Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

SĂRBĂTORIREA HRAMULUI BISERICII “IZVORUL TĂMĂDUIRII” din OLĂNEŞTI – 2012

de Elena Trifan | Aprilie 26, 2012

Cuvântul  hram provine din limba slavă de la substantivul hramu care înseamnă „casă” şi are sensul „Patronul unei biserici creştine”, iar prin extindere a ajuns să denumească şi „serbarea patronului unei biserici.” Numele bisericii se acordă odată cu târnosirea ei.

O biserică ortodoxă poate avea unul sau mai multe hramuri care sunt fie sfinţi protectori, fie o întâmplare legată de un eveniment creştin: „Coborârea Sfântului Duh”,  „Înălţarea Domnului”, „Izvorul Tămăduirii”, „Schimbarea la Faţă”, „Adormirea Maicii Domnului” etc. (Vezi DEX, www.wikipedia.org)

                Anul acesta  am participat la sărbătorirea hramului Bisericii „Izvorul Tămăduirii” din Olăneşti, judeţul Vâlcea,  renumit pentru numărul mare de izvoare naturale, cu ape tămăduitoare, de biserici, mânăstiri şi troiţe, construite adeseori în apropierea izvoarelor, cât şi pentru spiritul evlavios al locuitorilor.

                Sărbătoarea „Izvorul Tămăduirii” are loc în fiecare an în bisericile ortodoxe în Vinerea din Săptămâna Luminată, ce urmează imediat Sărbătorii Paştelui şi este dedicată Macii Domnului, care printr-o simetrie perfectă, după suferinţa răstingirii Fiului ei în Vinerea Patimilor trăieşte bucuria Învierii acestuia tot într-o zi de Vineri, cât şi vindecării miraculoase a unui orb, marcând astel triumful vieţii asupra morţii, al binelui asupra răului, al luminii asupra întunericului.

                Parohia oraşului „Băile Olăneşti” sărbătoreşte în fiecare an şase hramuri ale celor trei biserici care se află pe raza ei: Biserica „Toţi Sfinţii” de la Comanca, Bisericuţa lui Horea,  monument istoric, ce are trei hramuri: „Înălţarea Domnului”, „Sfântul Pantelimon”,  „Naşterea Maicii Domnului” şi Biserica cea nouă cu hramurile: ”Adormirea Maicii Domnului” şi „Izvorul Tămăduirii”.

O scurtă privire asupra istoricului acestor biserici, ne lămureşte mai bine importanţa lor pentru viaţa comunităţii locale şi a ţării întregi.     

Biserica de la Comanca a fost construită în anul 1736, având formă de corabie, fără turlă.

 În apropierea ei se afla şcoala unde învăţau carte copiii din împrejurimi.

A fost restaurată între anii 1997-2007 şi resfinţită în ziua de 22 iunie 2008, primind hramul „Toţi Sfinţii.” (După pisania bisericii)

„Bisericuţa lui Horea” numită şi „Bisericuţa din Albac” sau „Biserica de Lemn” a avut un destin sinuos ca şi acela al poporului român, fiind un liant al generaţiilor, al românilor de pretutindeni  animaţi de acceaşi credinţă în Dumnezeu şi de respect faţă de lăcaşurile sale, de luptă pentru păstrarea identităţii naţionale.

A fost construită în anul 1746 de către ţăranii români din satul Albac, din Munţii Apuseni, fiind martor al discuţiilor revoluţionarilor români, precum Sofronie de la Cioara, Horea etc. pentru dobândirea drepturilor românilor din Transilvania.

În 1907 a fost cumpărată de Ionel C. Brătianu, prim-ministru al României şi membru al Academiei Române, şi strămutată în localitatea Florica din judeţul Argeş, de unde în anul 1958 a fost mutată la Băile Olăneşti, reclădită din temelii şi sfinţită în anul 1958. După cum ne mărturiseşte domnul Ion Păunescu, participanţilor la slujba de sfinţire, „Bisericuţa din Albac”, cu turla ei foarte înaltă şi zveltă, neobişnuită în această zonă, le părea a fi mai degrabă o creaţie a cerului decât a pământului.

Bisericuţa din Lemn, cum i se mai spune, a fost iubită neîncetat de localnici şi pelerini şi invocată şi cântată în versurile lor de poeţi, precum  Octavian Goga,  preotul Dumitru Teodorescu, Liliana Borza Dobrănăuţeanu.    

Biserica cea nouă din Olăneşti a fost construită între anii 1993-2003, în semn de mulţumire a localnicilor pentru izvoarele cu care Dumnezeu i-a binecuvântat, care le aduc alinarea suferinţelor şi o anumită bunăstare, după cum afirmă preotul protoiereu Emilian Groşenoiu.

