Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

SĂ TRĂIŢI, ÎNTRU MULŢI ANI, MUNTENEGRENI AI BALCANILOR!

de Adrian Botez | Iulie 17, 2013

MUNTENEGRUL BALCANILOR ŞI…”MUNTENEGRUL NORDULUI”!

 Mândria de a fi român-ortodox. Nu sunt DELOC mândru că sunt european…cu o excepţie!

 

…Scriu aceste rânduri la 24 de ceasuri, după Ziua de Doliu Naţional (26 iunie 2013), instituită, în România, cât şi în Muntenegru[1], în urma tragicei morţi a 18 români (…să nu uităm, însă: catastrofa  a lăsat acestei lumi, spre meditarea noastră, asupra celor ascunse, dar, uneori, pentru câteva clipe, revelate lumii, de Însuşi Dumnezeu – şi 29 de răniţi!), prin prăbuşirea unui autocar, de pe un viaduct, într-o râpă din Muntenegru – defileul Morača (24 iunie 2013). Scriu, impresionat de omenia unui minuscul popor ortodox, din Balcanii mult-huliţi, de-o istorie întreagă: de la simpli locuitori, până la alpinişti, medici şi autorirăţi, toţi muntenegrenii i-au tratat pe nefericiţii români, ca pe fraţii lor de sânge. Din primele minute, de după accident, s-au coborât, în râpa apocalipsei, la o adâncime de peste 50 de metri (printre stânci, râpa avea pereţi aproape verticali!), cu frânghii, peste 60 de ţărani, medici, poliţişti etc. – toţi, într-un suflet! Şi au urmat, apoi, alţi şi alţi binecredincioşi salvatori! Şi toţi au ajutat, exemplar şi, parcă, toţi erau profesionişti ai salvării! Parcă Însuşi Hristos-Dumnezeu se arătase şi se scoborâse, de pe culmile munţilor!

…De menţionat: lucrurile românilor (multe, probabil, de preţ…!), din autocarul sfărâmat, din râpă, SUNT NEATINSE, şi azi! Nu cum tăiau “tuciuriii” din Bucureştiul nostru, la cutremurul din 1977, degetele morţilor (de sub dărâmături), cu tot cu inelele de aur de pe ele!!! – …de a trebuit Nicolae Ceauşescu să ordone împuşcarea jefuitorilor de cadavre, chiar la locul faptei lor sinistre!!!

…Când au sosit echipajele de medici şi autorităţile din România (şi ele, exemplar mobilizate, meritul principal avându-l ctitorul SMURD-ului românesc, dr. Raed Arafat! – un musulman, dar, şi el, cu Înalt Duh Ortodox! – FĂCĂTOR/FĂPTUITOR  ÎNTRU CELE DREPTE!) – răniţii de la Morača deja fuseseră duşi şi stabilizaţi hemodinamic, la Podgorica, de către medicii muntenegreni (…răni pansate, hemoragii oprite, artere cusute etc.). Medici care îşi ştiu şi-şi fac, cu religiozitate, cu profesionalism desăvârşit, Misiunea! –  pentru că un medic sau/şi un dascăl, ca şi un preot, nu au “meserie”, ci Misiune Sfântă, de a ajuta omenirea şi a se împotrivi, eficient şi cu îndârjire, răului proliferat, în lumea noastră căzută (…deşi, probabil, salariile lor/medicilor muntenegreni nu sunt cu mult mai mari decât ale medicilor din România…!): n-au uitat nicio frântură din “jurământul lui Hippocrates”, n-au împuns-o la fugă, din ţara lor, cu zecile de mii, lăsându-i, pe suferinzii lor fraţi, în voia Celui de Sus…ci au rămas pe baricadele Duhului de apărare contra încercărilor grele, venite de la cel rău!

