Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Elena Trifan – CV

de admin | Februarie 23, 2014

foto 4 ELENA TRIFAN 
 
NUME ŞI PRENUME: ELENA TRIFAN
DATA  ŞI LOCUL NAŞTERII: 3.02.1956, sat Parepa-Ruşani, comuna Colceag,  jud. Prahova
DOMICILIUL STABIL: Ploieşti, jud. Prahova
STAREA CIVILĂ: Căsătorită
PREGĂTIRE PROFESIONALĂ:
          1971-1975 Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Ploieşti, examen de bacaluareat absolvit cu media 10
          1975-1979 Facultatea de Filologie şi Istorie a Universităţii din Craiova, Secţia limba română-limba italiană
          1992 Grad didactic I, Universitatea din Bucureşti
          2008  Doctor în Filologie cu distincţia „Magna cum laude”, Universitatea din Craiova, cu lucrarea Formarea cuvintelor în publicistica actuală. Derivarea. Perioada 1990-2001, coord. ştiinţific Prof.Dr.dr.h.c.mult. Maria Iliescu
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
          1979 până în prezent – Profesor de limba română în învăţământul preuniversitar    
          Iniţiator şi coordonator de proiecte educaţionale, participant la proiecte educaţionale
          Coordonator de reviste şcolare
          Comunicări susţinute la: Casa Corpului Didactic Prahova, simpozioane naţionale şi internaţionale
DOMENII DE INTERES: lexicologie, gramatică, literatură, folclor
AFILIERI:
– Membru al Asociaţiei Cultural Creştin Umanitară „Ars Vivat”, Ulmeni, Maramureş
– Membru al Ligii Scriitorilor din România, filiala Maramureş
DIPLOME SI PREMII:
– Menţiune Specială – Concursul Internaţional de Poezie STARPRESS, 2012
– Diplomă de Excelenţă pentru promovarea culturii şi artei româneşti, din partea Asociaţiei Cultural Creştin Umanitară „Ars Vivat”, Ulmeni, Maramureş
Premiul I, Expoziţia Naţională de Carte „Anelisse”, Iaşi 2013, pentru cartea „Formarea cuvintelor in publicistica actuală. Derivarea.”
Premiul I, Simpozionul Internaţional „Universul Ştiinţelor”, Iaşi, 2013, pentru comunicarea „Un nou sufixoid, – gate”
PUBLICAŢII:
CĂRŢI:
Dicţionar de neologisme şi abrevieri recente (DNAR), coautor Ioan Adrian Trifan, cu un „Cuvânt înainte” de Prof. Dr. Dr. H.c.mult. Maria Iliescu, Editura Scrisul Prahovean, Ceraşu, Prahova, 2003, 609 pagini
Formarea cuvintelor în publicistica actuală. Derivarea. Perioada 1990-2001, referent ştiinţific şi „Cuvânt înainte” Prof.Dr.dr.h.c.mult. Maria Iliescu, Editura Digital Data Cluj, 2010, 250 pagini
 – Colaborator la realizarea Monografiei învăţământului ploieştean, Editura Karta-Graphic, Ploieşti, 2007
– Colaborator şi consultant al Dicţionarului enciclopedic de marină, ediţia a II-a, Editura Semne, Bucureşti, 2010
 
ARTICOLE ŞI STUDII
 
–  “Observaţii asupra cuvintelor cu etimologie italiană în <Dicţionarul de neologisme>”, în Limba română, nr.3/1990, p.205-212
–  “Productivitatea unor sufixe substantivale în publicistica actuală”, în Buletinul informativ al IŞJ.Ph,3/1995, p.56-63
– “Motivul soarelui în literatura română şi universală”, în Arhivele Prahovei,
 nr. 4/1999, p.49-54
–  “Despre imaginea luminii în ştiinţă şi în artă”, în Citadela, an III, nr.13-16/1998, p.49-62
–  “William Shakespeare sau miracolul luminii”, coautor Adrian Ioan Trifan, în Citadela, an IV, 1-4/1999, p.25-36
