Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

ÎNCHINARE ŞI ADUCERE AMINTE

de Ilie Bucur | Octombrie 20, 2012

ÎNCHINARE   ŞI  ADUCERE  AMINTE

EROILOR  SĂRMĂŞENI

ALEXANDRU  BĂTRÂNEANU  ŞI  VASILE  SIMONIS”

 

Motto:

           “Un popor care nu îşi cinsteşte cum se cuvine EROII şi OAMENII DE SEAMĂ, sau nu are DEMNITATE NAŢIONALĂ, este dispreţuit, iar în final devine sluga altor popoare.”

 

***

 

În aceste zile (11/15 oct. 2012) se împlinesc 164 de ani, de la moartea martirică a eroilor nostri Sărmăşeni Alexandru Bătrâneanu primul Prefect al Câmpiei Transilvaniei şi Vasile Simonis, Subprefectul Câmpiei Transilvaniei. Amândoi eroi au fost asasinaţi mişeleşte de hoardele sălbatice ungureşti în anul 1848  pe Câmpia de la Someşeni, după ce trei zile au fost supuşi la cazne de ne-imaginat.

Ne întrebăm şi azi care a fost vina lor? De ce s-au întâmplat aceste orori cu fraţii noştri români tocmai pe pămâmtul lor străbun?

Ei au murit având o singură vină: “Şi-au iubit patria  cu toate puterile şi fiinţa lor şi pentru că au fost români.” Prefectul erou Alexandru Bătrâneanu a spus înaintea morţii: “MOR BUCUROS PENTRU NAŢIUNE”; SĂ TRĂISCĂ NAŢIUNEA ROMÂNĂ;” “CU FAPTELE MELE NU AM DORIT DECÂT SĂ RIDIC ŞI SĂ DEŞTEPT NEAMUL ROMÂNESC.”

EROII noştri dragi care azi ne fac cinstea să le facem pioasă aducere aminte, au fost primele “jertfe umane” ale revoluţiei de la 1848 după cum spunea Alexandru Papiu Ilarian: “Aceşti inteligenţi români au fost cele dintâi jertfe încă înainte de revoluţie, până când românii nu atinseră nici părul vreunui ungur.”

Ei se înscriu cu demnitate în Panteonul Sfânt al Poporului Român, în rândul celor 1.713.562 de bravi români căzuţi pentru Neam,  Popor şi Dumnezeu, în marile bătălii, războaie şi revoluţii după cu urmează: În Revoluţia din 1848-1849, numai în Transilvania au căzut la datorie 40.000 de români; În Războiul de Independenţă din 1877-1878 au căzut la datorie peste 10.000 de români; În Răscoala ţăranilor din 1907 au căzut la datorie  peste 11.000 de români; În primul Război Mondial din 1916-1919 au căzut la datorie 855.000 de fraţi români; În al Doilea Război Mondial 627. 740 eroi în est şi 169. 822 eroi în vest.

Aceşti “EROI-MARTIRI” ne-au făcut cinstea să moară pentru noi cei de azi, să fim liberi şi să nu mai fim umiliţi pe pământul stropit de sângele părinţilor noştri. NOI cei de azi ce trebuie să facem pentru “Ei şi Ţară?” Doctorul EUGEN NICOARĂ, preşedintele A.S.T.R.A. (Asociaţiunea Transilvană pentru Litaratura şi Cultura Poporului Român) spunea: “Cel dintâi ideal al nostru a fost, până acum, unirea tuturor românilor”. S-a înfăptuit acest ideal (?), şi acum din el răsare altul, şi mai falnic, care trebuie să ducă la cel mai suprem ideal: la îndeplinirea chemării sublime ce o aşteaptă Dumnezeu de la acest neam (…) “să luminăm cu faptele noastre întunerecul prin lumină, să scriem dreptatea dumnezeiască, prin credinţa nestrămutată a strămoşilor noştri.”

Preotul Simeon Zehan, “ASTRIST” şi sfinţia sa, cel care în C.N.R. (Consiliul Naţional Român) a alcătuit “APELUL” către Români spunea: “Fraţi români! Vă rugăm deci, fiţi cu toţi la înălţimea vremurilor, păziţi cu demnitatea ORDINEA, apăraţi cu CINSTE viaţa şi avutul tuturor, căci ar fi RUŞINE să mânjim Sfânta Libertate ce ne-a răsărit, prin fapte nesocotite! SUS INIMA ROMÂNI.”