Cei 29 de răniţi români au avut mare noroc să-i afle încercările acestea cumplite, în zona ortodoxă a Europei, iar nu în zonele vestice – catolice şi/sau protestante. Acolo, oamenii sunt mult mai reci… –  sunt, mai toţi, negustori… –  şi-s mult mai atenţi la teorii, decât la omenie: “să aştepţi, întâi, autorităţile”, “să nu intervii, că…cine ştie!”, “să nu te bagi”, că poţi să fii implicat şi găsit vinovat etc. etc. Aceşti munteni muntenegreni, de toată isprava, având cugetul limpede şi inima curată şi fierbinte, nu s-au proptit în teorii, ci au sărit, “cu sufletul pe palme”, toţi ca unul, să-şi ajute semenii. Aşa cum fac, oriunde şi de câte ori este nevoie, şi ţăranii valahi (să nu uităm cum, în al doilea război mondial, înainte de bezmetica dată de 23 august 1944, ţăranii valahi – …aşa, “primitivi/de la coada vacii”, cum se zice c-ar fi! – îi aşteptau, jos, pe pământ, pe înşişi duşmanii lor, pe piloţii americani, care-i bombadaseră sălbatic pe toţi valahii şi care fuseseră, în fine, doborâţi de anti-aeriana româneasco-valahă! – …şi săreau, aceşti simpli ţărani valaho-daci, să-i descâlcească pe aviatorii americani, dintre sforile paraşutelor sau chiar dintre fiarele avionului lor căzut/doborât, pentru a le da ajutor, pentru a-i doftorici şi a-i hrăni şi adăposti, CREŞTINEŞTE, iar nu negustoreşte…!).

Ortodoxia (românească, muntenegreană – EGAL!) găseşte căile cele mai simple şi mai fireşti, către om, către salvarea omului – trupească şi sufletească. N-are nici ascunzişuri, nici gândiri labirintice şi sofistice, n-are nici “teorii ale chibritului” şi nici apucături/terori/frici “birocratice”, nici calcule meschine, obsedate de profit, precum cele din Vestul Lumii (cf. Max Weber – “Etica protestantă şi spiritul capitalismului”: “Nu pierde vremea cu rugăciunile – FĂ BANI!”) – ci are, în primul rând, aplecarea către fapta curată, făcută cu tot Duhul şi cu toată fiinţa, în numele lui Dumnezeu şi al omeniei complet dezinteresate.

Ce se întâmplă, azi, în România, la nivel politic – NU ESTE, DECI, UN FENOMEN NICI ROMÂNESC, NICI ORTODOX – ci este o mimare (sinucigaşă, trădătoare de Duh românesc-ortodox!) a Vestului birocratic, în care nu făptuirea dumnezeiască are prioritate, ci profitul negustoresc, cu orice preţ. Chiar cu preţul renunţării la omenie, chiar cu preţul crimei! – birocratice şi premeditate, la rece.

Sunt mândru că aparţin acestui popor mioritic, că aparţin acestei zone mioritice, în care ritmurile Duhului şi vieţii aparţin, încă, Lui Dumnezeu  – şi privirea acestui popor zăreşte, încă, Raiul/Paradisul! – …iar nu zonei grabei/zorului, nebun şi absurd, întru lăcomie nesăţioasă, după toate formele materiei grosolane, iar nu zonei “gonirii după vântul pustiei”/pustiirii de rost şi de trăire omenească şi conformă cu Voia şi Lumina Veşniciei Lui Dumnezeu. N-am nevoie (ca o mâncărime/furnicăreală pe piele!) nici de autostrăzi şi nici de Internet, ori de celulare şi de…”privatizare” (sinucigaşă, trădătoare de ţară şi de Neam!)! – ci de Duh Viu, de respect faţă de CELE SFINTE – dintre care VIAŢA a fost primul Dar al Lui Dumnezeu, iar LIBERTATEA –  al doilea!

Din păcate, Vestul vrea să mă convingă că pot renunţa la Darurile Lui Dumnezeu! Şi chiar să mă convingă că nici nu pot fiinţa, măcar, dacă mai păstrez “atitudinea valaho-muntenegreană”, de Om Liber, de Om Viu şi de Om Autosacrificial/Hristic, pentru semenii săi, aflaţi în cumplită, neostoită suferinţă! Că, dacă nu mă înrobesc FMI-ului, dacă n-o privatizez până şi pe mama de-acasă, de la vatră – n-aş fi om!

