Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente

Constantin Romanu-Vivu

Joi, 12 Martie 2009

Constantin Romanu-Vivu, eroul paşoptist din Pinticu, 160 de ani de la martiriu  (1821 – februarie 1849) ’’…mântuirea romanilor atârnă de unirea si bunăstarea Principatelor’’. Constantin Romanu – Vivu. Constantin Romanu – Vivu, revoluţionar paşoptist, unul din cei mai aprigi, cutezători, activi luptători pentru idealul de libertate al românilor, s-a născut în anul 1921 în Pinticu, […]

Biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Pinticu

Luni, 25 Februarie 2008

Satul e  o  aşezare  situată  în podişul  transilvan,  cu  specificul comunităţilor  zonei geografice concretizată prin unduirile de relief, ancorată între Dealurile Şieului. Pinticul e considerat ca făcând parte din ţinutul colinelor, (dintre şes şi munte) cum numeşte geograful Laurian Someşan acest spaţiu românesc intracarpatic. Istoric, Pinticul dăinuie de mult. Dacă existenţa lui se leagă de […]