În acest context, şi noi românii patrioţi sărmăşeni cu localităţile aferente am căutat şi căutăm pe mai departe să facem cinste eroilor-martiri, prin diferite acţiuni dedicate lor. În anul 1990 s-a ridicat şi sfinţit în localitatea Balda, Statuia Prefectului Alexandru Bătrâneanu, iar câţiva ani mai târziu în oraşul Sărmaşu s-a ridicat statuia Subprefectului Vasile Simonis de către bunii credincioşi ortodocşi. Există două străzi în Balda şi Sărmaşu care le poartă numele, iar parcul din centrul satului Balda,  care mai cuprinde Monumentul şi Troiţa  Eroilor, este cunoscut sub numele de “PARCUL ALEXANDRU  BĂTRÂNEANU“.

În anul 2011 Statuia Subprefectului Vasile Simonis din Sărmaşu a fost restaurată prin grija Primăriei şi a d-lui primar Ing. Mocianu Ioan şi a unui grup de pensionari S.R.I. din Tg. Mureş sub conducerea D-lui colonel patriot şi fiu al oraşului Rusu Ioan (Niţu). Anul acesta se lucrează la restaurarea întregului Parc Alexandru Bătrâneanu, prin grija şi înţelegerea dintre cei mai sus amintiţi dar şi a satului Balda reprezentat de subsemnatul.

 

Duminică 14 octombrie în Biserica Ortodoxă din oraşul Sărmaşu  sub egida Despărţământului nou înfinţat A.S.T.R.A. s-a ţinut un parastas de amintire, după oficierea Sf. Liturghi unde pe lângă credincioşi au participat şi reprezentanţii noului Despărţămt iar d-l prof. Candale Ioan, Preşedintele de Onoare a ţinut un cuvânt de suflet pentru minte şi inimă românească.

“EROI AU FOST EROI SUNT ÎNCĂ… “

Ei, au murit cu trupul, dar cu sufletul ei, EROII sunt în fiecare dintre românii cu adevărat suflet românesc. Eu, şi este părerea mea personală, numesc azi, EROI pe toţi aceea care cu demnitate şi cinste duc CRUCEA EROILOR MARTIRI PE MAI DEPARTE; EROI, numesc pe aceea care azi prin fapte şi atitudini nu fac neamul şi înaintaşii martiri de ruşine.

Azi trebuie să fim din nou foarte atenţi cu toţii fiindcă norii negrii ai revizionismului maghiar, care au făcut mii de victime din rândul fraţilor noştri îşi arată colţii. Să fim atenţi la “COZILE DE TOPOR” români care au vândut şi vând Ardealul prin acţiuni iresponsabile în detrimentul ŢĂRII dar în favoarea lor de dragul unui scaun care este trecător şi apăsător mai târziu. Să fim atenţi la tot ce distorsionează prin mass- media, fiindcă tocmai ei, trădătorii de neam şi ţară ne fac pe noi care suntem de “strajă patriei” falşi patrioţi şi naţionalişti. Citeam astfel de cuvinte din spusele unui trădător, care poartă prin oraşele Ardealului extremişti din Parlamentul Ungariei; se laudă reciproc, îşi caută votanţi reciproc, dar când Ardealul este umilit azi, coada de topor tace şi ne face pe noi, cum este, de fapt, el. Ruşine tuturor trădătorilor; Uitaţi-vă în oglinda sufletului dacă aveţi; Uitaţi -vă în ochii copiilor voştrii şi aveţi curajul să le spuneţi: “tatăl vostru este trădător de ţară pentru căldurica şi bunăstarea voastră”. Nu uitaţi însă: “Dumnezeu şi Pământul Sfânt Românesc o să vă pedepsească mai devreme sau mai târziu”.

Poetul patriot fratele nostru moldovean Grigore Vieru spunea: Parcă niciodată cei trei “p”: “PIZMA”, “PÂRA”, “PLOCONIREA” nu au fost mai la modă şi mai ameninţătoare pe meleagurile mioritice ca acum”.

Închei cu spusele Sfintei Scripturi:”DEŞTEAPTĂ-TE TU CEL CE DORMI” şi  spusele Imnului sfânt românesc: “DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE”.

Bunul Dumnezeu întreit în Persoană Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt să-i aibă întru Împărăţia Sa Cerească pe toţi EROI MARTIRI  ai neamul românesc; Pace, sănătate, fericire, trezvie, pentru toţi fraţii cu gânduri curate; pocăinţă şi redeşteptare pentru toţi care au gânduri necurate la adresa poporului şi neamului românesc.

 

Preot ortodox Român

Ilie Bucur Sărmăşanul

                    Preşedintele Despărţământului A.S.T.R.A. Sărmaşu,

                     Preşedintele Asociaţiei Alexandru Bătrânean Balda

 

 

 

 

 

 

 

Topice: Diverse | Comments Off on ÎNCHINARE ŞI ADUCERE AMINTE

Comentarii închise.