Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Să fi cel mai frumos

de Iosif Paşca | Martie 1, 2008

“Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate, şi care voia să aducă pe mulţi fii la slavă, să desvîrşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mîntuirii lor” (Evrei 2,10).

Să fi desăvîrşit prin suferinţă? Este singura cale într-o lume care este împotriva voinţei divine.
Toţi caută o frumuseţe fizică. Se cheltuiesc sume enorme pentru industria înfrumuseţării şi cînd credem că în sfirşit am realizat ceva ne uităm la noi înşine şi constatăm cu surprindere că tot aşa am rămas .
“Tu eşti cel mai frumos dintre oameni…” (Psalmi 45,2). E clar, David se referă indiscutabil aici la Mîntuitorul, la Unsul, Mesia. Când a fost oare cel mai frumos? Poate chiar atunci cînd îţi întorceai faţa de la El. Ce răsturnare de viziune. Când suferinţa este mare, frumuseţea este mare dar, când suferinţa este “desăvîrşită” şi frumuseţea este desăvîrşită… Nu avea nimic ce ar fi putut să ne placă şi totuşi era cel mai frumos dintre oameni.
In altă parte scrie despre fiii Sionului “O cît sunt de înfloritori, cît sunt de frumoşi…” (Zaharia 9,17). Ce îi face oare pe aceşti copii ai Sionului atît de frumoşi şi atît de înfloritori? Capetenia mîntuirii lor a fost desăvîrşită prin suferinţă, şi ei vor fi făcuţi desăvîrşiţi tot prin suferinţă: suferinţa Lui purtată de ei. “Daca ai pacate, ele se vor arde si se vor distruge uşor prin suferinţă. Dacă ai virtuţi, prin suferinţe se vor face mai luminoase şi mai strălucitoare” (Sf. Ioan Gura de Aur).
Este firesc să încercăm să evităm “cosmetizarea” caracterului prin suferinţă, dar aceasta este metoda sigură a lui Dumnezeu de a ne reda frumuseţea lăuntrica pe care o va admira intr-o zi intreaga creaţie.
Doamne te rog si pentru astăzi să continui în mine lucrarea Ta de “înfrumuseţare” până voi ajunge precum Cel mai frumos, întâia prioritate pentru frumuseţea lăuntrică, frumuseţea sufletului.

Topice: Meditaţii | Comments Off on Să fi cel mai frumos

Comentarii închise.