Sărbătorirea hramului Bisericii „Izvorul Tămăduirii” anul acesta a avut loc pe data de 20 aprilie şi a început cu câteva zile mai devreme printr-un proces de purificare şi binecuvântare, când preoţii parohiei Olăneşti, preot paroh şi protoiereu de Vâlcea, Emilian Groşenoiu, şi preoţii slujitori Bâcu Nicolae Mircea şi Vişan Nicolae Valentin, au mers pe la casele oamenilor şi i-au stropit pe ei, casele şi gospodăriile lor cu apă sfinţită.

Slujba oficiată pe data de 20 aprilie în această biserică a început cu Sfânta Liturghie, în timpul căreia a fost aureolată persoana Mântuitorului prin interpretarea repetată a cântecului „Hristos a înviat”  şi rostirea de către toţi cei prezenţi în biserică a salutului religios: „Hristos a înviat/Adevărat a înviat.” A fost explicată originea sărbătorii Izvorul Tămăduirii într-o faptă miraculoasă petrecută în secolul al V-lea când, în preajma Constantinopolului, viitorului împărat Leon cel Mare, un  orb i-a cerut apă. Acesta a căutat  zadarnic o sursă de apă în împrejurimi. Deodată s-a auzit glasul Maicii Domnului care l-a sfătuit să meargă în pădure unde se află un izvor din care să îi dea apă să bea celui însetat şi să îl spele pe faţă. Leon cel Mare a ascultat sfatul Maicii Domnului şi cel orb şi-a recăpătat vederea. După aceea mulţi bolnavi s-au vindecat cu apă din izvorul respectiv, lângă care a fost construită o biserică ce a fost numită „Izvorul Tămăduirii” al cărei praznic se sărbătoreşte în Vinerea din Săptămâna Luminată. 

Cea de-a doua parte a slujbei s-a desfăşurat pe un altar în aer liber, înălţat în faţa bisericii.

 În ploaia care, în mod simbolic, a unit izvoarele cerului cu cele ale pământului, s-a citit Evanghelia, insistându-se asupra morţii şi Învierii Mântuitorului, s-a cântat din nou” Hristos a înviat”, a fost sfinţită apa cu care părintele paroh i-a stropit pe credincioşi şi a rostit o predică în care a evidenţiat semnificaţiile sărbătorii, relaţia dintre hramul Bisericii şi bogăţiile naturale ale  localităţii Olăneşti, recunoştinţa locuitorilor pentru darul pe care li l-a făcut Dumnezeu prin aceste izvoare: „Ne-am adunat şi astăzi să aducem slavă lui Dumnezeu, pentru că ne-a aşezat pe aceste meleaguri, să-i mulţumim şi să-l rugăm să coboare asupra noastră bucuria Învierii. Să mulţumim pentru toate câte ne-a dat şi mai ales pentru  izvoarele care ţâşnesc din lăuntrul pământului.”

 Toţi cei prezenţi şi-au luat apă sfinţită (agheasmă mică) pe care o vor bea dimineaţa înainte de masă pentru a se vindeca de boli sau cu care vor stropi casele, ogoarele, animalele, mai nou chiar şi maşinile pentru a le feri de rele.

Părintele paroh Emilian Groşenoiu i-a invitat pe toţi participanţii la slujbă să meargă la Bisericuţa lui Horea pentru a lua parte la masa creştină, organizată cu dragoste de localnici „din puţinătatea lor materială şi din generozitatea şi din bogăţia lor spirituală”.

Însoţită de preoţi procesiunea creştină s-a deplasat la Bisericuţa lui Horea unde gospodine harnice şi pricepute au pregătit la foc de lemne ospăţul nelipsit de la hramurile din Oltenia.

După ce au fost sfinţite bucatele de către preoţi, toţi cei adunaţi aici au fost serviţi cu sarmale, friptură, colivă, cozonac, ouă roşii, ţuică şi vin, pregătite din mici danii pentru binele sufletelor celor vii şi în memoria celor morţi, pentru mulţumirea tuturor celor veniţi din alte localităţi pentru a participa la hramul Bisericii „Izvorul Tămăduirii” din Olăneşti.

                Cu bucuria întipărită pe chip enoriaşii s-au  îndreptat spre casă, în timp ce Bisericuţa lui Horea a rămas neclintită pe locul ce i-a fost hărăzit din cer pentru a înfrunta veacurile, ca simbol al statorniciei, cu porţile deschise către toţi cei dornici să se adape din izvorul viu al credinţei şi al istoriei trecute şi viitoare.

Privită în ansamblul ei Sărbătoarea de la Olăneşti  s-a defăşurat într-o atmosferă de armonie între persoane de vârste, profesii şi din zone diferite ale ţării, unite de credinţa în Dumnezeu, de recunoştinţa faţă de darururile cu care Dumnezeu a binecuvântat pământul, de dorinţa de vindecare şi purificare trupească şi sufletească.

 

Topice: Descrieri | Comments Off on SĂRBĂTORIREA HRAMULUI BISERICII “IZVORUL TĂMĂDUIRII” din OLĂNEŞTI – 2012

Comentarii închise.