Dacă n-aş privi către alte popoare (EXCEPŢII!), care ştiu să ţină piept, cu îndârjire senină, firească, acestei agresiuni teribile, a bancherilor criminali ai Terrei, contra Libertăţii Neamurilor – mai că aş căpăta un complex de inferioritate etnică…! Dar, văzând cum chiar neamuri ale Uniunii Masonico-Europene îşi păstrează şi Libertatea, şi sectoarele strategice – NEPRIVATIZATE!!! – şi n-au nicio grabă în a-şi preda, în mod trădător, Cetăţile Libertăţii şi Siguranţei Naţionale (pământul, munţii şi apele Patriei-Neamului…, băncile, căile ferate, Poşta, aviaţia, drumurile, fabricile de maşini şi de armament şi uzinele de energie…!), către toţi inamicii!!! – şi, aici, avem, drept exemple, Grecia şi Franţa…! (Germania a devenit colonie americano-israelită, după al doilea război mondial) – inima mi se mai linişteşte. Şi nu pentru că m-aş simţi, privind spre aceste ţări, că aş fi mai “în rând cu lumea” – ci pentru că înţeleg că…SE POATE SĂ RĂMÂNEM CU DARUL DE LA DUMNEZEU, “DARUL LIBERTĂŢII – DACĂ VREM ACEST LUCRU, DIN STRĂFUNDUL FIINŢEI NOASTRE!

Nu sunt DELOC mândru că sunt european! – …pentru că Europa de Vest înseamnă nu doar dezumanizare, ci şi o istorie întreagă de crime împotriva Lui Dumnezeu şi a umanităţii, o istorie întreagă de jaf şi de silnicie, asupra a zeci de popoare simple, cinstite şi muncitoare, de pe vreo patru-cinci continente (a se vedea temeliile, putrede de crimă, pe care-şi ridică, azi, nasul, chipurile ca “modele de urmat”/ “modele bahavioristice”, ca “faruri de comportament, pentru Terra” – state care, de-a lungul ultimului mileniu, au fost imperii ucigaşe, genocidice, precum Anglia/Marea Britanie, Germania, Spania, Portugalia, Franţa etc.) – …dar şi pentru că Europa de Est, prin Rusia Ţaristă (şi prin forma ei maxim hibridată imperialist, în istorie: URSS!) – nu înseamnă, pentru mine, un model de umanitate dumnezeiască!

…Sunt şi rămân mândru doar de dacii/pelasgii mei –  înaintaşii mei, cei cu cea mai dreaptă credinţă, ADEVĂRAŢII CTITORI AI EUROPEI  DE DUH ŞI FIINŢĂ (…azi, o Europă de nevăzut, decât din/prin deducţii şi revelaţii, pentru că vestigiile Vechii Lumi DACICE sunt distruse, premeditat şi sistematic, cu o viteză ameţitoare – CHIAR SUB NASUL NOSTRU!… – un ciudat “nas” de indivizi indiferenţi, de ignoranţi şi iresponsabili “cetăţeni moderni”, ai unei lumi GRI-CENUŞII, A CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE! – …noile “divinităţi”/”hristoşi mincinoşi”, ale/ai lumii globalizate, “plămădită” în retorte drăceşti, de către ASASINII/TERRACIDICII ZARAFI).

…Există, însă, în Nord-Vestul Europei, un mic neam, precum muntenegrenii ortodocşi ai Balcanilor – care neam, deşi nu este ortodox, acţionează de parcă ar fi: ISLANDA PROTESTANTĂ!

Este primul popor de pe Terra, care i-a pus cu botul pe labe, pe Zarafii Lumii! Şi care a demonstrat că moneda demoniacă (“cea fără de chip uman”), EURO – este nu salvatoare de umanitate, ci este cel mai pervers duşman al umanităţii!!! – dimpreună cu “plămăditorii” şi “mânuitorii” ei, în scopuri cămătăreşti şi genocidice – FMI-iştii, cei destructuranţi de Patrie, de Neam! – dar şi de Dumnezeu-HRISTOS  şi de Spiritualitate-Tradiţie!!!

“<<Revenirea economică a Islandei arată avantajele neintrării în zona euro>>  (Paul Krugman, laureat Nobel pentru Economie)

Contrar așteptărilor, criza din Islanda s-a sfârșit prin recuperarea de către islandezi a drepturilor lor suverane, printr-un proces de democrație participativă directă, care a condus, în final, la crearea unei noi Constituții. Dar asta numai după multă luptă.

