Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Statutul ASLRQ

de Ionuţ Caragea | Februarie 21, 2009

În urma hotărârii Comitetului executiv al Asociaâiei Scriitorilor de Limbă Română din Quebec, au fost aprobate noi criterii şi cerinte de admitere în rândul asociaţiei.
Acestea sunt vizibile pe siteul www.aslrq.ro la rubrica Statut sau in documentul de mai jos. 

1. Asociaţia Scriitorilor de Limbă Română din Québec (ASLRQ) are ca scop să reunească scriitorii de limbă română din provincia Québec şi scriitorii români cu orientare francofonă din exteriorul provinciei Québec, implicându-se în promovarea culturii româneşti în provincia Québec, în Canada şi pretutindeni în lume.
 
2. ASLRQ este o organizaţie fără scop lucrativ. A  fost fondată de către Adrian Erbiceanu şi Ionuţ Caragea şi înregistrată pe 16 iulie 2008, la Revenu Québec, Bureau de Montréal-Ouest, cu numărul 3365299943.
 
3. ASLRQ nu are nicio apartenenţă politică. Vederile politice ale membrilor nu implică Asociaţia.

4.  ASLRQ nu este subordonată nici unei alte organizaţii dar îşi propune să colaboreze cu  instituţii de cultură din Diaspora şi din România.
 
5. În activitatea curentă, ASLRQ este condusă de Preşedinte, Vicepreşedinte şi Comitetul Executiv format din 5 membri. Preşedintele şi Vicepreşedintele sunt aleşi pe un mandat de 2 ani, cu dreptul de a fi realeşi. Membrii Comitetului Executiv sunt aleşi pe un mandat de 5 ani, prin vot direct de către membrii ASLRQ, la propunerea Preşedintelui şi Vicepreşedintelui. Membrii fondatori ai ASLRQ au calitatea de membri executivi.
 
6.  Poate deveni membru al ASLRQ orice scriitor de limbă română  din provincia Québec, inclusiv aglomerarea urbană Gatineau-Ottawa, indiferent de apartenenţa la alte asociaţii literare, dacă îndeplineşte una din următoarele condiţii :
         – A publicat, în limba română,  cel puţin o carte de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii.
         –  A publicat, în limba franceză, cel puţin două cărţi de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii.
         – A tradus din limba franceză în limba română sau din limba română în limba franceză cel puţin două cărţi de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii.

7. Poate deveni membru-colaborator al ASLRQ orice scriitor din afara  provinciei Quebec care îndeplineşte una din următoarele condiţii:
           – A publicat în limba română cel puţin trei cărţi de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii.
           – A publicat în limba română cel puţin o carte de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii şi a publicat în limba franceză, i-a fost tradusă sau a tradus, cel puţin o carte de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii.

8. Membri-colaboratori îşi asumă obligativitatea de a promova interesele ASLRQ pe teritoriul lor de activitate.
 
9. Pe data de 1 decembrie 2008, prin votul unanim al Comitetului Executiv al ASLRQ, a fost instituit titlul de membru-onorific.  Acest titlu poate fi acordat personalităţilor marcante ale culturii româneşti, care şi-au adus contribuţia la promovarea limbii şi literaturii române pretutindeni în lume.

10.  Poate fi ales pe funcţia de Preşedinte sau de Vicepreşedinte orice scriitor din provincia Quebec, incluzând aglomerarea Gatineau-Ottawa, care a publicat în limba română cel puţin trei cărţi de eseuri, poezie, proză, teatru, teorie literară sau istorie a literaturii.

11. Poate deveni membru în Comitetul Executiv orice scriitor din sau din afara provinciei Quebec dacă îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:
           –  A publicat îi limba română cel puţin trei cărţi de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii.
           – A publicat în limba română cel puţin două cărţi de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie literară sau istorie a literaturii şi a publicat în limba franceză, i-a fost tradusă sau a tradus, cel puţin o carte de eseuri, poezie, proză, teatru, critică literară sau istorie a literaturii.

12. Cererea de primire în rândul Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Quebec trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
           –  Câte un exemplar al cărţilor publicate (cf. art. 6-7)
           –  Două recenzii literare ( reproduse din presa de specialitate)
           – Un C.V. detaliat, în dublu exemplar, cu accent pe activitatea literară.
 
13. Cotizaţia anuală este de 10 de dolari.

14. Fondurile obţinute din cotizaţii şi donaţii vor fi folosite numai în scopul susţinerii activităţilor Asociaţiei.
 
15. La sfârşitul fiecărui an calendaristic, secretarul trezorier va prezenta bilanţul financiar.
 
16. Membrii Asociaţiei sunt obligaţi să respecte normele deontologice scriitoriceşti.
 
17. Deciziile importante se vor lua prin vot direct la Adunarea Generală anuală a membrilor ASLRQ sau la întrunirile de urgenţă convocate de Preşedinte şi Vicepreşedinte. În situaţia în care membrii Comitetului Executiv nu pot participa fizic la întruniri, se acceptă votul pe forumul online al Asociaţiei.

18. Preşedintele, Vicepreşedintele şi Comitetul Executiv au împuternicirea de a admite noi membri conform Statutului precum şi de a exclude din Asociaţie membrii care nu respectă Statutul sau care acţionează împotriva intereselor şi imaginii ASLRQ.
 
19. Orice propunere suplimentară cu privire la Statutul ASLRQ. va fi supusă discuţiei şi aprobării de către conducerea ASLRQ în adunările generale.

Ultima actualizare – 18 februarie 2009

Topice: Diverse | Comments Off on Statutul ASLRQ

Comentarii închise.