Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

SCRISOARE APEL

de admin | Mai 5, 2009

PENTRU RECONSTRUCŢIA GRADINIŢEI NR.1, PRIORITATE MISIONARĂ A PAROHIEI „TOŢI SFINŢII” DIN RÂMNICU-VÂLCEA – ROMÂNIA

InvitaţieA vorbi despre istoria unui oraş, cum este Râmnicul Valcea, bunăoară, trebuie să aminteşti mai întâi despre locuitorii săi. „Fascinaţia oraşelor vine de la locuitorii lor. Locuitorii sunt trupul viu al istoriei. Ei, ziditorii tuturor visurilor oraşului, se impregnează cu vremea de parfumul acestor visuri până-ntr-atât încât… impresionează prin personalitatea lor bine conturată…”
Am început această scrisoare adresată inimilor oamenilor cu suflet nobil, dar şi râmnicenilor prin a reproduce cele aşternute pe hârtie de unul dintre concetăţenii lor în încercarea de a contura, nu numai un loc bine definit al urbei de pe Olt, ci mai cu seamă personalitatea locuitorilor oraşului impregnată cu parfumul unor secole de visuri şi împliniri spirituale şi a unui loc din inima Râmnicului unde s-au conturat şi cizelat în mod graţios personalităţile sale cele mai de seamă, destinele lor într-o lume în care cea mai mică unitate de măsură a scurgerii timpului este veacul.
Este demn de remarcat că în aceste locuri grija pentru instruirea şcolară a fost preocuparea seculară, începând de la instituirea bisericii, în formele ei incipiente şi până ce şcoala a devenit principala formă de instruire într-o instituţie etatizată.

Grija Râmnicului şi a personalităţilor sale faţă de educarea tinerei generaţii a făcut ca aici să apară şi prima instituţie de instruire, formare şi modelare a copiilor – „Grădina de copii” de pe lângă Biserica „Toţi Sfinţii”. S-a împlinit de curând un secol de când acest mirific loc din inima bătrânei urbe de pe Olt a început să pulseze pentru tinereţea şi visele oraşului, prinzând contur sub mantia bisericii şi privirea ocrotitoare a Tuturor Sfinţilor.
Cu un veac în urmă aici, prin strădania şi stăruinţele slujitorilor Sfântului Altar, s-a ridicat prima instituţie din Vâlcea şi chiar din ţară, destinată purtării de grijă a tinerelor vlăstare ale oraşului. Sufletul şi iniţiatorul acestei miraculoase şi binefăcătoare instituţii a fost protoiereul judeţului Vâlcea şi preot paroh la „Toţi Sfinţii”, în acele timpuri, Melete Răuţu.

