Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente

Comunicarea și limbajul. Progresul elevului cu CES în urma terapiei

de admin | 26 Ianuarie 2022

Prof.înv.primar,Crișan Rodica

Școala Gimnazială ,, Alexandru Ivasiuc’’,Baia Mare

Studiul de față include un număr de 9 copii din cadrul Clinicii Psihosomatice   din Baia Mare. Deoarece suntpsihopedagog în cadrul acestei instituții, selecția s-a realizat din rândul copiilor cu care lucrez singurul criteriu fiind constanța în participarea la orele de terapie pe perioada de 6 luni cât a durat studiul.  Dintre cei 9 copii selectați 2 sunt de sex feminin iar 7 sunt de sex masculin.

Pentru a realiza calcule exacte vârsta subiecților a fost exprimată în luni. Astfel media de vârstă a participanților (la începutul cercetării) este de 80 de luni ceea ce înseamnă 6 ani și 8 luni. Vârsta minimă este de 46 de luni iar vârsta maximă este de 129 de luni. Abaterea standard este ridicată 25de luni fapt care arată că participanții la studiu au vârste variate.

Acest studiu își propune observarea şi măsurarea efectelor unei variabile independente (terapia) asupra variabilelor dependente într-o situaţie în care acţiunea altor factori. Design-ul  este unul experimental de bază deoarece vizează o situație în care este manipulată o singură variabilă. Rezultatele obţinute de grupul experimental devin semnificative prin compararea lor cu scorurile obţinute la retestare.

        Instrumentul folosit este Fișa de dezvoltare psihomotorie Portage (completata de către evaluatori și mama).

Scala de Dezvoltare Psihomotorie Portage este o scală destinată evaluării copiilor între 0 şi 6 ani  cu diferite dizabilități. Această scală permite estimarea stadiului de dezvoltare în care se află copilul evaluat şi permite realizarea planului de intervenţie în funcţie de acest nivel. Scala cuprinde 5 subscale divizate pe 6 paliere de vârstă (0-1 an; 1-2ani; 2-3ani; 3-4ani; 4-5ani şi 5-6ani): limbaj, socializare, autoservire, comportament cognitiv şi comportament motor.

Cercetarea cuprinde trei momente importante. Primul dat de testarea inițială a copiilor cu ajutorul celor două instrumente. Al doilea este aplicarea a diverse forme de terapie în special ABA și TEACH. Al treilea moment este dat de testarea finală. Experimentul a durat aproximativ 6 luni 15.11. 2020 – 12.04. 2021 iar perioadele de testare câte 2 săptămâni. Evaluarea s-a realizat sub îndrumarea unui psihopedagog cu o vastă experiență iar pentru scala Portage la evaluare au contribuit și părinții.

Evidențierea evoluției subiecților se va realiza prin compararea scorurilor inițiale cu cele finale pornind de la datele oferite de scala Portage.

Indicatori statistici

      Comunicare verbala  (Initial)     Comunicare verbala (final)
Răspunsuri valide9.009.00
Răspunsuri lipsă0.000.00
Media2.562.22
Abaterea standard0.680.94
Amplitudinea2.003.00
Minimul2.001.00
Maximul4.004.00

Media din faza inițială este destul de ridicată prin urmare din punct de vedere al capacității de ași utiliza corpul copiii prezintă probleme medii. Media finală pentru acest tip de comportament este mai scăzută decât cea inițială fapt care relevă existența unei îmbunătățiri a acestuia.Diferențe dintre faza inițială și faza finală

Acest grafic confirmă existența unor îmbunătățiri ale comportamentelor în urma terapiei și oferă o imagine asupra modului în care a evoluat fiecare subiect. Se observă că unii subiecți nu evoluează (obțin aceleași scoruri).  Pe lângă confirmarea existenței unor diferențe între faza finală și cea inițială graficul permite evidențierea copiilor cu scoruri mari (probleme la acest tip de comportament).

Testul Wilcoxon

Test statisticb
      Comunicare verbala (final) –      Comunicare verbala  (Initial)
Z-1.980a
Prag de semnificație (bilateral).044
a. Pe baza rangurilor pozitive
b. Testul Wilcoxon

Pragul de semnificație relevat de test este mai mic decât valoarea maximă admisă 0.05 prin urmare se poate afirma cu o șansă de a greși mai mică de 5% că se îmbunătățesce semnificativ în urma terapiei abilitățile verbale ale copiilor.

