justiţie NECESARĂ  – pentru jaful, asasinatele şi trădările lor!  Pentru ca să te creadă cineva “diferit” de monştrii dinaintea ta, trebuie să le recunoşti, legal şi public, calitatea de monştri! Nu te punem,  noi, subsemnatul, să le tai capul – dar să-i judeci şi să-i condamni la confiscarea averilor furate şi obţinute din trădare de Ţară şi Neam – ESTE O OBLIGAŢIE MORALĂ!!! Prof. dr. Dan Brudaşcu, de la Cluj-Napoca, propunea expulzarea/surghiunirea, pe viaţă, a vinovaţilor de nelegiuiri şi trădări. Noi, subsemnatul, suntem de accord, dar cu o condiţie: să fie interzisă călcarea pământului sfânt românesc DE TOT NEAMUL LOR, ÎN VECII VECILOR! “Ce naşte din pisică, şoareci mănâncă!” – şi am văzut asta, clar, prin “educaţia” amorală şi întru ticăloşie, a fetelor lui Băsescu, a băiatului lui Prigoană etc. etc. etc.

…Iar dacă ar încălca, sfidător (părinţii ori urmaşii), decizia creştină a expulzării, subsemnatul propunem să se renunţe la orice clemenţă: LA MOARTE CU TRĂDĂTORII!!! FĂRĂ MILĂ FALSĂ ŞI IPOCRITĂ! ŞI SĂ LI SE SCRIE NUMELE PE UN STÂLP AL RUŞINII, ÎN PIAŢA MARTIRILOR UNIVERSITĂŢII…STÂLP CARE SĂ ÎNLOCUIASCĂ CRUCEA CREŞTINĂ…! Adică, să se aplice afurisenia (excomunicarea): un trădător de Ţară Sfântă şi de Neam Sfânt nu poate să se numească “Fiu/Fiică al/a Lui Hristos”!
…Răspunsul, logic şi de bun-simţ, al lui Codreanu/”Căpitanul” (care, în plin Parlament român, clamase, imperative: “CEREM introducerea pedepsei cu moartea, exclusiv pentru manipulatorii frauduloşi ai banului public”), la interpelarea profesorului de la Teologie, V.G. Ispir: “D-le Codreanu, d-ta te intitulezi creştin şi purtător al ideei crestine.Iti aduc aminte – eu sunt profesor de teologie – că susţinerea acestei idei este anti-creştină!” – a fost, şi e bine de meditate asupra lui: “D-le profesor, daţi-mi voie să vă spun: când este chestiunea să aleg între moartea, dispariţia ţării mele şi aceea a tâlharului, eu prefer moartea tâlharului şi sunt mai bun creştin, dacă nu permit ca tâlharul să-mi nenorocească ţara şi să mi-o ducă la pieire”.

…Cum subsemnatul  nu este Căpitanul şi nu are, deci, în Duhul său, lumina mihaelică a acestuia, AR ADĂUGA, PE LISTA MOTIVELOR DE CONDAMNARE LA MOARTE – ŞI PROSTIA CRASĂ ŞI DISTRUCTIVĂ, PENTRU ŢARĂ ŞI NEAM! Spre exemplu, am cere pedeapsa cu moartea pentru dobitocii care afirmă că ar fi bine ca România să fie condusă de…Uniunea Europeană! Dar de cine şi de voinţa cui vă imaginaţi domniile voastre, australopitecilor, că e condusă, ACUM, România?! Nu cumva Băsescu-Braunovici şi Mugur Isărescu, şeful filialei Grupului Bilderberg, în România, o cârmuiesc pe aceasta (unul, vizibil, de 7 ani, altul, invizibil, dar teribil de…”simţibil”, de 21 de ani!), sunt la puterea la care sunt, NUMAI ŞI NUMAI PENTRU CĂ ÎMPLINESC, “ÎNTOCMAI ŞI LA TIMP”,  PLANURILE IUDEO-MASONERIEI, numite, în varinata ei “şefesc-europeană” …Uniunea Europeană?!
…„LUAŢI CIULEANDRA LA BĂTAIE!!!”

