Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Simpozionul „Centenarul Marii Uniri” Ulmeni- Maramureş

de Radu Botiş | Noiembrie 17, 2018

La simpozionul „Centenarul Marii Uniri” din cadrul Festivalului „Toamna Someșeană” de la Ulmeni- Maramureș -eveniment de tradiție  a avut loc și o întâlnire a scriitorilor din zonă ca în fiecare an.
La intrarea în Centru ne întâmpină o frumoasă expoziție  „Fotoetnografică” a lucrărilor de artă fotografică realizate în tabăra de la Ulmeni: în interior apar expozițiile realizate de elevii Liceului Tehnologic din Ulmeni, ale Liceului Teoretic „George Pop de Băsești” din Ulmeni și expoziția „Toamna ruginie” realizată de elevii Școlii Gimnaziale din Chelința. Aceste expoziții sunt vizitate, fotografiate și admirate de  câteva sute de vizitatori și invitați.
Viața culturală din Ulmeni a cunoscut și-n această toamnă o animație deosebită și o deschidere spre cultură prin prezența la Ulmeni a domnilor:Dan Achim-director revista PRO UNIONE, Săluc Horvat-director la revista Nord Literar, autorul unui studiu monografic despre Eminescu, Radu Ulmeanu (numele ne spune că se trage din zona Ulmeni)-editor și director al revistei Acolada ce apare la Satu Mare, Ioan Ardusădan, Cătălin Șuțu, Florica Bud-președinta Asociației Scriitorilor din Baia Mare, a membrilor LIGII SCRIITORILOR M.M., și ai A.S. BAIA MARE care au avut fiecare ceva de spus în legătură cu acest mare eveniment al Marii Uniri. Astfel Traian Oros citește un material interesant despre Marea Unire, poeta Oanca Aurelia în poeziile recitate invocă pe Mircea, Ștefan și Mihai ca simboluri de luptători-care dacă s-ar trezi „ar pieri în veci hidoasele hotare”; Ioan Ardusădan de la Cenaclul din Satulung face o comparație între știrile ASTRA din trecut la 100 de ani de la UNIRE comparate cu știrile de acum din mass-media-se poate intui diferența-România-scumpa mea comoară/ Multe rele-scriitor te-ncercară; preotul –scriitor Radu Botiș prezintă revista ,,Orizonturile Bucuriei ”care apare la Buzău și revista ,,Clepsidra de Cristal” de la Tăuții Măgherăuși revistă la care colaborează mulți din cei prezenți, apoi citește o poezie despre unire din creația personală; cântecul Marșul Basarabiei ne transpune în situația conflictuală de acum 100 de ani „Drum bun, drum bun, toba bate,/ Drum bun, bravi Români,/ Cu sacul legat la spate, cu armele-n mâini./Fie zi cu soare sau cerul noros, /Fie ploi, ninsoare, noi mergem voios./ Fie la paradă, fie la război,/ Toți în șir grămadă, veseli mergem noi./ Steagul să lucească, pentru el trăim!/ Țara să-nflorească, pentru ea murim!/ Hai cu Domnul Sfântul, haideți peste Prut,/ Să luăm pământul care l-am avut!/ Pentru România oricare oștean/ De-acum vrea să fie valul lui Traian!/ Astfel e pe lume românașul meu/ Falnic de-al său nume și brav ca un zmeu.”
Sunt cântecele care ne-au însoțit istoria și ne-au dat un imbold să știm cine suntem, cum am ajuns să trăim mereu pe același teritoriu pe care ne-am format ca și popor, cum am luptat împotriva dușmanilor doar pentru a ne apăra, vitejia eroilor căzuți pe câmpul de luptă întru apărarea gliei străbune.
Se spune  că ziua de 1 Decembrie 1918 a fost o zi miracol, că noi trebuie să mulțumim divinității pentru Unirea ce s-a făcut; domnul  Săluc Horvat mulțumește organizatorilor pentru minunatul program prezentat și vorbește despre o carte dedicată scriitorului Rebreanu prin analiza romanelor „Ion” și„ Pădurea spânzuraților”: poetul Viorel Mureșan din Zalău vorbește despre revista Caiete silvane; dna. Florica Bud recită o poezie scrisă în cinstea Unirii; poetul Viorel Mureșan din Vicea vorbește despre cartea „Poștașul rural ”care are pe copertă un tablou a lui Van Gogh cu același titlu și rostește poemul „Rugăciune”, poeta Claudia Tomescu citește din