–  “Test de verificare sumativă a figurilor de stil”, în Buletinul informativ al I.Ş.J.PH, nr.  7/2000, p.36-39
–  ”Disocieri de sens şi formă ale pluralului substantivelor”, în Arhivele Prahovei, nr 5/2000, p.399-403
–  “ Imaginea farului în literatură”, în Marea noastră, an X, 1/2000, p.32-33
–  “Test-grilă – Sursele comicului în comedia O scrisoare pierdută de I.L.Caragiale”, în Buletinul informativ al I.Ş.J.PH., nr. 8/2001, p.71-75
–  “Noutăţi lexicale”, în Buletinul informativ al I.Ş.J.PH., nr. 11/2004, p.68-71
– „Particularităţi diafazice ale vorbirii personajelor din opera lui I.L. Caragiale”, în Şcoala Prahovei An III, nr. 18, martie 2006, p.15-19, continuare în Şcoala Prahovei an III, nr. 19, aprilie 2006, p.23-27; Cetatea lui Bucur, 16 iunie 2010, www.slova-creştină.ro, 10 oct. 2010
–  „Aspecte ale fantasticului în opera lui IL Caragiale”, în Şcoala Prahovei, an IV, nr. 26-27, ianuarie-februarie 2007, p. 24-25; Cetatea lui Bucur, nr. 16/ 2010   
–  “Polisemia în limbajul publicistic actual”, în Şcoala Prahovei, an IV, nr. 29, aprilie 2007; www.slova-creştina.ro, 10 iunie 2010
–  “Sinonime recente în vocabularul limbii române”, în Şcoala Prahovei, an III, nr 22, septembrie 2006, p.25-26
–  “Dreptul copilului la informaţie”, în Şcoala Prahovei, anul V, nr. 36-37, ianuarie-februarie, 2008, p. 42-43  
–  “Sfinţirea unei biserici, sărbătoare a sufletului şi a neamului”, în www.glascomun.info, 11 iulie, 2008; Ziarul Tricolorul, VI, 1613, 17 VII 2009, p. 3 
–  “Sinonimia în vocabularul presei postdecembriste”, în Gabriela Scurtu (editor), Studia in honorem prof. dr.dr. h.c. mult. Maria Iliescu, Editura Universităţii din Craiova, 2008, p. 278-288;
–  “Curriculum ascuns – Ţinuta vestimentară a cadrelor didactice”, în Şcoala Prahovei SpotBuletin educaţional săptămânal, an I, nr. 17, 17-21 noiembrie, 2008;
– “Bâlciul de la Urlaţi”, în http://www.slova-creştină.ro/, 1 august 2009   
–  Proiect educaţional „Anotimpurile în viziune transdisciplinară”, Scoala Prahovei SpotBuletin educaţional săptămânal, an II, nr. 33, 30 martie – 3 aprilie 2009
–  „Sărbătorirea Mântuitorului în Cetatea Petrolului”, în www.slova-creştina.ro, 13 aprilie 2009
–  “Inovaţii lexicale – Sufixul -el” în Şcoala Prahovei Spot, Buletin educaţional săptămânal, an II, nr. 36, 21-24 aprilie 2009
–  “Ţinuta vestimentară a cadrelor didactice între tradiţional şi modern” în vol. colectiv Noi cu noi despre noi, Editura Crepuscul, Ploieşti, 2009, p. 47-49 şi în ziarul Tricolorul, VI, 1611, 15 VII 2009, p. 3
– “Sărbătoarea Bujorului de Munte”, în ziarul Tricolorul, VI, 1612, 16 VII, 2009, p. 3; în vol. Colectiv Artă şi tradiţie în Europa, Editura “Spiru Haret”, Iaşi, 2010, p. 205-207, www.agero-stuttgart.de
 – “Nedeia Munţilor”, în www.glascomun.info, 7 septembrie 2009
– “Zilele localităţii Comandău”, în www.glascomun.info, 15 septembie 2009
– « Sărbătoarea Narciselor », în www.scoalaprahovei .roBuletinul electronic, nr. 44/5-9 octombrie, 2009,www.agero-stuttgart.de; Cetatea lui Bucur, 17 iulie 2010 
 – “Sărbătoarea Vinului”, în ziarul Tricolorul, VI, 1679/2009, p. 3,  www.glascomun.info15 octombrie 2009
– “Zilele Toamnei”, în www.glascomun.info, 12 XI 2009
 “Festivalul Munţilor”, în ziarul Tricolorul, VI, 1719, 18 XI 2009, www.glascomun.info, 28 Dec. 2009 
