Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

de Ilie Bucur | Martie 18, 2017

Haina…sufletească!

 

1. Când plec de acasă mă îmbrac în aşa fel ca să nu-mi fie ruşine de mine, oriunde aş merge. Mereu mă gândesc cum mă vede Dumnezeu. Când eşti aproape de El cu sufletul, gândeşti şi te comporţi exact aşa cum ar fi El de faţă. Dacă Îi simţi întotdeauna prezenţa, nu avem cum să fim altfel decât cuvincioşi. (Studenta Lucica Velicu). Haina nu-l face pe om, dar îi dă măsura valorii sau nonvalorii lui. Trist este că hainele elevilor au devenit pentru mulţi elevi nocive şi au produs multă dezordine în şcoală. Profesorul Ioan Pelteacu de la liceul Todor Vladimirescu, mărturiseşte: „Dezordinea a devenit de la eliminarea uniformelor care impuneau un anumit comportament, o decenţă”.

 

***

2. “Mănăstirea Neamţ, ctitoria lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, este Aşezământul Monahal românesc cel mai încărcat de spiritualitate şi tradiţie ortodoxă, de istorie şi cultură patristică străbună. Pe drept cuvânt Mănăstirea Neamţ, şi când tace ne vorbeşte, ne îmbărbătează, ne dă râvnă să mergem pe urmele înaintaşilor noştri, iar uneori ne mustră că ne lipseşte elanul, statornicia, şi credinţa părinţilor noştri.                Ioan Ivan (1915-2009), preot arhidiacon, profesor,

 

***

 

3. DRAGOSTEA DE DUMNEZEU este o căldură mai presus de fire și când vine la cineva fără măsură, face acel suflet să-și iasă din sine (extatic). De aceea, inima celui ce o simte nu o poate cuprinde și suporta, dar pe măsura calității iubirii venite în el, se arată în el o schimbare neobișnuită. Iar semnele dragostei de Dumnezeu sunt acestea: fața omului se face ca de foc și plină de farmec și trupul lui se încălzește. Frica și temerea se depărtează de la el și își iese din sine (intră în extaz). Puterea ce ține mintea adunată pleacă de la el. Moartea înfricoșătoare o socotește o bucurie și niciodată vederea minții lui nu află vreo întrerupere în înțelegerea tainelor cerești, iar nefiind de față, vorbește ca fiind de față, fără să fie văzut de cineva”.

Sfântul Isaac Sirul (Isaac din Ninive 640-700),

Sfânt cuvios episcop sirian, scriitor bisericesc ascetic

Filocalia vol. X, pag. 138

 

P.S. Dumnezeu nimic nu iubește mai mult, fără numai pe cel ce petrece întru înțelepciune (dreaptă cumpătare). Ea este mai frumoasă decât soarele și decât toată orânduirea stelelor; dacă o pui alături de lumină, înțelepciunea o întrece. Fiindcă după lumină urmează noaptea, pe când înțelepciunea rămâne nebiruită în fața răutății”.                                                                                                                                                                                                                                 Ințelepciunea lui Solomon (cap.7, 28-30).

 

„1001 CUGETĂRI” vol. XII

Preot Ortodox Român Ilie Bucur Sărmășanul

 

 

Topice: Diverse | Comments Off on PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

Comentarii închise.