Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Idolii Valentinei Becart

de Ioan Barbu | Ianuarie 12, 2013

„Dincolo de cuvânt”( Confesiunea poetului, prozatorului) (Editura ARHIP ART Sibiu, 2012) este o carte cu multe personaje. Vreo treizeci şi şase; cred că n-am greşit numărătoarea. Poeţi şi prozatori, aleşi pe sprânceană de Valentina Becart, coordonatoarea volumului. Ţie, care vei citi această carte, permite-mi să-ţi pun o simplă întrebare: ai fost vreodată inspirat de o carte cu atâta intensitate? Mie, îţi spun drept, cuvintele care mi-au rămas în minte după ce-am parcurs “Dincolo de cuvânt”, mi-au ghidat paşii spre zări îngemănate cu nenumărate răspunsuri la atâtea întrebări pe care le aveam în cap, nedesluşite. O dată întoarsă şi pagina 433, ultima, o dată atinse şi cele din urmă cuvinte aşezate pe coperta a patra, semnate de Zaharia Sângeorzan: «Există o teamă de a „demitiza”, da a înlocui „idolii” de ieri, cu cei de azi? Nu este oare nevoie de un mai mare curaj în a recunoaşte valorile de astăzi, cu riscul de a tulbura apele încremenite ale ierarhiilor supravieţuind încă unor obscure inerţii?»– pentru mine a însemnat, de fapt, primul pas făcut spre o destinaţie în care ştii că speranţa te inundă când eşti încărcat de îndoială. Cartea Valentinei Bercart nu a zăbovit în zadar în mâinile mele. Am aflat lucruri inedite în a recunoaşte, cum bine zicea confratele Sângeorzan, valorile de astăzi, fiindcă în respectivul volum se găsesc, într-adevăr, cuvinte curajoase care tulbură apele încremenite ale ierarhiilor de ieri.

Am citit pagină cu pagină, m-am oprit asupra frazelor ţesute cu migală (în sărbătorile sfârşitului de an, ai timp suficient la îndemână pentru lectură!) şi am descoperit noi idoli, poeţi sau prozatori de azi, poate tot atât de valoroşi ca şi cei de ieri: Radu Botiş, Ioan Adrian Trifan, Menuţ Maximilian, Elena Trifan, Any Drăgoianu, Cella Negoiescu, Mihaela Cristescu, Victoria Fătu Nalaţiu, Valentina Bisog ( Becart), Cezarina Adamescu... Lista ar putea fi mult mai mare. Mă las prins, înspre final, în mrejele exigenţei şi mă opresc aici. Asta nu înseamnă că nu mai sunt şi alţi poeţi sau prozatori, prezentaţi în carte, care nu pot fi încălziţi cu iubirea căldurii mele!

Cuvântul are asupra vieţii noastre o putere fantastică. E o constatare care nu-mi aparţine doar mie. Am apucat vremea când Religia se preda în şcoală încă din clasa întâia primară. Preotul satului ne-a învăţat – şi noi am ţinut minte, în ani – că la începutul lumii a fost Cuvântul. Şi Cuvântul era cu Dumnezeu, iar Dumnezeu era Cuvântul! Mai târziu am aflat că acest mesaj sfânt se află în primele rânduri ale Epistolei Iubirii a Apostolului Ioan, căruia cu mândrie îi port numele (ca prenume!). Dar ce se află Dincolo de cuvânt? Dincolo de cuvinte?… Cineva spunea: simţi doar cu ochii sufletului. În cartea Valentinei Becart, tot cu ochii sufletului am citit despre dragostea de netăgăduit a autoarei (coordonatoarea unei opere ce merită aşezată în rafturile oricărei biblioteci) faţă de confraţi, speranţa că niciodată cultura scrisă nu va fi abandonată. Cartea tipărită are farmecul ei, are parfumul ei tipografic. Ea este liantul între anii noştri, de la cei ai copilăriei la cei ai bătrâneţii adânci, care ne ghidează viaţa fără să ne dăm seama.

Ioan BARBU

Rm. Vâlcea , 10 anuarie 2013

*Vin şi completez: emoţionante, impresionante, rupte din realitatea timpului lor, pline de umor, alteori de dramatism, privite cu ochi adolescentini ( Floentina Dinu, Mădălina Donos) sau cu maturitatea la care a ajuns conştiinţa fiecăruia în parte (critica dură făcută celor care “cârmuiesc” literatura), întâmplări care le-au schimbat cursul vieţii… îi recomandă ca prozatori, poeţi de înaltă ţinuţă: Ioan BARBU/Victor BECHEANU/Floarea CĂRBUNE/
Emil ILIESCU/Tatiana SCURTU/MUNTEANU Sorin CERIN/Dora Alina ROMANESCU/ Ion VANGHELE/Ana Irina IORGA/Al Florin ŢENE/Bianca MARCOVICI/Ion NĂLBITORU/Gheorghiţa DURLAN/Niculae VRĂSMAŞ/Virgil STAN/Delia STĂNILOIU/Gheorghe RĂDUCAN/Anastasia GÂRNEAŢĂ/Elena PĂDURARU/Lucreţia IONESCU/Tănase CARAŞCA/Vasile POPOVICI/Alexa Gavril BÂLE/Cristian HARNĂU.
Răsfoind acest volum, veţi găsi adevărate comori sufleteşti , oferite cu generozitate de fiecare scriitor în parte.

Valentina Becart

11 ianuarie 2013

Topice: Recenzii | 1 Comentariu »

Un răspuns to “Idolii Valentinei Becart”

 1. valentina spune:
  13 Ianuarie 2013 la 15:27

  Domnule Radu Botiş,

  Vă mulţumesc în numele tuturor…
  pentru publicarea exegezei în paginile revistei
  pe care o păstoriţi.

  Cu aleasă preţuire,
  Valentina Becart