Indicatori statistici

      Comunicarea nonverbala  (Initial)     Comunicarea nonverbala (final)
Răspunsuri valide9.009.00
Răspunsuri lipsă0.000.00
Media1.781.50
Abaterea standard0.510.43
Amplitudinea1.501.00
Minimul1.001.00
Maximul2.502.00

                     Media din faza inițială nu este ridicată prin urmare din punct de vedere al comunicării nonverbale copiii prezintă probleme ușoare. Media finală pentru acest tip de comportament este mai scăzută decât cea inițială fapt care relevă existența unei îmbunătățiri a acestuia.

Figura 13 Diferențe dintre faza inițială și faza finala

Acest grafic confirmă existența unor îmbunătățiri ale comportamentelor în urma terapiei și oferă o imagine asupra modului în care a evoluat fiecare subiect. Se observă că unii subiecți nu evoluează (obțin aceleași scoruri).  Pe lângă confirmarea existenței unor diferențe între faza finală și cea inițială graficul permite evidențierea copiilor cu scoruri mari (probleme la acest tip de comportament).

Testul Wilcoxon

Test statisticb
      Comunicarea nonverbala (final) –      Comunicarea nonverbala  (Initial)
Z-1.890a
Prag de semnificație (bilateral).059
a. Pe baza rangurilor pozitive
b. Testul Wilcoxon

Pragul de semnificație relevat este peste valoarea maximă acceptată (0.05) din acest motiv diferența nu poate fi considerată semnificativă.

Efectele terapiei relevate de către scala Portage s-au evidențiat prin compararea mediilor. În acest sens s-au înregistrat diferențe semnificative pentru aria limbajului în urma implementării unui plan de intervenție și a participării regulate la sedințele educative și terapeutice, în special în ceea ce privește comunicarea verbală.

Topic: Diverse, Studii | Fără Comentarii »

La Montréal bisericile sunt închise

de Radu Botiş | 24 Ianuarie 2022


1/23/2022, La Montréal bisericile sunt închise. Enoriaşii Bisericii Sfântul Ilie Tesviteanul din Montréal au celebrat slujba religioasà in fata bisericii
Informatie primità de la corespondentul nostru Marian Costache

Sursa:Obsevatorul,Toronto

Topic: Diverse | Fără Comentarii »

Să fiți liberi …

de Radu Botiş | 22 Ianuarie 2022

(poezie manifest)

Grea încercare,Doamne,peste tară

Se abate ca un uragan,

Neamul,parcă,e sortit să piară

Neamul nostru,încă,suveran.

Norii de badjocură s-au strâns

Tot mai grei pe fruntea națiunii,

Lacrimile anilor,greu plâns

Răscolesc din adormiri străbunii.

Șoaptele Carpatilor tăcuți

Răzbat pretutindeni a trezvie,

Iernile și-au înfiat pruncuți

Trimițând părinți în pribegie.

Solii vremii au ajuns la Râm

Scrijelind iar petic de țărână,

Doar poeții aduc pe caldarâm

Vuiet de cuvinte ce fărâmă.

Nopțile nu-și regăsesc tăcerea

Scuzele nu-s mofturi de moment,

Ducă-se-n pustietăți durerea

 Și ceasul neputinței din prezent.

Piară-n hăuri gânditori prădalnici

Javre chibzuite-ntru măcel,

Minți șirete,suflete de jalnici

Hămesiți cu jind ascuns,rebel.

fiți liberi,nu vă fie frică

Chipul lui Hristos este în voi,

Numai fruntea care se ridică

Ochii să privească-i lasă,amândoi.

……………………………………………………….

fiți liberi,nu vă fie frică

Chipul lui Hristos este în voi.

Topic: Diverse | Fără Comentarii »

   Efectele terapiei asupra socializării elevului cu dizabilități

de admin | 18 Ianuarie 2022

Crișan Rodica Melania, prof.înv.primar,

Școala Gimnazială ,, Alexandru Ivasiuc’’,Baia Mare

Studiul de față include un număr de 9 copii din cadrul Clinicii Psihosomatice   din Baia Mare. Deoarece sunt psihopedagog în cadrul acestei instituții, selecția s-a realizat din rândul copiilor cu care lucrez singurul criteriu fiind constanța în participarea la orele de terapie pe perioada de 6 luni cât a durat studiul.  Dintre cei 9 copii selectați 2 sunt de sex feminin iar 7 sunt de sex masculin.

