Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

BUN GĂSIT LA „SLOVA COPIILOR!”

de Cezarina Adamescu | Iunie 28, 2009

Revistă de vacanţă – Supliment al publicaţiei: SLOVA CREŞTINĂ

www.copii-crestini.ro

În Iubirea Lui nesfârşită, Dumnezeu nu cunoaşte odihnă. Nici momente de oboseală, nici plictis, nici clipe de lâncezeală. Dragostea Lui este mereu aceeaşi pentru toate creaturile sale. Dar, mai presus de toate pentru OM. Dumnezeu a ales, dintre toate creaturile, Omul – după chipul şi asemănarea Sa, pentru a-L reprezenta pe pământ, a-i face cunoscut Planul de mântuire, a-i răspândi mesajul de Pace şi Bucurie precum şi venirea Împărăţiei lui Dumnezeu.
De aceea şi oamenii, nu trebuie să obosească ori să-şi îngăduie perioade de răgaz în dragostea lor pentru Dumnezeu.
„Şi mult trebuie iubită Iubirea Aceluia care ne-a iubit” – spunea Sfântul Francisc, care, dedicat cu totul sublimului Răstignit, le arăta frăţiorilor din ordinul său, că „Iubirea nu este de ajuns iubită” (Amare non amatur). De aceea, chiar şi în clipa morţii, le-a spus aceste cuvinte testamentare: „Să începem să facem şi noi câte ceva, căci până acum nu am făcut aproape nimic”.
Cum este posibil ca un om, dedicat lui Dumnezeu în întregime, să considere că nu a făcut „mai nimic” şi că ar fi putut face mult mai mult?
„Limpede nu poţi vedea decât cu sufletul” – spunea Antoine de Saint Exupery în povestea „Micul Prinţ”. Şi, cine ar putea vedea mai limpede cu sufletul decât UN SUFLET DE COPIL?
Suntem în vacanţă!!! În vacanţă oare trebuie să-L neglijăm pe Dumnezeu? Să ne rugăm mai puţin? Să uităm că trebuie să-l iubim şi să-l ajutăm pe aproapele ca pe noi înşine? Să nu respectăm Poruncile lui Dumnezeu şi ale Bisericii?
Desigur, nu. Fiindcă Dragostea pentru Dumnezeu este mai presus de orice Programă analitică, plan de lecţii, activităţi extra-curriculare, mai presus de catalog, de note şi, în chip deosebit, mai presus de Absenţă. Dragoste permanentă, de când copilul deschide ochişorii dimineaţa şi până la rugăciunea de noapte care cheamă îngerii la pătuc, să-i vegheze somnul.
Ce putem face în acest răstimp, când nu trebuie să mai mergem la ore, la alte activităţi, când ziua e luuuungă şi e timp destul pentru toate: pentru joacă, pentru plimbare, pentru scăldat, pentru cinema, pentru jocuri electronice, pentru calculator, astfel ca Dumnezeu să nu se simtă neglijat şi să nu ne îndepărtăm de el nici o clipă?
Iată: Întreaga zi poate fi închinată LUI, să ne consacrăm Iubirii Sale fără limite pentru Om, să nu uităm nici o clipă că fără Dumnezeu, n-ar exista nici şcoală, nici vacanţă, nici profesori, nici diriginţi, nici olimpiade şi nici o activitate umană.
Publicaţiile: „Slova Creştină” – revistă de creaţie, atitudine şi cultură, şi „Glas comun” – revistă cultural-creştină, – prin redactorii ei şi în special prin redactorul şef, Părintele Radu Botiş din Maramureş, s-au gândit că voi, copiii din întreaga ţară şi chiar, virtual, din întreaga lume, vă puteţi manifesta în chip fericit părerile, gândurile, creaţiile, ideile de orice fel, legate de orice subiect pe care-l doriţi, vă puteţi crea legături trainice de prietenie, în care schimbul de opinii este mijlocul cel mai eficient de a vă cunoaşte. De aceea, a creat, o sub pagină anume pentru voi, intitulată sugestiv: „Slova Copiilor”.
Această revistă este ca o pâine rotundă din care vă puteţi înfrupta pe săturate şi să rămână totuşi întreagă şi caldă pentru toţi cei ce se vor simţi flămânzi şi însetaţi de frumos, de adevăr, de Lumină, de cântec, de poezie, de culoare, de armonie şi înţelegere frăţească.
Posibilităţile de manifestare a talentelor voastre sunt multiple: voi puteţi trimite pe adresa redacţiei scrisori, sugestii, propuneri, creaţii, desene, icoane realizate de voi, mici filmuleţe care v-au plăcut şi aţi dori ca şi ceilalţi copii să le vadă. De asemenea, puteţi să împărtăşiţi din experienţa voastră de MICI CREŞTINI, aspecte din parohia la care sunteţi arondaţi, de la lecţiile de religie, pilde şi învăţăminte, întâmplări trăite de voi care v-au impresionat, ori pe care le-aţi auzit de la părinţi sau cunoştinţe.
Este ca un fluviu imens care adună apele de peste tot, devenit mai puternic şi mai năvalnic, până se va revărsa în Oceanul de Iubire al lui Dumnezeu.
