Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Biserica Barboi

de Losonczy Alexandru | Iunie 9, 2009

În inima oraşului Iaşi, intr-o curte cu ziduri înalte, străjuite de un turn zvelt, mândră se înalţă Biserica Barboi, cea construită între anii 1841-1843 de către arhitectul Andrei Caridi ajutat de către meşterii Atanasie si Gheorghe, pe fundaţia unei biserici datând din 1615 (Sfânta Vineri) construită de vornicul Ioan Ursu Barboi şi transformată în mănăstire închinată mănăstiri Vatopedi de la muntele Athos pe la 1669. În 1821 biserica a fost grav avariată şi apoi demolată în 1829. Pe locul vechii biserici, între 1841-1843, marele logofăt Dimitrie Sturza si soţia sa Elena, cu sprijinul financiar al mânăstirii Vatopedi si cu osteneala mitropolitului Grigore Irinupoleos s-a construit actuala biserica. În această biserică îşi au mormântul, pe lânga Ioan Sandu Sturdza, primul domn pamântean din 1822, şi alţi membri importanţi ai familiei Sturza. Tot în biserică într-o nişă în peretele sudic au fost depuse osemintele poetului Alecu Russo, cel ce a scris poemul “Cântarea României”. Tot aici a fost diacon şi a locuit în casa parohială Ion Creangă între anii 1863 şi 1865. În turn a fost găsită biblioteca scriitorului Costache Conachi.

Interiorul bizantin al bisericii a fost construit din piatră şi cărămidă. Porticul, susţinut de coloane dorice este realizat în stil clasic, în timp ce turla prezintă elemente romanice neogotice. Datorită formei şi dimensiunilor ei, Biserica Bărboi este replica moldovenească a unor edificii similare de pe Muntele Athos. Biserica – are planul în formă de cruce greacă dupa modelul celor de la Muntele Athos. Are o formă dreptunghiulară cu abside mici la E, N şi S. Intrarea principală este marcată de un portal impozant susţinut pe 6 coloane din piatră cu capiteluri dorice. Biserica are o turlă centrală cu deschidere mare ce se dezvoltă pe o bază pătrată. Turla centrală este încadrată de 4 turle cu deschidere mult mai mică şi care au baze octagonale. Parametrul exterior al bisericii este compus dintr-o alternanţă de blocuri de piatră de talie şi şiruri de carămidă. Interiorul bisericii spaţios este compus din 3 nave una centrală şi 2 laterale desparţite prin coloane de marmură de Carara care au la partea superioară capiteluri în stil Corintic. Turnul clopotniţă are 4 niveluri care se retrag succesiv până la ultimul nivel care este locul unui ceas. Primul nivel are zidaria din piatră de talie bine lucrată pastrată aparent, celelalte niveluri au exteriorul tencuit. Acest prim nivel este şi locul prin care se intră în ansamblul mănăstirii. Poarta este realizată din fier forjat decorat. Nivelul doi şi trei al turnului adăpostesc clopotele iar al patrulea ceasul. Arhitectura acestui turn este cu totul deosebită faţă de cea a tuturor celorlalte turnuri care marchează intrarea într-un ansamblu mânăstiresc. Casa parohială reproduce modelul caselor tradiţionale din mânăstirile Moldovei. Are parter şi etaj şi un plan simplu compus din încăperi dispuse simetric în jurul unui hol central.

Vedere de ansambluVedere de ansambluVedere de ansamblu
Faţada noapteaVedere din lateralVedere de noapte
IntrareaIntrarea noapteaFaţada
Turnul clopotniţăTurnul clopotniţăTurnul clopotniţă
Turnul clopotniţăTurnul clopotniţă noapteaCasa parohială
AghiazmatarMonumentPisanie
InscripţiiPisaniePisanie
InteriorPictură exterioarăInterior
ColoaneCupola turleiColoane
Catapeteasma - detaliuCatapeteasmaCatapeteasma - detaliu
AmvonulMasaTronul arhiereului
StraneFrescăFrescă
IcoanăIcoană de argintIcoană de argint
EpitafPrimirea arhiereuluiMonument funerar
NuntăArhiereulArhiereul celebrând nunta
Fotografie vecheFotografie vecheFotografie veche

Topice: Descrieri | Comments Off on Biserica Barboi

Comentarii închise.