Geir Haarde, prim-ministrul guvernului de coaliție social-democrat, a negociat acordarea unui împrumut de 2.100.000 de dolari, la care țările nordice au adăugat alte două milioane și jumătate. Dar comunitatea financiară externă a făcut presiuni asupra Islandei să impună măsuri drastice de austeritate. FMI și Uniunea Europeană au dorit să preia datoriile în contul lor, susținând că aceasta este singura modalitate prin care țara va putea să își achite datoriile către Olanda și Marea Britanie, care promiseseră să își despăgubească cetățenii.

Protestele și revoltele au continuat, forțând, în cele din urmă, guvernul să demisioneze. Alegerile au fost grăbite, având loc în aprilie 2009, rezultând în formarea unei coaliții de stânga, care a condamnat sistemul economic neoliberal, dar care a cedat imediat solicitărilor ca Islanda să achite un total de trei milioane și jumătate de euro. Aceasta presupunea ca fiecare cetățean islandez să plătească 100 de euro pe lună timp de cincisprezece ani, cu o dobândă de 5,5%, pentru a achita o datorie efectuată de instituții private. Aceasta a fost picătura care a umplut paharul.

Ce s-a întâmplat apoi a fost ceva extraordinar. Concepția că cetățenii trebuie să plătească oalele sparte ale unui monopol financiar nedrept, că o țară întreagă trebuie să fie impozitată la sânge pentru a achita datorii private a fost spulberată; relația dintre cetățeni și instituțiile politice s-a schimbat și, în cele din urmă, liderii politici ai Islandei au trecut de partea alegătorilor lor. Șeful statului, Olafur Ragnar Grimsson, a refuzat să ratifice legea care i-ar fi făcut pe cetățenii Islandei responsabili pentru datoriile bancherilor și a acceptat solicitările privind organizarea unui referendum.

Desigur, comunitatea internațională a crescut presiunea asupra Islandei. Marea Britanie și Olanda au amenințat cu represalii dure, care ar fi izolat țara. În timp ce islandezii mergeau la vot, bancherii străini au amenințat că vor bloca orice ajutor din partea FMI. Guvernul britanic a avertizat că va îngheța economiile și conturile curente islandeze(…).

La referendumul din martie 2010, 93% dintre cetățeni au votat împotriva rambursării datoriei. FMI a blocat imediat împrumutul. Dar islandezii nu s-au lăsat intimidați. Cu sprijinul populației indignate, guvernul a desfășurat investigații civile și penale împotriva celor vinovați de criza financiară. Interpolul a emis un mandat internațional de arestare împotriva fostului președinte al băncii Kaupthing, Sigurdur Einarsson, în timp ce alți bancheri responsabili de crah au fugit din țară.

Dar islandezii nu s-au oprit aici. Ei au decis să elaboreze o nouă constituție, care să elibereze țara de sub jugul finanței internaționale și al banilor virtuali.

Pentru a scrie noua constituție, poporul Islandei a ales douăzeci și cinci de cetățeni din 522 de persoane, care nu erau afiliate niciunui partid politic, dar care erau recomandate de cel puțin treizeci de cetățeni. Acest document nu a fost întocmit de o mână de politicieni, ci a fost scris pe internet. Reuniunile constitutive sunt anunțate on-line, iar cetățenii își pot trimite comentariile și sugestiile, putând urmări modul cum documentul ajunge în forma finală. Constituția care rezultă în urma acestui proces democratic participativ va fi trimisă Parlamentului pentru aprobare după următoarele alegeri.

Astăzi, această țară își revine spectaculos din colapsul financiar prin măsuri exact opuse celor considerate, în general, de neevitat. Grecilor li s-a spus că privatizarea sectorului lor public este singura soluție. Iar populația Italiei, Spaniei și Portugaliei se confruntă cu aceleași amenințări.

Ei ar trebui să privească la Islanda. Refuzând să se înrobească intereselor străine, poporul acestei țări mici a pus piciorul în prag și a arătat că el este suveran. Din acest motiv, CEEA CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN ISLANDA ESTE UN SUBIECT TABU PENTRU PRESĂ (freedominfonetwork.org).