În „Grădina de copii” din curtea Bisericii „Toţi Sfinţii” s-a început conturarea personalităţii fiilor râmnicenilor, proces care a continuat fără întrerupere vreme de 96 de generaţii. Aici, în curtea unei biserici cu rezonanţă în istoria Râmnicului şi a ţării, s-a mângâiat copilăria celor 96 de generaţii de tinere vlăstare ale Vâlcii, şi, sub mireasma acelui istoric „Deşteaptă-te, române!” si-au început jocurile inocente. Aici au deprins cele dintâi taine ale aritmeticii, socotind pe boabe de porumb şi numărând petalele florilor crescute din belşug în curtea bisericii, generaţiile de fii ai râmnicenilor. Puţin a lipsit ca numărul acestor generaţii ce au trecut pragul „Grădinii de copii” să coincidă cu vârsta şcolii. Şi şcoala, ca şi slujitorii au ajuns la vârsta senectuţii. Socotindu-se că bătrâneţea şcolii nu mai poate face faţă cerinţelor şi aspiraţiilor unui mileniu în care „şocul viitorului” a cuprins întreaga suflare a mapamondului şi, firesc, şi a Râmnicului, şirul generaţiilor care s-au adăpat din firul de apă al izvorului de învăţătură din „Grădina” de la „Toţi Sfinţi, s-a întrerupt. Cu certitudine râmnicenii nu se pot despărţi de mireasma acestui loc tămăduitor.
După 96 de ani puşi în slujba mlădiţelor Vâlcii, „Grădinţa de copii”, pe care toată lumea Râmnicului a cunoscut-o şi a apreciat-o ca fiind Nr.1, nu numai la figurat ci şi la propriu, şi-a închis, vremelnic, porţile. Biserica, sub a cărei pavăză au stat generaţiile de copii ale unui veac, nu şi-a abandonat însă menirea-i istorică.
Ideea de a schimba destinaţia localului grădiniţei, de care a fost uneori, pe nedrept acuzată Parohia „Toţi Sfinţii”, n-a încolţit niciodată în mintea şi inima slujitorilor altarului. Ba mai mult, aflată la cumpăna veacurilor şi a mileniilor, Biserica a considerat că educaţia copiilor este cea mai preţioasă investiţie, iar conlucrarea Bisericii cu Şcoala românească este o necesitate, cele două instituţii fiind chemate să ofere copiilor „educaţie, ştiinţă şi informare şi, deopotrivă, sens şi speranţă spre a trăi viaţa într-o comuniune de iubire şi preţuire reciprocă, cultivând demnitatea şi solidaritatea umană”.
Făcându-se purtătorul făcliei de lumină în acest „ev aprins”, Biserica „Toţi Sfinţii”, prin slujitorii altarului a hotărât că destinul educaţional al Grădiniţei de copii Nr.1 din curtea sa nu trebuie, în nici un caz, întrerupt. Este însă peste puterile ei materiale de a realiza o instituţie şcolară la standarde europene, ceea ce a determinat reprezentanţii legali ai parohiei să solicite sprijin din partea autorităţilor urbei.
Din 2004 Parohia s-a adresat tuturor factorilor de decizie care ar fi putut hotărî destinele Grădiniţei de copii nr.1. Pentru reconstruirea ei au fost antrenate şi forurile ecleziastice superioare, respectiv Episcopia Râmnicului şi Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care au apreciat că legislaţia actuală nu permite realizarea unei asocieri între parohie şi autorităţile locale, fără afectarea regimului juridic al proprietăţii.
Pentru a se putea edifica obiectivul de investiţie „Grădiniţa de copii”, Biserica „Toţi Sfinţii” a primit acordul forurilor eclesiastice , de a declanşa, în nume propriu, procedura de reconstrucţie a obiectivului dorit. Hotărând că „singurul progres care poate influenţa profund viitorul este cel care creşte din trecut”, biserica socoteşte că râmnicenii n-au uitat istoria de un veac a unei „grădini” care s-a preocupat de creşterea viguroasă a copiilor lor, de cele 96 de generaţii care au umplut, uneori şi pe „două schimburi” sălile grădiniţei dar şi curtea bisericii cu gingăşia şi inocenţa vârstei lor.
Realizarea noului local este o necesitate a cestei urbe, peste care locuitorii Râmnicului nu pot trece cu uşurinţă. Stă în puterea minţii, a voinţei şi a sprijinului lor material ca drumurile copiilor ori nepoţilor să se îndrepte iarăşi şi pentru multă vreme spre acest mirific loc de sub ocrotirea „Tuturor Sfinţilor”.
De bunăvoinţa şi preocuparea dumneavoastră depinde destinul generaţiilor viitoare ale acestui minunat oraş, iar dorinţa de a contribui la reconstrucţia ei poate deveni, şi prin dumneavoastră, un fapt real.
În acest sens rugăm pe Preamilostivul Dumnezeu şi „Toţi Sfinţii” să binecuvinteze pe cei ce iubesc frumuseţea sufletului credincios şi ataşamentul faţă de aşezămintele născute şi crescute din credinţă şi dărnicie, izvor de lumină şi înălţare pentru generaţiile viitoare.

Contul Parohiei “Toţi Sfinţii” pentru reconstrucţia Grădiniţei este deschis la Banca Transilvania, Suc. Rm. Vâlcea:

PENTRU CEI CU SUFLET MARE

Cu onoare Vă aducem la cunoştinţă că Parohia “Toţi Sfinţii” din municipiul Râmnicu-Vâlcea – Romania, este aşezământul de cult care a înfiinţat, în perioada antebelică, în anul 1908, o instituţie preşcolară -Grădiniţă- pentru formarea şi modelarea viitoarelor generaţii de copii.
Într-o unitate de valori, care se doreşte Uniunea Europeană, viitorul familiei, al neamului şi al tării îl reprezintă copii. De aceea, deviza Bisericii noastre este ca ”Nici o familie să nu lase copiii fără educaţie şcolară, oricâte sacrificii ar trebui făcute pentru educarea şi binele lor”.
Conform tradiţiei şi misiunii fundamentale a bisericii, reprezentantii legali ai parohiei ”Toţi Sfinţii”au hotărât reconstruirea acestui imobil, în vederea desfăşurării unui proces instructiv-educativ modern, cu toate că parohia nu are fonduri pentru o astfel de investiţie publică.
Din lipsă de fonduri, Consiliul Parohial a propus reconstruirea Grădiniţei Nr.1 prin subscripţie publică şi alte forme de sprijin material (donaţii şi sponsorizări).
Apelăm la dumneavoastră, cei cu suflet mare, români din ţară şi de pretutindeni , având în vedere cele de mai sus şi ţinând seama de importanţa acestui măreţ şi valoros edificiu instructiv-educativ, vă rugăm să binevoiţi a ne acorda un ajutor financiar pentru reconstrucţia noii Grădiniţe.
Prin aceasta vă veţi înscrie în rândul ctitorilor acestei Grădiniţe şi totodată veţi contribui la păstrarea continuiţăţii tradiţiei de peste 100 de ani de existenţă a primului aşezământ instructiv-educativ vâlcean.
Vă mulţumim din suflet şi Bunul Dumnezeu, Cel ce binecuvintează şi cârmuieşte această lume, să Vă ocrotească şi să Vă ajute în tot ceea ce veţi înteprinde.
Primiţi, vă rugăm, asigurarea respectului şi recunoştinţei noastre.

Cu aleasă consideraţie.
PAROH
Pr. Constantin Cîrstea

Topice: Diverse | Comments Off on SCRISOARE APEL

Comentarii închise.