Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

O lucrare de excepţie din domeniul religios

de Constantin Dobrescu | August 30, 2014

De curând a văzut lumina tiparului la prestigioasa editură târgovişteană Bibliotheca, demersul ştiinţific de excepţie al distinsului ecleziast ANTON SAVELOVICI intitulat „Textul Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă Română”. Lucrare aparţine unui gen putin cultivat în literatura de specialitate şi anume acela de a fixa contributia B.O.R. în una din cele mai importante activităţi teologice, acela de a pune la îndemâna tuturor a unor texte care să fie cât mai aproape de mesajul lui Dumnezeu pe care doreşte să-l transmită lumii întregi. Autorul lucrării de faţă este preot la una din cele mai importante biserici ploieştene, aflată în străvechea vatră a urbei noastre, parohia „Maica Precista ” , monument de arhitectură religioasă, ctitorită de o veche şi cunoscută familie ploieşteană CANTILLI. Preotul Anton Savelovici este un nume în lumea comunitătii religioase cu meritorii contributii ştiintifice în domeniul istoriei B.O.R. Distinsul autor a căutat şi a reuşit scormonind în „ lada de zestre „a umanităţii şi creştinităţii să realizeze un instrument de cercetare atât de necesar nu numai teologilor, dar şi unor cateorii largi de oameni de cultură şi ştiinţă. Lucrarea de faţă – cu atât mai mult importantă prin faptul că aparţine unui preot al B.O.R. – întregeşte în modul ei specific concepţia Bisericii cu privire la Sfânta Scriptură şi mai ales la textul de referinţă folosit de biserica străbună dar şi de unele culte neo protestante. Lucrarea care este o cercetare doctrinară cu caracter interdisciplinar este de un real folos pentru activitatea Bisericii şi mai ales pentru cei care cercetează textele biblice. Credem fără să greşim că lucrarea datorată lui Anton Savelovici, vine să umple un gol de cunoaştere profundă a istoriei Sfintei Scripturi în privinţa modului ce uneşte şi ce desparte B.O.R. si cultele neoprotestante, beneficiind de o bogată şi variată bibliografie de specialitate.Autorul analizează cu minuţiozitate şi spirit critic şi comparativ ceea ce este corect şi ce este fals în problematica abordată. De fapt este o lucrare care îmbogăţeşte bibliografia ecleziastică nu numai la nivel naţional , dar şi în spaţiul ortodoxiei mondiale. Cu pricepere ştiinţifică şi pedagogică , autorul analizează trăsăturile definitorii ale Sfintei Scripturi , ceea ce o face unică şi actuală prin scopul şi conţinutul ei , principiile , metodele şi instrumentele folosite. În lucrarea sa , autorul a avut ca scop găsirea celei mai bune traduceri pornind de la textul biblic Cornilescu , care să exprime în paginile sale gândul lui Dumnezeu , starea omului , calea mântuirii şi fericirea veşnică a urmaşilor lui Isus Cristos.
Autorul ne reaminteşte pentru a câta oară – lucru făcut de alţi teologi ai lumii – că Sfânta Scriptură este CARTEA care analizează toate problemele în lumina perfectă a lui Dumnezeu relevat pe deplin şi ne face să cunoaştem temeliile noilor relaţii cu El în Sine însuşi cu ceea ce este El în dragostea lui infinită. Scrisă cu acribia omului de ştiinţă dublat de un adevărat al DOMNULUI ISUS , demersul ştiinţific al lui ANTON SAVELOVICI se citeşte cu uşurinţă şi folos , atât de specialişti cât şi de cei mai puţin iniţiaţi în tainele Sfintei Scripturi .Felicităm strădania cărturărească a distinsului autor pentru expunerea sobră , sistematică şi clară ceea ce face ca lucrarea să intereseze şi pe istorici mai ales în privinţa caracteristicilor spirituale ale ortodoxiei autohtone. Lucrarea de faţă ne aduce aminte cu umilinţă că toate lucrurile vin de la Dumnezeu .Beneficiarii acestei cărţi originale sunt nu numai studenţii în teologie şi clerul preocupat de studii teologice , cât şi un public mai larg , care este interesat de astfel de lucrări. Harnicului şi vrednicului părinte scriitor tot respectul meu şi fie ca Bunul Dumnezeu să-i răsplătească osteneala sfinţiei sale la judecata de apoi prin deschiderea drumului său spre mântuire. Această carte alături de celelalte pe care şi-a pus semnătura , consacră un specialist în problema abordată dublat de un prelat cu multă dragoste de Dumnezeu, cu multă autoritate morală , adică un adevărat OM AL CETĂŢII.

Prof. dr. Constantin Dobrescu

Topice: Recenzii | Comments Off on O lucrare de excepţie din domeniul religios

Comentarii închise.