Mica țară insulară din nordul Europei, Islanda, cunoaște în prezent una dintre cele mai spectaculoase redresări economice din toate timpurile. După privatizarea sectorului bancar, care a fost finalizată în anul 2000, economia a intrat „în vrie” după ce, pe parcursul a cinci ani, băncile private au acordat împrumuturi în valoare de 120 miliarde de dolari (de 10 de ori mai mult decât valoarea economiei Islandei). A fost creat un balon economic uriaș, care a condus la dublarea prețurilor imobiliare, permiţând unui mic procent din populația Islandei să se îmbogățească suficient de mult, pentru a face investiții în străinătate și pentru a-și cumpăra vile, iahturi și avioane private, lăsând, în schimb, o datorie imposibil de rambursat pe umerii tuturor islandezilor. Islanda se confrunta cu falimentul național.

Ca reacție la prăbușirea sistemului bancar, revoluția din Islanda împotriva acestei tiranii financiare a început în octombrie 2008, mai curând spontan, în stradă, în fața clădirii Adunării generale din Islanda.

În decursul a cinci luni, banca principală a Islandei a fost naționalizată, funcționarii guvernamentali au fost forțați să demisioneze, vechiul guvern a fost lichidat și un nou guvern a fost instalat. Până în martie 2010, poporul Islandei a votat pentru refuzul de a plăti datoria de 3,500 milioane de euro creată de bancheri și în jur de 200 de directori și bancheri de nivel înalt responsabili pentru criza economică din țară fie au fost arestați, fie s-au confruntat cu acuzații penale.

În februarie 2011, a avut loc o nouă adunare constituțională, cu sarcina de a rescrie constituția micii țări, al cărei obiectiv era să împiedice țară să se mai înglobeze în datorii prin împrumuturi în valută străină. Acest clip video din filmul Inside Job oferă unele amănunte despre cauzele care au declanșat criza financiară în Islanda:

 

Așadar, cum este provocată o astfel de revoluție, care să mobilizeze cetățenii pentru a reacționa eficient la jaful economic colosal cauzat de bancheri și de politicieni?

Hörður Torfason, un activist neobosit din Islanda, este renumit pentru organizarea „revoluției de bucătărie” islandeze. La început, el a stat în fața parlamentului, informând trecătorii și denunțând escrocheriile strigătoare la cer ale elitei care lucra acolo. Atunci când comunitatea financiară externă (FMI și Uniunea Europeană) a făcut presiuni asupra Parlamentului Islandei să adopte legi care să impună rambursarea datoriilor private făcute de bancheri, revoluția a fost oficial declanșată și a escaladat aproape până la violent, atunci când unii islandezi au început să arunce cu pietre în Capitoliu, încercând să forțeze guvernul să redreseze situația.

Torfason și susținătorii săi au știut că o revoluție nonviolentă ar fi mai eficientă și a format un „zid uman”, alcătuit din cetățeni îmbrăcați în costume portocalii, între protestatarii furioși, care aruncau cu pietre – și poliție. Torfason credea că, pentru ca o mișcare să aibă sorți de izbândă, e nevoie de folosirea rațiunii și a informațiilor, precum și de demonstrații pașnice, pentru a transmite politicienilor un mesaj puternic că oamenii refuză să plătească datoriile bancherilor.

Rezultatul final al rezistenței pașnice în fața tiraniei economice este un exemplu pentru toate țările occidentale, care sunt în prezent aduse la ananghie de un sistem bancar total corupt.

Această poveste este cu mult diferită față de ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite de când a izbucnit criza bancară în 2008. Au fost acordate „bailout”-uri (ajutoare constând în injectarea de lichidități din buzunarele plătitorilor de taxe, n. tr.) uriașe bancherilor și nici una dintre părțile responsabile nu a fost supusă urmăririi penale.

În Islanda, prim-ministrul a fost pus sub acuzare, peste 200 de dosare penale au fost intentate împotriva bancherilor și toți foștii directori executivi ai celor mai mari trei bănci au fost arestați. Noul guvern a sprijinit cetățenii aprobând un acord de remitere a datoriilor, prin care au fost iertate datoriile care depășeau 110% din valoarea locuințelor. Astfel, „băncile au iertat datorii care echivalau cu 13% din Produsul Intern Brut, ușurând povara datoriilor pentru mai mult de un sfert din populație.” (Bloomberg.com)

În prezent, economia Islandei este înfloritoare, cunoscând o creștere de 2,9% în 2011, iar OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) a estimat o creștere de 2,4% în 2012 și 2013.

