Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

TRAIAN D. LAZĂR LA 75 DE ANI

de Constantin Dobrescu | Noiembrie 19, 2016

Ion Șt. Baicu &Constantin Dobrescu

A închina câteva rânduri omagiale truditorilor pe ogorul Muzei Clio, cu prilejul popasurilor aniversare, nu înseamnă de cele mai multe ori simpla achitare de o datorie, ci înseamnă, în același timp o mărturie a prieteniei și admirației pentru o muncă de o viață și pentru roadele ei și, totodată, manifestarea unui sentiment de solidaritate cu generațiile care au contribuit – fiecare după puterile și norocul său – la mai buna cunoaștere și înțelegere a trecutului nostru marcând o continuitate așa de bine definită de celebrul vers antic: et quasi cursores vitas lampada trandunt.

Profesorul și istoricul Traian D Lazăr împlinește venerabila vârstă de 75 de ani, prilej fericit de a-i transmite multă sănătate, putere de muncă și un călduros și sincer „La mulți ani”! Colegul nostru a văzut lumina zilei la 19 noiembrie 1941 în localitatea Iacobeni din județul Botoșani. După școala cu clasele I-VII, el va urma cursurile Liceului Ștefan cel Mare din orașul Câmpulung Moldovenesc. În continuare se va înscrie și va deveni student la Facultatea de Istorie-Filozofie de la Iași; în noua postură, Traian D. Lazăr se va bucura, între anii 1960-1965, de audierea unor cursuri susținute de proeminente personalități ale timpului: academicianul Mircea Petrescu-Dâmbovița, profesorii Gheorghe Platon, Dumitru Berlescu și Emilian Bold precum și filozoful Isac Davidsohn, autorul valoroasei lucrări cu titlul „Seneca”.

După susținerea examenului de licență, Traian D. Lazăr va practica profesiunea nobilă de cadru didactic obținând, în timp, gradele didactice II și I , apoi gradația de merit în urma dobândirii unor apreciate rezultate în munca depusă; el a predat disciplinele Istoria Românilor și Istoria Universală, în mod succesiv, la Liceul Teoretic din stațiunea Mangalia, la Liceul Industrial „1 Mai” și la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești între anii 1965 și 2008. În prezent este pensionar și activează în cadrul Societății Culturale Ploiești – Mileniul III din reședința județului Prahova.

De-a lungul carierei, în paralel cu eforturile consumate la catedră, Traian D. Lazăr a desfășurat o rodnică activitate de cercetare științifică și de publicare a unor valoroase cărți, studii și articole în ANUARELE  filialei județene a Arhivelor Naționale și Societății de Științe Istorice, dar și în revistele Magazin Istoric, Cronica Veche, , Cultura, Axioma, Atitudini, cea din urmă din Ploiești. Pe lista lui de lucrări se regăsesc titlurile unor interesante și căutate CĂRȚI, precum: Iuliu Maniu și Serviciile Secrete. 1940-1944 publicată în 2006, Jurnalul regelui Mihai I de România, 1921-1940 – publicată în 2011, IL Caragiale și Nicolae Iorga în noi ipostaze – în 2012, Petre Vâlcu – primarul și primăria Ploiești în 1960 – în 2014, Constantin Mănescu și vechea mișcare socialistă – în 2015, lucrare ce a primit recent premiul „Spiru Haret” sub egida Fundației Culturale „Magazin Istoric”.

Extinzându-și activitatea de cercetare și în sfera istoriei literare, Traian D. Lazăr a publicat rezultatele descoperirilor și opiniile sale în revistele România literară, Apostrof, Tribuna, Oglinda literară, Vatra Veche, Prosaeculum, Dunărea de jos. Volumul Noutăți de Istorie și Critică literară – Iași, 2011, adună o parte dintre articolele răspândite în revistele menționate.

Anul trecut, Traian D. Lazăr a primit Premiul pentru istorie literară al revistei Convorbiri literare, fiind apreciat pentru contribuția sa la introducerea în circuitul științific a corespondenței dintre cunoscutul fizician originar din Ploiești, Basarab Nicolescu, aflat în exil la Paris și personalități aflate în țară sau în exil precum acad. Al Rosetti, poetul Mircea Ciobanu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Horia Vintilă, Horia Stamatu, L. M. Arcade. Articolele au fost publicate în volumul Scrisori din exil la editura Curtea Veche și lansat la Târgul de carte Gaudeamus în 2015.

Se poate, așadar, aprecia că autorul a fost și rămâne unul dintre cei mai inteligenți și cultivați specialiști în sfera istoriei generale și a istoriei literare. El s-a atașat osmotic, în timp, de Ploiești și de Prahova.

La popas aniversar îi dorim mai departe ad multos annos, ani rodnici și luminoși spre bucuria noastră și a celor care vor avea ocazia să-i cunoască rodul ostenelilor  sale cărturărești și pedagogice. Aniversarea pe care o salutăm aici îl va găsi pe Traian D. Lazăr la masa de lucru pentru a continua o recomandabilă operă științifică pe care o judecă înainte de toate, ca pe o imuabilă îndatorire de conștiință. Îi urăm profesorului Traian D. Lazăr încă mulți ani și putere de muncă, pentru a continua rodnica trudă pe ogorul istoriei adăugând noi pagini la opera sa care se poate caracteriza prin aceste cuvinte: Feci quod potui, faciant meliora potentes.

 

Topice: Diverse | Comments Off on TRAIAN D. LAZĂR LA 75 DE ANI

Comentarii închise.