Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

GRUPAJ DE POEZII

de Elena Trifan | Februarie 8, 2015

PE ŢĂRMUL BULGĂRESC AL MĂRII NEGRE – GRUPAJ DE POEZII

STÂNCA DE JĂRATIC
Kaliakra este-n soare
Un buchet de trandafiri.
Este-o stâncă de jăratIc
Din abisuri răsărind.
Este inima fecioarei
În cosiţe lăcrimând
Şi în ape-nvolburate
Rămânând în veci oftând.
Este mers de sfânt pe ape
Şi izvor de bucurii.
Este suflet de luceafăr
Peste ape luminând.

NESSEBAR
Nessebar, un cuib de piatră,
Şi un gând de pescăruşi,
Eşti lumina dintre ape
Şi izvorul de virtuţi.
Te-ai născut zâmbind pe ape
Şi-ai visat numai la sfinţi,
Ai pus piatră peste piatră
Şi-ai clădit altarul sfânt.
Te-ai visat de cer aproape
Şi-n al nimbului mister
Ai rămas o perlă-n mare
Şi un cuib de frumuseţi.

POEZIILE BALCIK-ULUI

REGINA FLORILOR DE CRIN

Se îmbracă-n falduri diafane
Precum o nimfă din ocean.
Se-adapă din izvoare şi cascade
Şi-n chipul ei vezi irişi şi corali.
Este stăpână-ntre regine
Şi flori de crini şi pescăruşi.
Este mai mândră decât luna
Pe cer de Balcic renăscând.
Este-a izvorului speranţă
Pentru pământul ce-a iubit.
Este lumina dusă-n casă
De gândul cel curat şi fericit.
Pe tronu-i de cristal şi diamante
Ea va domni mereu printre români
Şi-n inima-i cea mare şi semeaţă
Va străluci iubirea-i pentru crini,
Pentru luceafărul de seară,
Sub cerul plin de trandafiri.
De va veni ‘napoi acasă,
Ne va găsi copii cuminţi,
Privind la Marea cea albastră,
La cerul ei cel roş’ din asfinţit.

FÂNTÂNA DE ARGINT

În Fântâna de Argint
Este trupul Lui prea Sfânt,
Izvorât din veac în veac
Spre a fi lumii de leac.

Este limpede izvorul
Şi curat precum Feciorul
De-mpărat din Cerul lumii
Şi din Maica rugăciunii.

Nu se spală de păcate
Decât cel ce-n genunchi cade
Şi se roagă-n vers duios
La măritul său Hristos
Precum Mama sa cea bună
La fântână i se-nchină.

Este-n piatra dintre cruci
Taina munţilor cărunţi
Şi în liniştea fântânii
Se adună taina lumii
Spre unire-n rugăciune
Şi spre viaţă printre îngeri.

ALEEA SECOLELOR

Sub piatra de pe Aleea Secolelor
Zace comoara gândurilor.
Pe aripile morilor
Timpul trece mai uşor
În suprapuneri perfecte
De cercuri săpate-n pietre
Rămase la douăzeci
De veacuri înscrise-n veci,
Urmând să fie săpate
Alte cercuri mai înalte.
Timpul fuge şi se miră
C-a ajuns într-o grădină
Doar o roată la o moară
Pe-o alee trecătoare
Unde fiinţe fragile
Trec şi nu i se închină,
Nici nu strigă ajutor
Strivite de-al lui mosor.
Gândesc că-I o biată cale
Pentru-o seară la plimbare
Uitând că în piatra morii
Se macină anii vâltorii
Ce tot urcă şi coboară
Până rup dinţii la moară.
Şi că într-o bună zi
Apa va secătui,
Iar moara va obosi
Şi din roata ei cea mare
Se va face-o lespejoară
Aşezată pe o scară
Printre pietre funerare,
Nici măcar pe o alee,
Printre flori de alizee,
În înşiruiri de sfere.

CUIBUL LINIŞTIT

Este ascuns într-o scoică
De pe malul de argint.
Luminează-n plină noapte
La picioarele lui Crist.

Liniştea se întrupează
Din eternul feminin
Ce din piatra cea mai aspră
A făcut luminii cuib.

Universul se coboară
Pe terase înverzind,
Vieţuind în armonie
Pe al mării ţărm de-argint.

Luminează-n plină noapte
Precum floarea de argint.
Este luna tot mai clară
Peste golful liniştit.

CHIPUL DE LUMINĂ

În castelul de lumină
Şi în flori de mărgărit
Este chip de-argint topit.

Şi în crucile de piatră
Şi în crucea de pământ
Este Chipul răstignit.

Se revarsă luna-n straturi
Peste luciul de argint,
Străluceşte-n taina nopţii
Peste ţărmul adormit.

SINESTEZIE

Scânteioare de la soare
Se aprind înspre păduri.
Glasul lunii se coboară
În luminile de crini.
În bujori se varsă cupa
Inimii ce s-a încins
De iubirea revărsată
În alb pur şi-n roz deschis.
Craiul cerului şi-arată
Chipul cel neobosit
În crăiţe de lumină
Şi de aur strălucind.
Trandafiri înmiresmează
Valul cel de alge plin,
Îndulcind miros de sare
Cu petale de lumini.
Cerul îşi arată chipul
În „Albastrul de Danub”
Şi în violet se-mbracă,
În lalea şi-n buganvil.
Nuferii se scaldă-n crucea
Ce răsare din pământ.
Turcul îşi fumează pipa
Din terase răsărind.
Cactuşii măreţi se-nalţă
Pe nisipul auriu,
Salutând Marea ce Mare,
Intangibili ca un spin.

ARMONIE

În lumina de pe coastă
Se răsfrânge cerul lin.
Se răsfrânge luna-n valuri
Şi-n miros de roze fin.
Clipele o iau la goană
Printre frunze respirând,
O alee le stă-n cale
Pentru a scrie rând pe rând
Secole înveşmântate
În al morilor avânt.
Crucile se-nchină-n cale
Mândre de al lor cuvânt,
Stând de pază la hotare
Şi-aducând lumină-n gând.
Foşnetul răzbeşte-n inimi,
Adunat de prin păduri,
Din glas fraged de izvoare
Şi din valul spumegând.
Sufletul se înfioară
De al frumuseţii chip.
Steaua cerului coboară
În izvoare de lumini.
Valul mării se răsfaţă
În miros de trandafiri.

GRĂDINA GHETSIMANI
(Balcik)

În lumina de pe cruce
Şi în cerul mai senin
Sufletul găseşte tihna
Sub un Ochi Neadormit
Ce veghează la fântână,
Lângă stânca de argint,
În glas viu de primăvară,
De magnolii şi de crini.
În Grădina Ghetsimani
Este-un cuib de bucurii
Când din liniştea pădurii
Cedri vechi şi pini bătrâni
Mângâie cerul cu mâna,
Printre tufe de smochini.
În biserica străbună
Stella Maris e stăpână
Peste cerul cel senin,
Peste gânduri de lumini,
Peste sfintele izvoare
Şi magnoliile-n floare.

VARĂ LA BALCIK

În lumina-nmiresmată
Cerul este mai senin,
Stâncile-s strălucitoare,
Gândul e de soare plin.

Mângâiată de lumină
Marea are glasul lin,
Pescăruşi se joacă-n valuri
În iubire renăscând.

În oglinzi se sparge unda
Sub a cerului văpăi,
Sufletul e plin de soare,
De lumină şi visări.

Elena Trifan

Topice: Poezii | Comments Off on GRUPAJ DE POEZII

Comentarii închise.