Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Pr.Gavrilă Tudor Zinveliu:Satul Bichigiu,vatră românească de cultură şi spiritualitate

de admin | Iulie 2, 2015

Despre localitatea Bichigiu s-a scris puţin, cu precădere în anumite volume monografice (1), autorii valorificând de obicei informaţii de natură istorică cu privire la această localitate. Uneori, scriitorii au pomenit numele acestei localităţi în contextul martiriului Sfântului Atanasie Todoran şi al celor dimpreună cu dânsul, atunci când au prezentat acest eveniment (2).
Bichigiu înseamnă însă mai mult decât atât. E adevărat, e important şi faptul că prima sa atestare documentară oficială cu acest nume ce datează din anul 1523 (3) e importantă şi ne măguleşte pentru că certifică vechimea localităţii, la fel cum, e important de ştiut că satul a existat mult mai dinainte şi că, de exemplu, atestarea localităţii Telciu din anul 1245 poate fi fără greşeală, considerată de asemenea ca un izvor de atestare documentară, însă importante sunt şi aspectele ce reliefează bogăţia spirituală a localităţii. La rândul ei, aceasta este reliefată deopotrivă de bogăţia portului şi a tradiţiilor populare din această localitate (4), dar şi de bogăţia ei spirituală, care este în strânsă legătură cu Biserica.
În cadrul celei din urmă, un personaj foarte important, care întruchipează în el năzuinţele tuturor bichigenilor vremii lui şi care este un adevărat element de mândrie locală, îl reprezintă mai sus pomenitul sfânt Tănase Todoran. Apoi, faptul că, avem peste 5 secole de când Biserica parohială din Bichigiu este atestată documentar (5), este o dovadă a credincioşiei oamenilor de aici. Greco-catolicismul a fost impus forţat aici, ca şi în celelalte sate din zonă, după anul 1764, iar exponentul principal al rezistenţei ortodoxe, Tănase Todoran, era originar de aici, fapt ce dovedeşte profunda trăire a oamenilor locului. Apoi, activitatea harnică şi spornică a preoţilor locului, despre care antecesorul meu în această parohie, părintele Nicolae Târgoveţ oferă informaţii în volumul dânsului (5), certifică şi ea faptul că localitatea Bichigu este o străveche vatră de istorie, cultură şi spiritualitate românească în acest colţ din nordul Transilvaniei, binecuvântat de Dumnezeu.
Conştientizând acest fapt, noi ne străduim astăzi să păstrăm memoria eroilor noştir, să fim mândri că această localitate este o vatră de cultură şi spiritualitate românească şi să perpetuăm tradiţiile şi moştenirea culturală ce ne-a fost lăsată de strămoşi. Astfel, avem în pregătire un mic muzeu, iar tinda bisericii a fost şi este gazdă pentru diferite manifestări culturale şi sociale, cu valoare spirituală.

Note bibliografice

(1) Ca de exemplu: Vasile Tutula, Comuna Telciu (1245-2004) Judeţul Bistriţa-Năsăud. Repere monografice. Un sat de pe Valea Sălăuţei- muza lui George Coşbuc, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2004, Nicolae Târgoveţ, Bichigiu, străveche vatră românească: moment aniversar, 500 de ani de atestare istorică a Bisericii Ortodoxe din localitate, Editura Charmides, Bistriţa, 2001.
(2) C. Diaconovich, Enciclopedia Română, publicată din însărcinarea și sub auspiciile Asociațiunii pentru Literatura Română și cultura poporului român, Tomul III, Editura și tiparul lui W. Krafft, Sibiu, 1904, p. 743; George Barițiu, Istoria regimentului alu II romanescu granitariu transilvanu, tipărită la Romer și Kamner, Brasiovu, 1874; Virgil Șotropa, ,,Înființarea graniței militare năsăudene 1762”, în rev. Arhiva Someșană, nr. 24, Năsăud, 1938, pp. 1-72; Idem, ,,Comandanții districtului grăniceresc năsăudean”, în rev. Arhiva Someșană, nr. 28, Năsăud, 1940, p. 92 et passim; Ioan Pop, Istoria Regimentului II românesc de graniță de la Năsăud, Seria ,,Historica”, Editura Ardealul, Cluj-Napoca, 1999.
3. Academician Nicolae Drăganu, ,,Bichigiu”, în Nicolae Târgoveţ, Bichigiu, străveche vatră românească: moment aniversar, 500 de ani de atestare istorică a Bisericii Ortodoxe din localitate, Editura Charmides, Bistriţa, 2001, p. 7.
4. Vasile Tutula, op. cit., p. 289-355.
5. Nicolae Târgoveţ, op. cit., p. 12.
6. Ibidem, pp. 13-17.

Topice: Studii | Comments Off on Pr.Gavrilă Tudor Zinveliu:Satul Bichigiu,vatră românească de cultură şi spiritualitate

Comentarii închise.