Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE

de Corneliu Leu | Septembrie 17, 2009

COMUNICAT AL MIŞCĂRII PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC PRIVIND MANIFESTĂRILE DIN ANUL 2009

Corneliu LeuIniţiată acum doi ani şi desfăşurându-şi primele manifestări în perioada 29 – 31 august 2008, SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE a fost instituită a se desfăşura anual între aceste date prin mai multe hotărâri de Consilii Locale, ale conducerilor unor organizaţii neguvernamentale, ale unor comunităţi româneşti din străinătate şi a fost susţinută de o serie de publicaţii româneşti. Un demers legislativ se află în curs de definitivare parlamentară, expunerea de motive fiind însuşită de Comisiile Parlamentare de specialitate ale Senatului României şi Camerei Deputaţilor încă din legislatura trecută iar, prin avizul favorabil al Consiliului Legislativ, fiind consemnate atribuţiile decizionale ale Senatului României.

În acest an, Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţiei Comunelor României a înregistrat hotărârile a încă aproape două sute de Consilii Locale privind desfăşurarea anuală a acestei Sărbători şi a votat angajamentul tuturor primarilor care sunt membri ai acestei Asociaţii de a iniţia şi susţine manifestările respective. (publicăm în anexă documentul*).

Întrucât caracterul acestei sărbători, aşa cum este ea propusă, îşi doreşte adâncit cât mai mult conţinutul de identitate culturală prin limba naţională şi opera carturărească izvorâtă din ea, propunerea noastră presupune o perioadă mai largă în care să se poată organiza dezbateri, simpozioane, concursuri culturale, serbări propriu-zise, spectacole cu opere româneşti, lansări de noi studii şi volume în şi despre limba română, ca şi traduceri din ea în alte limbi, evitându-se caracterul festivist şi aprofundându-se analiza ştiinţifică asupra tezaurului şi arealului limbii noastre, asupra capacităţii ei de a realiza o unitate culturală a tuturor românilor.

În acest sens, Mişcarea pentru Progresul Satului Românesc a pregătit în portalul internet pe care-l editează cu adresa: www.cartesiarte.ro un meniu special dedicat Universitaţilor populare, în care a început publicarea cursului popular de istorie a limbii române cu extrase din opere scrise de MARI CĂRTURARI AI LIMBII ROMÂNE de la Asaki şi Heliade-Rădulescu până la Densuşianu şi a început, prin extrase din „Istoria” lui Al. Rosetti un alt curs cu studii noi despre limba română. Toate aşezămintele culturale pot recurge la aceste cursuri prezentându-le sub forma de conferinţe în zilele respective, sau organizând concursuri şcolare cu întrebări preluate din conţinutul lor. Acestora le stau la dispoziţie şi alte articole, materiale publicistice şi poezii în paginile revistelor ale căror ediţii on-line sunt publicate în acelaşi portal internet iar, în săptămâna desfăşurării manifestărilor, se va publica un newsletter cu alte teme de conferinţe şi articole pe care le vom primi de la colaboratorii noştri şi de la toţi românii ce vor să se implice în acest demers. Cei ce vor să recepţioneze newsletterul, ca si cei care vor să colaboreze la el sunt rugaţi să ne scrie la adresa de e-mail: office@cartesiarte.ro . La aceeaşi adresă ne pot contacta toţi cei care vor să intre în marea reţea de internet prin care, publicaţii din interiorul ţării şi publicaţii româneşti dinafara ei se vor întruni într-o manifestare unică de proporţii, aducându-şi fiecare contribuţia la SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE.

Pe această cale facem apel la toţi cei care vor să ni se alăture, să fie activi în manifestările din comunele şi comunităţile lor; la parlamentarii României să ducă spre definitivare demersul legislativ; la primarii localităţilor şi Consiliile locale să stimuleze şi să sprijine toate iniţiativele legate de aceasta; iar la românii de peste hotare şi la toţi vorbitorii limbii române să cinstească această Sărbătoare sub zodia respectului pentru multiculturalitatea omenirii.

Bucureşti
14 august 2009
www.cartesiarte.ro

Topice: Diverse | Comments Off on SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE

Comentarii închise.