Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Picuri de înțelepciune

de Ilie Bucur | Octombrie 22, 2013

200. ”De-ar fi toţi oamenii drepţi, n-am avea nevoie de vitejie. Căci oriunde înfloreşte dreptatea, vitejia este de prisos şi iarăşi, oriunde înfloreşte vitejia, dreptatea este foarte trebuincioasă”.

Regele Spartei – Agesilau (398-358 î.H.),

discipol al lui Socrate, adversar al democrației ateniene

***

201. ”IUBIREA DE DUMNEZEU, conştient sau inconştient, trebuie să alcătuiască suprema preocupare a sufletului omenesc. Fără de ele, omul nici n-ar putea exista”.

Liviu Rebreanu (1885 -1944), scriitor

***

202. ”A-ŢI SLUJI PATRIA ESTE O DATORIE PE JUMĂTATE; A SLUJI OMENIREA E CEALALTĂ DATORIE A JUMĂTĂŢII”.

Victor Hugo (1802 – 1885), poet , scriitor francez,

reprezentant de seamă al literaturii universale

***

203. ”CU CÂT STUDIEZ MAI MULT NATURA, CU ATÂT MĂ CUPRINDE O UIMIRE EVLAVIOASĂ FAŢĂ DE LUCRURILE MARELUI CREATOR  – DUMNEZEU”.

Louis Pasteur (1882 – 1895),

mare chimist şi bacteorolog francez

***

204. ”Să ne îmbogăţim duhovniceşte în Hristos Domnul nostru, adică să părăsim păcatele şi să adunăm cât mai multe fapte bune. Acestea sunt averea noastră, nădejdea mântuirii noastre, bucuria noastră în Hristos”.

Arhimandrit Ilie Cleopa (1912 – 1998),

autodidact, scriitor, mare preot duhovnic

 

***

205. ”A FI PATRIOT înseamnă: a fi cinstit, a avea o conştiinţă curată şi o inteligenţă vie, a avea un arbitraj filosofic pentru compatrioţii săi…”.

Vasile Conta (1845 – 1882), filosof

***

206. ”CÂND AVEM NECAZURI CE PUTEM FACE? SĂ LE RĂBDĂM CU DEMNITATE CREŞTINĂ, SĂ NE RUGĂM LUI DUMNEZEU, PENTRU CĂ NUMAI EL, MAI POATE LIMPEZI NECAZUL PE CARE ÎL AI”.

               Arhimandrit Teofil Părăianu, (1929-2011), preot, duhovnic, scriitor

 

***

207. ”Omul este o funie legată între animal şi supraom – o funie peste un abis”.

  Nietzsche Friedrich Wilhem (1844 – 1900),

filosof iraţionalist german

„Este o constatare stranie. Cred însă că mulţi oameni doresc să fie creaturi ale unui Dumnezeu iubitor, bun, blând, care să poarte grijă de noi, să ne coordoneze viaţa frumos şi util, să ne dea legi şi porunci şi  nicidecum o funie”. (Autorul).

 

***

 

208. ”LEGEA ESTE ÎNSĂŞI PATRIA, poruncind fiecăruia din  noi, în numele său, să respecte viaţa, bunurile, libertatea, conştiinţa şi credinţa fiecăruia, ca şi a obştei în general”.

Leveque Jean-Charles (1818-1900), filosof francez

***

209. ”SUFLETUL OMULUI, PRECUM PĂMÂNTUL ŢĂRII: PENTRU  A  DA  ROADE, TREBUIE  CULTIVAT”.

Mihai Eminscu (1850–1889), poet, dramaturg, publicist

***

210. ”MÂNTUIREA NOASTRĂ nu depinde de nici un factor exterior: nu contează dacă omul este vestit sau nu, dacă este bogat sau sărac, ci dacă este credincios, făcător de bine, se îngrijeşte de sporirea sa cea duhovnicească şi îL  iubeşte pe Dumnezeu”.

Clement Alexandrinul (Titus Flavius) (150-215),

teolog creștin, filosof, scriitor

 

***

211.   ”ŢARA e o columnă cu trunchiu-n Decebal,

     ŢARA e o columnă cu Decebal în ea,

    Adăugaţi bărbaţii cei mari, lui Decebal,

    Columna niciodată nu se va termina.

Adrian Păunescu (1943 – 2010)

                                                           poet, scriitor, om politic patriot

 

***

212. ”DEMOCRAT însemnă cineva care vrea să-şi înalţe poporul pe umerii săi, nu cineva care vrea să se înalţe el pe umerii poporului”.

Nicolae Iorga (1871 – 1940), mare istoric,

scriitor, dramaturg, orator, memorialist român

***

213. ”Dimineaţa când vă treziţi nu vă apucaţi întâi de treabă, că sunteţi batjocoriţi de satana. Când te-ai trezit din somn dimineaţa, întâi şi–ntâi să-ţi faci rugăciunea. Dă apă pe ochi să fugă somnul, treci în faţa Sfintei Icoane, fă mâna dogmatică: trei degete unite şi două strânse în palme. Acestea două reprezintă dumnezeirea şi umanitatea lui Hristos, iar cele trei: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Se pune întâi mâna la frunte: În numele Tatălui; la piept  a Fiului; la umărul drept, a Sf. Duh; la umărul stâng, Amin. Asta-i „Crucea dogmatică”.

