Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

UNIREA

de pr. Ilie Bucur Sărmășanul | Ianuarie 27, 2019

UNIREA PRINCIPATELOR și

PATRIOȚII… SĂRMĂȘENI,

Motto:

“UNIRE şi UNIRE”! Inima poporului nu înşeală niciodată. “Să ascultăm fraţilor, inima poporului nostru“; să ascultăm glasul şi interesul naţiei noastre care strigă neîncetat: “UNIRE şi UNIRE!” Această “UNIRE” o dorim nu pentru ca să lovim drepturile şi să ameninţăm pacea altora ci numai pentru a asigura “drepturile şi pacea noastră“.

 Suntem cu toţii în acelaşi car, care este “CARUL PATRIEI” şi trebuie să ne silim  să-l ducem în aşa fel, încât să nu cadă în prăpastia pe care alţii au căutat-o de mult, şi-o mai caută şi acum. Patria noastră, printr-o soartă de toată jalea, a fost menită din cea mai bătrână vechime să fie teatrul năvălirilor războaielor străinilor. Pentru aceasta noi, “trebuie să fim uniţi, între satele şi oraşele noastre trebuie să fie pace, între gubernanţi înţelegere, iar patriotismul să fie mai presus de orice altă consideraţiune

.Mihai Kogălniceanu (1817-1891),

ministru de interne, externe, plenipotenţiar,

                                                                om politic, istoric, scriitor, publicist, oratos, demn patriot

De foarte mulți ani, orașul Sărmașu, și-a dat „obolul”recunoștinței și  patriotic pământului sfânt românesc prin diferite mijloace, diferiți oameni și  diferite locuri: Parcul orașului, Casa de cultură, Biserica Ortodoxă, Biblioteca orășenească „Liviu Rusu”, Mănăstirea de pe Dealul Comoarei…În acest an binecuvântat de Bunul Dumnezeu, 2019, în zi sfântă pentru neamul românesc, 24 IANUARIE când toată suflarea de simțire românească cinstește ”UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE: MOLDOVA ȘI ȚARA ROMÂNEASCĂ, gazdă bună ca întotdeauna ne-a fost Biblioteca orășeneaască „LIVIU RUSU”, condusă cu multă responsabilitate, dragoste, profesionalism și competență de doamna directoare DINUCA BURIAN.

Prezenți au fost reprezentanții primăriei orașului Sărmașu prin domnul primar, inginer MOCEAN IOAN, susținător permanent al evenimentelor de natură culturală, istorică, social religioasă, elevi, reprezentanți ai școlii sărmășene, părinți din localitățile aferente Sărmașului și subsemnatul, în calitate de reprezentant al Bisericii Ortodoxe Sărmașu și mediei locale. Cu toții am fost animați de frumoasele costume naționale ale copiilor, elevilor, mamelor și bunicelor participante, care fac parte din faimosul grup: „GRAIUL CÂMPIEI”, format și atent condus de doamna directoare, animați și de suflul și importanța zilei în sărbătoare: „Hai să dăm mână cu mână / Cei cu inima Română. / Să-nvârtim hora frăţiei / Pe pământul României. Unde-i unul nu-i putere / La nevoi şi la durere, / Unde-s doi puterea creşte / şi duşmanul nu sporeşte”

Doamna directoare Dinuca Burian, a urat „Bun venit” participanților, a prezentat succinct programul zilei, după care în semnt de profound respect și depline emoții am ascultat „IMNUL SFÂNT ROMÂNESC”.

Subsemnatul, în calitate de conferențiar al evenimentului, mi-am început exposeul cu rugăciunea domneasacă „Tatăl nostru”, așa cum făceau pe vremuri și întotdeauna  părinții și bunicii noștri, dar și cum azi învață elevii școlilor noastre: „Totdeauna lucrul tău, să-l începi cu Dumnezeu / unde-i El și darul Său, nici un lucru nu e greu”. La început, am prezentat importanța acestui eveniment, al unirii tuturor românilor în primul rând din punct de vedere sufletesc și apoi și teriotorial: „ROMÂNIA” – toată, această mare familie de fraţi, nu poate fi fericită, nu poate fi tare şi puternică decât numai prin “UNIRE”. Prin “UNIRE” numai vom alcătui un “stat mare şi puternic” care nu are a se teme de nici o putere străină şi care să fie considerat între celelalte staturi libere. Toţi românii care nu vor a participa la măreţul edificiu al unirii şi aleargă numai după profitul lor, sunt laşi, nedemni, imorali şi demni de dispreţ în faţa naţiunii române” (Mihail Kogălniceanu).

