Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

DOAMNE, CE MINUNE SĂ FII OM! (2)

de Dumitru Buhai | Iulie 6, 2009

Motto: „Iert şi eliberez trecutul cu iubire. Aăeg să-mi umplu
Sufletul cu bucurie şi fericire eternă!… “

Prof. Dumitru BuhaiSunt sortit să fiu poetul sufletului în căutare
De fericire, pe pământ străin, cu lupte şi dureri,
Unde-nvinge cel ce are tupeul cu bani de sfidare,
Iar creştinii aşteapt-ajutorul din Cer, ca străjeri…

…continuare…

Sufletul este partea invizibilă a existenţei omului, partea netrecătoare şi neschimbătoare, dar şi nemuritoare. Fiinţa noastră ar fi ca un avion fără pilot, sau ca o maşină fără şofer, dacă nu i s-ar fi revărsat sufletul, ca o legătură cu Cerul şi cu Misterul… Fără pilot, avionul este o maşinărie inutilă, iar maşina fără şofer este doar un obiect ce stă în parcare. Sufletul este pilotul sau şoferul trupului nostru de lut, care ascultă de el, dacă mintea omului este conectată la Inventatorul ei, cum este tabloul de commandă cu circuitele de lumină conectat la sursa de electricitate.
Am fost făcuţi cu un scop clar: să fim oameni!… Oameni după chipul lui Dumnezeu: buni, altruişti, miloşi, cinstiţi, curajoşi, neprihăniţi, sfinţi, înţelepţi, răbdători, credincioşi, paşnici, împăciuitori, iubitori de bine, iertători, harnici, plini de bunătate, cuviincioşi, legaţi, prin credinţă, de Arhitectul trupurilor noastre şi din care purcede sufleul nostru.
De altfel, toate părţile alcătuitoare ale trupului nostru uman – inima (motor), plămânii(oxigenarea sângelui), creierul(cu menirea lui în înmagazinarea şi administrarea tehnică a gândirii), tendoane, rotile, mâinile, ca nişte scripete, oasele, ca nişte mijloace de susţinere, pielea, ca învelitoare a casei noastre de lut, etc. ne îndeamnă să ne gândim la Creatorul nostru, în ochii Căruia suntem fiinţe de preţ, căci ne-a creat să moştenim viaţa veşnică, pentru care trebuie să ne pregătim sufletul, câtă vreme suntem în şcoala dură de pe pământ.
Omul trebuie să ştie ce înseasmnă să fii Om şi să dorească să trăiască după legile lui Dumnezeu. Doar găsind sensul vieţii poţi să afli esenţa fericirii şi liniştea sufletească. Simţul vieţii te ajută să te acomodezi condiţiilor de pe pământ, dar conştiinţa – parte din sufletul nostru – ne ajută să alegem binele de rău şi să trăim o viaţă în plinătatea ei spirituală. Această viaţă este deplină doar când înţelegem adevăratul sens al vieţii arătat de Mântuitorul nostru Isus Cristos, care S-a numit pe Sine „Fiul Omului”. El ne-a arătat prin viaţa Sa cum trebuie să fie omul. El a fost şi este idealul nostru. El a văzut viaţa clar şi a trăit în armonie cu ceea ce ştia că este o cale desăvârşită. Părtăşia Lui intimă cu Tatăl Ceresc i-a fost tăria şi secretul vieţii. Viaţa Lui pe pământ a fost înrădăcinată în Dumnezeu, iar curăţia Lui biruitoare este idealul spre care ne atrage Duhul lui Dumneze, când ne lăsăm sub călăuzirea Sa.
Când îţi afli sensul vieţii şi trăieşti ca om – ca om al lui Dumnezeu – simţi în sufletul tău fericirea şi bucuria mântuirii, căci credinţa te-a legat cu Cerul. Fericirea este treaptă a bucuriei de maximă intensitate: o stare de mulţumire sufletească intensă şi deplină. Fericirea presupune plinătatea bucuriei, pe care o simţi şi o trăieşti, dar se şi vede în lumina ochilor tăi, pe faţa ta, în gesturile şi în comportarea ta, care devin molipsitoare, căci transmit în jurul tău uimire şi dorinţa altora de a fi ca tine, în circumstanţe asemănătoare. În fericire, auzi vocea lui Dumnezeu ce vorbeşte sufletului tău… |i Cerul se coboară în tine cu bucuria de pace şi bine…
Bucuria fericită de om a lui Dumnezeu este o stare de suflet: acea scânteie divină de mulţumire şi bine, pusă în tine de Dumnezeu, care te-a creat unicat. Nu poate altcineva să-ţi toarne bucuria în suflet, cum ai turna apă de izvor rece şi bună, într-un pahar de cristal, şi să dai cuiva din el să bea, când este de tot însetat. Sufletul tău poate fi închis ermetic, iar încuietoarea este pe dinăuntru; şi doar tu poţi descuia bucuriei să intre, ca să te facă fericit mântuit… La uşa inimii tale, poate să stea, pentru a intra chiar Urzitorul fericirii tale, a Cărui voce o poţi descifra, oprindu-te din alergare: „Iată Eu stau la uşă şi bat.
Folosesc aici cuvântul „om” cu sensul de fiinţa care crede că Dumnezeu este Creatorul lui şi că, prin credinţa în Mântuitorul Isus, el este salvat şi trăieşte o viaţă creştină reală şi fericită, pregătindu-se, în şcoala vieţii de pe pământ, pentru veşnicia în Patria de Sus.
|tiu, din experienţa vieţii mele, că urcuşul bucuriei spre vârful fericirii este presărat cu neprevăzute încercări neplăcute şi nedorite, din cauza integrităţii de caracter a creştinului, dar la capătul drumului de urcuş şi experienţe, ca o pecete de aprobare şi trecere a examenului de o viaţă, sunt cuvintele Învăţătorului ce sună ca un imn al mulţumirii ce pecetluieşte fericirea credinciosului: „Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în Ceruri, căci tot aşa au prigonit pe proorocii, care au fost înainte de voi”. Ce minunat îndemn şi încurajare de rezistare la orice încercare a bucuriei pe cale!
Când vorbesc de bucurie, mă refer la bucuria credinciosului, care este superioară altor forme de bucurii efemere, deoarece nu poate ajunge cineva să aibă bucurie prin Duhul Sfânt, pe aceste pământ, înainte de a fi cât mai aproape de Dumnezeu, având pacea în suflet, care deschide calea spre Adevăr şi Lumina Divină. Darul de bucurie, ajuns la treapta de fericire, ne ajută să ne desfătăm privirea şi să ne inundăm de sentimentele de adâncă mulţumire, când privim la tot ce este frumos şi bun, lăsat de Dumnezeu în natură, în om şi în lumea aceasta, creată de Tatăl Ceresc.
Bucuria şi fericirea trebuie învăţată, exersată şi practicată, ca să devină parte din noi, aşa cum a vrut de la început Dumnezeu.
Doamne, ce minune să fii Om!… Om al lui Dumnezeu….
Dacă ai un zâmbet permanent în sufletul tău, exteriorul vibrează de bucurie; şi atunci toate sunt în ordine şi în pace. Fii fericit că eşti tu însuţi şi bucură-te de tot ce este bun în fiinţa ta, lăsând şi pe alţii să se oglindească în această bucurie!
Dumnezeu te-a creat să fii Om fericit!
Să trăim ca oameni ai lui Dumnezeu!

e-mail: ProfBuhaiD@aol.com

Topice: Meditaţii | Comments Off on DOAMNE, CE MINUNE SĂ FII OM! (2)

Comentarii închise.