Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

PICURI DE ÎNŢELEPCIUNE

de Ilie Bucur | Aprilie 7, 2013

1. ”DUMNEZEU se priveşte în noi, cu noi şi prin noi”. El rămâne tot timpul „CEL CĂUTAT”.

Dostoievski Fiodor Mihailovici (1821-1881),

scriitor rus, unul dintre cei mai mari prozatori ai

literaturii universale

                                                                                  

 

***

 

2. Pe cruce moare Dumnezeu pentru a trăi omul. ”EUL DIVIN ” i-a vorbit lui „TU UMAN”.

Paul Evdokimov (1901-1970),

mare teolog al emigrației ruse,

una din vocile ortodoxiei occidentale

 

                                                                             

 

***

 

3. „Fără Dumnezeu şi religie, adică fără teama şi respectul lui Dumnezeu, unde ar ajunge omenirea”? Cea mai fericită zi din viaţa mea a fost atunci când, mic copil fiind, mergeam cu mama de mână, la Sfânta Biserică şi am primit Sfânta Împărtăşanie. ”Evanghelia nu este carte, ci fiinţă, cu o lucrare şi o putere care biruie totul”.

Napoleon I Bonaparte (1769-1821),

strălucit comandant militar, împărat al Franței

                                                                    

                   

***

4. „A demonstra existenţa unei cauze primare a vieţii – unică, imaterială şi înţeleaptă, iată termenul sublim către care merge filosofia. Această cauză primară e Dumnezeu. Nu „credi in Deum” – „crede în Dumnezeu” – trebuie să zică oamenii de ştiinţă, ci „Scio Deum esse” – „ştiu că Dumnezeu există”. Viaţa e efectul a două cauze: una secundară, sufletul, iar alta primară, care e Dumnezeu. ”Evanghelia Domnului Hristos e treapta supremă a ştiinţei. Nu numai că eu cred în Dumnezeu, dar ştiu că există Dumnezeu”.                     

   Dr. Nicolae Paulescu (1869-1931),

prof. la Facultatea de Medicină Bucureşti, cel care a

                               descoperit insulina, dar a fost înşelat de

                                     alții,  furându-i-se astfel Premiul Nobel

 

***

 

5. „Dacă cred în Dumnezeu? Eu nu cred în El, eu îl văd”

 

                         Henri Fabre (1832-1915), naturalist francez

 

***

 

6. „Timpul îndoielii a trecut; acum, dacă cineva se îndoieşte  de Dumnezeu, este ca şi cum s-ar îndoi de sine însuşi. Despre o mulţime de lucruri pot sta de vorbă numai cu Dumnezeu”.

 

     Goethe  (1749-1832), cel mai mare poet german

 

***

 

7. „Sfânta Scriptură mă învaţă să iubesc pe Dumnezeu şi pe oameni, să doresc împărăţia dreptăţii, şi să mă scârbesc de răutăţi şi să iubesc pe duşmani”.

                      

Silvio Pellico (1789-1854), poet şi dramaturg francez

 

***

 

8. „Nu pot să pun nici un preţ pe acea moralitate care nu-şi are rădăcina în Dumnezeu şi în religie”.

                          

                Henrik Ibsen (1828-1906), dramaturg norvegian

 

 

***

 

9. „Lew Wallace” – general englez, era un duşman deschis împotriva lui Dumnezeu şi al religiei. Colonelul Robert G. Ingersoll, prietenul său, văzându-l atât de înverşunat l-a rugat să scrie o carte despre sentimentele lui anticreştineşti. Când a ajuns la capitolul patru și-a dat seama că Hristos a existat cu adevărat. La vârsta de 50 de ani a îngenunchiat pentru prima dată la icoana lui Hristos, rugându-L să-i fie şi lui Mântuitor. Bogatul material adunat în cele patru capitole a constituit conţinutul frumoasei cărţi şi film  „Ben-Hur” din anul 1959.

Lew Wallace (1827-1905),

scriitor, general și guvernator american

 

 

***

 

10. „Fericit acela care poartă în El pe Dumnezeu, un ideal de frumuseţe, căruia i se impun: idealul artei, idealul ştiinţei, idealul patriei, idealul virtuţilor evangheliei. Acestea sunt izvoarele vii ale cugetărilor şi ale faptelor mari. Toate se luminează din razele infinitului. Eu mă întreb în numele cărei descoperiri noi, filozofice sau ştiinţifice, se pot smulge din sufletul omenesc preocupările acestea înalte; ele sunt de esenţă eternă, pentru că acest mister, care învăluie Universul şi ale cărui emanaţie sunt, este El însuşi etern în natura Sa”.

 

Louis Pasteur (1822-1895), chimist şi biolog francez

 

***

 

11. „Geologia nu a ajuns în zilele noastre decât să modernizeze dovezile clasice ale existenţei lui Dumnezeu”.

Borais (1851- 1939), geolog şi naturalist francez

 

***

 

12. „Pe Dumnezeu îl găsim şi în Sfânta Scriptură, care nu este o carte pentru aflarea legilor naturii, ci pentru aflarea adevărului moral suprem”.

Galileo Galilei (1564-1642), astronom italian

 

***

 

13. ”Dumnezeu şi măreţia Sfintei Scripturi mă umplu de admiraţie, iar Sfinţenia Evangheliei vorbeşte inimii mele”.

 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), filosof francez

 

***

 

14. ”Cel mai bun liman unde se poate odihni omul este Dumnezeu şi religia creştină”.