Este greșit a se vorbi de „Mica Unire” și Marea Unire”, atâta timp cât Unirea cuprinte un element complet și total edificator, să nu mai spunem că în istorie se vorbește numai de două uniri, uitându-se de prima unire, când sub marele rege Burebista, înainte de Hristos, s-au unificat pentru prima dată toate triburile traco-gete, formând nucleul prim al viitorilor români, care-și au adevărata origine după spuselor marilor istorici europeni în traco-geții-daci și nu în latini, ei fiind aceea care se trag din aceștea: “DACII SUNT PRIMII STRĂMOŞI AI ROMÂNILOR”. Din punct de vedere etnografic, “DACII” par să se confunde cu “GEŢII” dar, au aceeaşi origine, aceeaşi limbă. Asupra acestui punct de vedere toate mărturiile din vechime concordă. Abdolonyme Honore Ubicini (1818-1884)-publicist,(Les origines de  l”histoire Roumain). În cele mai vechi timpuri cunoscute, în “TRANSILVANIA” şi în “ţările învecinate” locuiau “DACII” care mai erau numiţi şi “GEŢI”, şi de la ei a primit actuala Transilvanie, împreună cu Moldova, Muntenia şi regiunile învecinate din Ungaria numele de “DACIA(Martin Hochmeister (1740-1789)-tipograf Siebenburgische Provinziaalblatter vol. III)

Ulterior a fost prezentat chipul artizanului unirii, colonelul ALEXANRU IOAN CUZA, unificarea românilor din Moldova și Țara Românească și binefacerile actului unirii principatelor: Formarea  statului naționat ROMÂNIA, formarea primului guvern și parlament roman, reforma agrară, secularizarea averilor mănăstirești, ca un beneficiu pentru țară în sensul sistării exportului de averi în Grecia, dar și primul actul al salarizării și încadrării tagmei preoțești într-o formă de adminstrare . Zilele “UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE” ca  şi celelate “UNIRI” sunt zile măreţe în care trebuie să fim fericiţi pentru ceea ce au făcut înaintaşii  noştri. Azi, ar trebui să vorbim cu responsabilitate și rușine de… “DEZ-UNIRE”: Suntem fără parte din ROMÂNIA MARE de odinioară: Basarabia, Bucovina, Insula Şerpilor, Caliacra, Durostorum, Herţa, care, încă respiră dor și suferință…  Mai grav, este faptul că: “Noi ROMÂNII suntem divizaţi în clase politice, sociale, economice, religioase”; că între noi sunt trădători ai neamului; că cei de altădată doresc să ne mai umilească în viitor prin lăcomia lor dar şi “Iudele de cozi de topor Români”. Vorbesc unii de conciliere între popoare şi bine fac, dar ca ea să înceapă trebuie să-şi asume crimele şi atrocităţile făcute asupra neamului românesc să-şi ceară iertare în faţa lumii… şi apoi vom accepta a pune pe “LUCEAFĂRUL ROMÂNESC” pe aceeaşi scară  cu “CRIMINALII” care au vrut şi vor sângele românesc. Până atunci.. “IARBA REA DIN HOLDE PIARĂ, PIARĂ DUŞMANII DIN ŢARĂ, ÎNTRE NOI SĂ NU MAI FIE , DECÂT FLORI ŞI ARMONIE”.

Sărbătoarea  a continuat cu un bogat și minunat program artistic susținut de grupul „GRAIUL  CÂMPIEI”. În încheiere, sub auspiciile imnului Unirii, toți cei prezenți ne-am prins într-o horă frățească și românească, care  a făcut ca inimile noastre să tresare de bucurie și fericire că suntem români și că „tot cei românesc nu piere și nici nu va pieri”.

Preot Ortodox Român Ilie Bucur Sărmășanul 

Topice: Meditaţii | Comments Off on UNIREA

Comentarii închise.