Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Mănăstirea Galata

de Losonczy Alexandru | August 29, 2008

Pe una din cele şapte coline ale Iaşului, maiestuos se ridică Sfânta Mănăstire Galata. Numele ei vine de la cartierul omonim din Istambul unde obişnuia să tragă Domnitorul Moldovei, Petru Şchiopul, ctitorul mănăstiri.

Înconjurată de un zid puternic, cu un turn-clopotniţă impunător, biserica este singura clădire a Mănăstirii Galata care se păstrează în forma ei originală. Sfinţită în anul 1584 are hramul “Înălţarea Domnului”.
Biserica Mănăstirii Galata este o excepţională realizare arhitectonică, novatoare pentru acea perioadă, rod al sintezei între elementele tradiţionale moldoveneşti, care domină, şi influenţe de factură bizantino-munteană. Astfel, acestei biserici îi sunt caracteristice elemente arhitectonice care nu se mai întâlnesc în Moldova până atunci: înlocuirea peretelui dintre gropniţă şi naos cu trei arcade susţinute de coloane, apariţia turlei secundare peste pronaos, brâul median care împarte faţada în două părţi egale, iluminarea absidelor cu trei ferestre ş.a. Biserica Mănăstirii Galata a servit apoi ca model bisericii Aroneanu (1594), Mănăstirii Dragomirna (1608-1609) şi Mănăstirii Trei Ierarhi (1639).

Pictura originală a bisericii nu se mai păstrează, fiind distrusă, odată cu catapeteasma şi alte obiecte bisericeşti, de incendiul din 1762. Până la noi au ajuns doar câteva fragmente de frescă, unul din cele mai importante fiind tabloul votiv. Paul de Alep admiră pictura al fresco, remarcând în special portretele lui Petru Şchiopul, al soţiei şi cel al fiicei Domnitorului. Tronul Domnesc era aurit şi avea deasupra o cupolă cu cruce şi vulturul bicefal. Sfânta Masă era acoperită cu un baldachin de lemn sprijinit pe colonete decorate cu flori de crin, frunze şi alte sculpturi aurite. Înaintea altarului ardeau lumânări. Pelerinul antiohian menţionează cele patru sfeşnice sculptate în lemn aurit şi stranele din abside.

Fragmentele de frescă descoperite cu prilejul restaurării bisericii au dovedit că la repictarea locaşului, în secolul al XIX-lea, zugravii au încercat să imite pictura iniţială, fără însă a reuşi să o şi egaleze calitativ. La fel au stat lucrurile şi în ceea ce priveşte pictura din paraclisul “Sf. Ap. Iacov”, ctitorit de Petru Şchiopul în casa domnească zidită alături de biserică. Modul în care a fost aşezat acest paraclis, în aşa fel încât Domnitorul, aflat în sala alăturată, să poată asculta sfintele slujbe, vădeşte, încă o dată, evlavia ctitorului Mănăstirii Galata. Restaurat, paraclisul este şi astăzi loc de rugăciune şi reculegere pentru pelerini.
Lucrările de restaurare din anii ’70 au scos la iveală morminte domneşti (Despina şi Vlad, doi copii ai lui Petru Şchiopul şi Maria Amirali, soţia voievodului).
Restaurarea a dat ansamblului monastic o unitate compoziţională şi stilistică. Astfel, robusteţea bisericii este compensată de zvelteţea turlelor, stabilitatea cubică a palatului domnesc şi verticalitatea turnului clopotniţei.

Odată cu fondarea bisericii “Înălţarea Domnului”, Petru Şchiopul a mai zidit şi casa domnească, unde se retrăgea adesea. Ulterior, această casă a cunoscut diverse modificări arhitectonice (în sec. al XVIII-lea, de pildă, i s-a adăugat etajul). Ceea ce se mai păstrează din vechea clădire este structura parterului şi pivniţa. Restaurată, casa domnească adăposteşte astăzi, pe lângă paraclisul “Sf. Ap. Iacov”, şi muzeul mănăstirii, unde pot fi admirate exponate de o deosebită frumuseţe şi valoare artistică. Aici pelerinul poate admira şi celebrul “roşu de Galata”, într-un fragment din vechea frescă a mănăstirii. În incintă se mai păstrează clopotul dăruit de Petru Şchiopul bisericii “Galata din vale”.

După 1990, cu binecuvântarea I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Galata a devenit mănăstire de călugăriţe.

TurnulStemăPoarta
CruceChiliileIntrarea în biserică
Biserica - vedere dinspre nord-estCurtea interioarăBiserica - vedere dinspre est
Zidul de incintăBiserica - vedere dinspre nordBiserica - vedere dinspre nord-vest
TrandafiriCatapeteasmaCandelabru
Tabloul votivCatapeteasma - detaliuFerestre înguste
Vedere spre altarIcoană - cina cea de tainăUşi
ColoaneTurla - vedere din interiorPortal în stil gotic
Pictură vecheStraneClopot fisurat

Galata Monastery

Topice: Descrieri | Comments Off on Mănăstirea Galata

Comentarii închise.