Denis Divorat (1713-1748), filosof şi enciclopedist francez

 

***

 

15. ”Dumnezeu, Religia, Morala sunt temelia binelui obştesc”.

 

George Washington (1732-1778), fost preşedinte S.U.A.

 

***

 

16.                             „DUMNEZEU”

 

”Din punct începe lumea. Un punct dimensiuni nu are,

           Nimic mai fără formă şi mai nepipăit;

  Dar pune-l în mişcare, şi linia se-ntinde,

  Şi linia-ţi dă totul: deci totul e-ntr-un punct.

 

  Natura, firmamente, sistemele solare,

  Cu toate câte-n ele şi printre ele sunt,

  Cu-ncetul se dezvoltă din puncturi ce se mişcă,

  Din puncturi ce se mişcă plecând din Dumnezeu.”

 

Bogdan Petriceicu Haşdeu (1838-1907),

istoric, filolog, scriitor român

 

***

 

”RĂSAI ASUPRA MEA…

 

17. ”Răsai asupra mea, lumină lină,

Ca-n visul meu ceresc de-odinioară,

O, Maică Sfântă, pururea Fecioară,

În noaptea gândurilor mele vină”.

Mihai Eminescu (1850-1889),

poet nepereche, publicist, dramaturg

 

***

 

18. ”Pentru a ne apropia de Dumnezeu trebuie să ducem o luptă incredibilă cu noi şi să ne depărtăm de păcat”.

Fericitul Augustin (354-430) „Confesiuni”

teolog, filosof, gânditor creștin,

punte de legătură între filosofia antică și cea medievală

 

***

 

19. Mireasma ortodoxiei, părintele Arsenie o sintetizează printr-un dialog cu o frunză: „Eşti trandafir? O întreabă. Nu, nicidecum, sunt o frunză! Ba nu, eşti trandafir, pentru că miroşi ca unul! Nu, sunt o frunză, dar am stat cîndva lângă un trandafir”.

Arsenie Papacioc (1914-2011),

mare duhovnic, scriitor și gânditor creștin ortodox

 

***

 

20. ”Dumnezeu este în toată splendoarea şi frumuseţea puterii Sale, dar şi a dragostei pentru creaţia Sa; iese din El şi vine spre noi”.

 

Paul Evdokimov (1901-1970),

mare teolog al emigrației ruse,

una din vocile ortodoxiei occidentale

 

 

***

 

21. ”Inima omului a fost creată pe măsura lui Hristos, o raclă atât de largă  încât să încapă în ea Dumnezeu. De aceea aici jos, nimic nu ne satură…, căci sufletul uman este însetat de infinit…, orice lucru a fost creat cu scopul lui, din dorinţa inimii pentru a se avânta spre Hristos”.

Nicolae Cabasila (1319/23-1391),

scriitor laic, teolog, mistic bizantin

 

 

***

 

22. „Smerenia este haina lui Dumnezeu, căci cu aceasta S-a îmbrăcat Dumnezeu, când a binevoit a veni în lume şi S-a îmbrăcat în firea noastră cea smerită”.

Ioan Scărarul (579-649),

numit și ”Scolasticul” pentru multa sa știință

scriitor, gânditor și sfînt creștin

 

 

***

 

23. ”CURĂŢĂ CÂMPUL CA SĂ ATERIZEZE ÎNGERII”.

 

Nichita Stănescu (1930-1983), poet

 

***

 

”Reguli educative”

 

24.  – Mă voi scula la ora fixată dimineaţa în program.

       –  Mă voi spăla regulat pe mâini, pe faţă şi pe dinţi.

       –  Săptămânal voi face baie.

       –  Voi păstra îmbrăcămintea curată.

       –  ÎMI VOI FACE RUGĂCIUNEA DE DIMINEAŢĂ.

       –  Înainte de a mă aşeza la masă, mă voi spăla pe mâini şi MĂ VOI RUGA .

       –  La masă voi mânca încet.

       –  Voi iubi şi respecta părinţii.

       –  Îmi voi iubi şi ajuta fraţii.

       –  Voi munci şi voi învăţa carte.

       –  Voi iubi şi respecta pe profesorii mei.

       –  Voi fi liniştit şi respectuos faţă de oameni.

       –  Voi ajuta şi îngriji pe bătrâni.

       –  Voi avea toată viaţa CREDINŢĂ ÎN DUMNEZEU.

       –  Mă voi ruga zilnic lui Dumnezeu, pentru sănătatea mea şi a părinţilor .

        –  VOI IUBI ŢARA ŞI NEAMUL MEU CEL ROMÂNESC, IAR LA NEVOIE ÎMI VOI DA VIAŢA.

Aurel Stuparu, autorul manualului pentru diriginți

 

***

 

25. ”Am devenit un gânditor creştin când mi-am dat seama că fără revelaţie, fără asistenţa divină, nu pot şti cine sunt, nici ce este lumea, nici dacă are vreun sens sau nu. Nu pot şti de unul singur. Mi-am dat seama că fără Dumnezeu nu pot cunoaşte sensul existenţei umane şi universale. Eu n-am destin. M-a protejat Dumnezeu. Destinul nu operează la mine. Întâmplările au alergat spre mine, dar n-au reuşit să mă nimicească Asta m-a dus cu gândul la Dumnezeu, care e situat deasupra întâmplărilor vieţii mele”.

Petre Ţuţea (1920- 1991),  ”Doctor în Drept şi

Economie Politică”, 13 ani de temniţă grea comunistă

 

Topice: Meditaţii | Comments Off on PICURI DE ÎNŢELEPCIUNE

Comentarii închise.