„Lecția pe care trebuie să o învățăm din criza islandeză este că, dacă alte țări consideră că e necesară diminuarea datoriilor, ele ar trebui să ia aminte la succesul pe care l-a avut în Islanda «acordul 110%». Este cel mai generos acord de acest gen realizat vreodată” (Thorolfur Matthiasson, profesor de economie la Universitatea din Reykjavik, din Islanda (Bloomberg.com)

sursa: activistpost.com
Traducerea: Irina Bazon
” – cf. Revoluția din Islanda: Aflați cum au fost învinși bancherii prin democrație participativă, pe blogul gandeste.org

…Lecţia micului şi inimosului stat balcanic, MUNTENEGRUL CEL BALCANIC (ce păcat, dar şi cât de paradoxal:  Muntenegrul Balcanilor, Muntenegrul Salvării Înalt-Omeneşti! –  a adoptat, „din prima” – 3 iunie 2006, „de bunăvoie şi nesilit de nimeni” – MONEDA EURO…”moneda fără de chip uman”!!) mă impresionează şi mă înviorează, prin revelaţia că România Valahilor nu este singură, cu Duhul ei mioritic şi limpede-ortodox, întru omenia şi simplitatea (binecuvântată şi salvatoare!), a gesturilor umano-divine.

Lecţia acestui „Muntenegru al Nordului”/ISLANDA (deşi protestant, având un comportament la fel de limpede-ortodox, precum Muntenegrul Balcanilor, întru apărarea Darurilor Lui Dumnezeu!) mă înviorează, la fel şi din aceleaşi raţiuni spirituale: deci, cleştele Imperiului Mamonei-Banului, cleştele Iudeo-Masoneriei/”OCULTEI MONDIALENU ESTE UNUL DE NEDESFĂCUT! Iar trădarea-vânzarea/”privatizarea” (?! – de fapt, înstrăinarea şi păcatul dispreţuirii Darului Dumnezeiesc, către un Neam, orişicare ar fi el!) Bunului Naţional şi Duhului Naţional  – NU ESTE, ÎN NICIUN CAZ, SINGURA SOLUŢIE DE EXISTENŢĂ TERESTRĂ!!!

Dar această „lecţie islandeză” nu se învaţă nici singură şi nici…”de la sine”. Este nevoie de eforturi şi de antrenamente,  spirituale şi faptice, extrem de intense şi perseverente, pentru a căpăta acest „Avânt de Oameni ai Cetăţii”, pe care l-au dovedit, miraculos de clar şi răspicat faptic!  –  islandezii. De CETĂŢENI, adică de locuitori, conştienţi şi conştiincioşi/tenaci, aici, pe Terra (întru aşteptarea şi pregătirea pentru Cetatea Lui Dumnezeu, cea descrisă de Sfântul Augustin…) – ai Cetăţii în care ne este dat/sortit, de SUS, a ne pregăti (cu multă credinţă şi binecuvântat zel!), întru aşteptarea de Dumnezeu-Hristos, CEL DE LA A DOUA LUI VENIRE, PENTRU SFÂNTUL ŞI DESĂVÂRŞITUL JUDEŢ! Căci, nu-i aşa, dragi români? – „Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă şi-n traistă!”… – …şi, întâi şi-ntâi, să nu uităm că Andrei Mureşanu ne strigă, de peste munţi, din HAR-DEALUL Sarmisegetusei: „Deşteaptă-te, române!