…Noi socotim că România suferă, EGAL, din pricina Trădării (de sus în jos) şi a Prostiei (de jos în sus…dar, din plin, şi…”viţăvercea”!).
De aceea, şi solicităm pedepse egale, şi pentru una, şi pentru cealaltă: deci, şi proştii să fie expulzaţi, ”pe rudă, pe sămânţă”, şi să se ducă la casa cui îi vrea şi-i ocroteşte…iar de vor călca interdicţia de spurcare a pământului sfânt românesc, să fie executaţi! (…PRIN ŞTRENGUIRE, CU FUNIE DE CÂNEPĂ, CĂ E MAI IEFTIN, IAR PROŞTII – EXAGERAT DE MULŢI!).

…Prin aceasta, cerem, implicit, ULTIMA ŞANSĂ PENTRU EDUCAŢIE! Numai un popor educat va căpăta discernământul şi demnitatea şi voinţa de reacţiune, în faţa acestor două plăgi uriaşe, ale României contemporane: TRĂDAREA SATANICĂ şi PROSTIA CRONICĂ  – IRESPONSABILĂ ŞI IMPOSTURALĂ!!!

…De-o fi una, de-o fi alta…: „LUAŢI CIULEANDRA LA BĂTAIE!!!”
prof. dr. Adrian Botez

NOTĂ

1-„Asemenea horei, Ciuleandra se înscrie în suita riturilor dedicate soarelui, în faza sa solstiţială, fenomen cosmic sub semnul căruia se desfăşoară ritualurile Căluşarilor şi Sânzienelor (Drăgaica), ritualuri care, nu întâmplător, în calendarul creştin ortodox, corespund unor sărbători importante: Rusaliile şi Naşterea Sf. Ioan Botezătorul. Se ştie că solstiţiul de vară (21-22 iunie) marchează o perioadă de vârf, sub toate aspectele, a naturii, inclusiv a naturii umane. În cadrul acestui reviriment natural, se remarcă spectacolul exploziei florale a ciulinilor, ca un omagiu adus parcă astmului zilei, în acord armonic cu vitalitatea femeii, personalizată în apariţia hieratică a Ciulendrei, extaziată în faţa misterelor naturii şi ai primilor fiori ai dragostei, gest concretizat în ritual şi dans iniţiatic, cu ritm progresiv accelerat, unic în felul lui, specific sudului ţării noastre, Munteniei îndeosebi (acolo unde, de altfel, îl plasează şi Liviu Rebreanu în romanul său Ciuleandra). (…)În opinia noastră, Ciuleandra este un cuvânt compus din ciul de la ciulin şi leandră (landră), care în terminologia populară are semnificaţia de mişcare dezordonată, la întâmplare, fără nici o noimă. Asemănarea dintre mişcarea dezordonată, aleatoare, „după cum bate vântul” a ciulinilor cu aceea a fetelor cuprinse de fiorul primei iubiri, în comunicarea lor cu natura, în faza de explozie maximă a acesteia, sub semnul solstiţiului de vară, nu este forţată, întrucât ritualuri asemănătoare întâlnim şi în cazul Sânzienelor (Drăgaicelor). Indrăznim să credem că Sânzienele sau Drăgaicele reprezintă forme târzii ale mitului Ciuleandra, numele de Sânziene fiind de origine daco-romană, iar Drăgaica s-a suprapus peste cel de Sânziene într-o perioadă şi mai târzie, respectiv aceea a influenţei slave asupra vocabularului român.
În concluzie, mitul Ciuleandra este unul dintre cele mai vechi mituri închinate cultului solar, a cărui arie de răspândire este spaţiul est şi sud-est european. Ciuleandra reproduce, în termeni expliciţi, o stare cognitivă şi motivaţional afectivă specifică fetelor virgine, de vârstă premaritală, având din acest punct de vedere, o puternică semnificaţie iniţiatică, manifestată sub formă de rit şi ritual dans şi horă – , în decorul campestru, exploziv al vegetaţiei, din care se detaşează vitalitatea debordantă a ciulinilor, sub semnul solstiţiului de vară” – cf. Ion Bratu –  CIULEANDRA – O STRĂMOAŞĂ ÎNDEPĂRTATĂ A DRĂGAICEI, în revista Satul Natal, nr. 13.

Topice: Diverse | Comments Off on „LUAŢI CIULEANDRA LA BĂTAIE!”

Comentarii închise.