– „Serbările Toamnei” – Festivalul Ţuicii”, în  www.glascomun.info, 14 ianuarie 2010
– “Colindele, ofranda adusă Mântuitorului”, în www.glascomun.info, 24 decembrie / 2009
– “Sacru şi profan în colinda religioasă, în www.glascomun.info, 31 decembrie 2009
– “Productivitatea sufixului -ită în articole din publicistica actuală”, în Analele Universităţii din Craiova, Seria ştiinţe filologice, Lingvistică, nr. 1-2 /2009, Editura Universitaria, Craiova, 2009
– “Parteneriatul, modalitate complexă de formare a personalitaţii elevului, în Şcoala Prahovei Spot, anul II, nr. 54, 11/15 ianuarie 2010
– Proiect comunitar „Florile vieţii”, în www.scoalaprahovei.ro, an III, BE nr. 74/2010
– „ILCaragiale, fabulist şi parodist”, în www.copii-crestini.ro, 19 XI 2010, http://www.scoalaprahovei.ro/,an III, BE, nr. 83/2010
– “Sărbătorirea Naşterii Mântuitorului în cântec şi în slovă”, în www.slova-crestină.ro, 28 Decembrie 2010
– Imaginea familiei Ceauşescu reflectată în vocabularul presei actuale”, în Şcoala Prahovei Spot, nr. 65, an II, 5-9 aprilie, 2010; în www.slova-crestina.ro, 16 mai 2010
– „Comemorarea IL Caragiale », în www.agero-stuttgart.deCetatea lui Bucur, 14 iulie 2010,www.glascomun.info, 13 iulie 2010
– „Nedeia Mocănească”, în Cetatea lui Bucur, 10 iunie 2010,   www.glascomun.info, 18 august 2010, www.agero-stuttgart.deScoala Prahovei, an IV, nr. 97, 26/29 aprilie, 2011
– „Sărbătoarea Tămâioasei”, Pietroasele, jud. Buzău, în www.agero-stuttgart.dewww.glascomun.info, 10 XI 2010; Cetatea lui Bucur, 16 sept. 2010, Scoala Prahovei, nr. 88/2011
– „Expopastoralis – Povestea Brânzei”, în www.agero-stuttgart.dewww.glascomun.info, 3 XI 2010, Cetatea lui Bucur, nr.  20/2011,  www.scoalaprahovei.ro, an IV, nr. 88, 14-18 februarie, 2011
– „Dascăli de lumină”, în volum colectiv Noi cu noi despre noi, Editura  Crepuscul, Ploieşti, 2010
– „Ghicitoarea didactică, formă de evaluare a cunoştinţelor elevilor”, în Şcoala Prahovei, Buletin educativ, an III, Nr. 72, 25-29 oct. 2010, în volum colectiv Mentor şi discipol, Timişoara, 2011
 – „Răvăşitul Oilor”, Bran, judeţul Braşov, în Cetatea lui Bucur, 22 XII 2010; www. glascomun.info, 29 XII 2010
– „Comemorarea poetului Nichita Stănescu”, în www.glascomun.info, 28 XII 2010, Şcoala Prahovei, nr. 90/2011, Cetatea lui Bucur, nr.
– „Ghicitori I”, în www.copii-crestini.ro , 7 II 2011
– „Ghicitori II”, în www.copii-crestini.ro, 12 II 2011
– „Ghicitori III”, în www.copii-crestini.ro, 16 II 2011
 23, ianuarie 2011                                                                                                                 
„Ghicitori IV”, în www.copii-crestini.ro, 20 II, 2011
– „Sărbătorirea Naşterii Mântuitorului în cântec şi în slovă”, în www.slova-crestina.ro, 28 XII 2010
– „Omagiu poetului Nichita Sănescu”, în Glas comun, 15 IV 2011, Şcoala Prahovei, nr. 98, 27-29 aprilie/2011
– „Simfonia Lalelelor”, în www.glascomun.info, 22 mai 2011; www.valcea-turism.ro
– „Sărbătoarea Liliacului”, în www.glascomun.info, 21 iunie 2011, Cetatea lui Bucur, 16 iunie 2011
– „Festivalul Covrigilor cu Ou”, Lereşti, jud. Argeş, în www.slova-crestina.ro, 30 iulie 2011
– „Rapsodia Păstorească”, Corbi, jud. Argeş, în www.slova-crestina.ro, 12 august 2011