Aşa că, stimaţi concetăţeni, să începem să ne întrebăm, cât de curând (şi să şi acţionăm, în consecinţă!): „De ce naiba îi mai răbdăm noi, în fruntea noastră, pe alde Băsescu, Ponta, MUGUR ISĂRESCU-„BOSSUL BOŞILOR”?!…după Iliescu, Roman, Severin, ori Constantinescu…???!!! – NICIUNUL DINTRE DÂNŞII, MĂCAR, NU E SĂMÂNŢĂ DE ROMÂN!!! IA, JOS CU EI ŞI CU TOATĂ CLICA LOR <<PRO-FE-ME-I-STĂ>> ŞI <<PRO-U.E-ISTĂ>>, FUGUŢA-FUGUŢA! – paşnico-islandezic, sau…mai puţin!” (că nici guvernanţii, de azi, ai României, nu prea au mutrele ori comportamentul de „lorzi”, ale nordicilor!!! – …cât despre „komisarii” U.E., s-a văzut clar, în vara lui 2012, cât pot fi de MÂRLANO-TICĂLOSO-STALINIŞTI!!!) – …şi să punem, totuşi, ÎN SFÂRŞIT!, în fruntea statului valaho-românesc (de-o mai exista aşa ceva, după sinucigaşa „regionalizare economică”…dea Domnul să-i încurce naiba, între ei, pe „useliştii”…lui Băsescu!), nişte patrioţi şi nişte oameni care să ştie a face bine României/Valahiei şi valaho-românilor!!!

…Revenind, pentru o cvasi-concluzie: acest „Muntenegru al Nordului”/ISLANDA este, deocamdată, singurul argument DE EXCEPŢIE, pe care mi-l ofer, pentru a nu întoarce spatele, DE TOT, Europei de Vest! Dar este, trebuie să recunosc, un argument-excepţie de o rară frumuseţe şi profunzime. Entuziasmant argument-excepţie!!!

…Şi, mă întorc, iarăşi, pentru a zicere, în final: „Să ne trăiţi, întru mulţi ani! – bravi şi inimoşi oameni de omenie, MUNTENEGRENI CREŞTIN-ORTODOCŞI, AI BALCANILOR!

Doamne, rogu-te să ne ajuţi, să ne ocroteşti, să ne deschizi lumina ochilor spre cele limpezi şi să ne călăuzeşti, întâi, privirile, către neamurile semene în Duh, nouă! – iar, apoi, către Lumina Cea UNA, a Adevărului!

prof. dr. Adrian Botez

 

 

 

 

 [1] -Nişte cercopiteci de la postul de televiziune B1 (cică…”românesc”!) s-au scandalizat că, în România, a fost decretat DOLIU NAŢIONAL – „pentru nişte indivizi pe care nu-i cunoaşte nimeni”! Probabil, la îndemnul celor de la B1, impostorul de la Cotroceni n-a scos nasul, nici să zică ceva alinător familiilor îndoliate, dar nici măcar să vadă cele 18 sicrie cu morţi români…Păi, ăstuia nu-i pasă de români, nicicum! – nici vii, nici morţi: ar avea nevoie doar de o maşinărie care să-i scuipe, în „mufă”, într-una, voturi… „pro-băs”!

…Statul Muntenegru i-a ajutat şi le-a salvat viaţa (probabil,  tuturor celor care  au fost ajutaţi!),  DONÂND CHIAR SÂNGE DIN SÂNGELE LOR!,  celor 29 de supravieţuitori-răniţi români, FĂRĂ SĂ-I CUNOASCĂ, PE VREUNUL MĂCAR! – …şi, în plus, FĂRĂ „BILET DE VOIE”, NICI DE LA B1, NICI DE LA GUVERNUL ROMÂNIERI, STATUL INDEPENDENT ŞI SUVERAN MUNTENEGRU A DECRETAT DOLIU NAŢIONAL…! Mă întreb cine naiba „îi va cunoaşte”,  peste, să zicem, 100 de ani – atât pe cei de la B1, cât şi pe politicienii de doi bani, din România!!! Dar fapta creştinesc-eroică, a muntenegrenilor celor simpli (şi la fel de anonimi salvatori, precum morţii şi răniţii noştri, din defileul Morača!), din 24 iunie 2013, va fi nu doar ţinută minte de familiile celor salvaţi, după catastrofa rutieră din defileul Morača, ci va fi cântată epopeic, de toţi românii capabili de recunoştinţă, capabili de a-L recunoaşte, în faptele oamenilor-semeni, pe Bunul Dumnezeu!

Topice: Diverse | Comments Off on SĂ TRĂIŢI, ÎNTRU MULŢI ANI, MUNTENEGRENI AI BALCANILOR!

Comentarii închise.