Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Stejarii Mãriei Sale Ştefan Vodã Cel Sfânt

de admin | Iulie 4, 2016

Peof.Mariana Bendou

Vineri, 30 iunie 2016, a avut loc la Filiala “Cosânzeana” a Bibliotecii Muni-cipale “Radu Rossetti”, Oneṣti, o lansare de carte mai deosebitã dedicatã ani-versarii binecunoscutului voievod Ştefan cel Mare ṣi Sfânt (2 iulie). Este vorba despre cartea “Stejarii Mãriei Sale Ştefan Vodã Cel Sfânt”, autor Gheorghe Bogza, Editura Karta.ro, Oneṣti, 2016.
Cartea a apãrut însoţitã  ṣi de un CD conţinând videoclipuri despre arborii – simbol prezentaţi in carte. Am asistat la un eveniment de o realã valoare , la o întoarcere în timp ṣi în spaţiu , la îndepãrtatele perioade ṣtefaniene dragi românilor. Nu este prima carte de acest gen publicatã de “inginerul documentarist amator” (cum îi pla-ce sã se autodefineascã) Gheorghe Bogza, pentru cã în palmaresul sãu edito-rial , domnia sa mai numãrã deja : “Borzeşti – 1904” ( carte dedicatã Marii Serbãri închinate Voievodului Moldovei – Ştefan cel Mare şi Sfânt, la împli-nirea a 400 de ani de la săvârşirea sa) ṣi “Deţinuţi politici din coloniile de muncã forţatã de la Oneṣti ṣi Borzeṣti”. Evenimentul de vineri s-a dovedit un eveniment de excepţie, atipic,  în care prezentarea cãrţii s-a fãcut ṣi prin mij-loace multimedia (video-audio) care au completat în mod fericit momentul . Publicul s-a regalat nu doar cu imaginile proiectate ci ṣi cu fundalul muzical, s-a încãrcat sufleteṣte ṣi a plecat acasã nu doar cu exemplarele cãrţii ṣi CD-ului (care s-au epuizat rapid!) ci ṣi cu noi cunoṣtinte de istorie, geografie, bo-tanicã ṣi etnografie!La final, momentul documentar a devenit un moment spiritual înãlţãtor pe care unii dintre participanţi au simţit nevoia sã-l punc-teze ulterior prin câteva cuvinte.Am apreciat ṣi reţinut ṣi dorinţa autorului cãrţii (Gheorghe Bogza) de a fi sprijinit în distribuirea unor exemplare la bibliotecile localitãţilor în care existã stejari legaţi de personalitatea voievo-dului Ştefan cel Mare ṣi Sfânt precum ṣi versurile publicate pe coperta ex-ternã : “Sã ṣtiţi azi voi, moldovenii, / Domn de nu era Ştefan, / Acum voi ṣi încã alţii, / În genunchi , citeaţi Coran!” .

13532796_847912948642873_5659774686046916292_n (1)

Topice: Diverse | Comments Off on Stejarii Mãriei Sale Ştefan Vodã Cel Sfânt

Comentarii închise.