Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

BUCURĂ-TE…

de Jianu Liviu-Florian | Septembrie 28, 2011

Bucură-te, urzeală  a gândurilor de lumină,
Bucură-te, pridvor de izvoare şoptite,
Bucură-te, pădure creştină,
Bucură-te, cer cu genele ceruite,

Bucură-te, aripi ale celui neputincios,
Bucură-te, pâinea celui strivit în tină,
Bucură-te, omăt de frumos
Peste universala lepădare şi vină –

Bucură-te, milostiv baobab,
Bucură-te, degetar de sihaştri,
Bucură-te, ochi de credinţă ai celui slab,
Bucură-te, liturghie de aştri –

Bucură-te, cucernicie de fragi,
Bucură-te, păiuş de răbdare,
Bucură-te, lumina celor mai dragi
Suflete frământătoare –

Bucură-te, pirostrie de taine,
Bucură-te, candelabru de heruvimi,
Bucură-te, cea care împarţi la străini
Bogăţie fără pâine şi haine –

Bucură-te, sânge ce se dăruieşte,
Bucură-te, haină ce-acoperă golătate,
Bucură-te, foc ce liturghiseşte
Numele Tău, Doamne Sfinte, în toate –

Bucură-te, Grabnică Ajutătoare a Celor Îngenuncheate!

Bucură-te, prag al casei părinteşti,
Bucură-te, mărgăritar al luminii,
Bucură-te, liturghier de poveşti
Care cerne virtutea de rana ruşinii –

Bucură-te, lacrimă sfântă de mamă,
Bucură-te, leagăn de bucurie,
Bucură-te, fericire fără durere şi teamă,
Bucură-te, sfânta lui Dumnezeu omenie –

Bucură-te, prea cucernică armonie !

…..

Bucură-te, nufăr de luceferi pe mare,
Bucură-te, far al celor împovăraţi,
Bucură-te, mângâietoare acoperitoare
De smerite femei şi cucernici bărbaţi –

Bucură-te, tresărire de păpădie,
Bucură-te, tril îngeresc,
Bucură-te, Măicuţă de iasomie
A celor care se roagă pentru Binele Dumnezeiesc!

Bucură-te, scorbură minunată,
Bucură-te, rai de păstori,
Bucură-te, Măicuţă curată,
Zămislită de Domnul din două liturghice flori –

Bucură-te, lacră de lacrimi,
Bucură-te, fântână neîncepută,
Bucură-te, apărătoare de patimi,
Inimă sfântă de mamă care cu sufletul ei ne sărută!

Bucură-te, inima ierbii,
Bucură-te, rouă duioasă şi pură,
Bucură-te, cer din care beau cerbii,
Bucură-te, cuminecatură!

Bucură-te, mişcătoare a zadelor,
Bucură-te, feciorelnic răsad,
Bucură-te, Măicuţă Apărătoare a tuturor plămadelor,
Bucură-te, cetină ceruită de brad!

Bucură-te, Măicuţă care porţi în pântece Universul,
Bucură-te, floare ţesută pe cer,
Bucură-te, cea mai odihnitoare decât versul
Talăngilor de fapte ale turmelor sfinţilor dintru Adevăr –

Bucură-te, stână Dumnezeiască,
Bucură-te, strungă prin care sufletul nostru vine
Să se curăţească şi înduhovnicească,
Bucură-te, stupină creştină a sufletelor de albine  –

Bucură-te, limonariu în floare,
Bucură-te, cea desculţă intrând la Domnul în naos,
Bucură-te, minunată cărare
Care ne descoperă Raiul, din haos –

Bucură-te, acatist de argint
În care dorm pruncii lumii, de odinioară,
Bucură-te, filocalic alint
Care prin sufletul pruncilor, cu dragoste, ară –

Bucură-te, Măicuţă Marie, pururea Fecioară!

Bucură-te, altar de otavă,
Bucură-te, Crăiasă care culegi
Sufletele prea-curaţilor din a lumii otravă,
Bucură-te, livadă  de bunătate a săracilor Domnului regi!

Bucură-te, Zămislitoare sămânţă de rodii,
Bucură-te, sipet al faptelor bune,
Bucură-te, neştiutoare minune,
Bucură-te, lumina pe care o gângură orbii!

Bucură-te, Fecioară Marie, pururea născătoare de rugăciune!

Bucură-te, nectar al luminii,
Bucură-te, oază ascunsă în care veghează
Şi se desfătează cu puţinul, puţinii,
Bucură-te, Măicuţa copiilor care la Domnul, visează!

Bucură-te, Împărăţie care se apleacă
Până la marea durerii celor sărmani,
Bucură-te, inimă bogat-simţitoare de împărăteasă săracă
Care, din Dumnezeiască Iconomie, sufletul îşi dăruieşte, în loc de slavă şi bani!

Bucură-te, icoană a mamelor
Care trăiesc cu pruncii în pântec până când, vii,
Trecând judeţele vamelor,
Se roagă şi-n ceruri pentru copii –

Bucură-te, Fecioară Marie, pururi urzitoare de filocalii!

Bucură-te, pace cuminte,
Care acoperă copiii cu viaţa de veci,
Bucură-te, floare de înviere peste morminte,
Care întoarce în leagănul tainelor Domnului, săraci, ca şi Regi!

Bucură-te, culegătoarea inimii Domnului, legi!

Bucură-te, sicriaş de nisip
Pe care urmele noastre sunt sărutate
De îngeri de grijă, milă, duioşie, bunătate, dreptate,
Bucură-te, Apărătoare a celor cu Domnul de-un chip!

Bucură-te, Fecioară Marie, pururea urzitoare a celor curate!

Bucură-te, mugur de seu,
Bucură-te, luntre astrală,
Care ne dărui lui Dumnezeu
Copilăria, neştiutoare şi goală!

Bucură-te, fagure de amin-uri,
Bucură-te, floare de ceară,
Răcoreşte-ne în grijă şi chinuri
Cu a crucii tămăduitoare povară!

Bucură-te, ghiocel de lumină,
Bucură-te, al nădejdii cuibar,
Diamant îngeresc care scaldă o mină
În care sufletul omenesc  e ascunsul Împărăţiei mărgăritar –

Bucură-te, zămislirea Sfântului Duh aurar!

Bucură-te, peşteră de metanii,
Bucură-te, mir înflorit,
Uşă a Raiului pe care intră sărmanii
Rugându-se pentru cei care i-au chinuit!

Bucură-te, geană de cer a celui în zeghe,
Bucură-te, aşternutul de îngeri al celui bolnav,
Bucură-te, iubirea ca o candelă de veghe
A părinţilor pentru copiii cu suflet jilav!

Bucură-te, livadă înflorind de cuvinte,
Bucură-te, poiană de fragi neştiută,
Bucură-te, lacrimă dumnezeiască peste răbdătoare morminte,
Bucură-te, cer mirat aninat în privire de ciută!

Bucură-te, borangic al iertării,
Bucură-te, tei din lacrimă sfântă,
Bucură-te, negrăită înţelepciune a toate răbdării,
Bucură-te, şi ne binecuvântă!

Bucură-te, Măicuţă Marie, ţară de lut cu sufletul rupt:
Îngropată în cer, lângă inima Domnului,
Şi în cer îngropată, la picioarele Domnului,
Bucură-te, Mântuitorule început!

Topice: Poezii | Comments Off on BUCURĂ-TE…

Comentarii închise.