Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

EXISTĂ DUMNEZEU CU-ADEVĂRAT! (1)

de Dumitru Buhai | August 19, 2009

Prof. Dumitru BuhaiPrin credinţa-n Iisus, creştinii ar trebui să fie ca fraţi,
Uniţi împreună pe viaţă, av`nd o inimă calmă şi bună,
Căci Dumnezeu ne-a creat să fim mereu laolaltă legaţi,
Prin credinţa-n jertfa Lui pecetluită de spinii-n cunună!…

Mărturisesc că nu există alt Dumnezeu în afara Celui ce S-a numit „Eu sunt Cel ce sunt”. În El, eu cred!
Fără credinţa în Dumnezeu, omul este p`ndit de pericolul de a deveni o fiinţă uscată ce nu trăieşte, ci se t`reşte zilnic ca o larvă. Fără credinţă eşti fără de Cer! Gol pe dinăuntru, cu un suflet zb`rcit şi nefericit! Fără iubire.
Majoritatea oamenilor nu trăiesc, ci se t`răsc zilnic „ca larve-de-om”ce nu vor să-şi crească aripile primind lumina şi căldura dragostei lui Dumnezeu, ci se mulţumesc să răm`nă fiinţe uscate, fără voinţă şi fără dor de Cer, fără credinţă, umbl`nd „încruntaţi pe dinafară şi goi pe dinăuntru”, „surzi” la c`ntecul naturii, „orbi” la frumuseţea capodoperelor lui Dumnezeu, „muţi” la mărturisirea nădejdii de viitor, deşi poartă în carapacea „templului lor de tină”dorul pentru viaţa de veci ce are să vină. Oamenii aceştia se hrănesc cu egoismul lor, cu „narcicismul” lor şi se cred „fericiţi”, sorbind otrava clipei mefistofelice, din cupa oferită ce-i ispititoare şi atrăgătoare, pe drumul acestei vieţi trecătoare.
Egoismul omenesc a atins, în vremurile noastre, cea mai hidoasă formă la oamenii care nu cred dec`t în ei sau în surogate ale invenţiilor minţii lor. De aici, cinismul orgoliului la oamenii fără credinţă în Unicul Dumnezeu, căci se mint pe ei şi îi mint şi pe alţii, căci toată viaţa lor nu o pot concepe dec`t clădită în jurul lor, pe acel gigantic “EU”: „eu”, „pe mine”, „cu mine”, „despre mine”, „pentru mine”, „în mine”, „pentru ai mei”.
O, omule! Unde ţi-e coroana? Unde ţi-e sufletul, primit ca dar, de la Dumnezu? Unde ţi-e credinţa, ca să fii fericit, c-ai dob`ndit aripi de zbor dincolo de nori şi să ai în tine tot ce-i mai nobil şi mai frumos, de la Dumnezeu: Creatorul tău? Ai grijă de sufletul tău, care este o „rouă” de natură cerească „ce se lasă amestecată cu păm`ntul, dar el răm`ne lumina închisă în peşteră, dar care nu este totuşi mai puţin o lumină divină şi nepieritoare”.
Nu uita, cititorule, că ai în tine o comoară: „sc`nteia vieţii trăind în etern şi niciodată murind”cu care călătoreşti într-o viaţă închiriată, pentru o şcoală de c`ţiva ani păm`nteşti, ca să poţi reintra în {ara Luminii cereşti! |i ai nevoie de o credinţă nezdruncinată în Dumnezeu, ca să nu-ţi pierzi identitatea de copil al Său.
De multe ori mi s-a pus o întrebare ce m-a făcut să cercetez şi să studiez mai s`rguincios, să fiu mai atent la ce mă înconjoară, să privesc mai curios cerul, să contemplu răsărituri şi apusuri de soare, să mă minunez mai mult de stelele at`rnate pe coama cosmosului ce mă are de chiriaş al timpului şi pe mine, să sorb cu privirea frumuseţile c`mpiilor, a dealurilor şi a munţilor, să ascult mai emoţionat murmurul apei de la izvor, să stau în admiraţie privind r`urile , lacurile, mările şi oceanele, c`mpiile verzi, codrii cu pomii falnici, să iubesc mai mult pe semenii mei: capodopera creaţiei Tatălui meu, şi să mă simt mai mult parte din corola de lumini şi minuni a lumii… Să cred tot mai ferm, mai ad`nc şi mai nezdruncinat în Dumnezeu şi să fiu fericit, cu bucuria m`ntuirii în sufletul meu.
Întrebarea ce au auzit-o urechile şi sufletul meu de la prieteni, colegi, inamici, rom`ni sau străini, necreştini sau păg`ni suna ca o încercare de debusolare: „Chiar crezi că există Dumnezeu?”
Suntem creaţi din infinit pentru infinit! |coala de pe păm`nt în care am fost, prin naştere, înrolaţi are scopul să ne formeze pentru Cer, iar pe păm`nt, să ne transformăm prin „naştere din nou” în adevărăţi creştini. Este minunat şi dumnezeiesc să crezi şi să fii creştin cu adevărat! Viaţa de adevărăt creştin înseamnă bucurie, o faţă radioasă, o inimă plină de dragoste şi mulţumire, de fericire şi de preamărire a lui Dumnezeu, care este unica sursă de m`ntuire şi nemurire pentru sufletul meu şi al tău, cititorule.
Mi-e dor să mă scald în bucuria şi nemurirea lui Dumnezeu!

…va continua…

E-mail: ProfBuhaiD@aol.com  

Topice: Meditaţii | Comments Off on EXISTĂ DUMNEZEU CU-ADEVĂRAT! (1)

Comentarii închise.