Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente

Predici

« Anteriorul

VIRTUTEA CASTITĂŢII

Miercuri, 23 Noiembrie 2011

„Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu preţ! Slăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul vostru şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”[1] (1Corinteni 6,19-20). Castitatea este virtutea […]

Izvorâtorul de Mir

Luni, 26 Octombrie 2009

Săvârşim astăzi, după străvechea rânduială a Bisericii noastre, prăznuirea Sfântului şi Marelui Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir. Inimile noastre se umplu de bucurie duhovnicească, ori de câte ori săvârşim prăznuirea sfinţilor, deoarece prin rugăciunile lor, sfinţii sunt ajutătorii, solii (rugătorii), mijlocitorii noştri către Dumnezeu. Datorită vieţuirii lor curate, sfinte şi bine plăcute lui Dumnezeu, sfinţii […]

Adormirea Maicii Domnului

Sâmbătă, 15 August 2009

Predica Printre persoanele sfinte, stabilite de Dumnezeu spre a lua parte la opera de mântuire a neamului omenesc, Prea Curata Fecioara Maria ocupă un loc distinct, delicat, unic, ca fiind Maica Domnului, “Mireasa cea cu totul fără prihană”, “făclia luminii celei neapropiate şi nădejdea sufletelor noastre”. Ea este fiinţa prea aleasă care s-a ridicat pe […]

Duminica Mare, a Rusaliilor, a Cincizecimii

Duminică, 7 Iunie 2009

Duminica de astăzi, în calendarul nostru ortodox, este numită Duminica Sfântului Duh sau a Rusaliilor, iar poporul nostru drept credincios îi mai spune şi Duminica Mare. După expresia Sfântului Ioan Gură de Aur ea reprezintă “metropola sărbătorilor, încununarea praznicelor şi fructul făgăduinţei Domnului”, căci Mântuitorul a zis: “Dacă voi pleca, voi trimite alt Mângâietor şi […]

Duminica a VII-a după Paşti – a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic

Duminică, 31 Mai 2009

Trei sînt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvîntul şi Duhul Sfînt şi Aceşti trei Una sînt! (I Ioan 5, 7) Hristos a înviat ! Iubiţi credincioşi, Astăzi, în Duminica a 7-a după Sfintele Paşti, Biserica Ortodoxă prăznuieşte primul Sinod Ecumenic al lumii creştine, care a avut loc în anul 325 în oraşul Niceea, pentru a […]

Înălţarea Domnului (Ispasul)

Joi, 28 Mai 2009

Cu fiecare an, praznicul Înălţării Domnului actualizează adevărul de credinţă istorisit de Sf. Evanghelie, că după mărita Sa Înviere din morţi, Domnul nostru Isus Hristos a petrecut pe pământ încă vreme de patruzeci de zile. În tot acest timp El S-a arătat de mai multe ori Apostolilor Săi, a mâncat, a vorbit cu dânşii despre […]

Duminica a V-a după Paşti a Samarinencii

Duminică, 17 Mai 2009

Ne aflăm în acea perioadă a anului bisericesc, când la strane se cântă din Penticostar iar de pe amvoane se tâlcuiesc Evanghelii în care se cuprind întâlniri cu Domnul şi mărturisiri despre Hristos cel înviat, atât în lume, cât şi în sufletul fiecăruia. Învierea Domnului n-a rămas în istorie un act oarecare, de unică şi […]

Duminica a III-a după Paşti – a Mironosiţelor

Duminică, 3 Mai 2009

Ne aflăm încă sub razele binefăcătoare ale Învierii Domnului. Certitudinea învierii dă putere sufletului omenesc să lupte necontenit, pentru câştigarea împărăţiei lui Dumnezeu. Şi în lumina învierii, fiecare om îşi poate înţelege rostul şi menirea sa în lume. Căci aşa cum razele soarelui străbat până în cele mai dosite unghere ale pământului şi topesc cei […]

Hristos a Înviat!

Duminică, 19 Aprilie 2009

Aceste cuvinte, acest gând, acest adevăr ne stăpânesc astăzi cugetul, judecata, vorba, simţirea şi toată purtarea noastră. Cu toţii avem sufletul străbătut de fiorul unei bucurii nespuse. A unei mulţumiri sufleteşti nemăsurate, că “Paştile sfinţite astăzi nouă s-au arătat, Paştile… care au deschis nouă uşile raiului. Că prin Înviere din moarte la viaţă şi de […]

Cort şi Casă cerească

Duminică, 12 Aprilie 2009

Pastorală episcopală  “Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pămîntească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă, care nu este făcută de mînă ci este vecinică.” (2 Cor 5,1) Fraţi Creştini! Reményik Sándor în poezia sa “Discurs adevărat despre credinţa mea”, în cursul unei autoanalize dureroase îşi […]

« Anteriorul