creațiile sale poezia „Du-te și vezi!”; domnul Gelu Dragoș-realizatorul blogului  „Moara lui GELU” felicită pe coriști, pe elevi și în special pe dna. Georgeta Cedică-sufletul acestei întâlniri, apoi recită poezia„ Rugăminte” cu temă patriotică și poezia „Limba neamului meu”-poezie premiată la Olănești; scriitorul Ioan Metes M. Chelințanu citește două poezii-„La anul 100” și „La judecata ta”; Pop Viorel din Fărcașa citește o poezie ocazională  dedicată unei fetițe „La aniversare” și ne informează că este în etapa finală în ceea ce privește apariția cărții dedicate dăscălimii din împrejurimi-carte începută de regretatul Rus Traian și ajunsă acum în faza finală.
Președinta L.S.R. Maramureș- Carmena Băințan citește o poezie din revista Freamăt cu titlul„ Uniți într-un gând” și„ Transilvania mea”.
Luând cuvântul dna. Olimpia Mureșan vorbește despre personalitatea marelui om de stat George Pop de Băsești și despre casa-conac a acestuia din Băsești care a primit fonduri pentru renovare; la intrare în Casa Muzeu „George Pop de Băsești” scrie„ Vrem să zdrobim lanțurile robiei noastre sufletești-prin realizarea marelui vis a lui Mihai Viteazul. Unirea tuturor românilor celor de o limbă și de o lege într-un singur și de nedespărțit stat românesc-iar Nicolae Iorga-marele nostru istoric scria despre George Pop de Băsești: „A fost bătrânul nației. Icoană de trecut, garanție morală pentru prezent, îndemn către tineretul viitorului. Așa a fost când l-au lăsat să trăiască dușmanii seminției sale. În castelul său care era o căsuță, între țăranii săi care îi erau frați, bătrânului George Pop de Băsești nația i-a zis: „Badea George”. Castanii din curtea conacului au fost plantați de Ioan Rațiu, Dimitrie Comșa, Vasile Goldiș, Vasile Lucaciu etc. În casa de la Băsești sub castani și sub tei s-au luat cele mai importante decizii privind soarta poporului român și în special UNIREA. Badea George avea 83 de ani când a pornit spre ALBA IULIA-acolo a fost întâmpinat de Iuliu Maniu care i-a spus„ numai dumneata ne mai poți salva”, unii participanți la Marea Adunare de la Alba Iulia voiau unirea cu Ungaria, alții erau nehotărâți, doar poporul mare ce venise pe jos din toate cotloanele Transilvaniei cu steaguri, preoți în frunte-mult popor credincios care a strigat: Vrem să ne unim cu Țara!
Așa s-a înfăptuit MAREA UNIRE!
Domnul profesor Dan Achim vorbește cu multă pasiune despre Marea Unire înfăptuită la 1 Decembrie 1918, iar pe parcursul cuvântării aduce și noutăți pentru cunoașterea evenimentelor istorice care s-au petrecut aici- la Ulmeni. Astfel aflăm că după inaugurarea căii ferate prin gara Ulmeni au plecat spre Alba Iulia Vasile Lucaciu, George Pop de Băsești, etc-chiar și regina Maria vine la Baia Mare iar oamenii de aici își exprimau entuziasmul  numind-o „mama noastră”, la fel și istoricul Nicolae Iorga călătorește în această zonă. A fost o mare satisfacție să auzim mulțimea de evenimente istorice prezentate cu lux de amănunte de către profesorul Dan Achim.
Se cântă Doina lui Lucaciu (altădată interpretată de Botiș Andreia) iar acum de cor și de solistul Sandu Suciu; poezie  recitată de o elevă , scrisă de Petre Dulfu, cântecul Voința Neamului din care voi reda doar  refrenul, a adus în prim plan caracterul poporului român prezent și în cântecele sale: „Nu vrem să închinăm popoare sub mândru sceptru românesc/ Ci să trăim din viața noastră și dreptul nostru strămoșesc.”
Doamne, Iisuse Hristoase-mântuitorul nostru coboară pacea TA în mijlocul nostru și fă să fie toleranță și bună înțelegere între maramureșeni, ulmeneni, cetățeni din această țară numită România în aceste vremuri tulburi pe care le parcurgem.

Topice: Diverse | Comments Off on Simpozionul „Centenarul Marii Uniri” Ulmeni- Maramureş

Comentarii închise.