– „Târgul Ceramicii Populare Româneşti <Cocoşul de Hurez>, jud. Vâlcea, în www.copii-crestini.ro, 28 august 2011; www.valcea-turism.ro, 3 august 2012
– „Labirintul Lanului de Porumb – Buzduganul”, Drăguş, jud. Braşov, 2011, în www.slova-crestina.ro, 10 IX 2011; www.scoalaprahovei.ro, BE, an IV, nr. 108, 17 -21 oct. 2011
– „Zilelele oraşului Ulmeni, Toamna Someşeană”, Maramureş, 2011, în www.slova-crestina.ro, 16 X, 2011, Cetatea lui Bucur, Nr. 33/2011, STARPRESS (www.valcea-turism.ro), 11 VI 2012
– „Festivalul Dulceţii, Compotului şi Sucului Natural”, Brebu, jud. Prahova, 2011, în www.slova-creştina.ro, 16 XI, 2011
– „Festivalul Medieval <Cavalerii Teutoni se intorc in Cetatea Feldioara>”, în www.slova-crestina.ro, 24 XI, 2011
– „De la nunta copilăriei mele la nunta de astăzi”, în volum colectiv Artă şi tradiţie în Europa, Editura „Spiru Haret”, Iaşi, 2011 
– Proiect Educaţional „În întâmpinarea Mântuitorului”, Buletinul informativ al ISJ Prahova, an 11, nr. 13/2011
– „Decembrie de poveste, Ploieşti, 2011”, în www.slova-crestina.ro, 10 I 2012
– „Boboteaza, Sărbătoarea Sfinţirii Spelor”, Pietroşani, jud. Prahova, 2012,  în www.slova-crestina.ro, 12 I 2012
– „Călătorie în Salento, Italia”, în www.slova-crestina.ro, 14 februarie 2012, www.valcea-turism.ro, 9 august, 2012; bilingv-româno-italian în  Siamo di nuovo insieme, nr.36-38/2012, pag. 26-32 
– „Sărbătorirea hramului Bisericii <Izvorul Tămăduirii> Olăneşti, jud. Vâlcea, 2012”, înwww.glascomun.info,  26 aprilie, 2012
– „Hora Costumelor, Pietrari, judeţul Vâlcea, 2012”, în  www.glascomun.infowww.valcea-turism.ro4 iulie 2012
– „Supravieţuirea prin cuvânt, Deochiul”, în Artă şi tradiţie în Europa, Editura „Spiru Haret”, Iaşi, 2012
– „Slava Învierii în concertul religios”, www.slova-crestina.ro, 10 mai 2012
– „Festivalul Cireşelor, Băneşti, jud. Prahova, 2012”, www.slova-crestina.ro, 30 iunie 2012, www.slova-crestina.ro, iulie 2012
– „Festivalul Ordinului Cavalerilor de Malta, Râşnov, jud. Braşov, 2012”,  www.slova-crestina.ro, 3 iulie 2012
– „Festivalul Gastronomic şi Eco-Cultural D’ale Gurii Dunării, Bucureşti, 2012”, www.slova-crestina.ro, 27 iulie 2012; www.valcea-turism.ro, 26 iulie 2012
– „Târgul de Sfântul Ilie, Bucureşti, 2012”, www.slova-crestina.ro, 9 august 2012; www.valcea-turism.ro
– „Festivalul Naţional al Păstrăvului, Ciocăneşti, jud. Suceava, 2012”, www.slova-crestina.ro, www.valcea-turism.ro
– „O nouă revenire la Ploieşti,  Liliana Anastasescu Udrescu”, www,valcea-turism.ro,www.glascomun.info, 8 XI 2012
– „Ziua Internaţională a Mării Negre”, www.copii-crestini.ro, 10 XI 2012; România Maritimă şi Fluvială-Magazin, nr. 28/2012
– „Festivalul de Tradiţii şi Obiceiuri de pe Valea Gurghiului”, www.slova-crestina.ro, 23 I 2013; Cetatea lui Bucur,
– „Arta scrisului, supravieţuire prin miracol”, în Cervantes, an II, nr. 6/2013, pag. 58-60
– „Târgul Iconarilor şi Meşterilor Cruceri”, www.slova-crestina.ro, 17.02.2013
– „Târgul de Sfântul Dumitru, Muzeul Satului, Bucureşti”, www.slova-crestina.ro
– „Cristos Regele Universului”, http://www.slova-crestina.ro/, 13 aprilie 2013
– „Ritualul pascal ortodox”, Glas comun, 21 iunie, 2013