Iisus Hristos este călăuza cea mai sigură. Sfânta Scriptură este, de asemenea, Cartea din care, oricât ai citi, tot mai descoperi lucruri nebănuite.
Vieţile Sfinţilor, de asemenea, oferă pilde vii de viaţă creştină.
De asemenea, revista poate fi un forum de învăţătură, în care puteţi clarifica diferite aspecte pe care nu le-aţi înţeles din Biblie sau din manualul de Religie.
Puteţi afla despre Drepturile copilului, între care, Dreptul la exercitarea cultului religios este unul primordial.
Despre datinile şi obiceiurile din satul sau oraşul vostru, din zilele de sărbătoare ori, legate de anotimpuri, puteţi să vă exprimaţi părerea şi să le împărtăşiţi.
Dacă ştiţi poezii sau cântece religioase, nu întârziaţi să le trimiteţi pentru ca, tot mai mulţi copii să le înveţe.
Revista va iniţia periodic, Concursuri de creaţie pe teme religioase, desen, icoane, poezie, povestire, compunere, concursuri care vor fi stimulate cu premii în cărţi, dulciuri, mici obiecte de cult, iconiţe şi cruciuliţe, sau publicaţii religioase.
Olimpiada creştină – pe Internet – poate să vă ofere cadrul în care să vă manifestaţi talentele şi cunoştinţele acumulate.
Şi voi puteţi fi MICI TEOLOGI, care să-i înveţe pe ceilalţi din ceea ce aţi aflat la şcoală sau în familie. Se poate spune, astfel că veţi fi Misionari ai Cuvântului lui Dumnezeu.
Ne putem înfrupta împreună din Înţelepciunea sfinţilor, din vieţile şi pildele lor, lăsate peste veacuri, urmaşilor. Aceste mărgăritare duhovniceşti vor fi, periodic, inserate în paginile revistei voastre.
Multe, multe minunăţii puteţi afla şi participa chiar la înfăptuirea lor, prin intermediul paginii care s-a creat ASTĂZI pentru voi.
Dar, cel mai important lucru pe care îl puteţi descoperi, este CHIPUL LUI DUMNEZEU, în sufletul vostru. Poate vă veţi mira la început, dar, nu-i nimic, cu trecerea timpului, veţi putea singuri să aflaţi florile rare numite: Adevăr, Frumos şi Bine. Şi, mai presus de toate, Lumina Lumii, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, care a iubit atât de mult copiii, încât le spunea apostolilor săi: „Atunci I-au adus nişte copilaşi ca să-Şi pună mâinile peste ei şi să se roage. Dar ucenicii îl certau. Dar Iisus a zis: Lăsaţi copilaşii să vin la Mine şi nu-i opriţi; căci Împărăţia Cerurilor este a celor ca ei. Şi după ce Şi-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo.” (Mt.19,13-15).
De asemenea, când ucenicii l-au întrebat: „Cine este cel mai mare în Împărăţia cerurilor?”, Iisus Hristos „a chemat la el un copilaş, l-a pus în mijlocul lor şi a zis: Adevărat vă spun că dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu veţi deveni ca nişte copilaşi, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.
De aceea, oricine se va umili ca acest copilaş, va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor. Şi oricine va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine.” (Mt. 18, 2-5).
Să ne amintim că Iisus Hristos a vindecat pe un copil îndrăcit, că a înviat-o pe fiica lui Iair, pe fiul văduvei din Naim şi că, de câte ori mergea prin sate şi prin oraşe, el primea copiii, îi lua în braţe, îi mângâia, le vorbea în pilde şi parabole, îi învăţa Cuvântul lui Dumnezeu. Ce dovadă mai mare de iubire decât aceasta?
Putem să ne arătăm astfel, dragostea şi recunoştinţa faţă de Dumnezeu, care pentru noi şi-a dat pe Fiul Său Unul Născut, ca să ne mântuiască de păcate.
Nu este nevoie de ceva peste puterile noastre. Trebuie doar să luăm aminte la această dragoste şi grijă prevenitoare a lui Iisus faţă de copii. Şi atunci, noi vom fi cei care, vom încerca să-i întoarcem dragostea, după puterile fiecăruia.
Suntem încredinţaţi că, prin paginile acestei reviste, care va avea şi o rubrică de Scrisori de la voi, vom putea să-i arătăm lui Dumnezeu dragostea şi recunoştinţa noastră pentru toate darurile primite de la El şi, în chip deosebit, pentru Darul Vieţii.

Redacţia revistei „Slova Creştină”, urează noii pagini pentru copii, Bun venit, vânt bun din pupa şi cât mai mulţi cititori corespondenţi şi chiar creatori, spre bucuria lui Dumnezeu şi a noastră, deopotrivă.

18 iunie 2009

Topice: Diverse | Comments Off on BUN GĂSIT LA „SLOVA COPIILOR!”

Comentarii închise.