Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Pr.Gavrilă-Tudor Zinveliu:Satul Bichigiu,locul natal al Sfântului Atanasie Todoran

de admin | Iulie 3, 2015

Despre Sfinţii Martiri năsăudeni s-a scris destul de mult, autorii preferând să prezinte cu precădere evenimentul martiriului lui(1), să analieze dimensiunea lui confesională(2), sau să vorbească despre multiplele sale urmări. S-a încercat, de asemenea, reconstituirea biografiei personajului principal, Sfântul Atanasie sau Tănase(3), însă despre locul său de baştină s-a vorbit foarte puţin, el fiind pomenit doar în treacăt şi fără ca autorii să insiste asupra lui, în contextul în care, el este totuşi important căci, a contribuit la formarea Sfântului şi de bună semă, a constituit cntextul în care au greminat şi s-au conturat ideile lui. Tot aici va fi regăsit Sfântul şi modelele care l-au îndemnată să pună, aşa cum frumos spunea Iuliu Morariu, azi părintele Maxim, credinţa mai presus decât viaţa însăşi (4).
Înainte de a vorbi despre importanta acestui sat pentru Sfântul Atanasie, se cuvine însă să vedem câteva repere cronologice importante din viaţa lui (5). Atestat deodată cu Telciu, din care face parte, în anul 1245, el face parte din cstegoria satelor răsfirate, iar oamenii de aici se preocupă cu precădere cu agricultura şi cu creşterea animalelor. Cea din urmă practică a suferit şi ea o moidificare, după cum arată Vasile Tutula, care spune în volumul său:
,,De semnalat însă şi un alt fapt, dacă, cu aproximativ 50 de ani în urmă, păstoritul era una dintre cele mai productive ocupaţii, praxisul s-a schimbat astăzi înspre o altă direcţie,a ceea a creşterii vitelor. Deşi condiţiile climatice ar fi favorabile acestei ocupaţii, totuşi tineretul ce compune astăzi comunitatea nu mai este interesat de această practică, care pe vremuri, cum vorbeşte şi balada populară ,,Mioriţa”, prseupunea ruperea de vatră pentru mai bine de jumătatea timpului din an” (6).
În acest cadru s-a format Sfântul Atanasie Todoran, eroul de la Bichgiu. Curăţia sufletească a oamenilor de aici l-a marcat de bună seamă şi pe el, iar meteahna de a spune în faţă şi drept tot ce avea de sus tot de aici o va fi dobândit. De altfel, aici el este foarte respectat de către oamenii locului, care au un deosebit respect pentru el şi care îl consideră un erou local şi vorbesc mereu despre el tineretului ca despre un model.
Aşadar, patria sau satul natal al Sfântului Tănase Todoran, cel care a generat revolta de la Salva prin cuvântarea lui înflăcărată (7), este localitatea Bichigiu, parte componentă a comunei Telciu. Ea este importantă pentru formarea Sfântului şi pentru că a constituit locul în care el s-a format şi şi-a conturat ideile şi modul de a gândi, iar noi suntem datori a păstra memoria eroului şi a vorbi despre valoarea istorică a localităţii sale natale, la a cărei consacrare a contribuit şi el.

Note bibliografice

1. Mihai Gheorghiță, ,,Încă o istorie a regimentului de graniță de la Năsăud”, în rev. Arhiva Someșană,seria a III-a, nr. 3, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2004, p. 417 et passim; C. Diaconovich, Enciclopedia Română, publicată din însărcinarea și sub auspiciile Asociațiunii pentru Literatura Română și cultura poporului român, Tomul III, Editura și tiparul lui W. Krafft, Sibiu, 1904, p. 743; George Barițiu, Istoria regimentului alu II romanescu granitariu transilvanu, tipărită la Romer și Kamner, Brasiovu, 1874; Virgil Șotropa, ,,Înființarea graniței militare năsăudene 1762”, în rev. Arhiva Someșană, nr. 24, Năsăud, 1938, pp. 1-72; Idem, ,,Comandanții districtului grăniceresc năsăudean”, în rev. Arhiva Someșană, nr. 28, Năsăud, 1940, p. 92 et passim; Ioan Pop, Istoria Regimentului II românesc de graniță de la Năsăud, Seria ,,Historica”, Editura Ardealul, Cluj-Napoca, 1999.
2. Iuliu-Marius Morariu, ,,Martiriul Sfinților Năsăudeni reflectat în istoriografia greco-catolică”, în rev.Altarul Reîntregirii, nr. 1/ 2014, pp. 34-35.
3. Nicolae Feier, Sfinţi români : Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile Dumitru a Popii din Mocod, Mani Grigore din Zagra şi Vasile Oichii din Telciu, Ediţia a II-a, Editura Karuna, Bistriţa, 2008.
4. Iuliu-Marius Morariu, ,,Sfinții martiri năsăudeni, credința mai presus decât viața însăși”, în rev.Atitudini, anul 4, nr. 23, Petru Vodă, 2012, pp. 46-50.
5. Informaţiile au fost extrase din: Vasile Tutula, Comuna Telciu (1245-2004) Judeţul Bistriţa-Năsăud. Repere monografice. Un sat de pe Valea Sălăuţei- muza lui George Coşbuc, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2004, şi din: Nicolae Târgoveţ, Bichigiu, străveche vatră românească: moment aniversar, 500 de ani de atestare istorică a Bisericii Ortodoxe din localitate, Editura Charmides, Bistriţa, 2001.
6. Ibidem, p. 71.
7. Iată conţinutul ei: ,,De doi ani suntem cătane, adică grăniceri şi carte n-am căpătat de la înalta împărăteasă că suntem oameni liberi. Ne-au scris iobagi, dăm dare, facem slujbe cătăneşti; copii noştri vor merge până la marginile pământului să-şi verse sângele, dar pentru ce? Ca să fim robi, să n-avem nici un drept, copii noştri să fie tot proşti, ori vor învăţa ceva, ori ba? Aşa nu vom purta armele, ca şi sfânta lege să ne-o ciufulească tisturile. Jos cu armele! Alungaţi păgânii din hotarele noastre! Auziţi creştini români, numai atunci vom sluji când vom vedea carte de la înalta împărăteasă, unde-s întărite drepturile noastre; până atunci nu, odată cu capul! Ce dă gubernia şi cancelaria din Beciu, e nimic, îs minciuni goale de azi până mâine!” Virgil Șotropa, Înființarea graniței militare năsăudene 1762, în revista „Arhiva Someșană”, nr. 24, Năsăud, 1938, p. 70.

Topice: Studii | Comments Off on Pr.Gavrilă-Tudor Zinveliu:Satul Bichigiu,locul natal al Sfântului Atanasie Todoran

Comentarii închise.