– „Vasile Alecsandri, un poet solar, călător prin Italia/Vasile Alecsandri, un poeta solare che viaggia in Italia”, în Siamo di nuovo imsieme, nr. 39-40/2013, p. 18-21
– „Florile recunoştinţei pentru eroii patriei”, Glas comun, 4 iulie, 2013
– „Secerişul în viziune transdisciplinară, în Artă şi tradiţie în Europa, Editura Spiru Haret, 2013
– „Ziua Limbii Române sub privegherea Sfinxului”, http://www.slova-crestina.ro/http://www.cartesiarte.ro/– Cresterea limbii române, Armonii culturale, www.valcea-turism.ro, landulcuvintelor.blogspot.com, bogdania.blogspsot.ro, http://www.corectnews.com/, ziarul Naţiunea din 9 septembrie 2013;http://www.fundaţiaandreimureşanu.ro/
– „Sărbătorirea lui Cristos, Regele Universului”, www.glascomun.info, XII 2013
– „I Giamberiani calabresi a Ploieşti”, Siamo di nuovo insieme, nr. 45-46/2013
– „Sărbătorirea naşterii Mântuitorului”, Biserica Cristos, Regele Universului, Ploieşti,  www.glascomun.info
– „Un nou sufixoid, -gate” pe DVD şi în cartea Simpozionului International „Universul Ştiinţelor”, Iaşi, 2013
– „Revista <Glas comun>, şase ani de existenţă”, www.valcea-turism.rowww.armoniiculturale.ro,www.revistasingur.rowww.observatorul.com, 7.02.2014,
PREZENŢĂ ÎN ANTOLOGII:
–  Comunicarea fără frontiere”,  Suceava, 2010
– „Prof.dr.dr.h.c.mult. Maria Iliescu – 10 ans d’ecole doctorale a Universite de Craiova”, Editura Universitaria, Craiova, 2011
– „Dincolo de cuvânt, Confesiunea prozatorului, poetului”, coord. Valentina Becart, Editura ArhipArt, Sibiu, 2012
– „Lumini pe pânza timpului”, coord. Puiu Răducan, Editura Detectiv, Bucuresti, 2012
– „Antologia româno-germană a scriitorilor români contemporani”, coord. Ligya Diaconescu, Editura Fortuna, Râmnicu-Vâlcea, 2013
– „Antologia de poezie religioasă”, Editura Mirabilis, coord. Elena Armenescu, in curs de apariţie
– „Antologia scriitorilor români din întreaga lume”, Editura Cetatea Cărţii, coord. Elisabeta Iosif, în curs de apariţie
– „Antologia româno-italiană a scriitorilor români contemporani”, coord. Ligya Diaconescu, in curs de aparitie
– „Antologia scriitorilor români din întreaga lume”, Editura Singur, coord. Doru Dăncuş, in curs de aparitie
POSTFEŢE:
– „Postfaţa” cărţii „Aspecte catehetice şi pedagogice în lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos”, autor pr.stavr. Radu Botiş, Editura Transilvania, 2011
– „Postfaţa” cărţii „Ulmeni – Maramureş, studiu monografic”, autori prof. Mircea Botiş, pr. Radu Botiş, Editura Olimpias, Galaţi, 2011
– Recenzii de carte:
 Gheorghe Puiu Răducan – „De-ale lui Gheorghe”, www.slova-crestina.ro, 12 iulie 2012
– Ioana Grosaru / Gabriela Tarabega „Italienii in România/Italiani in Romania”, www.slova-crestina.ro
– “Dincolo de cuvânt (confesiunea poetului, prozatorului)”, coord. Valentina Becart, Starpress,  iulie 2013, Slova creştină, 10 iulie, 2013, reteaualiterara.ning.com, 9 iulie 2013; http://www.stirimm.ro/, 15 iulie 2013, Negru pe alb; Cetatea lui Bucur, nr. 53, iulie 2013
POEZII – publicate în revistele: Slova creştină, Glas comunSlova copiilorCetatea lui BucurPrahova eroicăTimona, România maritimă şi fluvială, Siamo di nuovo insieme, ziarul Zona specială, supliment al ziarului Curierul Văii Jiului, Starpress
 
 

Topice: Diverse | Comments Off on Elena Trifan – CV

Comentarii închise.