Arhimandrit Ilie Cleopa (1912 – 1998)

preot duhovnic, autodidact, scriitor, gânditor creştin

 

***

214. ”DEMOCRAŢIA, oricare ar fi părerea ei despre oameni, doreşte binele oamenilor. Doreşte să-i înalţe, să-i înveţe să gândească şi să-i libereze, doreşte să ia culturii caracterul ei de privilegiu şi s-o ducă în popor, cu un cuvânt: este orientată asupra educaţiei. Educaţia este un concept optimist şi prietenos pentru oameni, – stima pentru om este nedespărţită de ea”.

Mann Thomas (1875 – 1955),

romancier, nuvelist, eseist german

 

***

215. ”MINCIUNA este obârşia (rădăcina) a tot răul şi păcatul omenesc. Ea îl înjoseşte pe om mai mult decât lipsa de răbdare, nedreptatea ori reaua credinţă”.

Ioan Slavici (1818 – 1925), scriitor

***

216. ”Nu este înţelept care să nu aibă smerenie. Şi cel ce nu are smerenie nu se va înţelepţii. Nu este om smerit la cuget care să fie lipsit de pace. Şi cel lipsit de pace nu e nici smerit la suflet. Unde lipseşte smerenia, e superficialitate, e platitudine, e orizont închis, e sărmana înfumurare care trezeşte zâmbetul de milă. În adâncurile nedifinite şi pline de taină, Dumnezeu trăieşte numai în cel smerit”.

 Dr. Academician Dumitru Stăniloaie (1903 -1993),

preot profesor, scriitor bisericesc, gânditor creştin, traducătorul ”Filocaliilor”

 

***

 

217. ”PATRIA sunt eu, eşti tu, e tot cea ce iubim, tot cea ce visăm, tot ceea ce va fi când nu vom mai fi noi”.

Roumain Rolland (1866 -1944),

scriitor, muzicolog, critic de artă francez

***

218. ”Gura desfrânată mai tare aleargă decât piatra din deal răsturnată, pe care un nebun cu piciorul poate să o prăvălească şi o mie de înţelepţi nu pot s-o oprească”.

Dimitrie Cantemir (1673-1723),

domn al Moldovei, cărturar enciclopedist

***

219. ”Un creştin bun, ştie că el trebuie să se roage mereu, să nu lipsească de la Sf Biserică, să se mărturisească regulat, să fie în  pace cu toţi şi să facă după putere milostenie. Cu alte cuvinte să mărturisească pe Hristos Domnul nostru prin viaţa şi faptele sale, prin copii şi ucenicii lui, prin tot ce gândeşte, vorbeşte şi face”.

Nifon Cordureanu,

preot protosinghel Mănăstirea Neamţ

 

***

 

220. ”ASTUPAŢI-VĂ  URECHILE  LA  GLASUL  FALŞILOR  PATRIOŢI.  ASTFEL  ŢARA  VA  FI  SCĂPATĂ  DE TRĂDĂTORI  ŞI  CĂLĂI”.

Alecu Russo (1819 -1859), scriitor român

***

221. ”Numai în iubirea pentru cei nefericiţi, pentru cei care nu pot să fie fericiţi, sacrificiul încoronează iubirea”.

Emil Cioran (1911 – 1995), filosof, scriitor român

 stabilit în Franţa unde a trăit ca apatrid până la moarte

***

222. ”Sfinţii Părinţi aseamănă Sf. SCRIPTURĂ cu un izvor de ape vii, cu izvoare de înţelepciune, cu o comoară, cu pietre de mare preţ, cu pavăza împotriva păcatelor şi cu poarta care se intră în împărăţia cerurilor”. „Cât de frumos, ce cale ne-a deschis Dumnezeu”.

Studii Teologice – Martie 2010,

 

***

 

223. ”Morţii noştri, scumpii noştri morţi, ne îndeamnă să luptăm, spre a nu lăsa ca jertfa lor să fi fost zadarnică. EI AU DAT VIAŢA LOR.   Dar pentru ca viaţa să fie fructificată în viitor, e aşteptată munca noastră cinstită”.

Vasile Pârvan (1882 – 1927), istoric, arheolog,

***

224. ”EROII – Asemenea oameni menţin caracterul naţional, caracterizează epocile şi le leagă între ele, întregind istoria şi preparând desfăşurarea ei”.

Barbu Ştefănescu Delavrancea (1858 – 1918),

scriitor, avocat, om politic

 

***

225. ”EROUL  este întruchiparea a tot ce este mai bun în om: lupta pentru măreţie şi fericirea patriei şi poporului”.

Lew Tolstoi (1828 – 1910), mare scriitor rus,

unul dintre cei mai  iluştri reprezentanţi ai literaturii universale

 

Topice: Diverse | Comments Off on Picuri de înțelepciune

Comentarii închise.