Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

PICURI DE ÎNŢELEPCIUNE

de Ilie Bucur | Decembrie 8, 2014

Moarte, Credinţă şi… Înviere!

 Odată, a venit la Iisus un om căruia ăi era numele Iair, şi acesta era mai marele sinagogii; şi, căzând la picioarele lui Iisus, ll ruga pe El ca să intre în csa lui. avea o fiică, una născută, ca vde doisprezece ani, şi aceea murea. Iar când mergea El, îl împresursu noroadele. Şi o femeie – fiind în curgerea sângelui  de doisprezece ani, care cheltuise la doctori toată avuţia sa şi la nici unul n-a putut s-o vindece – apropiindu-se dinapoi, s-a atins de poala hanei Lui şi îndată a stătut curgerea sângelui ei.

Şi a zis Iisus: “Cine este cel ce s-a atins de Mine? Iar, lepădându-se toţi, a zis Petru şi cei ce erau cu El: “Învăţătorule, noroadele Te îmbulzesc şi Te strâmtorează şi zici: “Cine este acela care s-a atins de Mine?” Iar Iisus a zis: “S-a atins de Mine oarecine, că Eu am cunoscut puterea care a ieşit din Mine”,

Iar văzând femeia că nu s-a putut ascunde, a venit murmurând; şi, căzând înaintea Lui, I-a spus Lui, înaintea întregului norod, pentru care pricină s-a atins  de El şi cum s-a tămăduit îndată. Iar El a zis: “Îndrăzneşte fiică! CREDINŢA TA TE-A MÂNTUIT, MERGI ÎN PACE!”

Încă grăind El, vine oarecare la mai marele sinagogii, grăind lui: “A murit fiica ta; nu mai supăra pe Învăţătorul“. Iar Iisus, auzind a răspuns lui, grăind: “Nu te teme! Crede numai şi se va mântui!” Şi intrând în casă, n-a lăsat pe nici unul să intre decât pe Petru şi pe Iacov, şi pe Ioan, şi pe tatăl fecioarei, şi pe mama ei. Şi plângeau toţi şi se tânguiau după dânsa.

Iisus a zis: “Nu plângeţi! N-a murit, ci doarme!” Şi râdeau de Dânsul, ştiind că a murit. Iar El – scoţind pe toţi fară şi apucând-o de mână – a strigat zicând: “Fecioară scoală-te!” Şi s-a întors duhul ei şi s-a sculat îndată; şi a poruncit să-i dea ei să mănânce. Şi s-au înspăimântat părinţii ei.

Sfânta Scriptură a Vechiului Testament – Luca, 8, 41-56

 

***

  1. Asemenea lui Iair din Evanghelie, avem şi noi o fiică iubită, una născută: “VIAŢA NOASTRĂ, SUFLETUL NOSTRU”. De multe ori se îmbolnăveşte şi această fiică a noastră, ba de multe ori, moare. Păcatul este că acela care îmbolnăveşte sufletul, provoacă şi moartea sufletească. De această boală şi moarte ne putem scăpa şi noi sufletul, aşa cum şi-a scăpat Iair fata prin: “CĂUTAREA ŞI AFLAREA LUI IISUS HRISTOS”.

 

***

  1. EU SUNT ÎNVIEREA ŞI VIAŢA. CINE CREDE ÎN MINE, VIU VA FI, CHIAR DACĂ VA FI MURIT

Evanghelia după Ioan – cap11, vers. 25

 

Pe pământ fiind, toţi greşim, dar de câte ori am căzut trebuie să ne ridicăm prin pocănţă. Apoi, să venim la Hristos şi să căutăm iertarea Sa în Taina Spovedaniei şi o vom primi, pentru că ne promite: “PE CEL CE VINE LA MINE NU-L VOI  SCOATE AFARĂ” (Ioan 6, 37).

 

“1001 CUGETĂRI”

Preot Ortodox Român Ilie Bucur Sărmăşanul

Topice: Meditaţii | Comments Off on PICURI DE ÎNŢELEPCIUNE

Comentarii închise.