Pentru a realiza calcule exacte vârsta subiecților a fost exprimată în luni. Astfel media de vârstă a participanților (la începutul cercetării) este de 80 de luni ceea ce înseamnă 6 ani și 8 luni. Vârsta minimă este de 46 de luni iar vârsta maximă este de 129 de luni. Abaterea standard este ridicată 25 de luni fapt care arată că participanții la studiu au vârste variate.

Acest studiu își propune observarea şi măsurarea efectelor unei variabile independente (terapia) asupra variabilelor dependente într-o situaţie în care acţiunea altor factori. Design-ul  este unul experimental de bază deoarece vizează o situație în care este manipulată o singură variabilă. Rezultatele obţinute de grupul experimental devin semnificative prin compararea lor cu scorurile obţinute la retestare.

        Instrumentul folosit este Fișa de dezvoltare psihomotorie Portage (completata de către evaluatori și mama).

Scala de Dezvoltare Psihomotorie Portage este o scală destinată evaluării copiilor între 0 şi 6 ani  cu diferite dizabilități. Această scală permite estimarea stadiului de dezvoltare în care se află copilul evaluat şi permite realizarea planului de intervenţie în funcţie de acest nivel. Scala cuprinde 5 subscale divizate pe 6 paliere de vârstă (0-1 an; 1-2ani; 2-3ani; 3-4ani; 4-5ani şi 5-6ani): limbaj, socializare, autoservire, comportament cognitiv şi comportament motor.

Cercetarea cuprinde trei momente importante. Primul dat de testarea inițială a copiilor cu ajutorul celor două instrumente. Al doilea este aplicarea a diverse forme de terapie în special ABA și TEACH. Al treilea moment este dat de testarea finală. Experimentul a durat aproximativ 6 luni 15.11. 2020 – 12.04. 2021 iar perioadele de testare câte 2 săptămâni. Evaluarea s-a realizat sub îndrumarea unui psihopedagog cu o vastă experiență iar pentru scala Portage la evaluare au contribuit și părinții.

Evidențierea evoluției subiecților se va realiza prin compararea scorurilor inițiale cu cele finale pornind de la datele oferite de scala Portage.

Indicatori statistici

  Socializare  (Initial) Socializare (final)
Răspunsuri valide9.009.00
Răspunsuri lipsă0.000.00
Media35.2244.11
Abaterea standard13.5216.86
Amplitudinea43.0056.00
Minimul8.0010.00
Maximul51.0066.00

Vârsta mentală din perspectiva abilităților sociale este una scăzută sub jumătate din vârsta medie biologică prin urmare copiii prezintă probleme de socializare. Media finală este mai mare decât cea inițială acest fapt relevă o îmbunătățire a abilității urmărite de această scală.

Diferențe dintre faza inițială și faza finală

Acest grafic confirmă existența unor îmbunătățiri ale abilităților în urma terapiei și oferă o imagine asupra modului în care a evoluat fiecare subiect. Se observă că unii subiecți nu evoluează (obțin aceleași scoruri).  Pe lângă confirmarea existenței unor diferențe între faza finală și cea inițială graficul permite evidențierea copiilor cu scoruri mari (probleme la acest tip de abilitate).

 Testul Wilcoxon

Test statisticb
  Socializare (final) –  Socializare  (Initial)
Z-2.673a
Prag de semnificație (bilateral).008
a. Based on negative ranks.
b. Testul Wilcoxon

Pragul de semnificație relevat de test este mai mic decât valoarea maximă admisă 0.05 prin urmare se poate afirma cu o șansă de a greși mai mică de 5% că se îmbunătățesc semnificativ în urma terapiei abilitățile sociale ale  copiilor.

Efectele terapiei relevate de către scala Portage s-au evidențiat prin compararea mediilor. În acest sens s-au înregistrat diferențe semnificative pentru aria socială în urma implementării unui plan de intervenție și a participării regulate la sedințele educative și terapeutice.

Topic: Diverse, Studii | Fără Comentarii »


« Anteriorul